Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

[SLIDE FACTORY] [ LAB S8 ] Trường học giết chết sự sáng tạo - G3

293 visualizaciones

Publicado el

Bài tốt nghiệp của "Khóa học Thiết kế thuyết trình trên Powerpoint " của Agency Thiết kế thuyết trình SLIDE FACTORY

Chủ đề: Trường học giết chết sự sáng tạo.

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

[SLIDE FACTORY] [ LAB S8 ] Trường học giết chết sự sáng tạo - G3

 1. 1. TRƯỜNG HỌC SỰ SÁNG TẠO
 2. 2. TRƯỜNG HỌC SỰ SÁNG TẠO
 3. 3. PHẢN ĐỐI
 4. 4. Nội dung trình bày Thế nào là sự sáng tạo? Ý kiến về quan điểm “Trường học giết chết sự sáng tạo” Kết luận
 5. 5. Nội dung trình bày Thế nào là sự sáng tạo? Ý kiến về quan điểm “Trường học giết chết sự sáng tạo” Kết luận
 6. 6. ...là một điều gì đó mới mẻ táo bạo và khác thường. Sự sáng tạo
 7. 7. Nội dung trình bày Thế nào là sự sáng tạo? Ý kiến về quan điểm “Trường học giết chết sự sáng tạo” Kết luận
 8. 8. Trường học kích thích sự sáng tạo
 9. 9. Trường học đặt nền tảng cho học sinh ở nhiều khía cạnh: kiến thức, đạo đức,... Trường học là nơi phát hiện tài năng
 10. 10. Trường học là môi trường cho sự thử nghiệm các sáng tạo, để từ đó kiểm nghiệm sáng tạo có thực tế không.
 11. 11. Sự sáng tạo nằm trong mỗi chúng ta
 12. 12. Nội dung trình bày Thế nào là sự sáng tạo? Ý kiến về quan điểm “Trường học giết chết sự sáng tạo” Kết luận
 13. 13. L À N Ơ I S I N H R A V À N U Ô I D Ư Ỡ N G C H O TRƯỜNG HỌC SỰ SÁNG TẠO !

×