Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Comunicat de presa European Fertility Week 2018

5.882 visualizaciones

Publicado el

In perioada 5 – 11 noiembrie are loc a treia ediție a European Fertility Week, perioadă în care Fertility Europe – organizația-umbrelă a asociațiilor de pacienți afectați de infertilitate – și membrii săi, asociații de pacienți din peste 20 de țări europene, își intensifică acțiunile de awareness & advocacy pentru cauza celor care își doresc copii dar nu îi pot avea decât cu ajutor medical.

Cu această ocazie, la nivel național, Asociația SOS Infertiltatea desfășoară în România a șaptea ediție a Săptamânii Naționale de Conștientizare a Fenomenului Medical și Social al Infertiltății, cu sprijinul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București si al Centrului pentru Tineret al Municipiului București.

Publicado en: Atención sanitaria
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Comunicat de presa European Fertility Week 2018

  1. 1. COMUNICAT DE PRESĂ In perioada 5 – 11 noiembrie are loc a treia edi ie a European Fertility Week,ț perioadă în care Fertility Europe – organiza ia-umbrelă a asocia iilor de pacien i afecta i deț ț ț ț infertilitate – i membrii săi, asocia ii de pacien i din peste 20 de ări europene, î i intensificăș ț ț ț ș ac iunile de awareness & advocacy pentru cauza celor care î i doresc copii dar nu îi potț ș avea decât cu ajutor medical. Cu această ocazie, la nivel na ionalț , Asocia ia SOS Infertiltatea desfă oară înț ș România a aptea edi ie a Săptamânii Na ionale de Con tientizare a Fenomenului Medicalș ț ț ș i Social al Infertiltă ii, cu sprijinul Administra iei Spitalelor i Serviciilor Medicale Bucure ti siș ț ț ș ș al Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucure ti.ș Printre ac iunile Săptămânii de Con tientizare, men ionăm:ț ș ț • dezbaterea „40 de ani de fertilizare in vitro. România, încotro?”, cu participare din partea medicilor speciali ti în infertilitate, a pacien ilor i a autorită ilor;ș ț ș ț • trei expozi ii pe tema infertilită ii expuse în centrul Bucure tiului: expozi iaț ț ș ț „Infertilitatea există. i doare!”Ș i expozi iaș ț „Incursiune în istoria fertilizării in vitro” - în Pasajul Universită ii; expozi iaț ț „Infertilitatea poate fi invinsă!” - pe gardul Muzeului Municipiului Bucure ti / Palatul u u: 27 de testimoniale foto aleș Ș ț părin ilor care au învins infertilitatea, cu participarea excep ională a cuplului Alice iț ț ș Horia Brenciu; • continuarea campaniei de #educa ie_despre_fertilitate:ț lansarea în premieră a două pliante, unul dedicat fertilită ii feminine i un altul dedicat fertilită ii masculine,ț ș ț precum i a unui quiz online despre fertilitate - destinate publicului larg, care înș principiu nu se confruntă în prezent cu infertilitatea, dar ar putea intra în această categorie în lipsa unei informări corecte; • numeroase ac iuni colective online (ț video de constientizare pe tema infertilită ii;ț video cu testimoniale despre lupta cu infertilitatea; poster despre prejudecă ileț cu care se confruntă cuplurile infertilile .a.), care sunt intens partajate de mareș parte din cei 12.000 de membri de pe grupul FB al Asocia iei SOS Infertilitatea.ț La nivel european, în cadrul celei de-a treia edi ii a European Fertility Week, Fertilityț Europe lansează un Apel la Ac iuneț adresat tuturor factorilor de decizie politică din cadrul Uniunii Europene, pentru a veni în sprijinul îmbunătă irii vie ilor tuturor care se confruntă cuț ț probleme de infertilitate. Pentru a sărbători cea de-a 40-a aniversare a lui Louise Joy Brown, primul copil din lume conceput prin fertilizare in vitro (FIV), Fertility Europe la lansat campania #HappyBirthday, dând startul Săptămânii Europene a Fertilită ii din anul 2018.ț De câte ori pe an spunem, scriem sau tastăm cuvintele "La mul i ani!" fără a sta preaț mult pe gânduri? Pentru cei care doresc să aibă un copil dar se luptă cu infertilitatea, expresia are un în eles mult mai profund. Organiza iile pentru pacien ii care suferă deț ț ț infertilitate din întreaga Europă se reunesc în cadrul unei săptămâni de ac iune pentru aț
  2. 2. pune în eviden ă semnifica ia zilelor de na tere pentru familiile care au depă it problemaț ț ș ș infertilită ii i au împărtă it povestile de încurajare cu cei care încă speră să devină părin iț ș ș ț sau cu cei care au rămas fără copii. Infertilitatea afectează unul din ase (sau, conform celor mai recente statistici, unulș din cinci) cupluri la nivel mondial, ceea ce reprezintă 25 de milioane de cetă eni doar dinț Uniunea Europeană. În fiecare an, numărul de persoane care ajung la centrele de tratare a infertilită ii cre te cu 8-9%. Cu toate acestea, în ciuda faptului că există peste opt milioaneț ș de oameni născu i la nivel mondial gra ie fertilizării in vitro, pacien ii încă se confruntă cuț ț ț stigmatizarea i se luptă cu lipsa de informa ii i bariere în calea accesului la tratament i laș ț ș ș finan are.ț Ca parte a Săptămânii Europene a Fertilită ii 2018, Fertility Europe lansează, deț asemenea, un apel la ac iune solicitând factorilor de decizie:ț - să recunoască dreptul de a încerca să aibă un copil ca drept universal în întreaga Uniune Europeană; - să asigure accesul egal, echitabil i sigur la tratamentele pentru infertilitate;ș - să asigure finan area publică pentru toate etapele tratamentelor de infertilitate;ț - să implice sectorul public în furnizarea de informa ii mai bune despre fertilitateț i infertilitate;ș - să implementeze campanii de comunicare pentru eliminarea stigmatizării asociate problemelor de infertilitate. La lansararea Săptămânii Europene a Fertilită ii 2018, Satu Rautakallio-Hokkanen,ț pre edinta Fertility Europe, a declarat:ș “Infertilitatea rămâne subestimată i neîn eleasă. Nuș ț este o problemă u or de rezolvat iar pacien ii au nevoie de întreg sprijiul venit din parteaș ț prietenilor, familiilor, angajatorilor, societă ii i factorilor de decizie politică. Uniuneaț ș Europeană are responsabilitatea de a- i asuma rolul în promovarea educa iei i asigurareaș ț ș accesului universal la tratament egal, echitabil i sigur. Datorăm acest lucru celor 25 deș milioane de cetă eni europeni care se luptă în fiecare zi cu probleme legate de fertilitate".ț Apelul la Ac iune a fost deja supervizat de către membri ai Parlamentului Europeanț din diferite grupuri politice i na ionalită i.ș ț ț Persoană de contact: Nicoleta CRISTEA-BRUNEL 0721 92 97 37 contact@vremcopii.ro Video de constientizare infertilitate (2min40, cu subtitrare în limba română) Video cu testimoniale despre infertilitate (4min40, cu subtitrare în limba română)

×