Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Sovon Vogelonderzoek(20)

Publicidad

De Middelste Bonte Specht koloniseert Nederland

 1. Toename en uitbreiding van de middelste bonte specht in Nederland 1995/2022; een schoolvoorbeeld van een invasie Rob Lensink, Chris van Turnhout, Jan Joost Bakhuizen, Arjan Boele, Ruud van Dongen, Ruud Foppen, Ben Hulsebos, Rudi Lanjouw & Jan Rademaker
 2. • Invasie: vestiging gevolgd door toename en uitbreiding in onbezet gebied • Irruptie: onregelmatig verschijnen in zeer sterk wisselende aantallen trekvogels • Middelste bonte specht • Schaarse broedvogel in 19e eeuw • Enkele gevallen in 20e eeuw; Twickel rond 1965, Achterhoek 1985 • Midden-Europese soort • Toename en uitbreiding sinds jaren zestig naar NW • 1995 1e geval Grubbenvoorst; begin van dit verhaal
 3. • Belangrijke aspecten van een populatie • Reproductie en overleving • Indien Ro > 1,0 ; toename (en uitbreiding) • Dispersie; afstand tussen locatie uit ei en locatie eigen reproductie
 4. 1995 1 paar 2004 15 paar 2006 140 paar 2017 >1000 paar 2021 >2000 paar
 5. Maximum in een blok neemt nog altijd toe Gemiddelde dichtheid in bezette blokken neemt nog altijd toe
 6. snelheid in km/jaar 1995-2020 11,3 km/jaar 2002-2006 23,5 km/jaar 2007-2020 12,4 km/jaar y = 5.6632x - 11311 R² = 0.9371 y = 11.756x - 23533 R² = 0.8778 y = 6.1831x - 12356 R² = 0.9019 0 30 60 90 120 150 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 √ oppervlakte surface (km) jaar year
 7. eerste jaar = 2001 2004 2006
 8. grote bossen middelgrote bossen kleine bossen brede houtwallen smalle houtwallen
 9. Habitat: oude eikenbossen Habitat: oude bomen met een bast met diepe groeven De keus is breder dan veel onderzoek suggereert droog: zomereik, wintereik met ook haagbeuk, beuk nat: zwarte els, populier, wilg
 10. snelle toename = snelle uitbreiding trage toename = trage uitbreiding
 11. vastgestelde snelheden in Nederland periode snelheid bron km/jaar period velocity source Halsbandparkiet Psittacula krameri 1967-2000 0.16-0.76 van Kleunen et al. 2010 Grauwe Gans Anser anser 1958-1998 0.4-2.1 gegevens in Lensink et al. 2013 Canadese Gans Branta canadensis 1979-2000 1.1-2.3 Lensink 2002 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca 1926-1990 1.58 Caswell et al. 2003. Buizerd Buteo buteo 1970-1990 1.84 Lensink 1997 Sperwer Accipiter nisus 1970-1990 2.42 Lensink 1997 Havik Accipiter gentilis 1970-1990 4.53 Lensink 1997 Nijlgans Alopochen aegyptiacus 1967-1993 5.8-20.0 Lensink 1998, 2021 Middelste B. Specht Dendrocropus medius 1995-2020 11.7-23.5 dit artikel Turkse Tortel Streptopelia decaocto 1930-1970 43.7 Hengeveld & vd Bosch 1991
 12. Conclusie • de uitbreiding zal doorgaan => binnen duinrandbossen, marginaler habitat • toename zal doorgaan, mogelijk nog enkele decennia • toename en uitbreiding zijn aan elkaar gekoppeld • er komen nog boeiende jaren aan Dank aan alle tellers en regelneven die de verzameling van gegevens mogelijk hebben gemaakt. Dank ook aan Harvey van Dijk en Jan Stronks voor hun beelden
 13. Vragen ?
Publicidad