Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Migration och urbanisering   Övergång till infrastruktur i städer.
Bakgrund: Migration och urbaniseringÄnda sedan de första människorna uppkom i Afrika har vi förflyttat oss.- Vi var jägare...
Industriella revolutionen Vad kommer ni ihåg?- industrier växa fram i Europa och Nordamerika.- människor började flytta ...
UrbaniseringOrdlista (repetition)nativitet = (födelsetal) antal som föds         industriella revolutionen på  ...
Megastäder Megastäder är en stad som har minst 10 miljoner invånare.- 21 sådana städer. På vissa platser har storstäder ...
Vad betyder infrastruktur? Ordet infrastruktur innebär ett:“system av anläggningar samt driften av dessa som utgör grunde...
Olika former av infrastruktur  I första hand menar man den fysiska infrastrukturen: Det är bland annat vägar, järnvägar, ...
 Väg- och vattenbyggnad är ett samlingsnamn på konsten att planera (projektera), konstruera och producera byggnader och ...
Infrastruktur - vad är det? Svara på så många av diskussionsfrågorna till filmen. Vi går genom det tillsammans.Läxa till m...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Migration, urbanisering och infrastruktur

2.404 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Migration, urbanisering och infrastruktur

 1. 1. Migration och urbanisering Övergång till infrastruktur i städer.
 2. 2. Bakgrund: Migration och urbaniseringÄnda sedan de första människorna uppkom i Afrika har vi förflyttat oss.- Vi var jägare och samlare.För 10 000 år sedan började människor bli bofasta och odla marken delevde vid.jordbrukssamhället -- fler började bygga bostäder -- odla och hållahusdjur.1800-talet började bli allt vanligare att flytta in till städer.Varför tror ni?(diskutera kort med grannen)
 3. 3. Industriella revolutionen Vad kommer ni ihåg?- industrier växa fram i Europa och Nordamerika.- människor började flytta in till städerna då jordbruken blev olönsamma. Migration - flyttning eller folkvandring.- I alla tider har stora grupper avmänniskor gjort långväga förflyttningar. Vilka former av migration finns?
 4. 4. UrbaniseringOrdlista (repetition)nativitet = (födelsetal) antal som föds industriella revolutionen på 1800- talet medförde enmortalitet = (dödstal) antal som dör förflyttning från landsbygden till städer.immigration = inflyttning, invandringemigration = utflyttning, utvandring Denna folkförflyttning frånmigration = flyttning, vandring, folkvandring landsbygd till städer kallas urbanisering.Push-faktorer = orsaker flykt från sina hem Ordet kommer från latinetsPull-faktorer = orsaker som lockar personer till andra ”urban” som betyder stad.länder.
 5. 5. Megastäder Megastäder är en stad som har minst 10 miljoner invånare.- 21 sådana städer. På vissa platser har storstäder börjat växa ihop till ett enda storstadsområde.- megapolis (grekiska för stor plats). Infrastruktur är då avgörande för att ett modernt samhälle ska fungera.
 6. 6. Vad betyder infrastruktur? Ordet infrastruktur innebär ett:“system av anläggningar samt driften av dessa som utgör grunden förförsörjning och produktion”. Utnyttja och tämja sin omgivning, bl.a. genom att bygga vägar, kanaler och broar. Infrastrukturen består bland annat av vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, elektricitet, telefoni, vatten, avloppssy stem med mera.Varför är ett modernt samhälle beroende av infrastruktur?- Diskutera med grannen!Det är till exempel mycket svårt att bedriva större, komplicerade projekt iområden utan infrastruktur. Jämför att bygga en skyskrapa i norra Stockholmmed att göra det i mitten av Saharaöknen. I öknen finns knappast någoninfrastruktur, så sannolikt behöver man anlägga infrastrukturen innan mankan bygga skyskrapan.
 7. 7. Olika former av infrastruktur  I första hand menar man den fysiska infrastrukturen: Det är bland annat vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, kraftverk, elledningar, dat aledningar, vattenledningar och avlopp.  Man kan också tala om andra former av infrastruktur, Exempel: banker och andra system för att betala varor och tjänster. Även skolor och annan utbildning kan räknas till infrastruktur.
 8. 8.  Väg- och vattenbyggnad är ett samlingsnamn på konsten att planera (projektera), konstruera och producera byggnader och anläggningar.Exempelvis vägar, broar, tunnlar, kanaler, hamnar, flygfält, dammaroch kraftverk. Grunden för den moderna väg- och vattenbyggnadstekniken lades först på 1800-talet. Redan för ca 2 000 år sedan hade exempelvis dåtidens bro- och vägbyggen stor påverkan på ett samhälles framgångar. I Sverige finns numera utbildningslinjer i väg- och vattenbyggnad. Utbildningen innefattar, förutom grundläggande naturvetenskapliga ämnen som matematik och fysik, ett stort antal byggnadstekniskaExempelvis byggnadsteknik, betongbyggnad, stål- och träbyggnad,geoteknik, vattenbyggnad, vägbyggnad ochbyggnadsproduktionsteknik.
 9. 9. Infrastruktur - vad är det? Svara på så många av diskussionsfrågorna till filmen. Vi går genom det tillsammans.Läxa till måndag 14/1.Se klippet nedan (ca 4,5 min) och skriv ner de olika ländernasutveckling med koppling till infrastrukturen i länderna.Ta med på lektionen 14/1 – så vi kan diskutera!https://www.youtube.com/watch?v=IacL0Lm9Exs Tillväxtanalys presenterar exempel från Brasilien, Indien, Japan och Kina hur man skapar attraktionskraft till staden, där infrastrukturen står till grund för utveckling i landet.

×