Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
STATSCHEFENBåde demokratier och diktaturer kan utse sin statschef på 2 sätt:MonarkiStatschefstiteln går i arvRepublikMan u...
DET SVENSKA DEMOKRATISKA SYSTEMETFolket väljer representanter till riksdagenRepresentanterna sitter i  riksdagen och styr...
VÅRT VALSYSTEMNär är det val ?3:e söndagen i september vart fjärde årVal till tre olika samhällsnivåer     - kommunen ...
Vad röstar vi på?Valfritt parti, som måste få minst 4% av rösterna (personval)Vad är ett parti?En demokratisk förening som...
När platserna i riksdagen är fördelade ser man vilket ”lag” som får  majoritet, d.v.s. mer än hälften av alla platser.Då ...
RIKSDAGEN349 ledamöter från de olika partiernaUppgifter:• Stifta Sveriges lagar• Besluta om hur skattepengarna ska använda...
Statsministern       + ministrar för olika områden,       t.ex. skola och försvar…Uppgifter:       - Se ...
Majoritetsregering: När                exempelvis ett parti får                fler än 50% a...
Lena Adelsohn          Hillevi                         Carl Bildt            ...
Statsrådsberedningenleda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU politiken....
Kulturdepartementetkultur, medie- och idrottsfrågor.Landsbygdsdepartementetfrågor som gäller jordbruk, skogsbruk, fiske, r...
EN LAG BLIR TILL…1. Idé lämnas in av riksdagsledamot: en motion(ex: alla måste ha hjälm när de cyklar)2. Riksdagen besluta...
Sverige: Grundlagarna STYR      1. Successionsordningen (1810)      2. Tryckfrihetsförordningen (1949)     ...
1. SuccessionsordningenBehandlar frågan om hur statschef ska utses, dvs tronföljden(succession)Ändring 1979: Äldsta barnet...
2.TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN1 kap. Om tryckfrihet1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt  att, utan någr...
3. Yttandefrihetsgrundlagen (YGL)• Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogra...
4. RegeringsformenBeskriver vårt statsskick1 kap, 1 §: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Densvenska folkstyr...
Regeringen arbetar med EUSverige är med i EU, Europeiska unionen.där alla medlemsländernasamarbetar om olika frågor.En del...
Besök för mer info!
Så styrs sverige
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Så styrs sverige

2.154 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Så styrs sverige

 1. 1. STATSCHEFENBåde demokratier och diktaturer kan utse sin statschef på 2 sätt:MonarkiStatschefstiteln går i arvRepublikMan utser statschefen (på ett demokratiskt eller odemokratiskt sätt)
 2. 2. DET SVENSKA DEMOKRATISKA SYSTEMETFolket väljer representanter till riksdagenRepresentanterna sitter i riksdagen och styr Sverige Riksdagen utser en styrelse utifrån folkets rösterKallad : regeringen, som bl.a. förverkligar besluten
 3. 3. VÅRT VALSYSTEMNär är det val ?3:e söndagen i september vart fjärde årVal till tre olika samhällsnivåer - kommunen - landstinget - riksdagVar hålls valet?I en vallokal,men även på ambassader utomlands och ”förtidsröstning” på olikaställen.Vilka får rösta?Alla svenska medborgare som fyllt 18 år
 4. 4. Vad röstar vi på?Valfritt parti, som måste få minst 4% av rösterna (personval)Vad är ett parti?En demokratisk förening som vill förändra samhället på ett visst sätt.Proportionerligt valsystemNär man räknat rösterna fördelas de 349 platserna i riksdagen proportionerligt.15% av rösterna = 15% av platserna
 5. 5. När platserna i riksdagen är fördelade ser man vilket ”lag” som får majoritet, d.v.s. mer än hälften av alla platser.Då vinner man alla omröstningar och kan styra landet!I valet 2010 blev resultatet…Alliansen ca 48%De rödgröna ca 46%Sverigedemokraterna ca 5%
 6. 6. RIKSDAGEN349 ledamöter från de olika partiernaUppgifter:• Stifta Sveriges lagar• Besluta om hur skattepengarna ska användas• Kontrollera att regeringen följer riksdagens beslutOrdförande: TalmannenTalmannen sitter bland annat ordförande vid sammanträdena i kammaren.Sedan riksdagsvalet 2006 är Per Westerberg (M) riksdagens talman.  Riksdagen delas upp i mindre grupper: utskott, som fördjupar sig i vissa frågor, t.ex. skolan, försvaret…  Det block som har majoriteten av platserna i riksdagen får bilda…
 7. 7. Statsministern + ministrar för olika områden, t.ex. skola och försvar…Uppgifter: - Se till att riksdagens beslut blir verklighet - utarbeta lagförslag - fattar beslut i vissa frågorRegeringen kan se ut på olika sätt:Majoritetsregering = Enpart-, kolalitions-, samlingsregeringVarje minister har ett departement, kontor, med många specialister anställda, som hjälper till att utarbetalagförslag m.m.Förvaltningen, myndigheternaDet är regeringens verktyg för att få riksdagens beslut att bli verklighet (ex: skolverket, rikspolisstyrelsen) REGERINGEN -STYRELSEN
 8. 8. Majoritetsregering: När exempelvis ett parti får fler än 50% av rösterna vid ett val kan detta parti skapa en egen regering då den kan få stöd av riksdagen.Minoritetsregering: Ifallinget parti i riksdagen fåren majoritet av rösterna såbrukar det största partietbilda regering. Detta blirdå en svag regering då denhela tiden måste hitta stödhos andra partier för att fåigenom sina förslag. Koalitionsregering: Ifall två eller flera partier delar på ministerposterna så kallas det för en koalitionsregering. Detta innebär alltså att regeringen består av flera partier.
 9. 9. Lena Adelsohn Hillevi Carl Bildt Eskil Erlandsson Liljeroth Kultur- Engström Utrikesminister Landsbygdsminister och idrottsminister Arbetsmarknads - minister Tobias Billström Annie Lööf MigrationsministerFredrik Reinfeldt Maria Larsson NäringsministerStatsminister Barn- och Ewa Björling Birgitta Ohlsson äldreminister Anna-Karin Hatt EU-minister Handelsminister It- och energi- minister Catharina Elmsäter- Erik Ullenhag Stefan Attefall Karin Enström Svärd Anders Borg Integrationsminister Civil- och Försvarsminister Infrastrukturminister bostadsminister Finansministe Lena Ek Gunilla Carlsson r Biståndsminister Jan Björklund Miljöminister Utbildningsminister Ulf Kristersson Maria Arnholm Peter Norman Socialförsäkrings- Göran Beatrice Ask Jämställdhets- och Finansmarknads- minister Hägglund biträdande Justitieminister minister Socialminister utbildningsminister REGERINGEN
 10. 10. Statsrådsberedningenleda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU politiken.Arbetsmarknadsdepartementetarbetsmarknadspolitik, arbetslivpolitik, diskriminerings- och integrationsfrågor samt frågor om urbanutveckling.FinansdepartementetEkonomisk politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, Internationellt Ekonomiskt samarbete samt statligtföretagsägande.Försvarsdepartementetarbetar för att uppfylla de mål som regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd ochBeredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred.FörvaltningsavdelningenRegeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.Justitiedepartementetlagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, Migration och asyl. DE OLIKA DEPARTEMENTEN
 11. 11. Kulturdepartementetkultur, medie- och idrottsfrågor.Landsbygdsdepartementetfrågor som gäller jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.Miljödepartementetklimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.Näringsdepartementetnäringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt regional utveckling.Socialdepartementetsamhällets välfärd, ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindradesrättigheter, bostadsfrågor, statlig förvaltning, länsstyrelser, kommuner och landsting samt trossamfund.Utbildningsdepartementetskolfrågor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning, jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.UtrikesdepartementetUtrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdraghör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken.EU-representationenRegeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje i EU-politiken. De olika departementen
 12. 12. EN LAG BLIR TILL…1. Idé lämnas in av riksdagsledamot: en motion(ex: alla måste ha hjälm när de cyklar)2. Riksdagen beslutar att skicka förslaget till trafikutskottet, som diskuterar igenomfrågan noga, lyssnar på experter och allmänheten3. Om trafikutskottet tycker det var en bra idé uppdrar de till regeringen att förberedaettlagförslag: en proposition4. Riksdagen röstar sedan om förslaget5. När lagen är beslutad är det regeringen uppgift att se till att lagen blir verklighet, t.ex.genom att skicka ut order till myndigheterna t.ex. polisen, trafiksäkerhetsverket m.m.
 13. 13. Sverige: Grundlagarna STYR 1. Successionsordningen (1810) 2. Tryckfrihetsförordningen (1949) 3. Yttrandefrihetsgrundlagen (1991) 4. Regeringsformen (1974)Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar.Det ska finnas tid för eftertanke, och konsekvenserna måste vara särskilt välgenomtänkta.Tanken med detta är att demokratin ska skyddas. För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattartvå beslut med likadant innehåll och att det hållsett allmänt val mellan de två besluten.
 14. 14. 1. SuccessionsordningenBehandlar frågan om hur statschef ska utses, dvs tronföljden(succession)Ändring 1979: Äldsta barnet oavsett kön ärver kronan
 15. 15. 2.TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN1 kap. Om tryckfrihet1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.Publicering utan granskningMeddelarskydd (anonyma uppgifter får ges till media)Offentlighetsprincipen – alla ska få ta del av myndigheters handlingar.Tryckfrihetsbrott – t ex högförräderi, förtal, hets mot folkgrupp.
 16. 16. 3. Yttandefrihetsgrundlagen (YGL)• Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.• Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer som ska visas för barn under 15 år.• Den som är upphovsman till ett radioprogram, tv-program eller liknande har rätt att vara anonym.YGL kompletterar tryckfrihetsförordningen med liknande rättigheter för övriga media.
 17. 17. 4. RegeringsformenBeskriver vårt statsskick1 kap, 1 §: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Densvenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmänoch lika rösträtt.Fastställer de flesta grundläggande värden, t ex mänskligarättigheter…övriga grundlagar kompletterar RF
 18. 18. Regeringen arbetar med EUSverige är med i EU, Europeiska unionen.där alla medlemsländernasamarbetar om olika frågor.En del EU-regler gäller direkt i Sverige, men ibland måste vi i Sverigeskriva om våra lagar innan vi kan börja följa EUs regler.Sverige får alltid vara med och diskutera och påverka EUs beslut.Ibland blir inte besluten som Sverige hade velat, men Sverige och allaandra medlemmar ska följa de beslut som fattas.
 19. 19. Besök för mer info!

×