Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mesyuarat kokurikulum sk bukit beruntung 2 bil 1

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Mesyuarat kokurikulum sk bukit beruntung 2 bil 1

 1. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9KELUAR 10
 2. 2. SETIAUSAHA KOKURIKULUM1. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.2. Membantu Penolong Kanan Kokurikulum dalam pengagihan tugas kepada guru-guru, perancangan, perlaksanaan dan penilaian pelajar.3. Mengurus pemilihan peserta untuk kepertandingan aktiviti persatuan/ kelab/ unit beruniform dan sukan/ permainan.4. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi.5. Memastikan rekod dan data-data diselenggara dengan baik.6. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskini.7. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka.8. Membuat pendaftaran kokurikulum pelajar.9. Mengedarkan senarai ahli persatuan/ kelab/ sukan permainan/ unit berunifom kepada guru penasihat/ pemimpin.10. Membantu guru penasihat/ pemimpin menggunakan perisian komputer untuk mengemaskini fail kokurikulum.11. Menyelaras tahap kemampuan pelajar dalam aktiviti kokurikulum secara berkomputer.
 3. 3. SETIAUSAHA SUKAN1. Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.2. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/ MSSN/ MSSM.3. Membantu Penolong Kanan Kokurikulum mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.4. Menetapkan pelajar dalam rumah sukan.5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.6. Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.8. Menyimpan dan megemaskini buku stok dan inventori peralatan sekolah.9. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod.10. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar dan Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.11. Merekodkan pencapaian cemerlang murid dan pasukan sekolah dalam buku rekod pencapaian sukan sekolah.12. Menghadiri kursus dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.
 4. 4. JAWATANKUASA KOKURIKULUM1. Menyelaras aktiviti kokurikulum iaitu kegiatan sukan dan persatuan/ kelab/ unit berunifom melalui kokurikulum yang diintegrasikan.2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.3. Merancang strategi untuk mempelbagaikan aktiviti kokurikulum.4. Menyediakan garis panduan dan sukatan bagi setiap unit beruniform.5. Menyediakan alat bantu mengajar seperti kain anduh, tali dan lain-lain untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
 5. 5. KETUA RUMAH SUKAN1. Memastikan adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan pelajar).2. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.3. Membentuk jawatankuasa rumah dalam kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan pemainan.4. Menentukan guru rumah sukan untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah.5. Sentiasa berbincang dengan Penolong Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah.6. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod.
 6. 6. GURU RUMAH SUKAN1. Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan.2. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah sukan, kedatangan dicatat dalam buku kehadiran.3. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara rumah sukan.4. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.5. Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tidakan terhadap pelajar yang tidak hadir.6. Mengawasi semangat kesukanan di kalangan pelajar.7. Sentiasa berbincang dengan ketua rumah sukan untuk meningkatkan prestasi rumah sukan.
 7. 7. GURU PERMAINAN1. Membentuk jawatankuasa.2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permaianan.3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.4. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan perlu dipatuhi.5. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.6. Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan/ kelas/ sekolah.7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar sekolah.8. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk pertandingan pertandingan luar sekolah.9. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
 8. 8. GURU PERMAINAN10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan11. Menyemai semangat kesukanan di kalangan murid.12. Menentukan peralatan dan kemudahan pemainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan.13. Merancang aktiviti tahunan dengan guru rumah sukan.14. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkannya.15. Merekodkan nama-nama pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/ negeri/ wakil daerah/ negeri/ negara).16. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh jabatan belia, kebudayaan dan sukan. Majlis sukan negeri dan persatuan permainan/ sukan.17. Tugas-tugas lain yang diarah oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
 9. 9. GURU PEMIMPIN /PENASIHAT1. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa.2. Memastikan ada perlembangaan dan peraturan.3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan unit berunifom/ kelab/ persatuan dan sukan/permainan.8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/ peralatan diurus dengan baik.9. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktviti disediakan dan difailkan.10. Mendaftarkan pasukan unit berunifom, kelab/ persatuan dan permainan.11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
 10. 10. GURU PEMIMPIN /PENASIHAT12. Mengurus penyerahan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/ zon/ daerah/ negeri dan kebangsaan dengan baik.13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan.14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.15. Menandatangani buku kehadiran ahli.16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.17. Memastikan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.18. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.19. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada jawatankuasa kokurikulum sekolah.20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program21. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
 11. 11. JAWATANKUASA PROTOKOL1. Memastikan aturcara majlis rasmi sekolah mengikut protokol .2. Memastikan surat-surat rasmi atau surat jemputan untuk sesuatu aturcara sekolah mengikut protokol.3. Memastikan tempat duduk perasmi, guru besar, penolong kanan dan jemputan mengikut susunan yang mengikut protokol.4. Melabel tempat duduk perasmi, Guru Besar, Penolong Kanan dan jemputan mengikut kedudukan yang betul.5. Menyambut dan mengiringi tetamu khas yang hadir ke sekolah untuk upacara tertentu ke tempat/ bilik/ majlis tertentu.
 12. 12. JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai.2. Merancang aktiviti sukan sekolah jangka panjang/ pendek.3. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.4. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah.5. Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan.6. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus dalaman/ luaran.7. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan perlaksanaan.8. Mendapat kerjasama badan sukan luar melatih guru dalam pekerjaan staf.9. Mendapat kanbantuan badan sukan/ individu luar melatih pemain- pemain sekolah.
 13. 13. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN1.Menentukan objektif sukan sekolah tercapai.2.Merancang aktiviti sukan sekolah jangka panjang/pendek.3.Merancang strategi peningkatan dan penglibatandalam sukan.4.Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidangsukan yang ada di Sekolah.5.Memastikan adanya peraturan berkaitan denganaktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan, kelancarandan kelicinan perlaksanaan.6.Mendapat kanbantuan badan sukan/ individu luarmelatih pemain-pemain Sekolah
 14. 14. 1. Kad Kokurikulum akan diedar pada awal tahun. (pertemuan pertama 23 Januari 2013)2. Penetapan jumlah ahli Kelab & Persatuan dan Permainan Sukan 23 Januari 2013.3. Surat mohon penubuhan persatuan & Takwim Aktiviti 2013 perlu dirancang dan dilaporkan segera sebelum 18 Januari 2013.4. Minit mesyuarat pertama 28 Januari 2013.5. Sasaran Kerja peringkat : 1. Kebangsaan 2. Negeri 3. Daerah 4. Sekolah

×