Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN
(GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
EDISI 2014
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025
(Pendidikan Prasekolah Hingga Lepas Menengah)
• Tempoh – September 2013 hingga Ogos 2014
- Keterlibatan (Engagement)
- Bahagian KPM
- PADU
- Kesatuan dan Persatuan Guru...
4
Guru dan pemimpin sekolah yang baik menjadi tunjang setiap
sistem pendidikan (PPPM 5-1)
>26,000
wakil
pelbagai
pihak
>24...
5
50%
PPPM 5-2
KUALITI PENGAJARAN
Pemerhatian terhadap 125 Pengajaran di 41 sekolah seluruh Malaysia
6
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKUALITI
PENILAIAN SEKOLAH NAZIRAN JNJK
63% mempunyai
amalan pengajaran
Baik atau Cemerlan...
7
(PPPM 5-3)
PISA 2009
PPPM E-6
Pengenalan
Transformasi Amalan PPB
Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB)
Pelaksanaan PPB
1
2
3
4
Aktiviti PPB5
Kata...
9
Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB)
adalah usaha untuk melengkapi pembangunan
profesionalisme sedia ada ...
10
40%
60%
16%*
Inisiatif KPM
16%*
Inisiatif KPM
Inisiatif Kendiri
*PPPM 2013-2025
25%
40%
60%
TRANSFORMASI AMALAN
PPPB
11
Peningkatan inisiatif kendiri
Pengurangan inisiatif KPM
Organisasi beri dorongan,sokongan / bantuan
Membangunkan pe...
12
Kemahiran Pengetahuan
NILAI
PROFESIONAL
KOMPETENSI PPPB
13
Guru dan
Pemimpin
Sekolah
Beraspirasi
Kompeten
ProfesienStrategis
Berwawasan
ATRIBUT PPPB
14
Kemahiran Pengetahuan
Nilai
Profesional
Berwawasan
KOMPETENSI DAN ATRIBUT
GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
15
Guru
Pemikir Holistik dan Kreatif
Perunding cara dan berautoriti profesional (professional authority) serta kreatif dan...
16
Pemimpin Sekolah
Pemikir Holistik dan Kreatif
Berfikir secara bersistem, menganalisis situasi secara menyeluruh dengan ...
17
PPB
K e m a h i r a n P e n g e t a h u a n
Nilai
Profesional
Pembimbing
& Mentor
Peneraju
Perubahan
Pemikir
Strategik
...
18
18
FASA PPB FOKUS
Guru
PemimpinSekolah
PEMBINAANKAPASITIPERMULAANKEPAKARAN
• Kepakaran PdP/ instruksional/ transformasi...
19
… while there are significant overlaps in measurement across
the instruments
Kriteria Kecemer-langan
(time-based) - to ...
20
INISIATIF
KENDIRI
ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN (TNA)
AKTIVITI PPB
INISIATIF
KPM
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN
KECEMERLANGAN ...
21
5 TAHAP PENILAIAN
Reaksi
guru/peserta
Pembelajaran
guru/peserta
Sokongan dan
perubahan
pembelajaran
Penggunaan
pengetah...
Aktiviti PPB
22
AKTIVITI PPPB
23
Faktor Kritikal
• Perubahan minda (mind-set), jiwa, paradigma dan kesedaran
bahawa PPB amat kritikal untuk keberhasilan...
24
Rumusan
• Strategi KPM bagi memastikan peningkatan kompetensi
individu untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan
• Bersifa...
25
Refleksi
Analisis
Keperluan
Latihan
Rancang PPB
Mengikuti
PPB
Penilaian dan
Perkongsian
Portfolio PPB
KITARAN PPPB
26
CADANGAN KANDUNGAN
PORTFOLIO PPPB
27
KEPENTINGAN
PORTFOLIO PPPB
28
KEPENTINGAN
PORTFOLIO PPPB
29
Rasional:
Grafik menggambarkan
susunan kiub secara menegak
dan pada setiap aras kiub (kiub
ilmu) terdapat tangga-tangga...
GURU
Guru yang kompeten
meningkatkan kualiti
pembelajaranmurid
Jurulatih / pembimbing
yang kompeten untuk
membimbing
guru/...
Jadilah Sesiapa Saja
Dato’ Hj. A. Aziz Deraman (2002)
31
Jadi penulis bergelar sasterawan merakam adab,
Jadi pencatat zama...
TIDAK MUNGKIN ANDA
TERTAKDIRKAN MENJADI GURU OLEH
ALLAH SWT
MELAINKAN ANDA MEMPUNYAI
SESUATU ASET ATAU KELEBIHAN
YANG TERS...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

PPPB

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERTERUSAN

 • Inicia sesión para ver los comentarios

PPPB

 1. 1. PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EDISI 2014
 2. 2. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 (Pendidikan Prasekolah Hingga Lepas Menengah)
 3. 3. • Tempoh – September 2013 hingga Ogos 2014 - Keterlibatan (Engagement) - Bahagian KPM - PADU - Kesatuan dan Persatuan Guru - Pandangan Pakar - Prof Madya Dr. Muhammad Kamarul Kabilan (USM) - Prof. Dr. Lee Sing Kong, NIE Singapore SINDIKASI
 4. 4. 4 Guru dan pemimpin sekolah yang baik menjadi tunjang setiap sistem pendidikan (PPPM 5-1) >26,000 wakil pelbagai pihak >24,000 Guru Maklumbalas/ Pandangan LEBIH KURANG 60% GURU PADA HARI INI AKAN TERUS MENGAJAR BAGI TEMPOH 20 TAHUN LAGI (PPPM E-16) GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
 5. 5. 5 50% PPPM 5-2 KUALITI PENGAJARAN Pemerhatian terhadap 125 Pengajaran di 41 sekolah seluruh Malaysia
 6. 6. 6 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKUALITI PENILAIAN SEKOLAH NAZIRAN JNJK 63% mempunyai amalan pengajaran Baik atau Cemerlang 13% Baik dan Cemerlang (PPPM 5-3) PERBEZAAN TANGGAPAN
 7. 7. 7 (PPPM 5-3) PISA 2009 PPPM E-6
 8. 8. Pengenalan Transformasi Amalan PPB Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) Pelaksanaan PPB 1 2 3 4 Aktiviti PPB5 Kata Alu-aluan : -Menteri Pendidikan -Ketua Setiausaha KPM -Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia -Pengarah BPG Keberkesanan Pelaksanaan PPB6 Kit Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) Soalan Lazim KANDUNGAN BUKU PPPB
 9. 9. 9 Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB) adalah usaha untuk melengkapi pembangunan profesionalisme sedia ada dan mentransformasi amalan pembangunan profesionalisme berterusan bagi meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah serta memperkasa profesion keguruan. PENGENALAN
 10. 10. 10 40% 60% 16%* Inisiatif KPM 16%* Inisiatif KPM Inisiatif Kendiri *PPPM 2013-2025 25% 40% 60% TRANSFORMASI AMALAN PPPB
 11. 11. 11 Peningkatan inisiatif kendiri Pengurangan inisiatif KPM Organisasi beri dorongan,sokongan / bantuan Membangunkan pelan pembangunan profesionalisme kendiri Pengurangan pelaksanaan secara berpusat Peningkatan PPB berasaskan sekolah/tugas Inisiatif kendiri secara berterusan Pemantapan kaedah pelataan (cascading) Peluasan mod dalam talian Memberi nilai tambah melalui sistem mata PPB Portfolio latihan (e-portfolio/manual) Data berpusat yang mudah diakses pihak berkenaan Sistem mata PPB Sistem permohonan dan pengesanan PPB Skim pensijilan berdasarkan kompetensi keguruan Memenuhi keperluan organisasi Memenuhi keperluan individu Pelbagai , dinamik dan fleksibel Membangunkan potensi dan bakat individu serta tempoh perkhidmatan Berasaskan standard latihan Kebanyakan inisiatif KPM Berpusat Pelataan (Cascading) Bersifat one-off Bersemuka Memenuhi keperluan dasar latihan Data berpusat tidak menyeluruh Perekodan kurang sistematik Keperluan organisasi Seragam Preskriptif Perkongsian Tanggungjawab Keberkesanan Pelaksanaan Pengurusan rekod dan data yang sistematik Kepelbagaian Pendekatan/ Kandungan AMALAN SEMASA ASPEK PPB TRANSFORMASI AMALAN PPPB AMALAN YANG DIHASRATKAN
 12. 12. 12 Kemahiran Pengetahuan NILAI PROFESIONAL KOMPETENSI PPPB
 13. 13. 13 Guru dan Pemimpin Sekolah Beraspirasi Kompeten ProfesienStrategis Berwawasan ATRIBUT PPPB
 14. 14. 14 Kemahiran Pengetahuan Nilai Profesional Berwawasan KOMPETENSI DAN ATRIBUT GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
 15. 15. 15 Guru Pemikir Holistik dan Kreatif Perunding cara dan berautoriti profesional (professional authority) serta kreatif dan inovatif. Strategis dan berwawasan. Mempunyai pelbagai ilmu dan kemahiran berkaitan PdP. Memimpin dan membudayakan komuniti pembelajaran. Pemikir Strategik Penyelesai masalah pelaksanaan dasar. Merangka strategi/idea baharu dalam pelaksanaan PdP. Menghasilkan inovasi PdP. Menggerak komuniti pembelajaran. Peneraju Perubahan Peneraju dan penggerak perubahan berkaitan PdP. Mencetus kreativiti dan inovasi dalam PdP. Menilai hasil kajian/penyelidikan untuk penambahbaikan PdP. Meneraju pemuafakatan strategic. Membangunkan komuniti pembelajaran. Pembimbing dan Mentor Pembimbing dan mentor dalam pelaksanaan PdP. Merangka panduan/arahan/peraturan pelaksanaan PdP. Mendorong, memantau, dan menilai PdP. Menerajui kajian/penyelidikan untuk penambahbaikan PdP. Penggerak pembangunan profesionalisme secara berterusan. Penggerak Penggerak kualiti PdP. Memberi inspirasi dan motivasi kepada rakan sejawatan. Melaksanakan perkongsian ilmu dengan pihak berkaitan. Membuat keputusan dalam pelaksanaan PdP. Melaksanakan kajian/penyelidikan untuk penambahbaikan PdP. Pelaksana Pelaksana pengajaran berkesan (effective teaching) dan fasilitator pembelajaran murid. Melaksanakan kajian tindakan dan menggunakan hasil kajian untuk peningkatan PdP. Menyelesaikan masalah PdP Mengamalkan nilai profesional. Berkolaboratif dengan komuniti dalam dan luar sekolah PERINCIAN PERANAN
 16. 16. 16 Pemimpin Sekolah Pemikir Holistik dan Kreatif Berfikir secara bersistem, menganalisis situasi secara menyeluruh dengan mengambilkira semua factor dan melaksanakan alternative yang kreatif, inovatif dan komprehensif. Memainkan peranan sebagai konsultan kepada rakan pemimpin atau yang dipimpin. Pemikir Strategik Melaksanakan pendekatan yang strategic untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Berusaha memacu peningkatan pencapaian organisasi. Peneraju Perubahan Memimpin dan mengurus perubahan, disamping menjadi mentor dan pembimbing yang memiliki pelbagai kebolehan bagi menggerakkan ahli organisasi untuk mencipta sesuatu yang baharu bagi meningkatkan prestasi organisasi. Pembimbing dan Mentor Mampu menyelia dan membimbing. Menjadi suri teladan. Mendorong ahli organisasi melaksanakan tugas dengan berkesan. Penggerak Penggerak sumber manusia ke arah pencapaian visi dan misi organisasi. Pelaksana Pelaksana pengajaran berkesan (effective teaching) dan fasilitator pembelajaran murid. Melaksanakan kajian tindakan dan menggunakan hasil kajian untuk peningkatan PdP. Menyelesaikan masalah PdP Mengamalkan nilai profesional. Berkolaboratif dengan komuniti dalam dan luar sekolah PERINCIAN PERANAN
 17. 17. 17 PPB K e m a h i r a n P e n g e t a h u a n Nilai Profesional Pembimbing & Mentor Peneraju Perubahan Pemikir Strategik Pemikir Holistik Penggerak Pelaksana Berwawasan MODEL PPB
 18. 18. 18 18 FASA PPB FOKUS Guru PemimpinSekolah PEMBINAANKAPASITIPERMULAANKEPAKARAN • Kepakaran PdP/ instruksional/ transformasional • Penghasilan inovasi • Pedagogical content knowledge • Kemahiran coaching dan mentoring • Kepimpinan instruksional/ transformasional • Aplikasi practical know how • Terjemah dasar berkaitan PdP • Hubungkait teori dengan amalan PdP DAN FOKUS GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH DALAM PPPB
 19. 19. 19 … while there are significant overlaps in measurement across the instruments Kriteria Kecemer-langan (time-based) - to start 2013 SKPMProspek - to start 2013LNPT Guru cemerlang* Buku Rekod Mengajar: Work performance (SKT) - pengurusan and profesional – teaching and learning for in-ser- vice teachers (50%) Knowledge and skills (teaching and learning) - 40% Content knowledge Teaching and learning (12 aspects) - Stan. 4 LNPT- 40% Contribution (beyond work scope) - 5% Knowledge and skills (co-curriculum and special tasks) - 10% Delivery of teaching and learning Student outcomes (lesson only) - teachers Stan 4 Academic qualifications and experience - 15% Knowledge & skills (policies, communication skills) - 25% Knowledge and skills (knowledge of policies) - 10% Student outcomes (measuring student improvement using grades) Student outcomes (measuring student improvement) - school - Stan.5.1-3 (TOV) Professional contribution - 20% A B C D Personal qualities - 20% Personal qualities - 20% Co-curriculum involvement + special tasks Co-curriculum - school - Stand. 5.4 Teaching and Learning - 25% Potential - 20% Professional contribution - outside of T&L workscope Aspek 12: Personal quality individual - Stan. 4 E 1 NEW CAREER PACKAGE FOR TEACHERS – CASE FOR CHANGE iv
 20. 20. 20 INISIATIF KENDIRI ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN (TNA) AKTIVITI PPB INISIATIF KPM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KECEMERLANGAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KERANGKA KONSEP
 21. 21. 21 5 TAHAP PENILAIAN Reaksi guru/peserta Pembelajaran guru/peserta Sokongan dan perubahan pembelajaran Penggunaan pengetahuan dan kemahiran Hasil pembelajaran PELAKSANAAN PPPB
 22. 22. Aktiviti PPB 22 AKTIVITI PPPB
 23. 23. 23 Faktor Kritikal • Perubahan minda (mind-set), jiwa, paradigma dan kesedaran bahawa PPB amat kritikal untuk keberhasilan murid. • Kesepaduan tindakan dari aspek pemahaman, penilaian dan akauntabiliti. • Penggunaan standard tinggi dan baharu sebagai asas penilaian. • Penggemblengan dan penggunaan secara kolaboratif dan optimum sumber baharu dan sedia ada. • Penggunaan secara optimum Infrastruktur dan infostruktur bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan KEBERKESANAN PELAKSANAAN
 24. 24. 24 Rumusan • Strategi KPM bagi memastikan peningkatan kompetensi individu untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan • Bersifat dinamik, fleksibel dan memenuhi keperluan individu, organisasi dan mematuhi standard semasa • Bertanggungjawab menghasilkan modal insan abad ke-21 KEBERKESANAN PELAKSANAAN
 25. 25. 25 Refleksi Analisis Keperluan Latihan Rancang PPB Mengikuti PPB Penilaian dan Perkongsian Portfolio PPB KITARAN PPPB
 26. 26. 26 CADANGAN KANDUNGAN PORTFOLIO PPPB
 27. 27. 27 KEPENTINGAN PORTFOLIO PPPB
 28. 28. 28 KEPENTINGAN PORTFOLIO PPPB
 29. 29. 29 Rasional: Grafik menggambarkan susunan kiub secara menegak dan pada setiap aras kiub (kiub ilmu) terdapat tangga-tangga yang diletakkan untuk proses memanjat atau mendaki kiub- kiub berkenaan. Konsep grafik berkenaan selari dengan usaha guru untuk meningkatkan profesionalisme secara berterusan agar lebih kompeten dalam melaksanakan tugas dan peranan mereka sebagai pendidik. BUKU PPPB
 30. 30. GURU Guru yang kompeten meningkatkan kualiti pembelajaranmurid Jurulatih / pembimbing yang kompeten untuk membimbing guru/pemimpin untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid Pengetua /Guru Besar yang kompeten mengurus pembelajaran, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membimbing guru untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid Pemimpin di KPM, JPN dan PPD yang kompeten mengurus pelbagai sumber untuk membantu pihak sekolah meningkatkan kualiti pembelajaran PEMIMPIN PAKAR BIDANG KHUSUS Pensyarah yang kompeten membangunkan guru untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid Pensyarah yang kompeten membangunkan pemimpin yang dapat membimbing guru untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid PENSYARAH KEBERHASILAN PPB
 31. 31. Jadilah Sesiapa Saja Dato’ Hj. A. Aziz Deraman (2002) 31 Jadi penulis bergelar sasterawan merakam adab, Jadi pencatat zaman semua seniman berfikir hebat, Jadi pelajar kau belajar, sebagai pengajar jangan kurang ajar, Jadi pendidik tugasan guru di tanganmu lahir pemimpin besar, Jadi pelatih jangan tau maki herdik oleh letih lesu nafsu marah, Jadi pensyarah tau kaedah sedar insaf akan ilmu yang parah, Jadi perancang di situ berfikir selok belok ekonomi rakyat, Jadi peguam fasih lidahmu kelak kebenaran hukum terletak, Jadi komander kau kawal pesawat para penumpang terselamat, Jadilah siapa saja ikut keupayaan kebolehan diri, Jadi pemimpin tanggungjawab membangun pertiwi,
 32. 32. TIDAK MUNGKIN ANDA TERTAKDIRKAN MENJADI GURU OLEH ALLAH SWT MELAINKAN ANDA MEMPUNYAI SESUATU ASET ATAU KELEBIHAN YANG TERSENDIRI SAMA ADA SECARA SEDAR ATAU TIDAK …… HANYA INSAN YANG TERPILIH SAHAJA YANG DITAKDIRKAN UNTUK MENJADI GURU

×