Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

DeptOfLabourElectrician

61 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

DeptOfLabourElectrician

  1. 1. Departement van Arbeid Department of Labour Republiek van Suid-Afrika Republic of South Africa Manpower Training Act 1981 (Regulation l6) Wet op Mannekragopleiding 1981 (Regulasie l6) SERTIFIKAAT . CERTIFICATE . Hierby word gesertifiseer dat This is to certifu that SAREL JOHAN PRETORIUS identit€itsdoktmront nommer identity dccum,ent number Et0S4 526t 6e in'n ambagstoets in die ambagfterory has passed a trde test in the trade/oocupation ELEKTRIST€N / ELECTRICIAN goslaag het, ooreenkomstig standaar& dcur die Nasionale Opleidingsrad erken ingovolge die bepalings van artikel 2E van die Wet op Mannekragopleiding;l981. (Gelees met Skedule 2ltem 4(5) vnl die Wet op Vmrdigheirdsontwikkeling, 1SB) of wtisn 28 of the h{anpower Training Act, ith Schedule 2 Itemr 4(5) of the Silrills Registrateur van Mannekrasopleiding Registrar of lvlanpowe Training Nomrner Number kurn getoets Date Tested Dafum van Uitreiking ke of is$re t2twt20l14 2ffi9/10/m 2Sl,ffBrE8 zAo8034E8

×