Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

FMP Eğitimi Bölüm 5.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
FMP Eğitimi Bölüm 4.pdf
FMP Eğitimi Bölüm 4.pdf
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a FMP Eğitimi Bölüm 5.pdf (20)

Más de SeyfettinColak (20)

Anuncio

Más reciente (20)

FMP Eğitimi Bölüm 5.pdf

 1. 1. FMP EĞİTİMİ 5.BÖLÜM Esat BAŞARAN
 2. 2. DERS 10 FMP YE GÖRE KADIN VE ERKEKLER ARASIN DAKI FARKLILIKLAR 21.01.2023
 3. 3. FMP YE GÖRE KADIN VE ERKEKLER ARASIN DAKI FARKLILIKLAR ◦ Bu başlığı açmadan önce bu farklılıkların kadın ve erkeğin birbirini tanıma ve tamamlama konusunda birbirlerine duydukları mecburiyeti açıklamak gerekiyor. Zira kadın ve erkeğin aynı platformda aynı konularda değerlendirilmesi objektif bir değerlendirme olmaz. Kadının ve erkeğin önceliklerini bilmeden bunların fizyolojik ve psiko sosyal farklarını bilmeden kıyaslamalar yapmak doğru değildir. En genel manada kadın ve erkek birbirlerini her alanda tamamlar ama bu tamamlamanın sağlıklı olması içinde kadın ve erkeğin dünyasını iyi bilmek gerekir . 21.01.2023
 4. 4. 21.01.2023 Kadınlarla Erkekler Arasındaki Farklılıklar Bir Sorun değil bir zenginliktir. Mutlu evliliklerde eşler birbirlerinin her konudaki farklılıklarına katlanmak bir yana, o farklılıklardan keyif alırlar. Mutsuz evliliklerde ise, farklı görüş ve davranışlar kişisel bir aşağılanma olarak algılanır. Evliliğin iyi yürümesi için eşler, birbirlerinin ayrı birer birey olarak varlıklarını sürdürmelerine izin verecek kadar kendilerini güvende hissetmelidirler. Eşlerin birbirlerinin duygularını ve coşkularını kabul etmelerinin hayati bir önemi vardır. Mutsuz evlilerin çoğu, "Karşınızdaki kişinin size nasıl davranmasını istiyorsanız, ona aynı şekilde davranın." kuralına göre hayatlarını sürdürürler. Mesela sevgisini göstermek için çiçek veren bir kadın, kocasından da kendisine çiçek vermesini bekler Ama koca çiçek vermeyi kendi hayat anlayışına göre anlamsız olarak algılayabilir. Bu durumda hem kadın hen erkek istediği gibi yaşayamaz.
 5. 5. 21.01.2023 Mutlu evliliklerde ise eşler, birey olduklarını en ıyi şekilde algılarlar ve platin kural denen "Karşınızdaki kişiye onun istediği gibi davranın." kuralına göre yaşarlar (Tumdorf, ) Unutmamak gerekir ki kadın-erkek arasındaki farklar bir sorun değil, bir nimettir. Bu bakımdan kadın, erkek yapısını değiştirmeye yönelik girişimler yanlıştır. Kadın-erkek arasındaki dengenin bozulması büyük sorunlara yol açar. Goethe diyor ki: "Bir insanın ulaşabileceği en yüksek düzey, kendi inanç ve düşüncelerinin bilincine varmak, kendi kendini tanımaktır." Doğru seçim yapmak için, içimizden yükselen sese kulak vermeliyiz. Bedenimiz, aklımız, duygularımız, değerlerimiz ne İstiyor? Bunun için kendimizi tanımak, kendimize hakim olmak ve arzularımızın değil, aklımızın egemenliğine girmek şart. Aklın yolu, nefsi her şeyden mahrum bırakmak değil, her şeyi tatmak ve ölçülü olmaktır.
 6. 6. 21.01.2023 Bir cep telefonunun birçok fonksiyonu var arma çoğumuz onların farkında değiliz. Bunun gibi kendi fonksiyonlarımızdan da tam olarak haberimiz yok. Dolayısıyla başkalarından farklı olan özelliklerimizin farkında olamıyoruz. Bilindiği gibi, hiçbir varlık diğerinin ayını değildir ve bizi bir yapan, farklılıklarımızdır. Bu farklılıklarımızın bilincinde olmadığımız zaman "biz" olamıyoruz ve kendimizi tanıyamıyoruz.
 7. 7. DERS 11 MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ 21.01.2023
 8. 8. 21.01.2023 Insanın tabiatında var olup onu motive eden faktörlerden biride ihtiyaçlardır. Abraham Maslow tarafından geliştirilmiş bu teori, insanı motive eden faktörlerin çeşitli oluşunu ileri sürmektedir. Fmp kuramına göre evlilik ve evlilik içindeki sağlıklı ilişkilerde ihtiyaçlar basamağında bazı boşlukları doldurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında da ihtiyaçlar basamağını incelemek gerekir. İnsanların benzer olaylar karşısında niçin farklı tutumlar sergilediği bu teori yani ihtiyaçlar hiyerarjisi tarafından açıklanmaktadır. İnsanlar düşünce ve davranışlarını, olan olaylardan daha çok kendi süzgeçlerinden geçirdikleri ve algıladıkları biçimde meydana getirmektedirler. Olaylara bakış açısı, duygu düşünce ve davranışları etkilemektedir. İnsanlar olaylara ve insanlara kendi ihtiyaçlarına göre bakmaktadırlar.
 9. 9. 21.01.2023 Yapılan yüzlerce deneye göre, yeterli seçenek sunulması halinde, hayvanlar bile bünyelerine yararlı olacak yiyecekleri seçmelerini sağlayan, doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptirler. Bedenin bu bilgeliği her alanda kendini göstermektedir. Örneğin, bünyelerindeki adrenalin düzeylerine müdahale edilen hayvanlar yine bu duruma uygun bir diyet seçerek hayatta kalmayı başarmaktadırlar (Maslow, ) Bunun gibi insanlar da, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düşüncelerini yönlendirmekte ve değerlerini üretmektedirler. Teori ayrıca her insanda var olan ortak konuları da açıklamaktadır. İnsanlar, seçici algılama yaparlar ve algılama yaparken ihtiyaçlarına göre algılarlar. O anda neye ihtiyaçları varsa o yöne doğru yönelirler. Karnı aç insanın burnu daha iyi koku alır. İhtiyaç duymadıkları şeyleri filtrelerden geçirmezler.
 10. 10. 21.01.2023 A. Maslow, her insanda temel bazı ihtiyaçların olduğunu ileri sarar ve bu ihtiyaçları şöyle sıralar . Fizyolojik (bedensel) ihtiyaçlar Güvenlikte olma ihtiyacı Sevme, sevilme, bir gruba ait olma ihtiyacı İtibar görme, kendine saygı duyma, statü kazanma ihtiyacı Kendini gerçekleştirme (kendini anlayış) ihtiyacı Katkı ihtiyacı (Bu ihtiyacı Maslow ölürken eklemişti) Maslow'a göre, bu ihtiyaçlardan ilk sıradaki ihtiyaç giderilme den sonraki ihtiyaç oluşmaz. Aç kalan insan, güvenlik ihtiyacını düşünmez. Çöpten yiyecek toplayan aç insanlar, bu yiyeceklerdeki mikropları akıllarından bile geçirmezler (Özkan, 1999,) Temel ihtiyaçlarından birisi tatmin edilmemiş bir kişi vitamin ve mineral yoksunluğundan hasta olan bir adam kadar hastadır. Şimdi bu ihtiyaçlara kısa bir göz atalım:
 11. 11. 21.01.2023 Fizyolojik ihtiyaçlar: Yemek, barınmak, dinlenmek, korunmak, uyku, sağlık ve cinsellik fiziksel ihtiyaçlardır. Karnı aç olan veya bedeninde acı hisseden bir kimsenin gözü hiçbir şeyi görmez. Bu nedenle aile üyelerinin aç, uykusuz, yorgun olduğu durumlarda sağlıklı aile oluşturmak çok zordur. Güvenlikte olma ihtiyacı: Gerek tabii olaylara, gerekse fiziki ve psikolojik tehlikelere karşı kişi kendini korumak ihtiyacındadır. İlkel insanlar korunacak bir ağaç dalı veya sığınacak bir mağara buldukları zaman kendilerini güvende hissediyorlardı. Günümüz insanı için ise güvenlikte olmak, iş bulmak demektir. Türkiye'de güvenlik büyük bir ihtiyaçtır. Oysa Batı Avrupa ülkelerinde devlet sosyal ihtiyaçları karşıladığı için güvenlik kaygısı çok az hissedilir. Batı Avrupa ülkelerinde devlet genellikle barınacak bir konut sağlar. Türkiye'de birçok insan yarın kaygısı ile yaşadığı için yoğun bir stres altındadır ve bu durum aileleri olumsuz olarak etkilemektedir. Sağlıklı aile oluşturmanın yolu, ailede kaygı, korku ve güvensizliği en aza indirmekten geçiyor.
 12. 12. 21.01.2023 Sevgi ihtiyacı: Güvenlik ihtiyacı karşılanan kişi sevilmek ve üyesi olduğu topluma, aileye ait olduğunu hissetmek ister. Ana-baba olmak, bir partiye, bir gruba ait olmak, arkadaş edinmek, başkaları ile birlikte yaşamak; sevgi görmek; başkaları tarafından kabul edilmek gibi... Bu sebeple aile üyelerinin birbirleriyle iyi ilişki kurmaları ve birbirlerini karşılıksız sevmeleri gerekir. İtibar görme (saygı) ihtiyacı: Her insan toplum tarafından kabul edilmek ister. Toplum tarafından kabul edilmeyen kimselerin kendilerine ve içinde bulundukları topluma hiçbir faydaları olmaz. İnsan adam yerine konmak, kaale alınmak istiyor... Sözlerinin ciddiye alınmasını istiyor... Bunun için adının duvarlara, ağaçlara yazıyor. Sağlıklı ailelerde, her üyenin başarılı olmasını sağlayacak ortam hazırlanır ve başarılı üyeler ödüllendirilir. Böyle ailelerde her üye, kendine ve diğer aile üyelerine saygı duyar.
 13. 13. 21.01.2023 Kendini gerçekleştirme: Kişi güç ve yeteneklerini göstermek ve bunları gerçekleştirmek istiyor. Bu aşamaya gelen kimse kendi hayatının efendisi olmuş pro aktif bir kişidir. O artık hayattan istediğini elde etmiştir. Sanatkarlar, şairler, bilim adamları, başarılı işadamı vb. bu gruptandır. Kendini gerçekleştiren insan ancak sevdiği işi yapar. Sevmediği işi onlara kimse yaptıramaz. Kendini gerçekleştirme, kişinin kendi yeteneklerini sonuna kadar kullanarak istediği yere gelebilme ve hedeflerine ulaşabilme isteği ve çabasıdır. Maslow, sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardan meydana gelen, piramit biçiminde bir ihtiyaçlar hiyerarşisi ortaya koymuştur. Bu piramidin en tepesinde kendini gerçekleştirme yer almaktadır. Temel ihtiyaçlarda doyum sağlayan bir insan, kendini gitgide daha özgür ve iyi hissedecek sonuçta kendinde var olan tüm saklı güçleri, potansiyelleri açığa çıkaracaktır. Böylece gerçek anlamda kendisi olacak, kendini tamamlayacak, bireyselleşecek, yaratıcı ve üretici olacaktır.
 14. 14. 21.01.2023 Temel ihtiyaçlar, kişiyi kendini gerçekleştirmeye götüren adımlardır. Felsefeciler, yüzyıllardır değerler teorisini çözmekle meşguldürler. Son varılan noktaya göre, insan için, tüm insanların ulaşmaya çabaladığı bir nihai sonuç, amaç, değer var gibi görünüyor. Çeşitli uzmanlar bunu kendini gerçekleştirme olarak adlandırıyor (Maslow) İnsanların doğal ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmak onların nasıl iyi, mutlu, üretken olacağını, özgüvenlerini nasıl artıracağını ve yeteneklerini en iyi şekilde nasıl geliştireceğin anlamayı da kolaylaştırır. Bu süreçte birçok kişilik sorunu kendiliğinden çözülmüş olur. Kişilik sorunlarının çözülmesiyle birlikte sağlıklı ailelerin nasıl kurulacağının yolu da açılmış olur. Kendilerini gerçekleştirmiş insanları incelemek, bize kendi yanlışlarımızı, eksiklerimizi ve ne yöne doğru geliştiğimizi görme imkanı verir. Böylece önümüzde model alacağımız ideal insanlar bulmuş oluruz. Bu model insanları gerek iş hayatında ve gerek aile hayatında modelleyen kimseler güçlü aile kurabilir ve sürdürebilirler.
 15. 15. 21.01.2023 Katkı ihtiyacı: Kendini gerçekleştiren ve bir eser bırakan kimse egosunu tamamen bir kenara bırakabiliyor ve insanlığa bir şeyler vermek istiyor. Bu seviyeye gelmiş kişi dünyaya, kendine verdiklerini geri vermek ister. Peygamberler ve ermiş yüce insanlar bu gruptandır. Bu kişiler dünyayı kendi evi gibi hissederler. Bu seviyedeki bir kimse, katkı olarak dünyaya çok iyi yetişmiş çocuklar hediye etmek ister.
 16. 16. 21.01.2023 Kadınlarda Önceliği Olan Psikolojik İhtiyaçlar: •Sevgi ve şefkat ihtiyacı •İlgi ve destek ihtiyacı •İstendiğini hissetme ihtiyacı •Aldatılmayacağına, terk edilmeyeceğine •inanma ihtiyacı •Çocuklarını büyütme ihtiyacı •Açık iletişim ve danışma ihtiyacı •Güvenlik ve korunma ihtiyacı •Takdir edilme ve onay ihtiyacı •Parasal güven ihtiyacı.
 17. 17. 21.01.2023 Erkeklerde Önceliği Olan Psikolojik İhtiyaçlar: •Özerklik (bağımsızlık) ihtiyacı •Kendine güven ihtiyacı •Cinsel mutluluk ihtiyacı •Rol paylaşımında sınır ihtiyacı •Saygı görme ihtiyacı •Mücadele ihtiyacı •Yeteneklerine inanma ihtiyacı •Adil davranma ihtiyacı •Dışarıda eğlenme ihtiyacı •Parasal özerklik ihtiyacı.
 18. 18. 21.01.2023 Kadın ve erkeğin psiko sosyal ihtiyaç ve öncelikleri farklı farklıdır. Bu da kadın ve erkeğin her yönüyle farklı olmasının getirdiği doğal sonuçlardır. Esas itibariyle bu farklılığı bilmek iletişim sanatının en önemli parçasıdır. Kadınlarda ve erkeklerde iletişim öncelikleri ve ihtiyaçlarını aşağıdaki gibi maddeleyip özetleyebiliriz. Bu aynı zamanda farklılığı görme ve bunları iletişim teknikleriyle karşılama zorunluluğunu da ortaya çıkarmaktadır.
 19. 19. DERS 12 FMP YE GÖRE EŞ SEÇİMİNDE ROL OYNAYA FAKTÖRLER 21.01.2023
 20. 20. 21.01.2023 1940 ile 1950 yılları arasında ABD'de çağdaş bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan birçok araştırmaya göre, eş seçiminde ortak olan nokta, benzerin benzeri çektiğidir. Bu araştırmaya göre kadın ve erkek kendilerinde var olan özelliklere sahip kişileri kendilerine eş seçiyor. ABD'de yapılan başka bir araştırma da birbirleriyle tanışan, flört eden ve evlenen çiftlerin %50'sinin birbirlerinden birkaç sokak ötede yaşadıklarını ortaya koymuştur (Dominian, ). Bu dönemlerde ana-babanın çocuklar üzerindeki etkisi çok fazlaydı.
 21. 21. 21.01.2023 Günümüzde ana-babanın çocuklar üzerinde etkisi azalmaktadır. Artık eş seçiminin eşleri ilgilendiren bir iş olduğu her yerde kabul edilmektedir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş yerleşme merkezlerinin köy ve kasabalardan büyük şehirlere doğru kayması ve otomobillerin yaygınlaşması gibi faktörler evlenmeyi düşünen kimselere rahat tanışma imkanı sağlamıştır. Her çağda insanlar, bir çifti bir araya getiren unsurların ne olduğunu çeşitli açılardan araştırmışlardır. Beden güzelliği, zeka üstünlüğü, toplumsal seviye uygunluğu ve diğer birtakım nitelikler her zaman geçerli olarak kabul edilmiştir. Ama eş seçiminde gerçek sebep, her zaman tahmin edilenlerin dışında kalmıştır. Bu sebep, çiftlerin kendileri için bile çözülemeyen bir sır olma niteliğini korumuştur. Bir İsveç atasözü evliliği, üstü örtülü bir yemek tabağı olarak tanımlamaktadır. Ama günümüzdeki araştırmalar bu sırrı gün ışığına çıkarmaya başlamıştır.
 22. 22. 21.01.2023 Sosyologlar kesin bir doğrulukla yaşama yerinin, toplumsal sınıfın, ırkın, yaşın, zekanın ve dinsel inanışların eş seçiminde etki gücüne sahip olduğunu ileri sürmektedirler. Bu faktörler bireysel seçimle ilgilidir. Eş seçiminde uygun nitelikler bu saydığımızı toplumsal unsurlardan daha fazlasını kapsamaktadır. Burgess ve Wallin eş seçiminde rol oynayın 47 benzer nitelik bulmuşlardır. Bunlardan bazıları şunlardır; Dinsel inanışlar, ailelerin geçimi, flört dönemi ilişkileri, evliliğin yapısı, cinsel tutum, toplumsal faaliyetler, ortak arkadaşlar, aile ilişkileri, bedensel özellikler.... Bir yuvaya, bağımsızlığa, cinsel tatmine ve çocuklara duyulan ihtiyaçlar evrenseldir.
 23. 23. 21.01.2023 Çiftlerin evlilikte aradıkları bireysel ihtiyaçlar, sevgi, şefkat, güven, anlayış, sempati, bağımlılık, teşvik, samimi olarak onaylama ve duygusal güvenliktir evlilikte başarıyı sağlamak isteyen kimselerin, evlenecek duruma gelmesi gerekir. Bir kimsenin evlenecek duruma gelip gelmediğini faktörlere bakarak anlamak mümkündür Güvenilir olmak Duygusal kararlılığa sahip olmak Mutlu kılmaya hazır olmak Cazip olmak Sağlıklı olmak Aile hayatına ve çocuk sahibi olmaya istekli olmak. Psikolojik sağlığa sahip olmak Ekonomik özgürlüğe sahip olmak(Erkek için şart) Her iki eş bu özelliklere sahip olursa mutlu evliliğin kurulması ve sürmesi kolaylaşmaktadır.

×