Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

שחר בר לב - המלצה - רשות פיתוח הגליל

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

שחר בר לב - המלצה - רשות פיתוח הגליל

  1. 1. ‫יום‬‫שלישי‬‫תשע"ו‬ ‫כסלו‬ ‫כ"ו‬ 08‫דצמבר‬2015 ‫לכבוד‬ ‫המעוניין‬ ‫כל‬ }‫דוא"ל‬ ‫באמצעות‬ ‫{נשלח‬ ,‫רב‬ ‫שלום‬ ,.‫ג.א.נ‬ ‫לב‬ ‫בר‬ ‫שחר‬ :‫הנדון‬-,'‫אפקטיבי‬ ‫'שכנוע‬ ‫בנושאי‬ ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬'‫מכירות‬'‫ו‬'‫בינאישית‬ ‫תקשורת‬' -‫הערכה‬ ‫מכתב‬- ‫תאגיד‬ ‫הנה‬ ,‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬‫סטטוטורי‬‫בשנת‬ ‫הוקם‬ ‫אשר‬ ,1993‫ומוציא‬‫פעילות‬ ‫שנת‬ ‫בכל‬ ‫ה‬ ‫כ‬70‫במסגרת‬ ,‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫הכוח‬ ‫מן‬ ‫שונים‬ ‫פרויקטים‬‫של‬‫מרכזי‬ ‫עיסוק‬ ‫תחומי‬ '‫מס‬‫ים‬. ‫מאגד‬ ‫אשר‬ ‫הגליל‬94‫כ‬ ‫חיים‬ ‫ובו‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬1.38‫מי‬‫כ‬ ‫של‬ ‫בשטח‬ ‫מצוי‬ ,‫תושבים‬ ‫ליון‬26% .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫משטחה‬‫הרשות‬,‫עמלה‬‫את‬ ‫ומקדמת‬‫עבודה‬ ‫תוך‬ ,‫המחוז‬ ‫פיתוח‬‫עם‬ ‫מתואמת‬ ‫השלט‬‫השלישי‬ ‫והמגזר‬ ‫המקומי‬ ,‫המרכזי‬ ‫ון‬. ‫ה‬ ‫בתאריך‬4.11.2015,‫העצמה‬ ‫יום‬ ‫התקיים‬ ,‫אליו‬ ‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬ ‫במשרדי‬‫הוזמנו‬‫ראשי‬ ‫תחומים‬,‫הרשות‬ ‫מטעם‬,‫ואקדמיה‬ ‫חינוך‬ ,‫התיישבות‬ ‫בנושא‬‫תיירות‬ ,‫ותעסוקה‬ ‫יזמות‬ ,‫מחקר‬ ‫ותרבות‬,‫ערבית‬ ‫חברה‬‫ותשתיות‬‫וכן‬,‫תעשייה‬ ‫אזורי‬ ‫מנהלי‬‫תיירות‬ ‫עמותות‬ ‫מנהלי‬‫אזוריות‬,‫צוות‬ ‫הגלילי‬ ‫המידע‬ ‫מרכז‬.'‫וכד‬ ‫דמוגרפית‬ ‫צמיחה‬ ‫רכזי‬ , ‫היום‬‫אשר‬ ,‫הראשונה‬ ,‫מרתקות‬ ‫הרצאות‬ ‫שתי‬ ‫כלל‬‫לב‬ ‫בר‬ ‫שחר‬ ‫מר‬ ‫ע"י‬ ‫הועברה‬‫בנושא‬ ‫עסקה‬ '‫אפקטיבי‬ ‫'שכנוע‬. ‫ש‬‫ח‬,‫ר‬‫רצינות‬ ‫הפגין‬,‫ההרצאה‬ ‫טרם‬ ‫עוד‬ ,‫רבה‬‫להבין‬ ‫בכדי‬ ,‫מתואם‬ ‫באופן‬ ‫הרשות‬ ‫למשרדי‬ ‫הגיע‬ ‫הנו‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫מי‬‫ת‬ ‫שהרצאתו‬ ‫כך‬ ,‫וצרכיו‬ ‫מאפייניו‬ ,‫בפועל‬ ‫תרום‬,‫תפקידם‬ ‫ימלאו‬ ‫שהנוכחים‬ ‫לעובדה‬ , .‫בעתיד‬ ‫יותר‬ ‫ואפקטיבי‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫באו‬ ,‫הרצאתו‬ ‫העביר‬ ,‫שחר‬‫ו‬ ‫מרתק‬ ‫פן‬‫מקצועי‬‫צרכי‬ ‫הבנת‬ ‫בזכות‬ ‫בעיקר‬ ,‫רב‬ ‫ועניין‬ ‫קשב‬ ‫יצירת‬ ‫תוך‬ , ‫סיקור‬ ‫תוך‬ ,‫עבורם‬ ‫המלצותיו‬ ‫והתאמת‬ ‫המשתתפים‬‫תיאו‬‫רטי‬‫ופרקטי‬‫מרשים‬‫תרחישים‬ ‫של‬ , ‫דומים‬‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫מהארץ‬. ‫בח‬ ‫רתם‬ ‫אשר‬ ,‫נועם‬ ‫איש‬ ‫הנו‬ ,‫שחר‬‫מ‬ ‫את‬ ‫כמה‬‫להעמקת‬ ‫תרם‬ ‫ובהחלט‬ ‫אזיניו‬‫מיומנותם‬‫האישית‬ ‫באופן‬ ‫אנשים‬ ‫להנעת‬ ‫וליכולתם‬‫ו‬ ‫מקצועי‬‫נכון‬‫ובעיקר‬‫הסב‬ ‫להגברת‬‫יעדיהם‬ ‫ישיגו‬ ‫כי‬ ‫ירות‬. ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ ‫ני‬‫אבודרהם‬ ‫ר‬ ‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬ ‫מנכ"ל‬ ‫ומ"מ‬ ‫סגן‬ ‫העתק‬ ‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬-‫העצמת‬.‫עובדים‬

×