Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

P(A)T Galicia

928 visualizaciones

Publicado el

Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, descripción, trabajo llevado a cabo y extractos de prensa.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

P(A)T Galicia

 1. 1. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseColaboran: Concello de Ourense. Concellaría de Tráfico e Mobilidade. Firmantes da European Road Safety Charter. GRUPO DE TRABALLO DE EDUCACIÓN VIARIA. P(A)T GALICIA. DATOS DE INTERESE: A delegación en Galicia da Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T conta no Concello de Ourense con un grupo de traballo de educación para a seguridade vial, voluntario e multidisciplinar, composto por bombeiros/as, técnicas en prevención de drogodependencias, ATS DUE, pedagogas, educadoras, psicólogos/as, avogados e policías locais. Autores de diferentes accións de prevención de accidentes de tráfico: - P0nte un 0 en alcohol, novembro 2005 e maio/xuño de 2006. Dirixido a mozos/as-adultos/as condutores/as nas noites das fins de semana. Premio Barcelona de seguridade vial 2005. - Asinantes da Carta Europea de Seguridade Viaria co Concello de Ourense dende decembro de 2005. - Participación nos Grupos de Traballo de Educación Vial para persoas adultas da Dirección Xeral de Tráfico, 2004 y 2005 (Salamanca), 2006 (Benidorm), 2007 (Madrid) e 2009 (Benidorm). - Celebración do día Mundial de Vítimas e Afectados por Accidentes de Tráfico, novembro 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. - Celebración da I SEMANA MUNDIAL DA SEGURIDADE VIARIA, abril 2007. - “Déixate Ver” (Déjate Ver), 2005 e 2006. Dirixido a adultos/as peóns na mobilidade urbana, distinción especial do xurado nos premios Barcelona de Seguridade Viaria 2006. - “Conduce Docemente, 2006, 2007, 2008 e 2009. Dirixido a condutores/as e familias, nos masivos desprazamentos interurbáns. Englóbase na “operación saída tráfico verán” e na entrada en vigor do sistema de conducir por puntos. - “Programa de educación viaria para Inmigrantes, integración e cidade educadora”, 2004/2006, premio Barcelona de Seguridade Vial 2007. - “Estudio sobre a influencia do alcohol na condución”, 2007, englóbase na operación saída tráfico verán. - “EnBICIate” campaña de sensibilización e mobilidade segura da bicicleta na cidade. 2007 - Curso de extensión Universitaria de Educación Viária, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. - Proxecto moucho. Dezembro 2007 ata xuño 2008, premio Galicia solidariedade 2008. - Xornadas “Dous de Fronte”. Universidade de Vigo, maio 2008. - INTEGRALIZA INTEGRALIZA. Xornada de Integración Vial e interculturalidade, maio 2008. - Xornada infantil “bici cívica e integración”, agosto 2008. -“Séntame, Sínteme”, campaña dirixida os usuarios mais vulnerables. Préstamo gratuito e educación vial sobre o correcto uso dos sintemas de retención infantis, febreiro, marzo 2009. - “CICLOPEATÓN”, campaña de sensibilizacion para as Sendas Ciclables do Concello de Ourense, xuño, septembro 2011. - ENTREPARADAS, historias teatralizadas em tránsito (póla convivencia, tolerancia, igualdade e respeto). Proxecto de inclusión social que se desenvolve nos autobuses urbanos da cidade de Ourense, maio 2011 a febreiro 2012. - Producto audiovisual; documental “Entreparadas”. Produto de inclusión na mobilidade e promoción do transporte colectivo de viaxeiros no ámbito urban (en pos produción). Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 2. 2. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseElaboración de diferente material didáctico:Unidades didácticas específicas para os programas levados a cabo.Xogo didáctico “La Antinoticia”. (Publicado pola Dirección Xeral de Tráfico)Creadores do CD musical “Percorrido” (Recorrido), Lamatumbá. Publicado pola DirecciónXeral de Tráfico.Comunicantes en diferentes congresos de educación e seguridade vial:Xornadas de Prevención do Uso do Alcohol e das Drogas na Conducción, Ourense, novembro2004.Congreso rexional de educación vial de Castela e León, maio de 2006.Curso de Verán da Universidade de Salamanca, xullo 2006.Congreso nacional sobre Saúde e Seguridade Vial, Observatorio Nacional da Dirección Xeralde Tráfico, Santillana del Mar, Santander, novembro de 2006 e novembro 2007.Educación Vial para Adultos, Dirección Xeral de Tráfico, Centro Superior de Educación Vial,Salamanca, maio 2004 e setembro de 2005, Benidorm, xuño 2006 e Madrid, 2007.Salón Internacional do Automóvil de Galiza. SIGA 2007, Silleda, Pontevedra, septembro 2007.VI Xornadas de Seguridade Vial, A Coruña, novembro 2007.Conmemoración Internacional da Muller Traballadora, “Comportamento viário e xénero”.Concello de Ourense, marzo 2008.Congreso Galego do Voluntariado, Santiago, A Coruña, abril 2008.Xornadas “Dous de Fronte”. Universidade de Vigo, maio 2008.Xornadas de Prevención de Accidentes Laborais, Ourense, maio 2008.9th Internacional Conferencia for Walking, Walk21 October 2008. Congreso Internacional dopeón, Barcelona, outubro de 2008.I Xornadas Interculturais, Concello de Ourense, outubro 2008.Curso Mediación Intercultural, Consorcio As Mariñas, Coruña, febreiro 2009.Congreso Galego de Voluntariado, premio Galicia Solidariedade 2009, Santiago de Compostela,A Coruña, abril 2009.Educación Vial para Adultos, Dirección Xeral de Tráfico, Benidorm, abril 2009.Curso de Verán Universidade de Salamanca, Dirección Xeral de Tráfico, xullo 2009.Curso de veran: Universidade de Santiago de Compostela, “Accidentes de tráfico: Unhaaproximación Multidisciplinar, xullo 2009.Encontro de Cidades para a Seguridade Vial, Gijón, outubro 2009.“Alcohol e conducción: coctel explosivo”, Universidade de Vigo, Ourense, febreiro 2010Encontro de Expertos sobre a Educación Vial e a discapacidade, Centro Superior de EducaciónVial, Salamanca, 2009.Xornada Internacional Transfronteriza Portugal-España. “A importancia da prevención naseguridade vial, Chaves, Portugal, 2010.Día mundial do Autismo, “A educación vial para a discapacidade no ámbito municipal,Cambados, Pontevedra, abril 2011. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 3. 3. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseCharla coloquio sobre Prevención de Accidentes de Tráfico, Psiquiátrico Cabaleiro Goás,Ourense, maio 2011.European youth forum for road safety 2011, novembro 2011, BruselasCongreso autonómico da Consellería de Educación da Xunta de Galicia “Xornada deEducación para a Seguridade Viaria”, novembro 2011, Santiago de Compostela, a CoruñaColexio Oficial de Psicólogos de Galicia, 26 novembro 2011, EGAP (Escola Galega deAdmnistración Pública), Santiago de Compostela, A Coruña.Xornada Internacional de seguridade viaria. Eurociudad Verin-Chaves, Chaves (Portugal),outubro 2012.GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN VIAL. P(A)T GALICIA. DATOS DE INTERÉS:La delegación en Galicia de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)Tcuenta en el Ayuntamiento de Ourense con un grupo de trabajo de educación para laseguridad vial, voluntario y multidisciplinar, compuesto por bomberos, técnicas en prevenciónde drogodependencias, ATS DUE, psicopedagogos/as, educadoras, psicólogos/as, abogadosy policías locales.Autores de diferentes acciones de prevención para los accidentes de tráfico:- P0nte un 0 en alcohol, noviembre 2005 y mayo/junio de 2006. Dirigido a jóvenes-adultosconductores/as en las noches de los fines de semana. Premio Barcelona de seguridad vial2005.- Firmantes de la Carta Europea de Seguridad Vial con el Ayuntamiento de Ourense desdediciembre de 2005.- Participación en los Grupos de Trabajo de Educación Vial para personas adultas de laDirección General de Tráfico, 2004, 2005 (Salamanca), 2006 (Benidorm), 2007 (Madrid) y 2009(Benidorm).- Celebración del día Mundial de Víctimas y Afectados por Accidentes de Tráfico, noviembre2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.- Celebración de la I SEMANA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL, abril 2007.- “Deixate Ver” (Déjate Ver), 2005 y 2006. Dirigido a adultos/as peatones en la movilidadurbana. Distinción especial del jurado en los premios Barcelona de Seguridad Vial 2006.- “Conduce Dulcemente, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”. Dirigido a conductores y familias en losmasivos desplazamientos interurbanos. Se engloba en la “operación salida tráfico verano” y enla entrada en vigor del sistema de conducir por puntos.- “Programa de educación vial para Inmigrantes, integración y ciudad educadora”, 2004/2006,premio Barcelona de Seguridad Vial 2007.- “Estudio sobre la influencia del alcohol en la conducción”, 2007. Se engloba en la operaciónsalida tráfico verano.- “EnBICIate” campaña de sensibilización movilidad segura de la bicicleta en la ciudad. 2007- Curso de extensión Universitaria de Educación Vial, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.- Proyecto Búho (proxecto moucho). Diciembre 2007 hasta junio de 2008, premio solidaridad enGalicia 2008. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 4. 4. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orense- Jornadas “Dos de Frente”. Universidad de Vigo, mayo 2008.- INTEGRALICIA. INTEGRALICIA. Jornada de Integración Vial e interculturalidad, mayo 2008.- Jornada infantil “bici cívica e integración”, agosto 2008.-“Siéntame, Siénteme”, campaña dirigida a los usuarios más vulnerables. Préstamo gratuito yeducación vial sobre el uso de los sintemas de retención infantiles, febrero, marzo 2009.- “CICLOPEATÓN”, campaña de sensibilizacion para las Sendas Ciclables Del Ayuntamiento deOurense, junio, septiembre 2011. - ENTREPARADAS, historias teatralizadas en tránsito (por la convivencia, tolerancia, igualdad yrespeto). Proyecto de inclusión social que se desarrolla en los autobuses urbanos de la ciudadde Ourense, mayo 2011 a febrero 2012.- Documental “Entreparadas”. Proyecto de inclusión em la movilidad y par la promoción Deltransporte colectivo de viajeros em el ámbito urbano (actualmente en pos producción).Elaboración de diferente material didáctico:- Unidades didácticas específicas para los programas llevados a cabo (adultos e inmigrantes)- “La Antinoticia” juego didáctico (publicado por la Dirección General de Tráfico)- Creadores del CD musical “Percorrido” (Recorrido), Lamatumbá, publicado por la DirecciónGeneral de Tráfico.Comunicantes en diferentes congresos de educación y seguridad vial:Jornadas de Prevención del uso del alcohol y de las drogas en la conducción, Ourense,noviembre 2004.Congreso regional de educación vial de Castilla y León, mayo de 2006.Curso de Verano de la Universidad de Salamanca, julio 2006.Congreso nacional sobre Salud y Seguridad Vial, Observatorio Nacional de la DirecciónGeneral de Tráfico, Santillana del Mar, Santander, noviembre de 2006 y noviembre 2007.Educación Vial para Adultos, Dirección General de Tráfico, Centro Superior de Educación Vial,Salamanca, mayo 2004 y septiembre de 2005, Benidorm, junio 2006 y Madrid, 2008. SalónInternacional del Automóvil de Galicia. SIGA 2007, Silleda, Pontevedra, septiembre 2007.VI Jornadas de Seguridad Vial, La Coruña, noviembre 2007.Conmemoración Internacional de la Mujer Trabajadora, “Comportamiento Vial y Género”.Ayuntamiento de Ourense, marzo 2008.Congreso Gallego de Voluntariado, Santiago de Compostela, La Coruña, abril 2008.Jornadas “Dos de Frente”. Universidad de Vigo, mayo 2008.Congreso de Accidentes Laborales, Ourense, mayo 2008.9th Internacional Conferencia for Walking, Walk21 October 2008. Congreso Internacional delpeatón, Barcelona, octubre de 2008.I Jornadas Interculturales, Ayuntamiento de Ourense, octubre 2008.Curso de Mediación Intercultural. Consorcio As Mariñas, La Coruña, febrero 2009.Congreso Galicia de Voluntariado, Santiago de Compostela, abril 2009.Educación Vial para Adultos, Dirección General de Tráfico, Benidorm, abril 2009. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 5. 5. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orense Curso de Verano Universidad de Salamanca, Dirección General de Tráfico, julio 2009. Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial, Gijón, octubre 2009. “Alcohol y conducción: coctel explosivo”, Universidad de Vigo, Ourense, febrero 2010.Encuentro de Expertos sobre la Educación Vial y discapacidad, Centro Superior de EducaciónVial, Salamanca, 2009.Jornada Internacional Transfronteriza Portugal-España. “La importancia de la prevención en laseguridad vial, Chaves, Portugal, 2010.Día mundial de Autismo, “La educación vial para la discapacidad en el ámbito municipal,Cambados, abril 2011.Charla coloquio sobre Prevención de Accidentes de Tráfico, Psiquiátrico Cabaleiro Goás, mayo2011.European youth forum for road safety 2011, 24 noviembre, BruselasCongreso autonómico de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia “Xornada deEducación para a Responsabilidade”, noviembre 2011, Santiago de Compostela, La Coruña.Congreso autonómico del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, noviembre 2011, EGAP (EscolaGalega de Admnistración Pública), Santiago de Compostela, La Coruña.Jornada Internacional de Seguridad Vial. Eurociudad Verin-Chaves, Chaves (Portugal), octubre2012. GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN VIAL. P(A)T GALICIA. MÉRITOS  Premio Barcelona de Seguridade Vial 2005.  Distinción especial do xurado no premio Barcelona de Seguridade Vial 2006.  Premio Barcelona de Seguridade Vial 2007.  Premio Morogo 2007 polo labor altruista a prol da prevención dos sinistros de tránsito  Premio Galicia Solidariedade 2008 polo proxecto innovador, “proxecto moucho”.  Premio Freire Carril 2009, distingue entidades ou persoas que en Galicia desenvolven labores a favor da comunidad social ou á vida cultural galega. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 6. 6. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orense Presentación de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T y su sección de Afectados por Accidentes de Tráfico AP(A)T.P(A)T es una Asociación sin ánimo de Lucro que trabaja desde hace 43 años, su fundación fue en1968, para aumentar la conciencia de precaución al conducir y al andar. La asociación, con sedenacional en la ciudad de Barcelona y diferentes delegaciones, tiene los objetivos principalessiguientes: Influenciar en la sociedad para minimizar el riesgo en la movilidad en España. Colaborar con las administraciones a todos los niveles para lograr que la seguridad vial tenga prioridad en las actuaciones. Instar para que las administraciones dediquen presupuestos y realicen campañas para la mejora de la seguridad vial fomentando que los políticos incorporen la seguridad vial en sus discursos y prioridades. Concienciar a la población en general y los conductores en particular sobre la importancia de respetar a los demás usuarios de las vías y de cumplir las normas en la movilidad. Definir modelos de formación para diferentes grupos de personas en la sociedad Estimular la investigación en temas de seguridad vial. Realizar campañas públicas de seguridad vial en diferentes partes de España. Analizar la situación de las víctimas y afectados por los siniestros y proponer modificaciones para mejorar el trato y consideración social de este colectivo. Proponer cambios legales para lograr una mayor seriedad en relación con los agresores en la movilidad y sentencias más justas para los causantes de accidentes con víctimas mortales y lesiones graves o discapacidades por conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Celebrar encuentros mensuales con afectados para ofrecer una atención más cercana y personal aportando ayuda tanto psicológica como jurídica. Asociación Colaboradora de la FEVR desde el año 1996 y miembro de la misma desde el año 2000.La Fédération Européen des Victimes de la Route (FEVR)  La FEVR se fundó en Ginebra (Suiza) el año 1.991 como federación internacional sin ánimo de lucro. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 7. 7. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orense  Es una organización que actualmente engloba 25 asociaciones nacionales de víctimas de tráfico, situadas básicamente en Europa.  Tiene 2 objetivos: Dar asistencia moral y jurídica a las víctimas y/o sus allegados y contribuir a la prevención de los siniestros de tráfico.  La FEVR ha sido reconocida como ONG por la ONU donde se beneficia de un estatus consultivo.  Gracias a sus últimas intervenciones en la ONU se ha aprobado un conjunto de proposiciones referentes a la “Asistencia a las víctimas de tráfico” que han sido enunciadas como resolución por la Asamblea General en Nueva York y aplicables en el mundo entero.  LA FEVR es también asesora de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.  Ha participado en la conclusión de una Resolución para la mejora de la Seguridad Vial con el objetivo de disminuir la mortalidad vial en un 40% de aquí a 2.010.  En la Comisión y en el Consejo de Ministros Europeos ha puesto todo su empeño para que el programa europeo 2002-2010 elaborado, contenga efectivamente el conjunto de puntos interesantes de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo.MÉRITOS DE PAT Y AP(A)T:El Consejo de Ministros declaró a P(A)T en el año 1980 de Utilidad Pública. En 2004 el ex presidente deP(A)T, Sr. Parés recibió de la Dirección General de Tráfico la Medalla de Bronce con distintivo azul porsu trayectoria profesional en pro de la Seguridad Vial. Ha recibido también, de la D.G.T, la Medallade Bronce al mérito por la lucha en la Prevención de Accidentes. En 1994 el Presidente de laGeneralitat de Catalunya, Jordi Pujol, concedió el Galardón 1993 a la entidad catalana con másméritos en pro de la seguridad vial. En 1993, en reconocimiento a sus 25 años de trayectoriabienhechora, el Ayuntamiento de Barcelona, de la mano de su Excelentísimo Alcalde, PascualMaragall, entregó una Placa de Plata manifestando este reconocimiento. La Xunta de Galicia en2009 otorgó el Premio Galicia Solidaridad por proyecto innovador a su delegación en Galicia. ASOCIACIÓN GALEGA DE MOBILIDADE E PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. DELEGACIÓN EN GALICIA DE LA ASOCIACIÓN P(A)T.El grupo de trabajo de educación para la seguridad vial se constituyó en abril de 2007 en laAsociación Galega de Mobilidade e Prevención de accidentes de Tráfico, que por acuerdo marco y Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 8. 8. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orenseconvenio son la delegación en Galicia de la prestigiosa asociación P(A)T. Trabajando de formacontinuada desde el año 2004 en la prevención de accidentes de tráfico buscamos comodestinatarios de nuestros programas y campañas a diferentes grupos de riesgo en los accidentes detráfico: jóvenes (velocidad, alcohol, elementos de seguridad), ciclistas, ciclomotoristas, motoristas ypeatones adultos que resultan atropellados, inmigrantes, discapacitados, menores con medidasjudiciales, pacientes con enfermedades mentales, sordos, etc. En definitiva, concienciación,educación vial por una movilidad cívica y segura.Además, ser firmantes de la Carta de la Seguridad Vial supone un reconocimiento oficial europeo atodos los programas llevados a cabo.IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:Además de radios locales (Cadena Ser, Onda Cero, Radio Voz, Radio Lider, COPE...etc.) yautonómicas (RTVG, Radio Líder, Radio Nacional de España) los medios televisivos que han recogidodiferentes acciones en sus informativos han sido también de ámbito nacional. TVE1, Antena 3, Cuatroy Tele 5 se han hecho eco de los programas desarrollados en Ourense, así como televisiones de otrascomunidades autonómicas como TV La Rioja, Tele Madrid y Canal Sur.En cuanto a los medios escritos el impacto también ha sido recogido desde el ámbito nacional, enrevistas especializadas como varios reportajes en la Revista Tráfico y Seguridad Vial, que edita laDirección General de Tráfico, y uno en la revista AUTOPISTA hasta diferentes suplementos o diarioscomo El País y ABC. También y como es lógico en varios periódicos digitales además de la numerosaprensa escrita autonómica como La Voz de Galicia, Faro de Vigo, el Correo Gallego, Xornal deGalicia, o diarios locales como La Región o Ourense por Barrios.P(A)T Galicia participa frecuentemente en debates de radio y TV autonómicos en materia demovilidad, seguridad vial y víctimas de accidentes de tráfico. ASOCIACIÓN GALEGA DE MOBILIDADE E PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. DELEGACIÓN EN GALIZA DA ASOCIACIÓN P(A)T.O grupo de traballo de educación para a seguridade vial constitúese en abril do 2007 na AsociaciónGalega de Mobilidade e Prevención de accidentes de Tráfico, que por acordo marco e convenioson a delegación en Galiza da prestixiosa asociación P(A)T. Traballando de forma continuada dendeo ano 2004 na prevención de accidentes de tráfico buscamos como destinatarios nos programas e Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 9. 9. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orensecampañas realizadas os diferentes grupos de risco nos accidentes de tráfico: mozos/as (velocidade,alcohol, elementos de seguridade), ciclistas, motoristas e peóns adultos que resultan atropelados,inmigrantes, discapacitados, menores con medidas xudiciais, pacientes con enfermedadesmentales, xordos, etc. En definitiva, concienciación, educación vial por unha mobilidade cívica esegura. Ademáis, o ser asinantes da Carta da Seguridade Vial supón un reconocemento oficialeuropeo a todo-los los programas desenvolvidos.IMPACTO NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:Ademáis de radios locais (Cadena Ser, Onda Cero, Radio Voz, COPE...etc.) e autonómicas (RTVG,Radio Líder, Radio Nacional de España) os medios televisivos que recolleron diferentes acciones nosseus informativos foron tamén de ámbito nacional. TVE1, antena 3, Cuatro e Tele 5 fixéronse eco dosprogramas desenvolvidos dende Ourense. Tamén televisións de outras comunidades autonómicascomo TV La Rioja, Tele Madrid e Canal Sur.En canto os medios e xornáis escritos se refire o impacto tamén foi dende o ámbito nacional, enrevistas especializadas como a Revista Tráfico e Seguridade Vial, que edita a Dirección Xeral deTráfico, e AUTOPISTA ata diferentes suplementos ou diarios como o xornal El País. Tamén como élóxico varios xornáis dixitais e numerosa prensa escrita de tirada autonómica como La Voz deGalicia, o Correo Galego, Faro de Vigo ou Xornal de Galicia.E como non em diarios locais como La Región ou Ourense por Barrios.P(A)T Galicia participa frecuentemente en debates de radio e TV autonómicos en materia demobilidade, seguridade vial e vítimas de accidentes de tráfico. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 10. 10. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orense BREVE DOSSIER DE PRENSAXornal El País Programa inmigrantes Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 11. 11. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseRevistas especializadas: AUTOPISTA Programa xuventude-alcohol. P0nte un 0 en alcohol 2005 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 12. 12. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseRevista Tráfico e Seguridade Vial. Dirección Xeral de Tráfico. Programa xuventude-alcohol P0nte un 0 en alcohol, 2006. Reportaje COMPROMETIDOS, 2008 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 13. 13. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Voz de Galicia Programa xuventude-alcohol. P0nte un 0 en alcohol 2005 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 14. 14. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Voz de Galicia Programa xuventude-alcohol. P0nte un 0 en alcohol 2006 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 15. 15. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseAnuncios en prensa Programa xuventude-alcohol. P0nte un 0 en 2005 e 2006 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 16. 16. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseEntrevistas: Ponte un cero en alcohol Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 17. 17. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseXornal La Región I Premio nacional de seguridade vialXornal Faro de Vigo Programa xuventude-alcohol. P0nte un 0 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 18. 18. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseSuplemento dominical de ámbito provincial. La Región. Programa inmigrantes Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 19. 19. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseSuplemento dominical de ámbito Gallego. La Voz de Galicia. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 20. 20. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseFaro de Vigo. Programa Inmigrantes Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 21. 21. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Voz de Galicia Día mundial das víctimas e accidentes de tráfico 2005 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 22. 22. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseFaro de Vigo Día mundial das víctimas e accidentes de tráfico 2006 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 23. 23. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Región I Semana Mundial da Seguridade Vial. Acto con motoristas Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 24. 24. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseFaro de Vigo I Semana Mundial da Seguridade Vial. Acto mesa debate Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 25. 25. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Voz de Galicia I Semana Mundial da Seguridade Vial. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 26. 26. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseFaro de Vigo Programa peóns “Deixate Ver” Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 27. 27. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseFaro de Vigo Programa peatones peóns “Deixate Ver” Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 28. 28. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Voz de Galicia II Premio nacional de seguridade vial “deixate ver” 2006 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 29. 29. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseFaro de Vigo Operación saída tráfico verán. Operación salida Tráfico verano 2007 Conduce docemente/ Conduce dulcemente Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 30. 30. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Voz de Galicia Estudio Influencia do alcohol en la conducción. 2007 Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 31. 31. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Voz de Galicia Curso Universidad. Taller sobre Velocidad Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 32. 32. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrensePortada La Región Curso Universidad. Taller sobre Velocidad Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 33. 33. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Región Proxecto moucho - proyecto búho Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 34. 34. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseDelegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 35. 35. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseContraportada. La Voz de Galicia Curso Universidad. Taller enBICIate Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 36. 36. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseRevista Tráfico y Seguridad vial DGT Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 37. 37. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseInfoxove Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 38. 38. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseFaro de Vigo: Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 39. 39. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Región Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 40. 40. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseLa Voz de Galicia Proyecto ENTREPARADAS Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 41. 41. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de OrenseNoticias digitales/ Noticias dixitáis:http://www.dgt.es/revista/num188/pdf/num188-2008-comprometidos.pdfhttp://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-03-2007/abc/Galicia/primer-asinante-da-carta-europea-de-seguridade-vial_1632209557586.htmlhttp://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/07/3880480.shtmlhttp://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-07-2007/abc/Sociedad/cinco-menores-haran-trabajos-comunitarios-en-la-campa%C3%B1a-conduce-dulcemente_164147540040.htmlhttp://www.laregion.es/noticia/30622/Caramelos/para/http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2677_16_73253__Ourense-Premio-conductores-dulceshttp://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/07/23/6007829.shtmlhttp://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/02/02/4480002.shtmlhttp://ec.europa.eu/transport/roadsafety/charter/signatoires_378_es.htmhttp://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-03-2007/abc/Galicia/o-concello-de-ourense-ga%C3%B1a-por-terceira-vez-o-premio-barcelona-de-seguridade-vial_1632209508149.htmlhttp://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/03/29/5674001.shtmlhttp://www.laregion.es/noticia/51200/Ourense/campa%C3%B1a/Moucho/documental/accidentes/tr%C3%A1fico/j%C3%B3venes/http://www.laregion.es/noticia/51061/noticia-correo/http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032400_16_210185__Ourense-Concello-invito-jovenes-subir-taxi-conducir-bebidoshttp://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032300_16_209988__Ourense-MAXI-delegado-Galicia-Asociacion-Prevencion-Accidentes-Trafico-victimas-trafico-fines-semanahttp://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008031900_16_209275__Ourense-accidentes-trafico-primera-causa-muerte-entre-joveneshttp://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/03/07/0003_6631435.htmhttp://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/01/19/0003_6491656.htmhttp://www.laregion.es/noticia/41787/noticia-correo/ Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 42. 42. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orensehttp://www.lavozdegalicia.es/ourense/2007/12/28/0003_6437089.htmhttp://www.agalega.info/videos/?emi=1202&corte=2007-12-27&hora=15:04:51&canle=tvg1http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2007/11/29/0003_6359966.htmhttp://www.lavozdegalicia.es/ourense/2007/10/16/0003_6230789.htmhttp://www.elpais.com/articulo/Galicia/Poli/dia/voluntario/noche/elpepiautgal/20070417elpgal_16/Teshttp://www.usc.es/smucea/Conferencia-Comportamento-viario-e-xenerohttp://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1040&Itemid=41http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/05/10/0003_6806052.htmhttp://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/02/21/0003_6586179.htmhttp://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008081300_16_250212__Ourense-apuestan-seguridad-vialhttp://www.soitu.es/soitu/2008/08/12/info/1218566151_224154.htmlhttp://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/10/14/0003_7222789.htmhttp://www.laregion.es/noticia/71338/ourense/seixalbo/primer/núcleo/velocidad/limitada/30/kilómetros/km/hora/http://www.voluntariadogalego.org/web/http://www.voluntariadogalego.org/web/index.php?mod=not&ide=885http://www.laregion.es/noticia/75729/noticia-correo/http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=5&idNoticia=372560http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1755&Itemid=41http://www.prnoticias.es/content/view/10026618/227/http://www.municipios21.com/noticia.asp?ref=3923http://www.abc.es/20090127/galicia-galicia/consistorio-ourensano-prestara-sillas-20090127.htmlhttp://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/993977/01/09/Rsc-orense-y-la-fundacion-antena-3-se-unen-en-la-proteccion-de-los-ninos-frente-a-los-accidentes-de-trafico.htmlhttp://es.noticias.yahoo.com/5/20090126/tes-el-ayuntamiento-de-orense-prestar-gr-ae655ae.htmlhttp://www.paginadeinicio.com.mx/blog/?p=320937http://ourensegalicia.wordpress.com/2009/01/27/el-ayuntamiento-de-ourense-prestara-sillas-para-llevar-a-los-ninos-en-coche-con-seguridad/http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2009/02/06/0003_7510034.htmhttp://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009031800_16_307250__Ourense-Freno-accidentes-traficohttp://www.lavozdegalicia.es/ourense/2009/03/18/0003_7597855.htm Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org
 43. 43. AP(A)T Sección de Afectados por Accidentes de Tráfico Grupo de Traballo de Educación para a Seguridade Viaria do Concello de Ourense Grupo de Trabajo de Educación para la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Orensehttp://www.paueducation.com/charter/index.php?page=doc&doc_id=378&doclng=3&menuzone=6http://www.paueducation.com/charter/index.php?page=gallery&doc_id=378&id=3&gallery_id=89http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041200_16_315685__Ourense-padres-utiliza-silla-para-hijos-coche-empleahttp://solidarizate.obrasocialcaixagalicia.org/portal/site/WINS004/menuitem.7afdb5ce26ab42261d741d7451d001ca/?vgnextoid=83a87c6013160210VgnVCM1000000b0d10acRCRDhttp://www.elpais.com/articulo/Galicia/Muletas/orensanas/Senegal/elpepuespgal/20090512elpgal_18/Teshttp://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=7222&corte=2009-05-15&hora=14:50:29&canle=tvg1http://www.laregion.es/noticia/93129/noticia-correo/http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=7488&corte=2009-06-03&hora=20:14:22&canle=tvg1http://80.34.175.180:5010/es/signatories/profile/13372http://www.laregion.es/noticia/96090/seixalbo/.../carrilhttp://www.youtube.com/watch?v=RoioOiWpYB8http://www.ourensedixital.com/_novas/09/07/30_09.htmhttp://www.abc.es/20090802/galicia-galicia/ourense-marcha-segunda-fase-20090802.htmlhttp://www.lavozdegalicia.es/ourense/2011/06/03/0003_201106O3C2991.htmhttp://www.farodevigo.es/portada-ourense/2011/06/03/convivencia-peatones-ciclistas-paseos-mino/550743.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=9WGJirc7rU4&feature=sharehttp://www.erscharter.eu/de/news/21109http://www.laregion.es/noticia/176887/el/teatro/tambien/vaja/en/autobus/urbano/http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=13351&corte=2011-10-22&hora=21%3A29%3A55&canle=tvg1http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2011/10/23/0003_201110O23C7994.htmhttp://www.farodevigo.es/portada-ourense/2011/10/23/disfrutar-teatro-paradas/590972.htmlhttp://www.ourense.es/portalOurense/fnot_d4_v1.jsp?contenido=10705&tipo=8&nivel=1400&language=eshttp://www.abc.es/20111210/comunidad-galicia/abcp-como-vivirlo-presumir-ello-20111210.htmlhttp://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-19-06-12/1441624/http://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/http://www.laregion.es/noticia/224756/entreparadas/aprovecho/teatro/fomentar/transporte/http://www.laregion.es/noticia/194859/entreparadas/teatro/ CONTACTO.- Si deseas ponerte en contacto con nosotros en los Tlfs.- 636259929, 667751983, 610009543, 616998052 pat-galicia@pat-apat.org. Delegación Galicia.- pat-galicia@pat-apat.org Tlf. 667751983. 636259929 G 32370538 www.pat-apat.org

×