ELS PINGÜINS
PresentacióPresentació
Amb aquest treball intentaré que pugueu conèixer una mica més elsAmb aquest treball intentaré que p...
INDEXINDEX
OrigenOrigen
OnOn viuenviuen
ReproduccióReproducció
Característiques del cosCaracterístiques del cos
Alimentaci...
ORIGENORIGEN
 S’han trobat fòsils d’una espècie deS’han trobat fòsils d’una espècie de
pinguí, que va viure fa 25 milions...
NOMNOM
 Els pingüins van rebre aquest nom a causa d’unaEls pingüins van rebre aquest nom a causa d’una
aparença molt semb...
ON VIUENON VIUEN
TROPIC DE CAPRICORNTROPIC DE CAPRICORN
ALIMENTACIÓALIMENTACIÓ
S’alimenten sobre tot de peixos petits, calamars
petits i Krill , un crustaci molt petit que es la ...
REPRODUCCIÓREPRODUCCIÓ
La majoria cria una vegada aLa majoria cria una vegada a
l’any. Formen colònies onl’any. Formen col...
ADAPTACIÒ AL MEDIADAPTACIÒ AL MEDI
AMBIENTAMBIENT
POTES: Les ànegues les tenen a la part posterior del cos,sentPOTES: Les ...
PLOMESPLOMES
Les plomes en els pingüins es un altre especialitat únicaLes plomes en els pingüins es un altre especialitat ...
DEPREDDEPREDAADORSDORS
 Els ous i les criEls ous i les criees sovint són víctimes de gavines,s sovint són víctimes de gav...
Diferents espèciesDiferents espècies
Medeix sobre els 95 cmMedeix sobre els 95 cm
i pesa uns 12 kg.i pesa uns 12 kg.
Viu a la costa de lesViu a la costa de les...
Medeix sobre els 75 cmMedeix sobre els 75 cm
i pesa uns 5 kg.i pesa uns 5 kg.
Viu la major part del temps alsViu la major ...
Es troba desEs troba des del sud dedel sud de XXileile
fins el Perú.fins el Perú.
Es una espècie en perillEs una espècie e...
Viu a les costes delViu a les costes del
Sud de Sud-Sud de Sud-AAmmèèricricaa
Medeix sobre elsMedeix sobre els
70cm i pesa...
Medeix sobre els 75cmMedeix sobre els 75cm
i pesa uns 5,5 kgi pesa uns 5,5 kg
Normalment la niuada consisteixNormalment la...
Medeix sobre elsMedeix sobre els
75cm i pesa uns 6,5kg.75cm i pesa uns 6,5kg.
El pingüí Papua tambéEl pingüí Papua també
e...
!!!adeu¡¡¡
BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA
 www.avesdechile.clwww.avesdechile.cl
 www.ecopibes.comwww.ecopibes.com
 www.damisela.comwww.d...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Pinguins

12.545 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Tecnología
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
12.545
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
8.896
Acciones
Compartido
0
Descargas
40
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • el papa escriu els resums
 • Pinguins

  1. 1. ELS PINGÜINS
  2. 2. PresentacióPresentació Amb aquest treball intentaré que pugueu conèixer una mica més elsAmb aquest treball intentaré que pugueu conèixer una mica més els ppingüins.ingüins. SSABÍEU...ABÍEU... ...... que hi ha 18 espècies diferents de pingüins?que hi ha 18 espècies diferents de pingüins? ...... que lque l’’espespèècie mcie méés petitas petita mesuramesura 40 cm i pesa 1 kg,40 cm i pesa 1 kg, i el mi el méés gran 115 cm i 40 kgs gran 115 cm i 40 kg?? ... q... que sobre terra poden corre com una personaue sobre terra poden corre com una persona i dins de l´aigua poden nedari dins de l´aigua poden nedar a unsa uns 40 km per hora40 km per hora?? • Espero que el final de la presentació podeu conEspero que el final de la presentació podeu conèèixeixerr tantan bbéé els pingüins que fins i tot algú em pels pingüins que fins i tot algú em puuguguii dir perqudir perquèè un osun os polar no es menjaria mai un pingüpolar no es menjaria mai un pingüíí??
  3. 3. INDEXINDEX OrigenOrigen OnOn viuenviuen ReproduccióReproducció Característiques del cosCaracterístiques del cos AlimentacióAlimentació DepredadorsDepredadors Diferents espèciesDiferents espècies BibliografiaBibliografia El nomEl nom
  4. 4. ORIGENORIGEN  S’han trobat fòsils d’una espècie deS’han trobat fòsils d’una espècie de pinguí, que va viure fa 25 milions depinguí, que va viure fa 25 milions de anys. Aquest pingüí era més grananys. Aquest pingüí era més gran que els que existeixen avui en dia.que els que existeixen avui en dia. Es podria dir que els pingüinsEs podria dir que els pingüins sempre han viscut a l'hemisferisempre han viscut a l'hemisferi Sud, ja que més al Nord no s’hanSud, ja que més al Nord no s’han trobat fòsils.trobat fòsils.  Els pingüins pertanyen a la famíliaEls pingüins pertanyen a la família dels ESFENISCIFORMES, parauladels ESFENISCIFORMES, paraula que prové del Grec i significaque prové del Grec i significa ANIMALS AMB FORMA DEANIMALS AMB FORMA DE PETITES CUNYES.PETITES CUNYES.
  5. 5. NOMNOM  Els pingüins van rebre aquest nom a causa d’unaEls pingüins van rebre aquest nom a causa d’una aparença molt semblant al Gran Gavot, au que en unaparença molt semblant al Gran Gavot, au que en un començament va ser anomenada pingüí, i que avui encomençament va ser anomenada pingüí, i que avui en dia esta extingida.dia esta extingida. Dibuixos de l’Dibuixos de l’èèpoca del Gran Gavotpoca del Gran Gavot
  6. 6. ON VIUENON VIUEN TROPIC DE CAPRICORNTROPIC DE CAPRICORN
  7. 7. ALIMENTACIÓALIMENTACIÓ S’alimenten sobre tot de peixos petits, calamars petits i Krill , un crustaci molt petit que es la base de l’ecosistema antàrtic. COLÒNIES Són aus altament sociables que poden trobar-se en colònies, de vegades molt grans, especialment en les nidificacions.
  8. 8. REPRODUCCIÓREPRODUCCIÓ La majoria cria una vegada aLa majoria cria una vegada a l’any. Formen colònies onl’any. Formen colònies on reprodueixen milions d'ells.reprodueixen milions d'ells. El pingüí Emperador criaEl pingüí Emperador cria durant ldurant l’’hivern austral ahivern austral a L'Antàrtica, coven l'ouL'Antàrtica, coven l'ou entre mig dels peus, enentre mig dels peus, en temperatures de 40 graustemperatures de 40 graus sota cero.sota cero.
  9. 9. ADAPTACIÒ AL MEDIADAPTACIÒ AL MEDI AMBIENTAMBIENT POTES: Les ànegues les tenen a la part posterior del cos,sentPOTES: Les ànegues les tenen a la part posterior del cos,sent capaces de caminar totalment erectes.Mantenen un pascapaces de caminar totalment erectes.Mantenen un pas constant perconstant peròò alguns poden corre tan ràpid com una persona.alguns poden corre tan ràpid com una persona. Altre, com el pingüí de plomall groc, es traslladant donantAltre, com el pingüí de plomall groc, es traslladant donant saltet. Amb freqüència lliscant sobre la neu com si fossinsaltet. Amb freqüència lliscant sobre la neu com si fossin tobogans.tobogans. ALES TRASNFORMADES EN ALETES: les extremitatALES TRASNFORMADES EN ALETES: les extremitat superiors les tenen transformades en aletes. Lessuperiors les tenen transformades en aletes. Les conjuntures del colconjuntures del colzeze i el canell estan soldades. Aquestai el canell estan soldades. Aquesta adaptació els obliga a mantenir les aletes gaire be sempreadaptació els obliga a mantenir les aletes gaire be sempre rectes, sense poder recollir-les com ho fan altres aus.rectes, sense poder recollir-les com ho fan altres aus.
  10. 10. PLOMESPLOMES Les plomes en els pingüins es un altre especialitat únicaLes plomes en els pingüins es un altre especialitat única entre les aus. Els pingüins quan neixen tenen el cos ple deentre les aus. Els pingüins quan neixen tenen el cos ple de plomes. El plomissol el muden a mida que es fan grans, iplomes. El plomissol el muden a mida que es fan grans, i les noves plomes que surten son mes dures i en formales noves plomes que surten son mes dures i en forma dd’’escames, queden com una cuirassa per fora i molt suauescames, queden com una cuirassa per fora i molt suau per dins.per dins. OSSOS COMPACTESOSSOS COMPACTES En les altres aus, els ossos encara que rígids, no sónEn les altres aus, els ossos encara que rígids, no són sòlids; tenen cavitats buides. Els pingüins en tenir elssòlids; tenen cavitats buides. Els pingüins en tenir els ossos sense tals cavitats pesen més i això els ajuda aossos sense tals cavitats pesen més i això els ajuda a mantenir-se sota de la superfície de l'aigua amb majormantenir-se sota de la superfície de l'aigua amb major facilitat.facilitat.
  11. 11. DEPREDDEPREDAADORSDORS  Els ous i les criEls ous i les criees sovint són víctimes de gavines,s sovint són víctimes de gavines, serps i llangardaixos, depenent on es trobi laserps i llangardaixos, depenent on es trobi la colònia.colònia.  L’adult no té depredadors sobre terra, i per aixòL’adult no té depredadors sobre terra, i per això no tenen por dels humans. Dins de l’aigua sno tenen por dels humans. Dins de l’aigua sóónn caçats per lleopards marins, taurons i orcaçats per lleopards marins, taurons i orquesques..
  12. 12. Diferents espèciesDiferents espècies
  13. 13. Medeix sobre els 95 cmMedeix sobre els 95 cm i pesa uns 12 kg.i pesa uns 12 kg. Viu a la costa de lesViu a la costa de les illes Subantàrtides.illes Subantàrtides. Se sap que buscant alimentSe sap que buscant aliment pot arribar a submergir-sepot arribar a submergir-se fins els 300 metres sota lafins els 300 metres sota la superfíciesuperfície del mar.del mar. PINGÜI REIPINGÜI REI Aptenodytes patagonicusAptenodytes patagonicus
  14. 14. Medeix sobre els 75 cmMedeix sobre els 75 cm i pesa uns 5 kg.i pesa uns 5 kg. Viu la major part del temps alsViu la major part del temps als mars pròxims a l'Antàrtida. Se'lsmars pròxims a l'Antàrtida. Se'ls veu sovint agrupats sobre elsveu sovint agrupats sobre els icebergs.icebergs. Aniden a gransAniden a grans colònies, alguna potcolònies, alguna pot arribar a tenirarribar a tenir 200.000 parelles200.000 parelles PINGÜI DE ADELIAPINGÜI DE ADELIA Pygoscelis adeliaePygoscelis adeliae
  15. 15. Es troba desEs troba des del sud dedel sud de XXileile fins el Perú.fins el Perú. Es una espècie en perillEs una espècie en perill d’extinció, queden uns dotzed’extinció, queden uns dotze mil exemplars.mil exemplars. Medeix sobre els 70 cm iMedeix sobre els 70 cm i pesa uns 4 kg.pesa uns 4 kg. Aniden en colònies, laAniden en colònies, la gran majoria, dins degran majoria, dins de coves.coves. PINGÜI DE HUMBOLDT Spheniscus humboldti
  16. 16. Viu a les costes delViu a les costes del Sud de Sud-Sud de Sud-AAmmèèricricaa Medeix sobre elsMedeix sobre els 70cm i pesa uns 4 kg.70cm i pesa uns 4 kg. Dipositen els ous al terra, noDipositen els ous al terra, no li ningun material suau com ali ningun material suau com a fulles o herba. La niuada usualfulles o herba. La niuada usual compta de dos ouscompta de dos ous PINGÜI MAGALLANICPINGÜI MAGALLANIC Spheniscus magellanicusSpheniscus magellanicus
  17. 17. Medeix sobre els 75cmMedeix sobre els 75cm i pesa uns 5,5 kgi pesa uns 5,5 kg Normalment la niuada consisteixNormalment la niuada consisteix de 2 ousde 2 ous .. Viu en les aigüesViu en les aigües pròximes a Antártipròximes a Antártidda,a, arribant fins a lesarribant fins a les MalvinMalvinees i les costes des i les costes de l'Argentina.l'Argentina. En aquesta espècie les cries noEn aquesta espècie les cries no se'n van del niu fins que no sónse'n van del niu fins que no són relativament grans .relativament grans . PINGÜI DE BARBIJOPINGÜI DE BARBIJO Pygoscelis antarcticaPygoscelis antarctica
  18. 18. Medeix sobre elsMedeix sobre els 75cm i pesa uns 6,5kg.75cm i pesa uns 6,5kg. El pingüí Papua tambéEl pingüí Papua també es coneix com pingüíes coneix com pingüí de bec vermell.de bec vermell. La ubicació del Pingüí Papua inclou totLa ubicació del Pingüí Papua inclou tot l'oceà Glacial Antàrtic, on es manté lal'oceà Glacial Antàrtic, on es manté la major part de l'any. A Sud-amèrica, a lamajor part de l'any. A Sud-amèrica, a la costa d'Argentina durant l'hivern austral,costa d'Argentina durant l'hivern austral, nida en les Malvinnida en les Malvinees. En ocasions se li veu as. En ocasions se li veu a Nova Zelanda i també a Tasmània.Nova Zelanda i també a Tasmània. PINGÜI PAPUAPINGÜI PAPUA Pygoscelis papuaPygoscelis papua
  19. 19. !!!adeu¡¡¡
  20. 20. BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA  www.avesdechile.clwww.avesdechile.cl  www.ecopibes.comwww.ecopibes.com  www.damisela.comwww.damisela.com  www.es.wikipedia.orgwww.es.wikipedia.org  www.expedicionantartica.clwww.expedicionantartica.cl

  ×