Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ДФІ_відповідь_закупівлі цукру

Відповідь Держфінінспекції щодо закупівлі цукру Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міськради

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

ДФІ_відповідь_закупівлі цукру

  1. 1. 954 ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ ДЕРЭКАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ вул. Перемоги, 129, м. Запоріжжя, 69057, тел. 279-60-04, факс 787-63-26 Е-таіі: ;р1<п1@; р.и1<пе1.пет Код ЄДРПОУ Ле 20513724 "Й . дїоЇд/ Є/мд О “оЇ/ Х нам від Про розгляд звернення Державна фінансова інспекція в Запорізькій області ретельно розглянула Ваше звернення від 17.06.2014, б/ н, (вх. Ле С-28 від 17.06.2014) щодо вєовсчнзнх фактів порушень законодавства при проведенні Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради у квітні 2014 року закупівлі цукру-сирця, тростинного і очищеного тростинного чи бурякового цукру (сахарози); меляси - 9 лотів та повідомляє наступне. 3 метою визначення ймовірних порушень законодавства у сфері державних закупівель, викладених у Вашому зверненні, Держфінінспекцією в Запорізькій області у межах компетенції направлено запит до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради (лист від 24.06.2014 . Ма 08-22-14-14/5115) про надання інформації та оригіналів (завірених копій) документів щодо проведення вищезазначеної процедури торгів. На вищезазначений запит Держфінінспекції в Запорізькій області Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради (далі за текстом - Департамент освіти, Замовник) надано для ознайомлення та дослідження оригінали документів Щодо здійснення закупівлі цукру- сирця, тростинного і очищеного тростинного чи бурякового цукру (сахарози); меляси - 9 лотів (лист Департаменту освіти від 01.07.2014 Ле 01.01-21/1890). Проведеним дослідженням наданих документів встановлено ряд порушень вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель. КП «ЗМД «ЦМ». Зім. М 1667-2000
  2. 2. 2 Так, протокольним рішенням засідання комітету з конкурсних торгів від 21.03.2014 за М: 69 затверджено документацію конкурсних торгів (далі за текстом - ДКТ) щодо закупівлі за процедурою відкритих торгів цукру- сирцю, тростинного і очищеного тростинного чи бурякового цукру (сахарози); меляси, що підписана заступником голови комітету - Гончаренко Н. І. Разом з цим, дослідженням ДКТ на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників торгів, що підпунктом 2 „Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" розділу 6 „Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 „Підготовка пропозиції конкурсних торгів" ДКТ Замовником на учасників торгів покладено обов'язок щодо надання копій особових медичних книжок працівників. Проте, відповідно до вимог статті 11 Закон України „Про інформацію" від 02.10.1992 року Ле 2657-ХІІ інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без ії згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про ії національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Закон України „Про захист персональних даних" від 01.06.2010 . Ма 2297-УІ регулює правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою персональних даних. Відповідно до статті 2 Закону України „Про захист персональних даних" володілець персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку Цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови ії поінформованості) щодо надання дозволу на обробку ії персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про ії надання. Згідно із частиною 6 статті 6 Закону України „Про захист персональних даних" не допускається обробка даних про фізичну особу без ії згоди, крім
  3. 3. 3 випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Враховуючи викладене, у разі відмови хоча б однієї особи (персональні дані якої зазначені у пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, зокрема, у довідці про працівників відповідної кваліфікації) надати лист-згоду, пропозиція такою учасника процедури закупівлі може бути відхилена Замовником як така, що не відповідає документації конкурсних торгів, з незалежних від учасника процедури закупівлі причин. Таким чином, встановлення Замовником у документації конкурсних торгів вимоги щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зокрема, копіями особливих медичних книжок ставить учасника процедури закупівлі в залежність від можливості отримання згоди від працівника, стосовно якого, відповідно до закону „Про захист персональних даних", здійснюється обробка його персональних даних та згоди на передачу цих відомостей Замовнику. Отже, Замовником не обґрунтовано встановлення вимог щодо надання копій особливих медичних книжок. Таким чином, дії Замовника щодо встановлення зазначених вимог у документації конкурсних торгів порушують вимоги частини 3 статті 5, частини 3 статті 22 Закону України „Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 Ле 2289-УІ, зі змінами, (далі за текстом - Закон) та один з принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону - недискримінації учасників. Водночас, згідно Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.04.2014 Ле 82 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів: Ціна пропозиції, грн. Лот Ле 1 - 38 156,30 Лот Ле 2 - 40 156,96 Лот Ле 3 -137 770,00 Лот Ле 5 - 60 882,36 Лот Ле 7 - 61 565,22 Лот Ле 8 - 32 909.06 Лот Ле 9 - 83,96 Лот Ле 4 - 100 936,80 Лот Ле 6 - 8247960 ТОВ „запоріжторгсервіс" (код за ЄДРПОУ 37441502, 69106, м. Запоріжжя, вул. фінальна, 1-Г) ТОВ „Югоптюрг Запоріжжя" (код за ЄДРПОУ 38115741, 69065, м. Запоріжжя, вул. Черняховського, І-а) ФОП дементій О. М. (ІПН 1989215313, 69096, м. Запоріжжя, вул. М. Чуйкова 13/111) Лот М: 4 - 96 450.72 Лот Ле 5 - 52 446,24 ЛотЛе 6 - 78 813,84 Лот Ле 1 - 37 965,20 Лот Ле 2 - 39 955,84 Лот Ле 3 - 137 080.00 ЛотЛе 4 - І І 140432 Лот Ле 5 - 60 984.44 Лот Ле 6 - 91 033,04 ТОВ „Укрпродторг-сервіс" (код за ЄДРПОУ 37359668, 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20-А)
  4. 4. Відповідно до протоколу про відхилення пропозицій учасників конкурсних торгів від 17.04.2014 Ле 83 пропозиція учасника торгів - ФОП Дементій О. М. комітетом з конкурсних торгів була відхилена, як така, що не відповідає умовам ДКТ. При цьому, порушень норм законодавства щодо відхилення учасника торгів - ФОП Дементій О. М. перевіркою не встановлено. Проте, слід зазначити, що його Цінові пропозиції за лотами ЛеЛе 4, 5, 6 були найбільш економічно вигідними. Так, за лотами ЛеЛе 4, 5, 6 ФОП Дементій О. М. запропонував ціну за цукор у розмірі 10,32 грн. за 1 кілограм, а переможець торгів за лотами ЛеЛе 1, 2, 3, 7, 9 ТОВ „Укрпродторг-сервіс" - 11,82 грн. за 1 килограм; переможець торгів за лотами ЛеЛе 4, 6 ТОВ „Югоптторг Запоріжжя" - 10,80 за 1 кілограм; переможець торгів за лотами Ле 5, 8 ТОВ „Запоріжторгсервіс" - 11,98 за 1 кілограм. Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 17.04.2014 Ле 84 переможцем конкурсних торгів визначено за лотами ЛеЛе 1, 2, 3, 7, 9 - ТОВ „Укрпродторг-сервіс", з яким укладені договори про закупівлю від 28.04.2014 на загальну суму 276 341,36 грн. , за лотами ЛеЛе 4, 6 - ТОВ „Югоптторг Запоріжжя", з яким укладені договори про закупівлю від 28.04.2014 на загальну суму 183 416,40 грн. , за лотами ЛеЛе 5, 8 - ТОВ „Запоріжторгсервіс", з яким укладені договори про закупівлю від 28.04.2014 на загальну суму 93 791,42 гривень. Поряд з цим, згідно вимог підпункту 2 розділу 6 „Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 „Підготовка пропозиції конкурсних торгів" ДКТ Замовник визначив вимогу щодо надання оригіналу або копії довідки, виданої уповноваженим органом, про те, що фізичну особу, яка є учасником, чи службову (посадову) особу учасника, яка уповноважена представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинених з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку не більше тридцяти денної давнини відносно дати розкриття. На відповідну вимогу учасник торгів - ТОВ „Запоріжторгсервіс" надав довідку Управління інформаційно-аналітичного забезпечення Головного управління МВС України в Запорізькій області (витяг з реєстру Ле 382- 01042014/23210), згідно якої громадянин України Безсмертний Роман Володимирович (директор підприємства) за станом на 02.04.2014 за автоматизованими обліками МВС України є таким, відносно якого: - 25.06.2012 ДІП в Запорізькій області порушено кримінальну справу Ле 08060-3-1-1012/000043 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 358 КК України (рішення по кримінальній справі не надходило);
  5. 5. 5 - 11.12.2012 прокуратурою Орджонікідзевського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу Ле 32012-0-8-0060/000002 за ознаками частини 4 статті 191 КК України (рішення по кримінальної справі не надходило); - 18.12.2012 ДПІ Орджонікідзевського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу Ле 12012-1-7-0280/000008 за ознаками частини 4 статті 191 КК України (рішення по кримінальній справі не надходило). Окрім цього, в ході дослідження повного пакету документів, наданих в складі конкурсних пропозицій учасників процедури закупівлі цукру-сирця, тростинного і очищеного тростинного чи бурякового цукру (сахарози); меляси - 9 лотів, встановлено ряд ознак, які можуть свідчити про факт змови між учасниками - ТОВ „Запоріжторгсервіс" та ТОВ „Укрпродторг-Сервіс", зокрема: 1) у складі пропозицій конкурсних торгів учасники - ТОВ „Запоріжторгсервіс" та ТОВ „Укрпродторг-Сервіс" надали листи про можливість участі у проведенні тендера на постачання продуктів харчування в заклади освіти м. Запоріжжя, що видані Державним закладом „Запорізька міська санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області" однією датою - 25.04.2014, за послідовними номерами - ЛеЛе 15-02-20/505 та 15-02-20/506, відповідно. 2) інформаційна довідка з Єдиної бази даних при підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка видана Головним управлінням юстиції в Запорізької області ТОВ „Запоріжторгсервіс" за Ле 244869 має дату формування - 04.04.2014 о 12:42:05 години, в той час, як зазначена довідка, яка видана ТОВ „Укрпродторг-Сервіс" за Ле 244867 цього ж дня, має час формування - 12:40:35. Отже, викладені факти свідчать про узгодженість дій між учасниками процедури закупівлі цукру-сирця, тростинного і очищеного тростинного чи бурякового цукру (сахарози); меляси - ТОВ „Запоріжторгсервіс" та ТОВ „Укрпродторг-Сервіс". Разом з тим, пунктом 11 частини 1 статті 1 Закону визначено, що змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника. Крім того, пунктом 3 частини 1 статті 17 Закону передбачено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо виявлено факт участі учасника у змові. Згідно вимог абзацу 3 частини 1 статті 30 Закону Замовник відміняє торги у разі виявлення факту змови учасників. Проте, незважаючи на викладені факти, Замовником не було відхилено пропозиції учасників - ТОВ „Запоріжторгсервіс" та ТОВ „Укрпродторг- Сервіс" на підставі вимог пункту 3 частини 1 статті 17 Закону та не відмінено процедуру закупівлі за лотами ЛеЛе 1, 2, 3, 5 на підставі абзацу 6 частини 1 статті 30 Закону.
  6. 6. 6 Разом з тим, в ході проведення перевірки проведено порівняльний аналіз закупівельних цін на цукор, що запропоновані переможцями торгів, із середньоринковими цінами (на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів та фактично придбаних за період з 28.04.2014 по 01.07.2014). Зокрема, Державною інспекцією з контролю за цінами України проводиться моніторинг цін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 Ле 803 „Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку", якою визначено Перелік соціально значущих товарів і послуг, за якими проводиться постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів, в тому числі цукор. Відповідні „Дані моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари" станом на відповідну дату, в розрізі регіонів, оприлюднюються на офіційному порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - шшштггедоуда. Так, за даними веб-сайту середня вартість по Запорізькій області 1 кілограму цукру станом на 10.04.2014 склала 9,1 1 гривень. Проведеним аналізом запропонованих переможцями торгів ціни 1 кілограму цукру на момент розкриття конкурсних торгів встановлено, що за лотами ЛШе 1, 2, 3, 5, 9 вона склала - 1 1,92 грн. , за лотом Ле 8 - 11, 98 грн. , за лотами ЛеЛе 4, 6 - 10,80 гривень. Таким чином, ціна 1 кілограму цукру, які запропонували переможці торгів - ТОВ „Укрпродторг-сервіс" та ТОВ „Запоріжторгсервіс" за лотами ЛеЛе 1, 2, 3, 5, 9 перевищує середні регіональні ціни на зазначений продукт на 2,81 грн. , ТОВ „Запоріжторгсервіс" за лотом Ле 8 на 2,87 грн. , ТОВ „Югоптторг Запоріжжя" на 1,69 гривень. При цьому, загальна сума укладених Замовником договорів з переможцями торгів складає 553 549,18 грн. на постачання 47 995 кілограмів ІІУКРУ- Враховуючи вищезазначене, виходячи із загального обсягу постачання цукру, перевищення запропонованої вартості закупівлі на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів відносно середньої ціни 1 кілограму цукру, яка склалась у регіоні на відповідну дату (10.04.2014) складає 116 314,73 грн. (553 549,18 грн. - 47 995 кг. х 9,11 грн. ). Відповідно до наданої до перевірки бухгалтерської довідки станом на 01 .07.2014 Замовником отримано від постачальників 24 725 кілограмів цукру на загальну суму 274 220,00 грн. за середньої ціною 11,10 грн. за кілограм. Поряд з цим, відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.05.2014 Ле 92 вирішено зменшити закупівельну ціну за укладеними договорами, у тому числі цукру - до 10,56 грн. за 1 кілограм. Таким чином, виходячи з обсягу фактичного поставленого цукру станом на 01.07.2014 перевищення середньої ціни 1 кілограму цукру, яка склалась у регіоні на відповідну дату, становить 48 975, 25 грн. (274 220,00 - 24 725 кг х 9,11 грн. )
  7. 7. 7 Зазначені дії комітету з конкурсних торгів Департаменту освіти свідчать про порушення ним принципів закупівель, передбачених статтею 3 Закону - максимальної економії та ефективності. Про результати розгляду Вашого звернення проінформовано Управління Служби безпеки України в Запорізькій області та Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. У разі незгоди з прийнятим рішенням воно може бути оскаржено в судовому або адміністративному порядку. Заступник начальника Держфінінспекції в Запорізькій області / О. Г.Шкуропат

×