Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Námskeið um notkun vefleiðangra í kennslu í FSu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Námskeið um notkun vefleiðangra í kennslu í FSu (20)

Anuncio

Námskeið um notkun vefleiðangra í kennslu í FSu

 1. 1. Vefleiðangrar Sigurlaug Kristmannsdóttir 7. febrúar 2003
 2. 2. Markmið með UST í skólastarfi Skólar skulu stefna að því að gera upplýsinga- tækni að verkfæri í öllum námsgreinum Mikilvægt er að finna skynsamlegar og árangursríkar leiðir til að nýta þessa tækni sem best í þágu nemenda Jafnframt þarf að búa nemendur undir það að nýta sér tæknina og laga sig að breytingum á henni síðar á ævinni Aðalnámskrá framhaldsskóla - almennur hluti 1999, bls. 16
 3. 3. Hlutverk og markmið framhaldsskóla er að: Stuðla að alhliða þroska nemenda svo að þeir verði sem best búnir undir að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi Þjálfa nemendur í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun Hvetja nemendur til stöðugrar þekkingarleitar, m.a. með því að nýta möguleika upplýsinga- og tölvutækninnar – Aðalnámskrá framhaldsskóla - almennur hluti 1999, bls. 14-15
 4. 4. Vefleiðangrar Vefleiðangrar voru kynntir á EdTec ráðstefnunni af Bernie Dodge frá San Diego State University (97?) Salvör Gissurardóttir lektor kynnti vefleiðangra fyrst hér á landi, t.d á UT 99
 5. 5. Vefleiðangur Vefleiðangur tengist verkefna- eða hópvinna, þar sem nemendur eru látnir afla sér þekkingar og vinna úr henni Vefleiðangur er form eða aðferð til að leggja fyrir nemendur viðfangsefni þar sem hagnýtt er efni af netinu og víðar og afurðirnar geta verið fjölmargar Lára Stefánsdóttir http://www.lara.is/kennsla/Vefleid/
 6. 6. Vefleiðangur Vefleiðangur er notaður til að gera verkefnavinnu nemenda markvissari, hann er nokkurs konar rammi utan um verkefni Nemendur í vefleiðangri þurfa ekki að verja tíma í seinlegan “þvæling” um netið í upplýsingaleit Vefleiðangur afmarkar verkefni
 7. 7. Kennsluaðferð Vefleiðangrar eru ekki tengdir einni kennsluaðferð fremur en annarri Vefleiðangrar henta til leitarnáms, þrautalausna, uppgötvunarnáms samvinnunáms jafnt sem til hefðbundins hlítarnáms
 8. 8. Vefleiðangur Vefleiðangur....... ".... er leitarnám þar sem nemendur nota vefinn og fleiri miðla til að safna saman upplýsingum .......er nokkurs konar áætlun fyrir kennslu sem notar vefinn ...... byggir á hugsmíðahyggju (constructivism)." Salvör Gissurardóttir
 9. 9. Vefleiðangrar Hefðbundinn vefleiðangur byggist á því að nemendur hafi aðgang að tölvum, en einnig er hægt að nýta bækur (jafnvel kennslubókina!), tímarit og fleiri upplýsingaveitur Algengast er að kennarinn setji vefleiðangurinn fram á vefsíðu, en önnur form koma einnig til greina
 10. 10. Vefleiðangur Hægt að leggja vefleiðangur fyrir í kennslustofu, óþarfi að vera í tölvuveri Einstaklingsverkefni, hópaverkefni Umfang vefleiðangursins, kemur oft ekki í ljós fyrr en búið er að keyra hann einu sinni Mikill tími fer í undirbúning vefleiðangurs, en lítil vinna á meðan á verki stendur
 11. 11. Uppbygging vefleiðangurs Kynning Verkefni Bjargir Ferli Mat Niðurstaða
 12. 12. Kynning Verkefnið kynnt og nemandinn búinn undir það sem í vændum er Kynningin verður að vera þannig að hún vekji áhuga nemandans Kynning getur verið formföst eða í formi sögu eða ævintýris........
 13. 13. Verkefni Viðfangsefninu lýst á eins skýran hátt og hægt er – Hvað er nemandanum ætlað að gera? – Í hverju felst verkefnið – á hvaða formi á að skila því (ritgerð, skýrsla, vefsíður, veggspjald, myndband)?
 14. 14. Bjargir Listi yfir þau gögn sem nemendinn á að nota við upplýsingaleitina – vefslóðir – leitarvélar – bækur og tímarit – myndbönd – viðtöl
 15. 15. Ferli (vinnulag) Útskýrt hvernig nemandinn á að bera sig að við verkefnavinnuna, verkefnið er bútað niður í hæfileg þrep – Hópvinna, einstaklingsvinna – Verkaskipting innan hópsins – Verða kennslustundir teknar frá fyrir verkenfavinnuna – Hvenær á að skila o.s.frv.
 16. 16. Mat Hvernig verður verkefnið metið, hvaða atriði eru það sem kennari ætlar að taka tillit til við einkunnagjöf. Hversu stór hluti af heildareinkunn fæst fyrir verkefnið.
 17. 17. Niðurstaða Hvaða lærdóm má draga af því sem gert var Hvernig má afla sér viðbótarþekkingar Lokapunkturinn settur
 18. 18. Að búa til vefleiðangur Velja efni Safna saman nokkrum vefslóðum og öðrum björgum Uppsetning vefleiðangurs: – html-skjal http://www.ismennt.is/vefir/ari/banki/webqnemi.html – Word skjal http://www2.fa.is/deildir/liffraedi/nat103/webqnemi.doc
 19. 19. Að finna vefleiðangra á netinu Fara á leitarvélar, t.d. http://www.google.com/ Slá inn vefleiðangur+”viðfangsefni” t.d. Vefleiðangur+fruma Slá inn t.d. Webquest+”viðfangsefni” t.d webquest+cell
 20. 20. Dæmi um vefleiðangra Vefleiðangur um vefsíðugerð: http://www.ismennt.is/not/gjon/webqst-sport/wbqst-sport.html Vefleiðangur um handgerðan pappír: http://www.ismennt.is/not/gjon/webquest/wqpappirsgerd.htm Vefleiðangur um frumur: http://www.iloveteaching.com/tchweb/webquests/cell/
 21. 21. Dæmi um vefleiðangra, frh Frumur: http://edservices.aea7.k12.ia.us/edtech/teacherpages/c winstead3/ Stofnfrumur: http://www.teachtheteachers.org/projects/JWislocki/ Frumefnin: http://www2.fa.is/deildir/Efnafraedi/NAT123/v03/vefleid. html
 22. 22. Heimildir Salvör Gissurardóttir: – http://www.ismennt.is/vefir/ari/banki/ – http://www.isholf.is/annalar/blogg31/ Bernie Dodge: – http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquest.html Lára Stefánsdóttir: – http://www.ma.is/kenn/lastef/kennsla/Vefleid/Default.htm Þórunn Óskarsdóttir: – http://www.simnet.is/fjarkennsla/WebQuest/ Darci J. Harland: – http://www.iloveteaching.com/tchweb/webquests/index.htm

Notas del editor

 • Niðurstaða: Draga saman hvað er búist við að nemandinn læri. Nemandinn síðan hvattur til frekara náms og þekkingarleitar á þessu sviði. Hér má setja tengla til að beina honum ákveðnar leiðir.

×