Biz miz o1 m6_u6.2_r7_lt

SKAITMENINĖS RINKODAROS
STRATEGIJŲ ANALIZĖ
2
Modulis M6 Reklama socialiniuose tinkluose
Kompetencijos
vienetas
V6.2 Skaitmeninės rinkodaros
plano kūrimas
Mokymosi
rezultatai
Skaitmeninės rinkodaros
strategijos vystymo
procesas
Priemonių tipas
PowerPoint Pristatymas
(PPT)
Mokymosi
tipas
Savarankiškas
mokymasis
Priemonės
pavadinimas
Skaitmeninės rinkodaros
strategijų analizė
Mokymosi
valandos
2 valandos
Turinys
- Strategijos kūrimo procesas naudojant SSGG analizę;
- Atranka analizuojant uždirbtas priemones, nuosavas komunikacijos
priemones ir mokamas komunikacijos priemones;
- Kliento personos kūrimas;
- „Unikalaus pardavimo pasiūlymo” kūrimas ir pozicionavimas.
Srategijos kūrimas
3
“ „Viltis nėra
strategija. Sėkmė
nėra faktorius.
Baimė nėra
pasirinkimas.”
― James Cameron
4
Šaltinis: www.unsplash.com
4
KAS YRA STRATEGIJA?
Sąvoka „strategija” yra siejama
su ilgalaikiais tikslais ir
planais, todėl visų pirma yra
svarbu pasitikrinti dabartinę
organizacijos vidinę ir išorinę
aplinką bei jos rinkodaros
įrankius ir priemones.
5
Šaltinis: www.pixabay.com
5
SSGG ANALIZĖ
SSGG analizė padės jums atlikti vidinę ir išorinę analizę siekiant
nustatyti organizacijos stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grėsmes.
Ši analizė pasitarnaus jums ilgalaikėje perspektyvoje, keliant
uždavinius savo organizacijai.
Šaltinis: Shewan, D. (2018). How to Do a SWOT Analysis for Your Small Business
6
6
SSGG: ISTORIJA
SSGG metodą septintajame dešimtmetyje
sukūrė Harvardo verslo mokyklos
mokslininkai.
Pagrindinė idėja yra išsamiai išanalizuoti
įmonės kompetencijas (jos vidaus
stipriąsias ir silpnąsias puses) bei įmonės
veiklos aplinką (išorines galimybes ir
grėsmes), siekiant suformuluoti ir
įgyvendinti tam tikrus veiksmus,
padedančius pasiekti įmonės veiklos
tikslus.
Šaltinis: Ghemawat, P. (2002). Competition and Business Strategy in
Historical Perspective
7
Šaltinis www.unsplash.com
7
SSGG ANALIZĖ : PAGRINDINIAI ELEMENTAI
Šaltinis: Shewan, D. (2018). How to Do a SWOT Analysis for Your Small Business
8
8
S S G G
STIPRYBĖS SILPNYBĖS GALIMYBĖS GRĖSMĖS
• Dalykai, kuriuos jūsų
įmonė sėkmingai vykdo
• Savybės, kurios išskiria jus
iš kitų konkurentų
• Vidaus ištekliai, pvz.
kvalifikuotas, apmokytas
personalas
• Materialus turtas, pvz.
intelektinė nuosavybė,
kapitalas, patentuotos
technologijos ir kt.
• Dalykai, kurių jūsų įmonei
trūksta
• Dalykai, kuriuos jūsų
konkurentai atlieka geriau
už jus
• Riboti resursai
• Neaiškus unikalus
pardavimo pasiūlymas.
• Neišnaudotos rinkos tam
tikriems produktams
• Mažai konkurentų jūsų
regione
• Atsirandantis jūsų
produktų ar paslaugų
poreikis
• Įmonės reklama
spaudos/žiniasklaidos
priemonė.
• Atsirandantys konkurentai
• Besikeičiantys teisės
aktai
• Neigiami atsiliepimai
spaudos/žiniasklaidos
priemonėse
• Besikeičiantis klientų
požiūris į jūsų įmonę.
Komunikacija
9
“
„Komunikacija visada keičia
visuomenę, o visuomenė visada
būrėsi aplink komunikacijos
kanalus. Prieš du šimtus metų
tokiais kanalais daugiausia buvo
upės. Tai buvo jūrų keliai ir kalnų
perėjos. Internetas yra kita
komunikacijos ir komercijos
forma. O visuomenė vienijasi aplink
kanalus.”
- Vinod Khosla 10
Šaltinis www.unsplash.com
10
KOMUNIKACIJOS KANALAI
Svarbu: identifikuoti ir įvertinti
informacijos kanalus, kad būtų galima
pamatyti, kurie komunikacijos kanalai
yra veiksmingi ir kurie neveiksmingi.
Uždirbtų, nuosavų ir mokamų
komunikacijos priemonių koncepcija
padės jums išsamiau išanalizuoti
esamą skaitmeninės rinkodaros veiklą
ir leis labiau susikoncentruoti į
skaitmeninį verslą.
11
Šaltinis: www.pixabay.com
11
UŽDIRBTOS, NUOSAVOS IR MOKAMOS
KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS
▪ Uždirbtos priemonės – priemonės, už kurias jūs nemokate, tačiau
dedate kitas skatinimo ir reklamos pastangas. Paklauskite savęs,
kokie pasiekimai leistų jums pajusti pasididžiavimą reklamuojantis
nemokamuose komunikacijos kanaluose?
▪ Nuosavos priemonės – tai jūsų įmonės turimos priemonės,
įskaitant svetainę, socialinės žiniasklaidos puslapius ir profilius,
tinklaraščius, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kt. Įvertinkite savo
pastangas ir bendrą įvaizdį. Išsiaiškinkite aspektus, kuriuos reikia
tobulinti.
▪ Mokamos priemonės – yra visos priemonės, už kurias jūs
sumokėjote. Įvertinkite, kokios investicijos buvo efektyviausios,
davė didžiausią grąžą, ir kurios investicijos neatsipirko.
12
12
ATRANKA:
1. Sukurkite skaičiuoklę, kurią sudaro trys pagrindinės dalys: Uždirbtos,
Nuosavos ir Mokamos priemonės.
2. Įvertinkite jas taškais (pavyzdys lentelėje žemiau).
Šaltinis: Milaitis, M. (2018). What is a Digital Marketing Strategy?
Nustatykite silpniausius ir stipriausius taškus. Parenkite išvadas apie kanalus,
kuriuos reikia toliau naudoti ir galimai tobulinti arba išbraukti tuos, kurie buvo
neefektyvūs.
13
13
Mokamos Taškai (1-10) Uždirbtos Taškai (1-10) Nuosavos Taškai (1-10)
Facebook 7 Spaudos dėmesys 9 Tinklaraščiai 6
Reklamuojami tinklaraščiai 8 Bendrinami tinklaraščiai 7 Twitter 4
Facebook 8
El. pašto kampanija 10
Viso taškų: 15 Viso taškų: 16 Viso taškų: 28
Individualūs taškai: 7.5 Individualūs taškai: 8 Individualūs taškai: 7
Klientų personos:
14
KLIENTŲ ANALIZĖ
Viena svarbiausių skaitmeninės
rinkodaros strategijos dalių yra
tikslinės auditorijos analizavimas ir
apibrėžimas.
Patogiausias būdas tai padaryti yra
sukurti kelias kliento personas, kurios
apimtų konkrečius asmenis, į kuriuos
yra nukreipta jūsų rinkodarą. Tai padės
lengviau sukurti tikslią žinutę ir
pritaikyti ją tinkamo kliento stiliui.
<= paveikslėlio šaltinis: Standberry, S. (2018). 4 Key Steps to Building a Sharp
Digital Marketing Plan
15
Šaltinis: www.unsplash.com
15
Personos formavimas
Sukurkite personos profilius, duokite jiems
vardus ir sukurkite įvaizdžius.
Vardas - Sandra
Demografiniai duomenys – moteris, 32 m.,
bakalauro laipsnis
Darbo sritis – rinkodara, dirbanti mama
Interesai – rankdarbiai, maisto ruoša,
Pinterest.
Motyvacija – pusiausvyra tarp darbo ir
asmeninio gyvenimo, madingi rūbai ir
papuošalai dirbančios mamos dienotvarkėje
Elgsena – atsižvelgia į kainą, vertina prekės
ženklus, kurių vertė yra panaši į jos.
Šaltinis: Standberry, S. (2018). 4 Key Steps to Building a Sharp Digital Marketing Plan
DEMOGRAFINIAI
DUOMENYS
Lytis
Amžius,
Šeiminė padėtis
Tikslai ir vertybės
Darbdavys: pramonės
šaka, dydis
ATSAKOMYBĖS
Kokios yra jų pozicijos?
Kokios yra jų pareigos
ir atsakomybė?
Kam jie yra atskaitingi?
Kaip jie yra vertinami?
TIKSLAI/SIEKIAI
Ko jie nori pasiekti?
Kokie yra jų pirkimo
skatinamieji veiksniai ir
motyvacijos?
NUSIVYLIMAI
Kokios yra jų
problemos?
Kokių problemų jie turi
su esamais produktais
ar įrankiais?
POREIKIAI
Ką jie nori padaryti?
Kaip atrodo jų sėkmė?
PRIEŠTARAVIMAI
Kas jiems trukdytų
pirkti?
PIRKIMO VAIDMENYS
Kokį vaidmenį jie
vaidina pirkimuose:
sprendimų priėmėjai,
nuomonės formuotojai?
Kada ir kiek jie
dalyvauja?
KANALAI
Kokius kanalus jie
naudoja? Kur juos
galima rasti
socialiniuose
tinkluose?
Kokia yra jų
skaitmeninė ir
neskaitmeninė veikla?
PIRKĖJO KELIONĖ
Kaip atrodo pirkimo
kelias: žinomumas,
svarstymas, pirkimas ir
propagavimas?
Kas yra rinkodara,
turinys ir informacija
skirtingose piltuvo
dalyse?
TURINIO ŠALTINIAI
Kur jie ieško turinio ir
informacijos?
Kokio tipo turinys daro
įtaką sprendimui
pirkti?
Kaip jie naudoja ir
dalijasi turiniu?
CITATA/NUOTRAUKA
“Šiais metais mano tikslas
yra padidinti potencialių
klientų skaičių iki 25 proc…”
GILESNĖ KLIENTO PERSONOS ANALIZĖ:
16
16
Pozicionavimas:
17
KLIENTO PERSONA
Norint nustatyti tinkamą jūsų įmonės padėtį,
reikia viską išdėstyti labai tiesmukai ir aiškiai.
Tai yra jūsų vertės pasiūlymas ir su juo susijusios
pasekmės. Pozicionavimas – tai yra aiškus
pareiškimas, kodėl vartotojas turėtų pasirinkti
jus, o ne konkurentą. Kad to pasiektumėte, jūs
turite gerai žinoti savo konkurentų veiksmus.
Šaltinis: Penalver, P. (2019). A Step-By-Step Guide to Structuring a Digital Marketing
Plan
Tinkamai save pozicionuoti – reiškia sukurti
aiškų Unikalų vertės pasiūlymą, kuris taptų
pagrindiniu jūsų įmonės siūlomu privalumu ir
išskirtiniu klientų poreikių patenkinimo būdu.
18
Šaltinis www.pixabay.com
18
RINKODAROS TIKSLAI:
Turite žinoti, kaip ketinate pateikti savo unikalų vertės pasiūlymą ir kaip tai
tinkamai padaryti kanaluose, kuriuose yra jūsų auditorija (socialiniai tinklai,
tinklaraščiai, el. pašto rinkodara ir kt.).
Išanalizavus bendrą organizacijos padėtį, antrasis žingsnis, kurį reikėtų žengti
– apibrėžti savo rinkodaros tikslus, kurie turi būti suderinti ir neturėtų
prieštarauti bendriems jūsų verslo tikslams.
Skirtingiems tikslams pasiekti ir rezultatams išmatuoti taikomi skirtingi
metodai. Formuluojant tikslus geriausia yra remtis S.M.A.R.T. (Specific,
Measurable, Actionable, Relevant, Time-bound) metodu: Konkretus,
Išmatuojamas, Įgyvendinamas, Aktualus, Apribotas laike.
19
19
RINKODAROS TIKSLAI:
Šaltinis: HubSpot
20
20
S Specific/Konkretus: apsilankymai, potencialūs pirkėjai ar klientai
M Measurable/Išmatuojamas: pateikti skaičių
A Actionable/Įgyvendinamas: suprasti kriterijus
R Relevant/Aktualus: susijęs su bendru galutiniu tikslu
T Time-bound/Apribotas laike: apima tam tikrą laikotarpį
KAS TOLIAU?
Kitoje temoje sužinosite kaip
sukurti tikslų skaitmeninės
rinkodaros planą su visais
svarbiausiais elementais,
kuris padėtų jums pasiekti
jūsų verslo tikslus.
21
Šaltinis: www.unsplash.com
21
APŽVELKIME KAI KURIAS SĄVOKAS
SSGG analizė
Uždirbtos priemonės
Kliento persona
Unikalus pardavimo pasiūlymas
Pozicionavimas
S.M.A.R.T. tikslų nustatymas
Nuosavos priemonės
Mokamos priemonės
22
23
Projekto numeris: 2018-1-UK01-KA202-047909
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo
turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija
negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.
1 de 23

Recomendados

Biz miz o1 m6_u6.2_r8_lt por
Biz miz o1 m6_u6.2_r8_ltBiz miz o1 m6_u6.2_r8_lt
Biz miz o1 m6_u6.2_r8_ltSiiviPahapill
19 vistas22 diapositivas
Coralmap OpenCoffeeClub prezentacija por
Coralmap OpenCoffeeClub prezentacijaCoralmap OpenCoffeeClub prezentacija
Coralmap OpenCoffeeClub prezentacijacoralmap.lt
291 vistas17 diapositivas
Elektroninio verslo strategija ir tikslai por
Elektroninio verslo strategija ir tikslaiElektroninio verslo strategija ir tikslai
Elektroninio verslo strategija ir tikslaiVladas Sapranavicius
1.9K vistas24 diapositivas
Biz miz o1 m6_u6.1_r1_lt por
Biz miz o1 m6_u6.1_r1_ltBiz miz o1 m6_u6.1_r1_lt
Biz miz o1 m6_u6.1_r1_ltSiiviPahapill
18 vistas20 diapositivas
Biz miz o1 m6_u6.2_r6_lt por
Biz miz o1 m6_u6.2_r6_ltBiz miz o1 m6_u6.2_r6_lt
Biz miz o1 m6_u6.2_r6_ltSiiviPahapill
15 vistas19 diapositivas
Biz miz o1 m5_u5.1_r1_lt por
Biz miz o1 m5_u5.1_r1_ltBiz miz o1 m5_u5.1_r1_lt
Biz miz o1 m5_u5.1_r1_ltSiiviPahapill
15 vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Biz miz o1 m6_u6.2_r7_lt

rysiai su visuomene - organizacijos ivaizdzio (reputacijos) vadybos irankis por
rysiai su visuomene - organizacijos ivaizdzio (reputacijos) vadybos irankisrysiai su visuomene - organizacijos ivaizdzio (reputacijos) vadybos irankis
rysiai su visuomene - organizacijos ivaizdzio (reputacijos) vadybos irankisVarde Pavardaite
2.8K vistas41 diapositivas
Media House Slideshare 2009 por
Media House Slideshare 2009Media House Slideshare 2009
Media House Slideshare 2009Media House Lithuania
355 vistas20 diapositivas
Biz miz o1 m4_u4.2_r6_lt por
Biz miz o1 m4_u4.2_r6_ltBiz miz o1 m4_u4.2_r6_lt
Biz miz o1 m4_u4.2_r6_ltSiiviPahapill
43 vistas16 diapositivas
Macroscope Marketingo specialistų tyrimo rezultatai 2009 rugsėjis por
Macroscope Marketingo specialistų tyrimo rezultatai 2009 rugsėjisMacroscope Marketingo specialistų tyrimo rezultatai 2009 rugsėjis
Macroscope Marketingo specialistų tyrimo rezultatai 2009 rugsėjisMacroscope
411 vistas13 diapositivas
Biz miz o1 m6_u6.2_r10_lt por
Biz miz o1 m6_u6.2_r10_ltBiz miz o1 m6_u6.2_r10_lt
Biz miz o1 m6_u6.2_r10_ltSiiviPahapill
11 vistas13 diapositivas
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_lt por
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_ltBiz miz o1 m3_u3.1_r2_lt
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_ltSiiviPahapill
35 vistas28 diapositivas

Similar a Biz miz o1 m6_u6.2_r7_lt(20)

rysiai su visuomene - organizacijos ivaizdzio (reputacijos) vadybos irankis por Varde Pavardaite
rysiai su visuomene - organizacijos ivaizdzio (reputacijos) vadybos irankisrysiai su visuomene - organizacijos ivaizdzio (reputacijos) vadybos irankis
rysiai su visuomene - organizacijos ivaizdzio (reputacijos) vadybos irankis
Varde Pavardaite2.8K vistas
Macroscope Marketingo specialistų tyrimo rezultatai 2009 rugsėjis por Macroscope
Macroscope Marketingo specialistų tyrimo rezultatai 2009 rugsėjisMacroscope Marketingo specialistų tyrimo rezultatai 2009 rugsėjis
Macroscope Marketingo specialistų tyrimo rezultatai 2009 rugsėjis
Macroscope411 vistas
Cube Group - prezentacija 1 por sablovskis
Cube Group - prezentacija 1Cube Group - prezentacija 1
Cube Group - prezentacija 1
sablovskis216 vistas

Más de SiiviPahapill

Biz miz io2 content for module 7.rev por
Biz miz io2 content for module 7.revBiz miz io2 content for module 7.rev
Biz miz io2 content for module 7.revSiiviPahapill
55 vistas10 diapositivas
Biz miz io2 content for module 5 por
Biz miz io2 content for module 5Biz miz io2 content for module 5
Biz miz io2 content for module 5SiiviPahapill
40 vistas9 diapositivas
Biz miz io2 content for module 4 por
Biz miz io2 content for module 4Biz miz io2 content for module 4
Biz miz io2 content for module 4SiiviPahapill
24 vistas9 diapositivas
Biz miz io2 content for module 3 por
Biz miz io2 content for module 3Biz miz io2 content for module 3
Biz miz io2 content for module 3SiiviPahapill
56 vistas10 diapositivas
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_lt por
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_ltBiz miz o1 m8_u8.2_r6_lt
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_ltSiiviPahapill
56 vistas20 diapositivas
Biz miz o1 m8_u8.1_r3_lt por
Biz miz o1 m8_u8.1_r3_ltBiz miz o1 m8_u8.1_r3_lt
Biz miz o1 m8_u8.1_r3_ltSiiviPahapill
67 vistas8 diapositivas

Más de SiiviPahapill(18)

Biz miz io2 content for module 7.rev por SiiviPahapill
Biz miz io2 content for module 7.revBiz miz io2 content for module 7.rev
Biz miz io2 content for module 7.rev
SiiviPahapill55 vistas
Biz miz io2 content for module 5 por SiiviPahapill
Biz miz io2 content for module 5Biz miz io2 content for module 5
Biz miz io2 content for module 5
SiiviPahapill40 vistas
Biz miz io2 content for module 4 por SiiviPahapill
Biz miz io2 content for module 4Biz miz io2 content for module 4
Biz miz io2 content for module 4
SiiviPahapill24 vistas
Biz miz io2 content for module 3 por SiiviPahapill
Biz miz io2 content for module 3Biz miz io2 content for module 3
Biz miz io2 content for module 3
SiiviPahapill56 vistas
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_lt por SiiviPahapill
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_ltBiz miz o1 m8_u8.1_r2_lt
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_lt
SiiviPahapill121 vistas

Biz miz o1 m6_u6.2_r7_lt

 • 2. 2 Modulis M6 Reklama socialiniuose tinkluose Kompetencijos vienetas V6.2 Skaitmeninės rinkodaros plano kūrimas Mokymosi rezultatai Skaitmeninės rinkodaros strategijos vystymo procesas Priemonių tipas PowerPoint Pristatymas (PPT) Mokymosi tipas Savarankiškas mokymasis Priemonės pavadinimas Skaitmeninės rinkodaros strategijų analizė Mokymosi valandos 2 valandos Turinys - Strategijos kūrimo procesas naudojant SSGG analizę; - Atranka analizuojant uždirbtas priemones, nuosavas komunikacijos priemones ir mokamas komunikacijos priemones; - Kliento personos kūrimas; - „Unikalaus pardavimo pasiūlymo” kūrimas ir pozicionavimas.
 • 4. “ „Viltis nėra strategija. Sėkmė nėra faktorius. Baimė nėra pasirinkimas.” ― James Cameron 4 Šaltinis: www.unsplash.com 4
 • 5. KAS YRA STRATEGIJA? Sąvoka „strategija” yra siejama su ilgalaikiais tikslais ir planais, todėl visų pirma yra svarbu pasitikrinti dabartinę organizacijos vidinę ir išorinę aplinką bei jos rinkodaros įrankius ir priemones. 5 Šaltinis: www.pixabay.com 5
 • 6. SSGG ANALIZĖ SSGG analizė padės jums atlikti vidinę ir išorinę analizę siekiant nustatyti organizacijos stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grėsmes. Ši analizė pasitarnaus jums ilgalaikėje perspektyvoje, keliant uždavinius savo organizacijai. Šaltinis: Shewan, D. (2018). How to Do a SWOT Analysis for Your Small Business 6 6
 • 7. SSGG: ISTORIJA SSGG metodą septintajame dešimtmetyje sukūrė Harvardo verslo mokyklos mokslininkai. Pagrindinė idėja yra išsamiai išanalizuoti įmonės kompetencijas (jos vidaus stipriąsias ir silpnąsias puses) bei įmonės veiklos aplinką (išorines galimybes ir grėsmes), siekiant suformuluoti ir įgyvendinti tam tikrus veiksmus, padedančius pasiekti įmonės veiklos tikslus. Šaltinis: Ghemawat, P. (2002). Competition and Business Strategy in Historical Perspective 7 Šaltinis www.unsplash.com 7
 • 8. SSGG ANALIZĖ : PAGRINDINIAI ELEMENTAI Šaltinis: Shewan, D. (2018). How to Do a SWOT Analysis for Your Small Business 8 8 S S G G STIPRYBĖS SILPNYBĖS GALIMYBĖS GRĖSMĖS • Dalykai, kuriuos jūsų įmonė sėkmingai vykdo • Savybės, kurios išskiria jus iš kitų konkurentų • Vidaus ištekliai, pvz. kvalifikuotas, apmokytas personalas • Materialus turtas, pvz. intelektinė nuosavybė, kapitalas, patentuotos technologijos ir kt. • Dalykai, kurių jūsų įmonei trūksta • Dalykai, kuriuos jūsų konkurentai atlieka geriau už jus • Riboti resursai • Neaiškus unikalus pardavimo pasiūlymas. • Neišnaudotos rinkos tam tikriems produktams • Mažai konkurentų jūsų regione • Atsirandantis jūsų produktų ar paslaugų poreikis • Įmonės reklama spaudos/žiniasklaidos priemonė. • Atsirandantys konkurentai • Besikeičiantys teisės aktai • Neigiami atsiliepimai spaudos/žiniasklaidos priemonėse • Besikeičiantis klientų požiūris į jūsų įmonę.
 • 10. “ „Komunikacija visada keičia visuomenę, o visuomenė visada būrėsi aplink komunikacijos kanalus. Prieš du šimtus metų tokiais kanalais daugiausia buvo upės. Tai buvo jūrų keliai ir kalnų perėjos. Internetas yra kita komunikacijos ir komercijos forma. O visuomenė vienijasi aplink kanalus.” - Vinod Khosla 10 Šaltinis www.unsplash.com 10
 • 11. KOMUNIKACIJOS KANALAI Svarbu: identifikuoti ir įvertinti informacijos kanalus, kad būtų galima pamatyti, kurie komunikacijos kanalai yra veiksmingi ir kurie neveiksmingi. Uždirbtų, nuosavų ir mokamų komunikacijos priemonių koncepcija padės jums išsamiau išanalizuoti esamą skaitmeninės rinkodaros veiklą ir leis labiau susikoncentruoti į skaitmeninį verslą. 11 Šaltinis: www.pixabay.com 11
 • 12. UŽDIRBTOS, NUOSAVOS IR MOKAMOS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS ▪ Uždirbtos priemonės – priemonės, už kurias jūs nemokate, tačiau dedate kitas skatinimo ir reklamos pastangas. Paklauskite savęs, kokie pasiekimai leistų jums pajusti pasididžiavimą reklamuojantis nemokamuose komunikacijos kanaluose? ▪ Nuosavos priemonės – tai jūsų įmonės turimos priemonės, įskaitant svetainę, socialinės žiniasklaidos puslapius ir profilius, tinklaraščius, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kt. Įvertinkite savo pastangas ir bendrą įvaizdį. Išsiaiškinkite aspektus, kuriuos reikia tobulinti. ▪ Mokamos priemonės – yra visos priemonės, už kurias jūs sumokėjote. Įvertinkite, kokios investicijos buvo efektyviausios, davė didžiausią grąžą, ir kurios investicijos neatsipirko. 12 12
 • 13. ATRANKA: 1. Sukurkite skaičiuoklę, kurią sudaro trys pagrindinės dalys: Uždirbtos, Nuosavos ir Mokamos priemonės. 2. Įvertinkite jas taškais (pavyzdys lentelėje žemiau). Šaltinis: Milaitis, M. (2018). What is a Digital Marketing Strategy? Nustatykite silpniausius ir stipriausius taškus. Parenkite išvadas apie kanalus, kuriuos reikia toliau naudoti ir galimai tobulinti arba išbraukti tuos, kurie buvo neefektyvūs. 13 13 Mokamos Taškai (1-10) Uždirbtos Taškai (1-10) Nuosavos Taškai (1-10) Facebook 7 Spaudos dėmesys 9 Tinklaraščiai 6 Reklamuojami tinklaraščiai 8 Bendrinami tinklaraščiai 7 Twitter 4 Facebook 8 El. pašto kampanija 10 Viso taškų: 15 Viso taškų: 16 Viso taškų: 28 Individualūs taškai: 7.5 Individualūs taškai: 8 Individualūs taškai: 7
 • 15. KLIENTŲ ANALIZĖ Viena svarbiausių skaitmeninės rinkodaros strategijos dalių yra tikslinės auditorijos analizavimas ir apibrėžimas. Patogiausias būdas tai padaryti yra sukurti kelias kliento personas, kurios apimtų konkrečius asmenis, į kuriuos yra nukreipta jūsų rinkodarą. Tai padės lengviau sukurti tikslią žinutę ir pritaikyti ją tinkamo kliento stiliui. <= paveikslėlio šaltinis: Standberry, S. (2018). 4 Key Steps to Building a Sharp Digital Marketing Plan 15 Šaltinis: www.unsplash.com 15 Personos formavimas Sukurkite personos profilius, duokite jiems vardus ir sukurkite įvaizdžius. Vardas - Sandra Demografiniai duomenys – moteris, 32 m., bakalauro laipsnis Darbo sritis – rinkodara, dirbanti mama Interesai – rankdarbiai, maisto ruoša, Pinterest. Motyvacija – pusiausvyra tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, madingi rūbai ir papuošalai dirbančios mamos dienotvarkėje Elgsena – atsižvelgia į kainą, vertina prekės ženklus, kurių vertė yra panaši į jos.
 • 16. Šaltinis: Standberry, S. (2018). 4 Key Steps to Building a Sharp Digital Marketing Plan DEMOGRAFINIAI DUOMENYS Lytis Amžius, Šeiminė padėtis Tikslai ir vertybės Darbdavys: pramonės šaka, dydis ATSAKOMYBĖS Kokios yra jų pozicijos? Kokios yra jų pareigos ir atsakomybė? Kam jie yra atskaitingi? Kaip jie yra vertinami? TIKSLAI/SIEKIAI Ko jie nori pasiekti? Kokie yra jų pirkimo skatinamieji veiksniai ir motyvacijos? NUSIVYLIMAI Kokios yra jų problemos? Kokių problemų jie turi su esamais produktais ar įrankiais? POREIKIAI Ką jie nori padaryti? Kaip atrodo jų sėkmė? PRIEŠTARAVIMAI Kas jiems trukdytų pirkti? PIRKIMO VAIDMENYS Kokį vaidmenį jie vaidina pirkimuose: sprendimų priėmėjai, nuomonės formuotojai? Kada ir kiek jie dalyvauja? KANALAI Kokius kanalus jie naudoja? Kur juos galima rasti socialiniuose tinkluose? Kokia yra jų skaitmeninė ir neskaitmeninė veikla? PIRKĖJO KELIONĖ Kaip atrodo pirkimo kelias: žinomumas, svarstymas, pirkimas ir propagavimas? Kas yra rinkodara, turinys ir informacija skirtingose piltuvo dalyse? TURINIO ŠALTINIAI Kur jie ieško turinio ir informacijos? Kokio tipo turinys daro įtaką sprendimui pirkti? Kaip jie naudoja ir dalijasi turiniu? CITATA/NUOTRAUKA “Šiais metais mano tikslas yra padidinti potencialių klientų skaičių iki 25 proc…” GILESNĖ KLIENTO PERSONOS ANALIZĖ: 16 16
 • 18. KLIENTO PERSONA Norint nustatyti tinkamą jūsų įmonės padėtį, reikia viską išdėstyti labai tiesmukai ir aiškiai. Tai yra jūsų vertės pasiūlymas ir su juo susijusios pasekmės. Pozicionavimas – tai yra aiškus pareiškimas, kodėl vartotojas turėtų pasirinkti jus, o ne konkurentą. Kad to pasiektumėte, jūs turite gerai žinoti savo konkurentų veiksmus. Šaltinis: Penalver, P. (2019). A Step-By-Step Guide to Structuring a Digital Marketing Plan Tinkamai save pozicionuoti – reiškia sukurti aiškų Unikalų vertės pasiūlymą, kuris taptų pagrindiniu jūsų įmonės siūlomu privalumu ir išskirtiniu klientų poreikių patenkinimo būdu. 18 Šaltinis www.pixabay.com 18
 • 19. RINKODAROS TIKSLAI: Turite žinoti, kaip ketinate pateikti savo unikalų vertės pasiūlymą ir kaip tai tinkamai padaryti kanaluose, kuriuose yra jūsų auditorija (socialiniai tinklai, tinklaraščiai, el. pašto rinkodara ir kt.). Išanalizavus bendrą organizacijos padėtį, antrasis žingsnis, kurį reikėtų žengti – apibrėžti savo rinkodaros tikslus, kurie turi būti suderinti ir neturėtų prieštarauti bendriems jūsų verslo tikslams. Skirtingiems tikslams pasiekti ir rezultatams išmatuoti taikomi skirtingi metodai. Formuluojant tikslus geriausia yra remtis S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Actionable, Relevant, Time-bound) metodu: Konkretus, Išmatuojamas, Įgyvendinamas, Aktualus, Apribotas laike. 19 19
 • 20. RINKODAROS TIKSLAI: Šaltinis: HubSpot 20 20 S Specific/Konkretus: apsilankymai, potencialūs pirkėjai ar klientai M Measurable/Išmatuojamas: pateikti skaičių A Actionable/Įgyvendinamas: suprasti kriterijus R Relevant/Aktualus: susijęs su bendru galutiniu tikslu T Time-bound/Apribotas laike: apima tam tikrą laikotarpį
 • 21. KAS TOLIAU? Kitoje temoje sužinosite kaip sukurti tikslų skaitmeninės rinkodaros planą su visais svarbiausiais elementais, kuris padėtų jums pasiekti jūsų verslo tikslus. 21 Šaltinis: www.unsplash.com 21
 • 22. APŽVELKIME KAI KURIAS SĄVOKAS SSGG analizė Uždirbtos priemonės Kliento persona Unikalus pardavimo pasiūlymas Pozicionavimas S.M.A.R.T. tikslų nustatymas Nuosavos priemonės Mokamos priemonės 22
 • 23. 23 Projekto numeris: 2018-1-UK01-KA202-047909 Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

Notas del editor

 1. https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis STIPRYBĖS-SILPNYBĖS-GALIMYBĖS-GRĖSMĖS
 2. https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis
 3. https://www.business2community.com/digital-marketing/what-is-a-digital-marketing-strategy-02133694
 4. https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-plan/
 5. https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-plan/
 6. https://www.wearemarketing.com/blog/a-step-by-step-guide-to-structuring-a-digital-marketing-plan.html