Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

13 ฝึกสมาธิ ยืน เดิน นั่ง

1.787 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

13 ฝึกสมาธิ ยืน เดิน นั่ง

 1. 1. ๑ . ท่านั่งแบบเรียงขา <ul><li>คือ นั่งพับเข่าซ้ายงอเข้ามาข้างใน ให้ฝ่าเท้าซ้ายชิดกับขาขวาด้านใน แล้วพับเข่าขวางงอเข้ามา ให้สันเท้าขวาแตะกับสันหน้าแข้งซ้าย </li></ul>
 2. 2. ๒ . ท่านั่งแบบทับขา <ul><li>คือให้นั่งเหมือนแบบที่ ๑ แต่ให้ยกเท้าขวาวางบนน่องซ้าย </li></ul>
 3. 3. ๓ . ท่านั่งแบบขัดสมาธิเพชร <ul><li>คือนั่งเอาขาขัดกันทั้งสองข้าง เป็นท่านั่งที่มั่นคงมาก แต่จะมีเวทนามาก โยคีใหม่ไม่ควรนั่ง สำหรับโยคีเก่า ถ้าจะลองนั่งก็จะได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่ง </li></ul>
 4. 4. วิธีนั่งกำหนด ๒ ระยะ คำกำหนด : ( ๑ ) พองหนอ ( ๒ ) ยุบหนอ <ul><li>๑ . นั่งขัดสมาธิตามแบบที่ตนชอบ ตั้งตัวตรง หลังตรง ศีรษะตรง </li></ul><ul><li>๒ . หลับตา มือขวาทับมือซ้าย วางซ้อนกันไว้ที่หน้าตัก </li></ul><ul><li>๓ . ส่งสติไปที่หน้าท้อง ตรงในกลางสะดือ </li></ul><ul><li>๔ . ขณะท้องพองขึ้น สติกำหนดรู้อาการ พอง กำหนดว่า พอง เมื่อสิ้นสุดอาการพองแล้วกำหนดว่า หนอ โดยกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวของท้อง จากภายในพองออกสู่ภายนอก </li></ul><ul><li>๕ . ขณะท้องยุบลง สติกำหนดรู้อาการของท้อง กำหนดว่า ยุบ เมื่อสิ้นสุดอาการยุบแล้วกำหนดว่า หนอ โดยกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวของท้อง จากภายนอกยุบเข้าข้างใน </li></ul>
 5. 5. วิธีนั่งกำหนด ๓ ระยะ คำกำหนด : ( ๑ ) พองหนอ ( ๒ ) ยุบหนอ ( ๓ ) นั่งหนอ <ul><li>๑ . ขณะท้องพองขึ้น กำหนดว่า พองหนอ </li></ul><ul><li>๒ . ขณะท้องยุบลง กำหนดว่า ยุบหนอ </li></ul><ul><li>๓ . ถ้ากำลังยุบหนอแล้ว อาการพองยังไม่ขึ้นมาทันที และมีช่องว่างอยู่ ให้กำหนดต่ออีกหนึ่งจังหวะว่า นั่งหนอ </li></ul><ul><li>๔ . คำว่า นั่งหนอ นั้นโยคีถึงหมายรู้ว่า ขณะนี้ตัวเองกำลังนั่งอยู่ไม่ได้อยู่ในอิริยาบถอื่น </li></ul><ul><li>๕ . ขณะกำหนดรูปนั่ง ไม่ให้ตามดูรูปพรรณสัณฐาน เช่น ศีรษะ คอหรือขา ส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้กำหนดรู้ทั้งตัว </li></ul><ul><li>๖ . หากอาการพองขึ้นเร็ว ไม่มีช่องว่าง ก็ไม่ต้องใส่ นั่งหนอ คงกำหนดเพียง พองหนอ ยุบหนอ ก็พอ คือให้กำหนดตามสภาวะ </li></ul><ul><li>๗ . การกำหนด ๓ ระยะ ต้องให้ตรงกับสภาวะ คือหลังการกำหนดว่า ยุบหนอ แล้ว อาการพองยังไม่ขึ้นมาทันที มีช่องว่างที่จะใส่ได้ ถึงใส่ ไม่ควรบงคับลมหายใจหรือกำหนดแบ่งระยะเอาเอง เช่น หายใจเข้าออก ครั้งแรกกำหนดว่า พองหนอ - ยุบหนอ หายใจเข้าออกครั้งที่ ๒ กำหนดว่า นั่งหนอ – ถูกหนอ ซึ่งไม่ตรงตามสภาวะ </li></ul><ul><li>๘ . อย่ากั้นลมหายใจ เพื่อจะใส่ นั่งหนอ เพราะจะทำให้ท่านเหนื่อยในเวลาต่อมา เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมชาติ วิปัสสนาคือการเรียนรู้ธรรมชาติ </li></ul>
 6. 6. วิธีนั่งกำหนด ๔ ระยะ <ul><li>คำกำหนด : </li></ul><ul><li>( ๑ ) พองหนอ </li></ul><ul><li>( ๒ ) ยุบหนอ </li></ul><ul><li>( ๓ ) นั่งหนอ </li></ul><ul><li>( ๔ ) ถูกหนอ </li></ul><ul><li>( ถูกหนอ คือกำหนดรู้จุดถูก ที่ก้นย้อยด้านขวา ) </li></ul>
 7. 7. วิธีกำหนดยืน <ul><li>คำบริกรรม : </li></ul><ul><li>กำหนดว่า ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอจนกว่าจะยืนเสร็จ </li></ul>
 8. 8. คำกำหนด : ยืนหนอ <ul><li>การยืนกำหนด เป็นการฝึกปฏิบัติสติปัฎฐาน ในหมวดว่าด้วยอิริยาบถซึ่งพระพุทธองค์เมื่อยืนอยู่ ก็มีสติกำหนดรู้ตัวว่ายืนอยู่ ดังนี้ </li></ul>
 9. 9. ระยะที่ ๑ <ul><li>วิธีกำหนดเดินจงกรม ๑ ระยะ </li></ul><ul><li>คำกำหนด : </li></ul><ul><li>ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ </li></ul>
 10. 10. วิธีกำหนดกลับตัว ๓ คู่ ๖ ระยะ
 11. 11. ข้อควรระวังในการเดินจงกรม
 12. 12. เดินระยะที่ ๒ <ul><li>วิธีกำหนดเดินจงกรม ๒ ระยะ </li></ul><ul><li>คำกำหนด : </li></ul><ul><li>ยกหนอ เหยียบหนอ </li></ul>
 13. 13. ระยะที่ ๓ <ul><li>วิธีกำหนดเดินจงกรม ๓ ระยะ </li></ul><ul><li>คำกำหนด : </li></ul><ul><li>ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ </li></ul>
 14. 14. ระยะที่ ๔ <ul><li>วิธีกำหนดเดินจงกรม ๔ ระยะ </li></ul><ul><li>คำกำหนด : </li></ul><ul><li>ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ </li></ul>
 15. 15. ระยะที่ ๕ <ul><li>วิธีกำหนดเดินจงกรม ๕ ระยะ </li></ul><ul><li>คำกำหนด : </li></ul><ul><li>ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ </li></ul>
 16. 16. ระยะที่ ๖ <ul><li>วิธีกำหนดเดินจงกรม ๖ ระยะ </li></ul><ul><li>คำกำหนด : </li></ul><ul><li>ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ </li></ul><ul><li>ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ </li></ul>
 17. 17. การนอนกำหนดมี ๒ ท่า วิธีปฎิบัติ : ๑ . ท่านอนแบบสีหไสยาสน์ ( นอนตะแคงขวา ) ๑ . นอนกำหนด ๒ ระยะว่า ( ๑ ) พองหนอ ( ๒ ) ยุบหนอ กำหนดรู้อาการขึ้นลงของท้อง จนกว่าจะหลับ
 18. 18. การนอนกำหนด ๒ . ท่านอนแบบธรรมดา ( นอนหงาย ) วิธีปฎิบัติ :

×