Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Resurssiviisauden indikaattorit kaupungeille, Syke 2015-09-06

887 visualizaciones

Publicado el

9 kaupungin (Forssa, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Pori, Tampere ja Turku) resurssiviisauden indikaattoreiden nykytila. Resurssiviisauden indikaattorit: Käyttöperäisen kasvihuonekaasupäästöt, ekologinen jalanjälki ja materiaalihäviöt. Indikaattorit laski Syke. Kalvot näytetty Resurssiviisauden indikaattorit -koulutuksessa 9.6.

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

Resurssiviisauden indikaattorit kaupungeille, Syke 2015-09-06

 1. 1. Resurssiviisauden indikaattorit – tulokset kaupungeille Työryhmä: Riina Antikainen, Juhani Huuhtanen, Kirsti Kalevi, Maija Mattinen, Tuuli Myllymaa, Olli-Pekka Pietiläinen, Olli Sahimaa, Hanna Salmenperä, Marja Salo, Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus 9.6.2015
 2. 2. ● Resurssiviisauden kolme indikaattoria laskentaperusteineen ○ Käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ○ Materiaalihäviöt ○ Ekologinen jalanjälki ● Tulosten esittely (Helsinki, Tampere, Lahti, Pori ja Joensuu) ja keskustelua 9.6..2015 Iltapäivän aiheet Mattinenym,SYKE
 3. 3. Laskentaperusteet: Kasvihuonekaasupäästöt Huuhtanen, Pietiläinen
 4. 4. ● Sähkö ja lämpö ● Tieliikenne ● Maatalous ● Jätehuolto Mattinenym,SYKE Käyttöperusteisissa kasvihuonekaasupäästöissä (khk-päästöt) sisälletyt osa-alueet 9.6..2015
 5. 5. ● Sähkö ○ Kulutustiedot kunnittain Energiateollisuuden tilastosta ○ Päästökerroin laskettu hyödynjakomenetelmällä, 5 vuoden liukuva keskiarvo tasaa vuosittaisia heilahteluja ● Fossiiliset polttoaineet ○ Polttoöljyn (kevyt & raskas) kulutustiedot kuntakohtaisesti Öljyalan keskusliiton tilastosta ○ Muut (kivihiili, turve, maakaasu, nestekaasu) (=teollisuuden) kulutukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä (ympäristöhallinnon VAHTI) ○ Päästökertoimet Tilastokeskuksen polttoaineluokituksesta ○ Kaukolämmön tiedot Energiateollisuuden tilastosta Mattinenym,SYKE KHK-päästöjen laskentaperiaatteet sektoreittain (1/2) 9.6..2015
 6. 6. ● Liikenne ○ Tieliikenteen kuntakohtaiset päästöt VTT:n LIISA- mallista ● Maatalous ○ Kuntakohtaiset maatalouspäästöt Kasvener-mallista ● Jätehuolto ○ Asukasluvun perusteella käyttäen valtakunnallista jätepäästökerrointa ● Päästökauppalaitosten päästöistä on laskelmassa mukana ainoastaan kaukolämmön tuotannosta aiheutuvat päästöt ● Laskentavuosi 2012 Mattinenym,SYKE KHK-päästöjen laskentaperiaatteet sektoreittain (2/2) 9.6..2015
 7. 7. Laskentaperusteet: Materiaalihäviöt Myllymaa, Sahimaa, Salmenperä, Kalevi, Petäjä, Mattinen
 8. 8. Menetelmä & aineisto ● Hyödyntää valvontatietoja: Jätetietojen lähteenä hallinnon Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä VAHTI - sisältää sellaisten ympäristöluvanvaraisten yritysten jätteet, joiden toiminnan suuruusluokka on ELY-keskusten luvittamaa ● Hyödyntää raportointimenetelmiä: Uusiutumaton osuus eri jätelajeista laskettu yhdistämällä jäteluokkakohtaisiin määrätietoihin kaatopaikkojen khk-inventiaariolaskennassa käytetyt orgaanisen hiilen kertoimet (degradable organic carbon), nk. DOC-kertoimet ● Hyödyntää jätehuoltotietoja: kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden VAHTI-tietoja tarkennettu jätehuoltoalueiden ja asukasmäärien avulla Materiaalihäviöt Virrat kaatopaikoille Kierrätyskelpoisten materiaalien poltto Loppusijoitettavien jätteiden vienti = + + 9.6..2015
 9. 9. Poltettavat jätteet ● Huomioitu ○ Kunnan alueen polttolaitoksissa poltetut jätteet ○ Kunnasta muualle polttoon lähteneet jätteet ● Täysin uusiutuvat raaka-aineet ja seosmateriaalien uusiutuva osuus poistettu materiaalihäviöistä DOC- kertoimien avulla ● Eräät uusiutuvista jätteistä laskettu mukaan materiaalihäviöön, perusteluna kyseisille jätteille asetetut kierrätystavoitteet ja/tai kiertotalouden tavoitteet kierrätyskelpoisen jätteen kierrättämiseksi 9.6..2015
 10. 10. Jätteen tyyppi Käsittely Peruste Metsäpolttoaine, puhdas puu, hake, kuori ja puru, risu jne. Poistettu häviölaskennasta (DOC=1) Ajatellaan olevan kokonaan uusiutuvaa, eikä vääristä materiaalien kierrätystä. (Toimisto) keräyspaperi ja –pahvi sekä paperi- ja pahvijäte Otetaan täysimääräisenä mukaan häviölaskentaan (DOC = 0) Materiaalille on kierrätysmahdollisuudet ja ohjeistus olemassa. Puupakkausjäte Otetaan täysimääräisenä mukaan häviölaskentaan (DOC = 0) Materiaalille on tuottajavastuuvelvoitteet ja kierrätysvelvoitteet Riskipitoinen eläinjäte (TSE) elintarviketeollisuudesta Otetaan täysimääräisenä mukaan häviölaskentaan (DOC = 0) Tavoitteena riskiainesten syntymisen vähentäminen
 11. 11. Virrat kaatopaikoille ● Sisältää alueella syntyvien jätteiden loppusijoituksen yksityisomisteisille ja kunnan kaatopaikoille VAHTI-tietoihin perustuen ● Tarkennettavaa mahdollisesti jätteiden alkuperätiedoissa ● Kaatopaikalle sijoitettuihin jätemääriin on laskettu mukaan sekä uusiutuvat että uusiutumattomat jätteet
 12. 12. Laskentaperusteet: Ekologinen jalanjälki Mattinen, Salo, Antikainen, Seppälä
 13. 13. ● Maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden indikaattori ● Ilmaistaan globaalihehtaareina (gha) = keskimääräinen tuottavan maan pinta-ala, joka tarvitaan resurssien tuottamiseen ja jätteiden käsittelyyn ● Vertaamalla maapallon biokapasiteettiin voidaan arvioida toiminnan kestävyyttä ● Laskentavuosi 2010 Mattinenym,SYKE Mikä on ekologinen jalanjälki? 9.6..2015
 14. 14. ”…kaikki energian ja aineen kulutus sekä päästöjen ja jätteiden palauttaminen takaisin luontoon vaatii tietyn maa-alan ekologista kapasiteettia. Jos maa-ala lasketaan yhteen tietyn väestön osalta, vastaa se väestön ekologista jalanjälkeä riippumatta siitä, onko kyseinen maa-ala sama kuin väestön kotiseutu.” Maija Hakanen 1999 9.6..2015 Mikä on ekologinen jalanjälki? Mattinenym,SYKE
 15. 15. Ekologisen jalanjäljen laskentakehikko Kuva Borucke ym. (2013) mukaan. Mattinenym,SYKE9.6..2015
 16. 16. Kulutusperusteinen laskenta Tuotanto Tuonti Vienti Kulutus+ - = Mattinenym,SYKE9.6..2015
 17. 17. Ruoka Maatyyppi [gha/hlö] Viljelymaa (Cropland) 0,88 Laidunmaa (Grazing land) 0,23 Kalastusalueet (Fishing grounds) 0,39 ● Viljelymaan, laidunalueen ja kalastusalueiden ekologiset jalanjäljet jaettiin tasan kaikille Suomen asukkaille, koska soveltuvaa kuntakohtaista tietoa ei käytettävissä Mattinenym,SYKE9.6..2015
 18. 18. Puutuotteet ja -polttoaineet ● Puupolttoaineiden kulutus on jyvitetty kunnan osuudelle Suomen puupolttoaineiden kulutuksesta ● Puutuotteiden laskennassa lähtötietoina Metsätilastollisen vuosikirjan tiedot Mattinenym,SYKE9.6..2015
 19. 19. CO2 ekologisessa jalanjäljessä ● Vain hiilidioksidi, ei muita kasvihuonekaasuja ● Kunnan laskelmassa huomioidut päästölähteet: ○ Kunnan alueella tapahtunut tieliikenne (VTT Liisa-mallin mukaan) ○ Sähkö ja lämpö (estimoitu kulutus) ○ Tuontitavaroiden kulutus (ENVIMATin avulla) ○ Kansainvälisten kuljetusten päästöt (asukasmäärän perusteella) Mattinenym,SYKE9.6..2015
 20. 20. Rakennettu maa ● Kuntien osuudet rakennetusta infrastruktuurista skaalattiin viimeisimmän Corine aineiston perusteella (datavuosi 2012) ● Vesivoiman käyttöön liittyvä ekologinen jalanjälki jaettiin asukasmäärän suhteessa (kuten ruokaan liittyvät) Mattinenym,SYKE9.6..2015
 21. 21. Mattinenym,SYKE Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Kestävä taso 1,74 gha/hlö Puutuotteet Puuenergia 9.6..2015 Ekologisen jalanjäljen tulosten tulkinta: esimerkkinä Suomi (NFA 2010 laskelma) Vastaa 3,1 maapalloa
 22. 22. Kaupunkien tulokset
 23. 23. ● Yhteensä 5,8 tCO2e/as. (2012) Mattinenym,SYKE 324 390 646 829 61 96 1602 1613 85 182 542 585 1 1 221 256 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 324 390 Sähkö - palvelut & rakentaminen 646 829 Sähkö - teollisuus 61 96 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 1602 1613 Fossiiliset polttoaineet - muut 85 182 Tieliikenne 542 585 Maatalous 1 1 Jätehuolto 221 256 Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 9.6..2015
 24. 24. Materiaalihäviöt Helsinki 2013 Mattinenym,SYKE9.6..2015
 25. 25. Ekologinen jalanjälki Helsinki 2010 Mattinenym,SYKE1.6..2015 Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 3,4 maapalloa
 26. 26. Mattinenym,SYKE Huomioita tuloksista: Helsinki ● Khk-päästöt: ○ 2/3 sähköstä palveluista ja rakentamisesta ○ Kaukolämpö ● Materiaalihäviöt: ○ Polttoluvuissa ei vielä näy Vantaan jätteenpolttolaitos vaan yhdyskuntajäte sijoitettiin kaatopaikalle ○ Takapellon maankaatopaikka ja metrotunnelien rakentaminen näkyvät suurina rakentamisen maa- aineksina ● Ekologinen jalanjälki: ○ Vastaava kulutustaso maailmanlaajuisesti edellyttäisi lähes 3,5 maapalloa. 9.6..2015
 27. 27. ● Yhteensä 5,7 tCO2e/as. (2012) Mattinenym,SYKE 148 169 175 230 40 53 379 347 107 160 293 313 3 6 80 93 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 148 169 Sähkö - palvelut & rakentaminen 175 230 Sähkö - teollisuus 40 53 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 379 347 Fossiiliset polttoaineet - muut 107 160 Tieliikenne 293 313 Maatalous 3 6 Jätehuolto 80 93 Tampereen kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 9.6..2015
 28. 28. Materiaalihäviöt Tampere 2013 Mattinenym,SYKE9.6..2015
 29. 29. Ekologinen jalanjälki Tampere 2010 Mattinenym,SYKE Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 3,5 maapalloa 9.6..2015
 30. 30. Mattinenym,SYKE Huomioita tuloksista: Tampere ● Khk-päästöt: ○ Kaukolämpö ○ Sähkö: asuminen ja palvelut, liikenne ● Materiaalihäviöt: ○ Alueella kierrätyspolttoaineen valmistusta ○ Teollisuusjätteen osuus melko vähäinen, rakentamisen jätemäärissä erottunee uuden asuinalueen rakentaminen ● Ekologinen jalanjälki: ○ Vastaava kulutustaso maailmanlaajuisesti edellyttäisi lähes 3,5 maapalloa. 9.6..2015
 31. 31. ● Yhteensä 7,2 tCO2e/as. (2012) Mattinenym,SYKE 70 90 99 106 39 27 300 332 35 64 149 160 1 2 38 45 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 70 90 Sähkö - palvelut & rakentaminen 99 106 Sähkö - teollisuus 39 27 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 300 332 Fossiiliset polttoaineet - muut 35 64 Tieliikenne 149 160 Maatalous 1 2 Jätehuolto 38 45 Lahden kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 9.6..2015
 32. 32. Materiaalihäviöt Lahti 2013 Mattinenym,SYKE9.6..2015
 33. 33. Ekologinen jalanjälki Lahti 2010 Mattinenym,SYKE9.6..2015 Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 3,6 maapalloa
 34. 34. Mattinenym,SYKE Huomioita tuloksista: Lahti ● Khk-päästöt: ○ Kaukolämpö ○ Teollisuuden sähkön käytön kasvu ● Materiaalihäviöt: ○ Kaatopaikalle etenkin maa-aineksia mutta myös tuhkaa ja rakennusjätettä ja jätteidenkäsittelyn rejektejä ○ Jätteen kaasutus(poltto)laitos polttaa sekä yhdyskuntajätteitä että alueen teollisuusjätteitä ● Ekologinen jalanjälki: ○ Vastaava kulutustaso maailmanlaajuisesti edellyttäisi yli 3,5 maapalloa. 9.6..2015
 35. 35. 9.6..2015Mattinenym,SYKE 57 89 123 56 28 38 121 161 190 111 138 156 14 18 32 38 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 57 89 Sähkö - palvelut & rakentaminen 123 56 Sähkö - teollisuus 28 38 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 121 161 Fossiiliset polttoaineet - muut 190 111 Tieliikenne 138 156 Maatalous 14 18 Jätehuolto 32 38 Porin kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 ● Yhteensä 8,2 tCO2e/as. (2012)
 36. 36. Materiaalihäviöt Pori 2013 Mattinenym,SYKE9.6..2015
 37. 37. Ekologinen jalanjälki Pori 2010 Mattinenym,SYKE9.6..2015 Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 3,9 maapalloa
 38. 38. Mattinenym,SYKE Huomioita tuloksista: Pori ● Khk-päästöt: ○ Muista kunnista poiketen kokonaispäästöjen kasvu ○ Muut fossiiliset ● Materiaalihäviöt: ○ Kiinteää teollisuusjätettä johtuen valmistavasta teollisuudesta (mm. kipsisakkaa, neutralointisakkoja) ○ Yhdyskuntajätteiden ja teollisuuden vaarallisten jätteiden poltto ● Ekologinen jalanjälki: ○ Vastaava kulutustaso maailmanlaajuisesti edellyttäisi lähes 4 maapalloa. 9.6..2015
 39. 39. ● Yhteensä 6,3 tCO2e/as. (2012) Mattinenym,SYKE 63 75 54 67 27 31 84 123 71 62 118 131 16 30 27 33 0 100 200 300 400 500 600 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 63 75 Sähkö - palvelut & rakentaminen 54 67 Sähkö - teollisuus 27 31 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 84 123 Fossiiliset polttoaineet - muut 71 62 Tieliikenne 118 131 Maatalous 16 30 Jätehuolto 27 33 Joensuun kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 9.6..2015
 40. 40. Materiaalihäviöt Joensuu 2013 Mattinenym,SYKE1.6..2015
 41. 41. Ekologinen jalanjälki Joensuu 2010 Mattinenym,SYKE9.6..2015 Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 3,7 maapalloa
 42. 42. Mattinenym,SYKE Huomioita tuloksista: Joensuu ● Khk-päästöt: ○ Kaukolämmön päästöt pienentyneet ● Materiaalihäviöt: ○ Metsäteollisuuden polttamat jätevedenpuhdistamon kuitulietteet ● Ekologinen jalanjälki: ○ Vastaava kulutustaso maailmanlaajuisesti edellyttäisi yli 3,5 maapalloa. 9.6..2015
 43. 43. Mattinenym,SYKE9.6..2015 105 138 110 125 49 39 261 298 92 149 231 253 14 18 49 57 0 200 400 600 800 1000 1200 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 105 138 Sähkö - palvelut & rakentaminen 110 125 Sähkö - teollisuus 49 39 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 261 298 Fossiiliset polttoaineet - muut 92 149 Tieliikenne 231 253 Maatalous 14 18 Jätehuolto 49 57 Jyväskylän kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 ● Yhteensä 6,9 tCO2e/as. (2012)
 44. 44. Mattinenym,SYKE Materiaalihäviöt - Jyväskylä Kiinteä yhdyskunt ajäte Yhdyskunt aliete Teollisuusli ete Kiinteä teollisuusjä te Rakennusj äte Kaivosjäte ja maa- aines Materiaalih äviö yht. Uusiutumattomien poltto [t/v] 11,461 0 7 63,729 786 0 75,983 Kaatopaikka [t/v] 17,115 367 0 4,545 6,388 169,800 198,215 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Materiaalihäviö[t/v] 9.6..2015
 45. 45. Ekologinen jalanjälki Jyväskylä 2010 Mattinenym,SYKE9.6..2015 Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 3,7 maapalloa
 46. 46. Mattinenym,SYKE 129 161 160 183 56 90 547 457 113 207 206 225 4 4 66 79 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 129 161 Sähkö - palvelut & rakentaminen 160 183 Sähkö - teollisuus 56 90 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 547 457 Fossiiliset polttoaineet - muut 113 207 Tieliikenne 206 225 Maatalous 4 4 Jätehuolto 66 79 Turun kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 ● Yhteensä 7,2 tCO2e/as. (2012) 9.6..2015
 47. 47. Mattinenym,SYKE Materiaalihäviöt - Turku Kiinteä yhdyskunt ajäte Yhdyskunt aliete Teollisuusli ete Kiinteä teollisuusjä te Rakennusj äte Kaivosjäte ja maa- aines Materiaalih äviö yht. Uusiutumattomien poltto [t/v] 81,125 0 153 15,507 980 0 97,766 Kaatopaikka [t/v] 3,029 861 15 4,239 789 74,748 83,681 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000Materiaalihäviö[t/v] 9.6..2015
 48. 48. Ekologinen jalanjälki Turku 2010 Mattinenym,SYKE Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 3,6 maapalloa 9.6..2015
 49. 49. Mattinenym,SYKE9.6..2015 56 70 68 72 71 103 57 100 62 81 151 170 43 47 27 32 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 56 70 Sähkö - palvelut & rakentaminen 68 72 Sähkö - teollisuus 71 103 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 57 100 Fossiiliset polttoaineet - muut 62 81 Tieliikenne 151 170 Maatalous 43 47 Jätehuolto 27 32 Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 ● Yhteensä 7,4 tCO2e/as. (2012)
 50. 50. Mattinenym,SYKE Materiaalihäviöt - Lappeenranta Kiinteä yhdyskunt ajäte Yhdyskunt aliete Teollisuusli ete Kiinteä teollisuusjä te Rakennusj äte Kaivosjäte ja maa- aines Materiaalih äviö yht. Uusiutumattomien poltto [t/v] 54 0 17,779 250 637 0 18,720 Kaatopaikka [t/v] 13,071 137 1,440 23,882 3,006 173,552 215,088 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Materiaalihäviö[t/v] 9.6..2015
 51. 51. Ekologinen jalanjälki Lappeenranta 2010 Mattinenym,SYKE Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 3,9 maapalloa 9.6..2015
 52. 52. 4.3.2015Mattinenym,SYKE 16 20 19 24 5 7 42 39 16 39 28 32 18 18 7 8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2012 2007 Päästöt ktCO2e 2012 2007 Sähkö - asuminen & maatalous 16 20 Sähkö - palvelut & rakentaminen 19 24 Sähkö - teollisuus 5 7 Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö 42 39 Fossiiliset polttoaineet - muut 16 39 Tieliikenne 28 32 Maatalous 18 18 Jätehuolto 7 8 Forssan kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 ● Yhteensä 8,4 tCO2e/as. (2012)
 53. 53. Mattinenym,SYKE Materiaalihäviöt - Forssa Kiinteä yhdyskunt ajäte Yhdyskunt aliete Teollisuusli ete Kiinteä teollisuusjä te Rakennusj äte Kaivosjäte ja maa- aines Materiaalih äviö yht. Uusiutumattomien poltto [t/v] 2,467 0 0 5,314 0 0 7,781 Kaatopaikka [t/v] 2,720 62 0 336 1,619 14,829 19,566 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Materiaalihäviö[t/v] 9.6..2015
 54. 54. Ekologinen jalanjälki Forssa 2010 Mattinenym,SYKE Viljelysmaa Laidunmaa Kalastusalueet Sähkö ja lämpö fossiilisista energialähteistä Liikenne Tavaroiden ja palveluiden CO₂-päästöt Puutuotteet Puuenergia Vastaa 4,0 maapalloa 9.6..2015
 55. 55. 4.3.2015Mattinenym,SYKE -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forssa Helsinki Joensuu Jyväskylä Lahti Lappeenranta Pori Tampere Turku Päästöt tCO2e/a/as. Asukaskohtaiset KHK-päästöt vuonna 2012 Tuulivoima Sähkö - asuminen & maatalous Sähkö - palvelut & rakentaminen Sähkö - teollisuus Fossiiliset polttoaineet - kaukolämpö Fossiiliset polttoaineet - muut Tieliikenne Maatalous Jätehuolto Yhteenveto, KHK-päästöt t kg CO2e/v/as
 56. 56. ● Ei suositeltava esitystapa, koska ○ Asukaskohtaiset luvut eivät hyviä: mukana muitakin kuin yhdyskuntajätteitä ja yhdyskuntajätteen määrä per asukas on jätehuollon vakiintuneita käsitteitä ○ Vie huomion pois jätteen tuottajista – toimialakohtainen tms. kaupunkikohtainen kohdistaminen tarkoituksenmukaisempaa seurannan kannalta 9.6..2015Mattinenym,SYKE Materiaalihäviöindikaattorit asukasta kohti ilmaistuna Helsinki Joensuu Lahti Pori Tampere Uusiutumattomien poltto [kg/as/v] 48 3,486 964 1,240 201 Kaatopaikka [kg/as/v] 1,868 444 2,598 2,293 693 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Materiaalihäviö[kg/as/v]
 57. 57. Yhteenveto, 9 kuntaa Mattinenym,SYKE Kunta KHK-päästöt , ilman päästökauppaa [t CO2e/as] (2012) Materiaalihäviöt [1000 t] (2013) Ekologinen jalanjälki [gha/as] (2010) Forssa 8,4 27 7 Helsinki 5,8 1 172 5,9 Joensuu 6,3 292 6,4 Jyväskylä 6,9 274 6,5 Lahti 7,2 387 6,3 Lappeenranta 7,4 234 6,8 Pori 8,2 383 6,8 Tampere 5,7 196 6,0 Turku 7,2 182 6,3 9.6..2015
 58. 58. Indikaattorien soveltamisesta
 59. 59. ● Indikaattori auttaa hahmottamaan keskeisimpiä kohteita toimenpiteille ● Khk-päästöt, trendi on laskeva mutta onko vauhti riittävä? Kasvihuonekaasupäästöt Mattinenym,SYKE9.6..2015
 60. 60. Kiertotaloudessa materiaalihäviöt minimoidaan Mattinenym,SYKE9.6..2015 SYKE policy brief 13.6.2014
 61. 61. ● Indikaattori soveltuu parhaiten kaupungin oman jätetilanteen ja sen kehityksen seurantaan - ei kannata käyttää kaupunkien väliseen vertailuun ● Tunne kaupunkisi toimialat ja ominaispiirteet ja kohdista toimet niiden mukaisesti ● Tallenna kunnan luvittamat tiedot VAHTI-järjestelmään – VAHTI on yhtä kattava kuin sinne syötetty tietoaineisto Mattinenym,SYKE Materiaalihäviöindikaattorit – ydinviestit ja terveiset vietäväksi kotikaupunkiin 9.6..2015
 62. 62. Ekologinen jalanjälki Mattinenym,SYKE9.6..2015 Kuva: Living Planet Report 2014

×