Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 74 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Opiskelijat (12)

Más de Sivistystyönantajat - Finnish Education Employers (14)

Anuncio

Más reciente (20)

Opiskelijat

 1. 1. KOULULAISET, OPISKELIJAT JA TUTKINNOT
 2. 2. Vastasyntyneiden elinajanodote Lähde: Tilastokeskus ja Aro
 3. 3. Alle 15-vuotiaat 1990 ja 2019 Lähde: Tilastokeskus
 4. 4. Ikäluokkien muutos vuoteen 2040 Lähde: Tilastokeskus
 5. 5. Alle 15- ja 15-24 -vuotiaiden suhteellinen muutos kunnittain vuosina 2019–2040 Lähde: Sitra ja Tilastokeskus
 6. 6. Alakoulun aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018– 2040 verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (62 131 henkilöä) Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 7. 7. Alakoulun aloittavien suhteellinen muutos vuonna 2030 kunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 8. 8. Yläkoulun aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018– 2040 verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (59 224 henkilöä) Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 9. 9. Yläkoulun aloittavien suhteellinen muutos vuonna 2040 kunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 10. 10. Ammatillisen perustutkinnon aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (75 925 henkilöä) Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 11. 11. Ammatillisen peruskoulutuksen aloittavien suhteellinen muutos vuonna 2040 seutukunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 12. 12. Lukiokoulutuksen aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (35 174 henkilöä) Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 13. 13. Lukiokoulutuksen aloittavien suhteellinen muutos vuonna 2040 seutukunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 14. 14. AMK-koulutuksen aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (33 513 henkilöä) Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 15. 15. AMK-koulutuksen aloittavien määrällinen muutos vuonna 2040 maakunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 16. 16. Yliopistokoulutuksen aloittavien määrällinen muutos vuositasolla vuosina 2018–2040 verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon (15 359 henkilöä) Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 17. 17. Yliopistokoulutuksen aloittavien määrällinen muutos vuonna 2040 maakunnittain verrattuna vuosien 2015–2018 keskitasoon Lähde: Sitra, Vipunen ja Tilastokeskus
 18. 18. Varhaiskasvatukseen osallistuneet 2021 Lähde: Vipunen
 19. 19. Varhaiskasvatukseen osallistuneiden osuus samanikäisestä väestöstä Lähde: Tilastokeskus
 20. 20. Varhaiskasvatukseen osallistuneet iän mukaan 2021 Lähde: Tilastokeskus Kokonaisuutena osallistui 230 600 lasta
 21. 21. Varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrä järjestämismuodoittain 2021 Lähde: Tilastokeskus
 22. 22. Varhaiskasvatukseen osallistuneet 2015 ja 2020 Lähde: Eurostat
 23. 23. Peruskoulun oppilaat 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 24. 24. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 25. 25. Ylioppilas- ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 26. 26. Peruskoulun päättäneiden ja kevään ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Valmistumisvuosi 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 % % % % % % % % % % % % % Peruskoulun 9. luokan päättäneet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Jatkoi opiskelua valmistumis-vuonna Lukiokoulutuksessa 52,8 54,3 53,1 53,1 53,0 52,7 52,5 51,6 50,8 50,0 49,6 50,4 51,6 Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 40,5 39,1 40,3 40,8 41,3 42,5 41,8 42,1 40,3 41,5 41,2 40,7 42,1 Ei jatkanut tutk.tav. opiskelua 6,6 6,6 6,6 6,0 5,7 4,8 5,7 6,3 8,9 8,5 9,1 8,9 6,3 Ylioppilaat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Jatkoi opiskelua valmistumisvuonna Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 2,1 1,8 1,8 2,6 3,4 4,1 5,0 5,1 4,6 4,3 4,4 4,4 4,7 Ammattikorkeakoulutuksessa 12,2 12,5 9,9 9,6 10,1 11,1 12,0 13,2 15,9 17,4 17,9 19,1 19,5 Yliopistokoulutuksessa 22,3 22,8 18,4 18,3 17,7 17,6 18,5 18,7 19,8 20,0 20,1 20,3 20,4 Ei jatkanut opiskelua 63,3 62,9 70,0 69,5 68,8 67,2 64,4 63,0 59,8 58,3 57,6 56,1 55,4
 27. 27. Peruskoulun päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 28. 28. Kevään ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 29. 29. Kevään ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin sukupuolittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 30. 30. Vuonna 2021 ylioppilaaksi valmistuneiden jatkokoulutukseen pääsy vuosina 2018– 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 31. 31. Vuoden 2021 peruskoulun päättäneiden hakeutuminen ja sijoittuminen jatko- opintoihin vuonna 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot SIJOUTTUMINEN Peruskoulun päättäneet Lukiokoulutus Toisen asteen ammatillinen koulutus Ei jatkanut välittömästi tutkintotavoit- teisessa koulutuksessa* % % % % Koko maa yhteensä 59 421 100,0 31 384 52,8 24 091 40,5 3 946 6,6 HAKEUTUMINEN Peruskoulun päättäneet Lukiokoulutus Toisen asteen ammatillinen koulutus Ei hakenut lainkaan yhteishaussa % % % % Koko maa yhteensä 59 421 100,0 31 516 53,0 26 136 44,0 341 0,6 Lisäksi 1 428 (2,4 %) haki ensisij. lisäopetukseen tai valmistaviin koulutuksiin. * Näistä 2 882 sijoittui lisäopetukseen tai valmistaviin koulutuksiin. 1,8 % kokonaan ulkopuolelle jääneestä 0,8 %-yks. oli yli 17-vuotiaita.
 32. 32. Vuoden 2021 kevään ylioppilaiden hakeutuminen ja sijoittuminen jatko- opintoihin vuonna 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot HAKEUTU- MINEN Ylioppilaat Toisen asteen ammatillinen koulutus Vain ammatti- korkeakoulu- koulutus Sekä ammattikor- keakoulu- että yliopisto- koulutus Vain yliopisto- koulutus Ei hakenut % % % % % % Koko maa yhteensä 25 820 100 350 1,4 5 420 21,0 3 206 12,4 12 520 48,5 4 324 16,7 SIJOITTU- MINEN Ylioppilaat Toisen asteen ammatillinen koulutus Ammattikorkea- koulukoulutus Yliopistokoulutus Ei jatkanut välittömästi % % % % % Koko maa yhteensä 25 820 100 548 2,1 3 158 12,2 5 766 22,3 16 348 63,3
 33. 33. Uudet opiskelijat koulutussektorin ja aiemman tutkinnon mukaan 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 34. 34. AMK-koulutuksen ensikertaa aloittavat 2017 Lähde: Vipunen ja OKM
 35. 35. Yliopiston ensikertaa aloittavat 2017 Lähde: Vipunen ja OKM
 36. 36. Odotettavissa oleva koulutusaika yli 5-vuotiaille 2014 Lähde: Tilastokeskus ja OECD
 37. 37. Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden keski-ikä koulutussektoreittain 2007 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Koulutussektori Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet Lukiokoulutus 16 17 19 Ammatillinen koulutus 24 24 25 - peruskoulutus 19 19 21 - lisäkoulutus2) 36 38 39 Ammattikorkeakoulukoulutus 22 24 26 - peruskoulutus 21 24 26 - jatkokoulutus 3) 35 36 40 Yliopistokoulutus 21 27 28 - peruskoulutus 21 25 27 - jatkokoulutus4) .. 36 36 Mediaani-ikä vuoden tarkkuudella. 2) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 3) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. 4) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
 38. 38. Oppilaitokset ja opiskelijat oppilaitostyypeittäin 2019 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2) 11 Peruskoulut 2 189 -47 545 300 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 63 -7 3 600 15 Lukiot 335 -1 111 300 19 Perus- ja lukioasteen koulut 42 1 28 600 21 Ammatilliset oppilaitokset 84 0 194 500 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 5 - 5 500 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 19 -2 12 600 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 10 -4 13 500 28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - .. 41 Ammattikorkeakoulut 25 - 146 100 42 Yliopistot 13 -1 159 200 43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 900 61 Musiikkioppilaitokset 84 - 60 900 62 Liikunnan koulutuskeskukset 13 - 19 200 63 Kansanopistot 73 1 15 900 64 Kansalaisopistot 177 -1 471 900 65 Opintokeskukset 12 - 31 700 66 Kesäyliopistot 19 - 26 000 99 Muut oppilaitokset 6 - 1 000 Yhteensä 3 177 -61 1 848 000
 39. 39. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2005-2019 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 40. 40. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2013-2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 41. 41. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2020 ja 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 42. 42. Uudet opiskelijat, opiskelija ja tutkinnon suorittaneet koulutusmuodoittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Uudet opiskelijat Opiskelijat Valmistuneet Ammatillinen koulutus 108 978 271 430 50 987 Ammattikorkea- koulutus 49 234 156 059 29 081 Yliopisto- koulutus 32 143 158 589 31 085 Oppisopimus- koulutus 29 804 70 266 17 650 YHT. 220 159 656 344 128 803
 43. 43. Uudet opiskelijat, opiskelija ja tutkinnon suorittaneet koulutusmuodoittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Uudet opiskelijat, opiskelijat, tutkinnon suorittaneet/asukkaat
 44. 44. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden jakautuminen sulupuolittain koulutussektoreittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 45. 45. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Tutkinnon aloittaneet/asukkaat
 46. 46. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Tutkinnon suorittajat/asukkaat
 47. 47. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Tutkinnon suorittaneet/asukkaat
 48. 48. Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Tutkinnon aloittaneet/asukkaat
 49. 49. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Tutkinnon suorittajat/asukkaat
 50. 50. Oppisopimuskoulutuksen suorittaneet maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Tutkinnon suorittaneet/asukkaat
 51. 51. Ammatillisen tutkinto-opiskelijat 2021 – alle 25-vuotiaat ja 25 vuotta täyttäneet Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 52. 52. Ammatillisen tutkinto-opiskelijat 2021 – alle 25-vuotiaat ja 25 vuotta täyttäneet Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 53. 53. Ammatillisen muut kuin tutkinto- opiskelijat 2020 • Amm. osaamista syventävä tai täydentävä koulutus 16 000 • Työvoimakoulutus 17 000 • Työnantajan tilaama koulutus 83 000 • Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus 37 000 • Muut koulutukset 15 000 • Yhteensä 168 000 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 54. 54. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Aloittaneet/asukkaat
 55. 55. Ammattikorkeakouluopiskelijat maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Opiskelijat/asukkaat
 56. 56. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet maakunnittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Tutkinnon suorittaneet/asukkaat
 57. 57. Yliopistojen uudet opiskelijat, opiskelija ja valmistuneet alueittain 2021 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot suhteessa asukkaisiin
 58. 58. Korkeakouluopiskelijat seuduittain 2018 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot, ja Aro Suhteessa 1000 asukkaaseen
 59. 59. Opiskelijavaltaisimmat suuret ja keskisuuret kaupungit 2020 Lähde: Tilastokeskus koulutustilastot, ja Aro
 60. 60. Ulkomailta tulleet korkeakouluopiskelijat 2016 Lähde: OECD
 61. 61. AMK:n ulkomaiset tutkinto- opiskelijat km. 2018-2020 Lähde: Aro
 62. 62. Yliopistojen ulkomaiset tutkinto- opiskelijat km. 2017-2019 Lähde: Aro
 63. 63. Tavoiteajassa koulutuksen läpäisseiden osuus koulutusmuodoittain 2014-2020 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 64. 64. Uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2020 loppuun mennessä Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 65. 65. Keski-asteen läpäisyaste eri tarkastelu- väleillä vuoden 2020 loppuun mennessä Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Ammatillinen Lukio
 66. 66. Korkea-asteen läpäisyaste eri tarkastelu- väleillä vuoden 2019 loppuun mennessä Yliopisto Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot Ammattikorkea
 67. 67. Läpäisyasteet koulutussektorin ja vanhempien koulutustason mukaan 2017 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 68. 68. Läpäisyasteet koulutussektorin ja syntyperän mukaan 2016 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
 69. 69. Korkeakoulututkinnon suoritusiän mediaani Lähde: Vipunen ja OKM
 70. 70. Alle 30-vuotiaana korkeakoulusta valmistuneiden osuus Lähde: OECD ja OKM
 71. 71. Korkeakoulututkinnon loppuun asti suorittaneiden osuus aloittaneista 2011 Lähde: OECD ja EK
 72. 72. Korkeakoulutuksen ja tutkijakoulutuksen aloittaneiden keskimääräinen ikä 2011 Lähde: OECD ja EK
 73. 73. Ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskimääräinen ikä 2011 Lähde: OECD ja EK
 74. 74. KIITOS E t u n i m i . s u k u n i m i @ s i v i s t a . f i w w w. s i v i s t a . f i Tw i t t e r @ S i v i s t y s TA

×