Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Śląska Biblioteka Cyfrowa(20)

Publicidad

Konserwacja i digitalizacja kolekcji judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

 1. Fot. Witalis Szołtys
 2.  22 sierpnia 2017 roku podpisany został akt darowizny przedmiotów pochodzących z dawnego domu modlitwy bytomskich Żydów. Fot. Witalis Szołtys
 3.  Zadanie realizowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu KULTURA CYFROWA 2018. Celem przedsięwzięcia jest konserwacja i udostępnienie kolekcji judaików. Projekt przewidziany jest na lata 2018–2019. Zbiór judaistyczny pozostający w zasobach bytomskiej, a później katowickiej Gminy Żydowskiej, w sierpniu 2017 roku został przekazany do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Liczący ponad 500 woluminów księgozbiór obejmuje głównie dzieła XIX-wieczne, a także kilka starodruków, wydanych na kresach dawnej Rzeczpospolitej oraz w Europie Zachodniej.
 4.  Barbara Drobny, koordynator projektu, kierownik Biblioteki Muzealnej (absolwentka filologii polskiej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, studia podyplomowe w dziedzinie muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim  Katarzyna Waloszek, dyplomowany konserwator dzieł sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Witalis Szołtys, specjalista ds. technik cyfrowych, dyplomowany fotograf koordynator procesów digitalizacyjnych i informatycznych  Magdalena Pospieszałowska, adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Górnośląskiego
 5. Fot. Witalis Szołtys Księgi odnalezione w domu modlitwy przy pl. Grunwaldzkim 6 w Bytomiu wymagały natychmiastowej dezynfekcji i konserwacji
 6. Skala oceny zastosowana do scharakteryzowania stanu zachowania księgozbioru: Grupa I 0 - 0,5 Grupa II 0,5 - 1,5 Grupa III 2 - 2,5 Grupa IV 3 - 4
 7.  Dokumentacja fotograficzna i opisowa obiektu przed konserwacją  Demontaż elementów książki bez demontażu szycia bloku.  Oczyszczenie papieru oraz skóry (metody mechaniczne)  Oczyszczanie kart na mokro (kąpiel kart, które tego wymagają)  Odkwaszanie papieru (karty kąpane odkwaszane w kąpieli, karty niekąpane odkwaszane metodami bezwodnymi – Bookkeeper  Wzmocnienie strukturalne papieru kąpanych kart poprzez panirowanie (wodne roztwory pochodnych celulozy)  Podklejanie przedarć papieru i uzupełnianie ubytków (uzupełnianie ubytków dobranym kolorystycznie i grubością papierem/masami włóknistymi oraz podklejenie bibułką japońską przedarć przy użyciu polisacharydów lub pochodnych celulozy.  Nawilżanie i prasowanie kart w prasie.  Zszycie bloku.  Uzupełnienie ubytków w skórze i natłuszczenie skóry.  Wzmocnienie okładek poprzez podklejenie odspojeń papieru i jego rozwarstwień.  Uzupełnianie papierów obliczeniowych okładek.  Montaż bloku w oprawie.  Wykonanie pudła ochronnego z materiałów bezkwasowych  Dokumentacja opisowa oraz fotograficzna obiektu po konserwacji.
 8. Fot. Mirosław Maciaszczyk (przed konserwacją)
 9. Fot. Mirosław Maciaszczyk
 10. Proces digitalizacji w kolejnych etapach: • Skanowanie oryginałów papierowych w trybie ręcznym • Rozpoznanie tekstu (jęz. hebrajski) z każdego pliki macierzystego zawierającego przynajmniej jedno słowo • Konwersja plików tiff do wielostronicowego publikacji w formacie PDF (pliki reprezentacyjne) • Opracowanie i wykonanie dla każdego zdigitalizowanego obiektu metadanych zewnętrznych, zgodnie z wymogami standardów METS • Opracowanie i wykonanie zapisu metadanych wewnętrznych w każdym wykonanym pliku tiff, jpg oraz PDF, zgodnie z wymogami standardów EXIF oraz XMP • Przewiduje się skanowanie w rozdzielczości przynajmniej 400 dpi do plików TIFF LZW 24bit
 11. 001 libra3577-0024445 130 0@ $a Talmud. $p Nedarim $l (heb.) 245 10 $a Talmud bawiloński : $b Rozdział Nedarym $n T. XVIII. 246 3@ $6 880-01 $a Talmud babiloński : $b traktat Ślubowania. $n T. 18 260 $a Piotrków Trybunalski : $b [wydawca nieznany], $c 1928 $e (Piotrków Trybunalski : $f Jakub Cederbaum). 300 $a 186, 14 s. ; $c 28 cm. 500 $a Tekst i liczbowanie stron w kierunku przeciwnym. 506 $6 880-02 $a domena publiczna $u http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.pl 520 $a Trzeci traktat trzeciego porządku Miszny. 546 $a Tekst w języku hebrajskim. $b Alfabet hebrajski. 630 0@ $a Talmud 630 0@ $a Nedarim 650 $a Judaica $y 20 w. 786 08 $o MGB 4 U III $n Sygnatura oryginału 880 3@ $6 246-01/2(/r $a ‫תלמוד‬‫בבלי‬ . ‫נדרים‬ 880 $6 506-02/2(/r $a ‫רשות‬‫הציבור‬ $u https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.he 900 $c 110 997 $a 7.09 $b 2.14
 12. 001 libra3577-0025629 100 1@ $6 880-01 $a Kagan, Israel Meir $c (ha-Kohen ; $d 1838-1933). $e Autor 245 10 $6 880-02 $a Miszna Berura : $b Szulchan Aruch, Orach Chaim / $c Izrael Meir Kagan. 260 $a Piotrków Trybunalski : $b [wydawca nieznany], $c 1897 $e (Warszawa : $f Druk. Sz. Sikora & I. Mylner). 300 $a 308 s. ; $c 23 cm. 506 $6 880-03 $a domena publiczna $u http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.pl 520 $a Komentarz do traktatu Orach Chaim, pierwszej części Szulchan Aruch. 546 $a Tekst w języku hebrajskim. $b Alfabet hebrajski. 630 0@ $a Miszna 650 $a Judaizm 650 $a Judaica $y 18-19 w. 650 $a Halacha $y 19 w. 650 $a Prawo $x judaizm 786 08 $o MGB 121 U II $n Sygnatura oryginału 880 1@ $6 100-01/2(/r $a ‫ישראל‬‫מאיר‬‫בן‬‫אריה‬‫זאב‬‫הכהן‬‫מ‬ '‫,ראדין‬ $d (1838- 1933). 880 10 $6 245-02/2(/r $a ‫משנה‬‫ברורה‬ , ‫שלחן‬‫ערוך‬‫אורח‬‫חיים‬ 880 $6 506-03/2(/r $a ‫רשות‬‫הציבור‬ $u https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.he 900 $c 110 997 $a 7.09 $b 2.14
Publicidad