Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Pomysł na regionalną bibliotekę cyfrową. Studium przypadku BBC(20)

Más de Śląska Biblioteka Cyfrowa(20)

Publicidad

Pomysł na regionalną bibliotekę cyfrową. Studium przypadku BBC

 1. Pomysłnaregionalną bibliotekęcyfrową Bałtycka Biblioteka Cyfrowa K A T O W I C E 1 4 G R U D N I A 2 0 1 8 R W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 2. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U DAWNY KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
 3. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 4. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Dlaczego stworzyliśmy ? Biblioteka posiada unikalne i wartościowe zasoby, które chciała udostępnić. Dostępne do digitalizacji i udostępnienia w internecie zasoby z naszej biblioteki są ograniczone. Na Pomorzu nie ma podmiotu zajmującego się digitalizacją (tak było w 2006 roku), z którym biblioteka mogłaby nawiązać współpracę, co oznacza, że istniała wolna nisza do zagospodarowania. Należy przyjąć formułę współpracy międzyinstytucjonalnej i wypełnić lukę tworząc regionalną bibliotekę cyfrową (RBC). Utworzenie RBC, może przynieść dodatkowe profity (podnieść prestiż biblioteki, promować region, zintensyfikować współpracę między instytucjami kultury).
 5. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Uczyć się na doświadczeniu innych Nawiązanie współpracy z podmiotami zajmującymi się digitalizacją - zdobycie wiedzy od praktyków
 6. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Poszukiwanie wsparcia Poszukiwanie wolontariuszy z komplementarnymi kompetencjami do zasobu wiedzy bibliotekarzy Znalezienie zewnętrznych źródeł finansowania i pozyskanie środków na zakup profesjonalnej infrastruktury do digitalizacji
 7. Synergia Nawiązanie współpracy z instytucjami, posiadającymi w swoich zasobach dokumenty dotyczące Pomorza oraz dzieła twórców z tego obszaru geograficznego W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 8. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Wypracowanie zasad współpracy Opracowanie zasad współpracy umożliwiającej włączenie się innym podmiotom w proces digitalizacji Utworzenie regionalnego centrum digitalizacji
 9. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Komputeryzacja Biblioteki Mecenat 2007: adaptacja pomieszczenia oraz zakup: - skaner do negatywów, DSLR, oświetlenie światła stałego - oprogramowania dLibra i Document Express Professional
 10. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – zachowanie, prezentacja i ochrona dziedzictwa Pomorza Mecenat 2008 - zakup: skaner dziełowy, serwer - stworzenie infrastruktury pozwalającej na uruchomienie usługi internetowej biblioteki cyfrowej pod nazwą Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - włączenie partnerów - instytucji kultury do wspólnego projektu digitalizacji
 11. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U 8 grudnia 2008 roku Otwarcie Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej
 12. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Wolontariat!!! Mecenat 2009 Społeczna Pracownia Digitalizacji - 3 nowe stanowiska do digitalizacji - system archiwizacji serwer - oprogramowanie DEE - kalibrator - certyfikat uwierzytelniający SSL - szerokopasmowy dostęp do internetu
 13. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Społeczna Pracownia Digitalizacji poszerzenie kręgu twórców zasobu BBC, poprzez zaangażowanie i aktywizację środowisk, które nie mogły wcześniej brać czynnego udziału w digitalizacji, poszerzenie działalności edukacyjnej na rzecz studentów oraz młodzieży szkolnej w zakresie stosowania nowoczesnych technik ochrony i prezentacji zbiorów (praktyki, warsztaty, lekcje) zorganizowanie wolontariuszy, biorących czynny udział w tworzeniu zasobu BBC, wprowadzenie do środowiska lokalnego świadomości istnienia bibliotek cyfrowych, podnoszenie kwalifikacji kadry bibliotecznej (wyjazdy szkoleniowe, warsztaty i szkolenia w MBP, konferencje i seminaria).
 14. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 15. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Uzupełnienie infrastruktury Pracowni Digitalizacji skaner dziełowy do digitalizacji materiałów do formatu A1 serwer obliczeniowy - Fujitsu PRIMERGY TX300 S6 monitory z kalibracją sprzętową bibliotekę taśmową mobilne stanowisko digitalizacji EDS Gamma nośniki pamięci oprogramowanie do OCR i automatyzacji Z a k u p i o n o :
 16. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Uzupełnienie infrastruktury Pracowni Digitalizacji
 17. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Zmiany w strukturze MBP Silne oddziaływanie biblioteki cyfrowej w zakresie współpracy z instytucjami kultury, twórcami regionalnymi, pozyskiwaniem zasobu i rozpoznawalnością marki BBC znalazło swoje odzwierciedlenie w strukturze biblioteki. Po przyłączeniu do Pracowni Digitalizacji BBC zespołu bibliografii regionalnej utworzono Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej składający się z sekcji: BBC, SPD oraz PR. Pracownicy zajmujący się tworzeniem bibliografii regionalnej otrzymali silne wsparcie merytoryczne od partnerów współtworzących BBC.
 18. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U HTTPS://BIBLIOTEKACYFROWA.EU/DLIBRA/TEXT?ID=UCZESTNICY_PROJEKTU DANE NA GRUDZIEŃ 2018 ROKU 34 podmioty współtworzy BBC 8 NGO (stowarzyszenia i fundacje) 4 Muzea + 4 prowadzone przez stowarzyszenia oraz osoby prywatne 4 biblioteki 4 ośrodki kultury 4 wydawców 2 galerie sztuki Akademia Pomorska Archiwum Państwowe w Koszalinie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli V Liceum Ogólnokształcące Teatr Lalki Tęcza ...
 19. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Potrzeby użytkowników Ponad 90% zasobu udostępnionego w BBC było/jest w formacie DjVu
 20. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Potrzeby użytkowników Dobór formatu prezentacyjnego dostosowanego do właściwości obiektu digitalizowanego
 21. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Realizowane projekty 2014 Wirtualizacja pomorskiego dziedzictwa kulturowego - 3D 2016 Stworzenie cyfrowych kolekcji Słupskiej Izby Historii Kolei oraz Muzeum Ziemi Usteckiej 2017 Wirtualne Muzeum Lalkarstwa. Zwiększenie dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów. 2018 Zwiększenie dostępności zasobu biblioteki cyfrowej oraz digitalizacja akt Policji Budowlanej z lat 1794 - 1945 Praktyki zawodowe - kierunki: technik komputerowych procesów graficznych oraz technik fotograf, staże lekcje biblioteczne
 22. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 23. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 24. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 25. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 26. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 27. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 28. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 29. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Słabe i mocne strony BBC niekiedy trudna współpraca z partnerami o różnym stopniu  zaangażowania w proces digitalizacji problemy z komunikacją - zrozumieniem problemy z utrzymaniem odpowiednich standardów opisów metadanych i kolekcji problem z zarządzaniem systemem archiwizacji plików wzorcowych utrata umiejętności pracy z dLibrą spowodowana sporadycznością działań związanych z digitalizacją
 30. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Słabe i mocne strony BBC kumulacja wiedzy niwelowanie słabych punktów współpartnerów rozdzielanie zadań między współpartnerami zgodnie z ich kompetencjami unikanie dublowania wysiłków obniżanie kosztów działania budowa relacji opartych na zaufaniu pozyskiwanie nowych zasobów do digitalizacji unikanie monotonii pracy możliwość lobbowania wspólne projekty
 31. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Co przed nami? wprowadzenie wieloformatowości postaci prezentacyjnych OCR gotyku digitalizacja kolejnych roczników Głosu Pomorza, Dziennika Bałtyckiego digitalizacja starych druków z Akademii Pomorskiej digitalizacja obiektów z Muzeum Miasta Słupska digitalizacja starych druków z zasobu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie drugi etap tworzenia Wirtualnego Muzeum Lalek - Teatr Lalek Tęcza digitalizacja strojów scenicznych Teatru Muzycznego w Gdyni wirtualne spacery po zabytkach gminy Główczyce digitalizacja wybranej części zasobu Pracowni Regionalnej do intranetu
 32. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U Co przed nami? wymiana skanera dziełowego A2 wdrożenie dArceo - zautomatyzowanie procesu archiwizacji wymiana napędów biblioteki taśmowej na LTO 7 WORM i migracja masterów na nowe nośniki modernizacja strony internetowej w zakresie przeglądania treści zgrupowanych w publikacjach grupowych - czasopism wprowadzenie wieloformatowości udostępnianego zasobu zarówno już udostępnionego, jak również nowo publikowanego rozwijanie funkcjonalności IIIF włączenie kolejnych partnerów do projektu Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej
 33. W W W . B I B L I O T E K A C Y F R O W A . E U
 34. D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę S ł a w o m i r Ż a b i c k i s . z a b i c k i @ m b p . s l u p s k . p l
Publicidad