Publicidad

Sprawy organizacyjne i rozwojowe ŚBC

Kierownik Działu Mediów Cyfrowych "Digitarium"; Pełnomocnik ds. rozwoju w Biblioteka Śląska en Śląska Biblioteka Cyfrowa
16 de Dec de 2019
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Śląska Biblioteka Cyfrowa(20)

Publicidad

Sprawy organizacyjne i rozwojowe ŚBC

  1. Sprawy organizacyjne i rozwojowe ŚBC XIII Zebranie ŚBC Zespół Koordynacyjny ŚBC 16 grudnia 2019 r.
  2. Usprawnienie publikowania w ŚBC Automatyzacja korekty. Skrypt do “prostowania” do linii tekstu. Automatyzacja masowego publikowania. Skrypt do masowego publikowania publikacji “powtarzalnych”, instalacja - użycie. Czy potrzebne zajęcia warsztatowe dla redaktorów, korektorów? Piątki w SPD. Stanowisko mobilne
  3. Dokument Informacje o ŚBC https://docs.google.com/document/d/1oHy7c fAMp6sYoXUSkiRQcI5DBp2ctxkf0cscMd4jb ic/edit?usp=sharing http://tiny.pl/glsxq
  4. Istotne nowości aktualizacji dLibry ver. 6.2.6 Możliwość prezentacji obiektów z wykorzystaniem standardu IIIF (International Image Interoperability Framework) obiekty są prezentowane jako galeria zdjęć z progresywnym pobieraniem, tj. działa to podobnie do map (np. Google) - szczegóły pobierane są po zbliżeniu się w określony obszar na obrazie. https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/26306/edition/23310? https://relis-blog.blogspot.com/2019/12/blog-post.html Funkcja generowania identyfikatorów DOI (Digital Object Identifier) - na razie nie działa w ŚBC możliwość automatycznego utworzenia cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI. https://docs.psnc.pl/display/DLI6/04.+Informacje+o+wydaniach+dla+wersji+6
  5. Projekt “Śląskie Digitarium” Ukończono prace adaptacyjne pomieszczeń BŚ. Ogłoszenie postępowania na zaplecze serwerowe i pracowni styczeń - luty 2020 r. - powtórka. Ogłoszenie postępowania na modernizację ŚBC - negocjacje - styczeń 2020 r.
  6. Projekt “Śląskie Digitarium” Modernizacja ŚBC 1. wdrożenie pełnej obsługi ścieżki digitalizacyjnej i standardu OAIS z uwzględnieniem: ● optycznego rozpoznawania znaków (czcionka łaciński i gotycka), ● konwersji do formatów prezentacyjnych (JPEG2000, DjVu, PDF z OCR, HCPDF, JPG) 2. Uruchomienie cyfrowej czytelni w ramach BŚ, 3. Poszerzenie dostępu do prezentację strumieniową IIIF. 4. Wzbogacanie wybranych pól metadanych o odnośniki do innych baz (półautomatyczne z moderacją). 5. Konwersja formatu DjVu do PDF. 6. Masowy import skanów wykonanych poza pracownią BŚ. 7. Wyszukiwanie pełnotekstowe na poziomie strony, a nie dokumentu.
  7. Projekt “Śląskie Digitarium” Modernizacja ŚBC 8. Wdrożenie systemu długoterminowej archiwizacji w standardzie OAIS. 9. Badania użyteczności (UX) interfejsu ŚBC. 10. Możliwość pobierania danych archiwalnych TIFF (domena publiczna). 11. Umieszczenie na stronach metainformacji (np. tagi Highwire Press) dla lepszego indeksowania publikacji naukowych przez Google Scholar. 12. Licencja - prawo dostępu do kodu i modyfikacji na własne potrzeby BŚ.
  8. za chwilę dalszy ciąg programu ….
Publicidad