Publicidad

XII Zebranie ŚBC - sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego

Kierownik Działu Mediów Cyfrowych "Digitarium"; Pełnomocnik ds. rozwoju w Biblioteka Śląska en Śląska Biblioteka Cyfrowa
14 de Dec de 2018
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a XII Zebranie ŚBC - sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego (18)

Publicidad

Más de Śląska Biblioteka Cyfrowa(20)

Publicidad

XII Zebranie ŚBC - sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego

 1. XII Zebranie Uczestników ŚBC Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego grudzień 2017 - listopad 2018 Zespół Koordynacyjny ŚBC 14 grudnia 2018 r.
 2. Poszerzenie programu digitalizacji BŚ Instytut Mediów Cyfrowych “Digitarium”, Dział Regionalnego Klastra Informacyjnego realizuje zadania cyfryzacji oraz prezentacji w Internecie zasobów kultury, edukacji i nauki na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa. Do zakresu prac należy (wybór): ● lokalizacja i pozyskiwanie do digitalizacji obiektów i zbiorów, ● tworzenie cyfrowych zasobów i ich prezentacja na cyfrowych platformach utrzymywanych i współtworzonych przez Bibliotekę, ● archiwizacja cyfrowych zasobów, ● edukacja na rzecz instytucji kultury i nauki województwa śląskiego w zakresie zachowania i prezentacji cyfrowych zasobów, ● działalność na rzecz bibliotekarstwa regionalnego i krajowego poprzez prace koncepcyjne oraz organizację i udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, ● współpraca z instytucjami kultury, edukacji i nauki województwa i regionu śląskiego.
 3. Śląska Biblioteka Cyfrowa Pełna agregacja ŚBC
 4. Uczestnicy ŚBC 63 instytucje: - 28 bibliotek publicznych wszystkich typów, - 9 bibliotek akademickich państwowych, - 9 bibliotek uczelni niepaństwowych, - 8 instytucji kultury (m.in. Muzeum Śląskie, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Teatr Śląski), - 1 publiczna placówka oświatowa, - 4 stowarzyszenia, 1 fundacja, - 1 instytucja państwowa (Archiwum), - 1 instytut naukowy (GIG) - 1 związek wyznaniowy (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie).
 5. Statystyki Ilość dokumentów: 323 150 publikacji W ostatnim roku: 31 446 publikacji Liczba otwarć dokumentów (rok) : 5 611 235
 6. Statystyki publikacji ok. 330 źródeł zasobów instytucjonalnych i prywatnych
 7. Statystyki odwiedzin
 8. Statystyki odwiedzin Odesłania
 9. Statystyki odwiedzin Odesłania
 10. Statystyki odwiedzin Ruch mobilny
 11. Statystyki odwiedzin Czas rzeczywisty (ok. godz. 20.30)
 12. Nowości w ŚBC Publikacje Biura Rzecznika Praw Dziecka - monografie - dokumenty - informacja o działalności
 13. Nowości w ŚBC Publikacje Urzędów Statystycznych - kontynuacja: - Śląskiego, - Małopolskiego, - Opolskiego.
 14. Publikacje o ŚBC M. Werla: Przyjaciele bibliotek cyfrowych. Raport z analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych. PCSS, 19.02.2018 K. Konopka: Ponad 8,2 tys. nowych publikacji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, [w:] Silesion.pl, 27.12.2017, https://silesion.pl/ponad-8-2-tys-nowych-publikacji-w-slaskiej-bibliotece-cyfrowej-27-12-2017
 15. Publikacje o ŚBC B. Filipiak: Ponad 8 tys. nowych publikacji w cyfrowej bibliotece śląskiej, [w:] Historykon.pl, 3.01.2018, https://historykon.pl/tagi/slaska-biblioteka-cyfrowa/ponad-8-tys-nowych-publikacji-w-cyfrowej-bibliote ce-slaskiej Piekarska biblioteka digitalizuje historyczne zbiory. Są też zdjęcia z dawnych lat. “Dziennik Zachodni. Piekary Śląskie”, 21.02.2018, https://dziennikzachodni.pl/piekarska-biblioteka-digitalizuje-historyczne-zbiory-sa-tez-zdjecia-z-dawn ych-lat-archiwalne-zdjecia/ar/12948771
 16. Publikacje o ŚBC E. Sroka: Digitalizacja dokumentów życia społecznego w polskich bibliotekach cyfrowych. Praca doktorska. Promotor: dr hab. Jolanta Gwioździk, dr Renata Frączek. Katowice 2018.
 17. “Śląskie Digitarium” A. Wolnicka: Rusza Śląskie Digitarium. Ponad 93 tysiące obiektów będzie dostępnych on-line, [w:] Twojahistoria.pl, 17.12.2017, https://twojahistoria.pl/2017/12/17/rusza-slaskie-digitarium-ponad-93-tysiace-obiektow-bedzie-doste pnych-on-line/ K. Konopka: „Śląskie Digitarium” przybliży internautom 93 tys. obiektów kultury, [w:] Dzieje.pl, 15.12.207, https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/slaskie-digitarium-przyblizy-internautom-93-tys-obiektow-kultury
 18. “Śląskie Digitarium” „Śląskie Digitarium” przybliży internautom 93 tys. obiektów kultury, [w:] TVP Katowice, 15.12.207, https://katowice.tvp.pl/35225482/slaskie-digitarium-przyblizy-internautom-93-tys-obiektow-kultury K. Konopka: Śląskie Digitarium: 93 tysiące książek, filmów i zabytków online! [w:] Silesion.pl, 15.12.2017 https://silesion.pl/slaskie-digitarium-93-tysiace-ksiazek-filmow-i-zabytkow-online-15-12-2017
 19. “Śląskie Digitarium” Śląskie skarby w sieci, [w:] Slaskie.pl, 15.12.2017, https://www.slaskie.pl/content/9294_2017-12-15 Wiedza i kultura w Internecie. Śląskie digitarium, [w:] Polskie Radio Katowice, 15-12-2017, https://www.radio.katowice.pl/zobacz,33550,Wiedza-i-kultura-w-internecie-Slaskie-Digitarium-audio-. html#.XBLLlM3diUk
 20. Dziękujemy za uwagę W imieniu ZK ŚBC Aneta Drabek Remigiusz Lis
Publicidad