Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Svetlosna-propustljivost-materijala.pptx

 1. SVETLOSNA PROPUSTLJIVOST MATERIJALA Sve što je crvenom bojom prepiši u svesku!
 2. ODAKLE DOLAZI SVETLOST?  Izvori svetlosti su tela koja stvaraju svetlost.  Oni su često jako vrući.  Izvori svetlosti mogu biti PRIRODNI VEŠTAČKI Sunčeva svetlost Vatra Razne sijalice
 3. SUNČEVA SVETLOST  Najznačajniji izvor svetlosti na Zemlji je Sunce.  Sunčeva svetlost se kreće pravolinijski, brzinom od 300.000km u sekundi. Ona pređe 150 miliona kilometara od Sunca do Zemlje.
 4. OGLED 1  Potrebno ti je:  1 beli papir  1 karton  Plastična kesa  Staklena čaša  Baterijska lampa  Baterijsku lampu uperi prvo na beli papir, pa na karton, plastičnu kesu i na kraju staklenu čašu.  Da li svetlost prolazi kroz ove predmete?
 5. ZAPAŽANJE:  Kroz beli papir svetlost delimično prolazi.  Kroz karton svetlost ne prolazi.  Kroz plastičnu kesu svetlost prolazi.  Kroz staklenu čašu svetlost prolazi.  Pokušaj da zaključiš kako neki materijali propuštaju svetlost?
 6. ZAKLJUČAK:  Materijali mogu biti providni (staklo), poluprovidni (papir, led, kesa) i neprovidni (metal, drvo, karton).  Svetlost nam omogućava da vidimo predmete.  Ona se odbija od njih i dolazi do našeg oka u kojem se stvara slika.
 7. ŠTA JE SENKA I KAKO NASTAJE?  Ako se na putu svetlosti nađe neko neprovidno telo nastaje SENKA.  Sa neosvetljene strane predmeta stvara se njegova senka.  Senka je slična obliku predmeta koje svetlost obasjava.
 8. VELIČINA SENKE ZAVISI OD:  Veličine osvetljenog predmeta  Međusobnog rastojanja izvora svetlosti i osvetljenog predmeta  Rastojanja predmeta od zaklona na kojem se obrazuje senka
 9. OGLED 2  Potrebno ti je:  Baterijska lampa  Tvoja ruka  Osvetli tvoju ruku baterijskom lampom na zid.  Ruku sasvim približi baterijskoj lampi, a zatim je udaljavaj od baterijske lampe. Šta primećuješ? Kakva je senka kada je ruka bliže bateijskoj lampi, a kakva kada je udaljiš od baterijske lampe?
 10. ZAPAŽANJE:  Kada je ruka bliže baterijskoj lampi, senka je veća, a kada je ruka dalje od baterijske lampe, senka je manja.  Zaključak: veličina senke zavisi od međusobnog rastojanja izvora svetlosti i osvetljenog tela.
 11.  U udžbeniku pročitaj sve o propustljivosti i senci, pa uradi u Radnoj svesci zadatke na ovu temu, a zatim pokušaj da rešiš ovaj kratki test.  Srećno!  https://wordwall.net/play/1137/990/688
Publicidad