Publicidad

Les categories gramaticals 2n eso

Professora de Llengua Catalana i Tutora de 3r ESO en Escolàpies Sant Martí
9 de Oct de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Les categories gramaticals 2n eso

 1. Les categories gramaticaLs Tipus de paraules Sílvia Montals 2n ESO
 2. categories gramaticaLs  Noms  Adjectius  Verbs  Determinants  Pronoms  Adverbis  Preposicions  Conjuncions  Interjeccions
 3. eL nom (o substantiu)  Designa un ésser, animat o inanimat, o una idea. Exemples: nen, llop, amor, bellesa…  És una paraula variable té:  Gènere (el nen, la nena)  Nombre (el llop, els llops).  Tenen entre 1 i 4 formes:  2 formes: arbre, arbres  4 formes: noi, noia, nois, noies  És el nucli del SN: Una dona rossa Det nucli CN
 4. L’adjectiu  Designa les característiques dels éssers o les coses (noia rossa, herba verda, camí curt).  És una paraula variable, sol tenir:  Gènere i nombre: (madur, madura, madurs, madures)  Pot presentar entre 1 i 3 formes:  2 formes: marró, marrons  3 formes: feliç, feliços, felices  4 formes: nou, nova, nous, noves  Acompanya el nom i el verb. (noi alt, és alta).  Fa de nucli del S.Adj. Dins el SN fa la funció de complement del nom. El camí llarg Det N CN
 5. eL determinant  Paraula que presenta el nom (un elefant), l’identifica segons la proximitat (aquella alzina) i possessió (el meu cotxe) o el quantifica (tres avions).  Acompanyen els noms. Normalment es posen al seu davant.  Presenten entre 1 i 4 formes:  1 forma: tres, quatre  2 formes: en, na .  4 formes: seu, seva, seus, seves...
 6. eLs verbs Expressa:  Acció (jugar)  Esdeveniment (ploure)  Estat (estar)  Presenten més de 100 formes.  És la paraula més variable, ja que es conjuga en funció de:  La persona (1a, 2a…)  El nombre (canta, cantem)  El temps (canto, cantava, cantaré)  És el nucli del SV (sintagma verbal)  Mengen conill amb ceba.
 7. Pronoms  Paraula de significat variable que permet referir-se a una persona, un animal o un objecte sense haver de dir-ne el nom. Ell canta.  Per tant, no tenen un significat propi, sinó que adopten el del nom o sintagma al qual fan referència.  Substitueixen noms i sintagmes:  Venim de la platja  En venim  En Lluís és simpàtic  En Lluís ho és.
 8. Els advErbis  Expressen circumstàncies de:  Temps (avui, demà, sempre…)  Lloc (aquí, allà, enlloc…)  Manera (bé, malament…)  Quantitat (més, menys…)  Afirmació (sí, també…)  Negació (no, tampoc…)  Dubte (potser…)  És una paraula invariable.
 9. lEs PrEPosicions  Paraula que serveix per unir o relacionar altres paraules.  Uneixen sintagmes: Ex: pa tomàquet pa→ amb tomàquet  Són paraules invariables, és a dir, tenen una sola forma.
 10. Les conjuncions  Paraula que serveix per unir sintagmes o oracions: Per exemple: Sintagmes: la noia i el noi Oracions: Anirem a la platja si fa bon temps  Són invariables.
 11. Les interjeccions  Paraula que serveix per fer una exclamació. Ex: Ei, vigila!  Poden expressar dolor o oblit, incredulitat, avorriment, repugnància (ai!, bah!, uf!, ecs!)  Són invariables.  Sovint introdueixen les oracions de modalitat exclamativa.
Publicidad