Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Facebook odkrywa karty klientów

458 visualizaciones

Publicado el

Artykuł ukazał się w Marketing w Praktyce (lipiec 2014)
Autor: Bartłomiej Rak

Jak poznać fanów na Facebooku i ich preferencje? Do dyspozycji mamy kilka narzędzi, m.in. Graph Search, Audience Insight. Sprawdzamy co możemy się dowiedzieć o użytkownikach, jak korzystać z tych narzędzi i w jakim celu.

Publicado en: Redes sociales
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/NJC4O ◀ ◀ ◀ ◀
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Facebook odkrywa karty klientów

 1. 1. marketing w praktyce 26 lipiec 2014 TEMAT NUMERU 1$5=}'=,$ FACEBOOK ODKRYWA KARTY… KLIENTÓW 'o tej pory administratorzy pro-wadzacy strony na Facebooku dysponowali dosc ograniczona wiedza o swoich fanach. Wiedzielismy ile maja lat, z jakich krajów i miast po-chodza, jakim jezykiem sie posługuja i jakie aktywnosci podejmuja w kontek-scie naszego fan page’a. Biorac pod uwage ilosc informacji, jakie ludzie zostawiaja o sobie w serwisie –&niewiele z nich było dla nas dostepnych. Zarzadcy Facebooka najwyrazniej nie chcieli sie z nami nimi podzielic. Sytuacja uległa nieco zmianie w zeszłym roku, kiedy to udostepniono nowa wyszukiwarke –&Graph Search, która do dzis pozostaje w wersji beta (do-stepna dla wszystkich po zmianie jezyka na angielski US). Rozwiazanie to pozwala zadawac szczegółowe zapytania dotycza-ce uzytkowników Facebooka bedacych fanami naszej strony. Zeby poznac za-interesowania swoich fanów, wystarczy wpisac do wyszukiwarki: „interests li-ked by people who like + nazwa naszej strony”. Róznych zapytan, które mozna zadac nowej wyszukiwarce, jest mnó-stwo! Dodatkowo wyniki mozna +ltro-wac po wielu informacjach –&poczawszy od imienia, poprzez ukonczone szkoły, na lubieniu innych stron skonczywszy. Po wprowadzeniu Graph Search nawet w Stanach podniosło sie larum dotycza-ce ochrony prywatnosci. Okazało sie, ze zadanie wyszukiwarce zapytania doty-czacego np. muzułmanów zainteresowa-nych prostytutkami nie stanowi zadnego problemu. Podobnie jak wielu innych, delikatnie mówiac, kontrowersyjnych sy-tuacji. Facebook pod wpływem protestów znacznie ograniczył mozliwosci nowej wyszukiwarki, ale do dzis jej funkcjo-nalnosc rede+niuje pojecie prywatnosci w serwisie Marka Zuckerberga. Chcecie sprawdzic, jacy studenci Uniwersytetu Jagiellonskiego lubia dosc popularna wsród nastolatków strone (przepraszam za słownictwo) „Pierdole nie robie” –&nic prostszego –&wystarczy wpisac „people who like pierdole nie robie”. Jednym sło-wem omawiane rozwiazanie pozwala przeszukiwac i +ltrowac dane, które nie sa odpowiednio zabezpieczone ustawie-niami prywatnosci. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie ideowe strony na Facebooku polubiło. Wczesniej wiedza o tym była raczej trudno dostep-na. Od zeszłego roku jest na wyciagniecie reki dla kazdego, kto tylko zmieni jezyk, z jakiego korzysta. ,QQDGURJD Wyszukiwarka Graph Search to niejedyny sposób na zdobycie wiedzy o naszej grupie docelowej, który Facebook udostepnił w zeszłym roku. Z koncem 2013. wpro-wadzono proste rozwiazanie do remarke-tingu, które polega na tym, ze w serwisie tworzymy tzw. piksel (kod HTML), któ-ry nastepnie osadzamy na naszej stro-nie internetowej (w sekcji head). Od tego momentu kazda osoba, która była na naszej stronie (lub konkretnych pod-stronach) w okreslonym odstepie czasu (max. 180dni) i ma konto na Facebooku tra+a do bazy remarketingowej. Nastep- )DFHERRNRGNUZD NDUWĮNOLHQWöZ WHNVW%DUWïRPLHM5DN )DFHERRNZïDĂQLHXGRVWÚSQLïSROVNLPXĝWNRZQLNRPQRZHQDU]ÚG]LHGRDQDOL]JUXS GRFHORZHMLWZRU]HQLDJUXSGRNWöUFKFKFHPVNLHURZDÊUHNODPÚļb$XGLHQFH,QVLJKWV -HĂOLMHGQDNVNRU]VWDP]SHïQHMZHUVMLDPHUNDñVNLHMEÚG]LHP]GXPLHQLMDNZLHONÈ ZLHG]ÈQDWHPDWVZRLFKXĝWNRZQLNöZ)DFHERRNGVSRQXMH
 2. 2. marketing w praktyce 27 lipiec 2014 FACEBOOK ODKRYWA KARTY… KLIENTÓW 1$5=}'=,$ TEMAT NUMERU nie do takiej grupy mozemy skierowac nasze reklamy. Abstrahujac od głównej tematyki niniejszego artykułu, polecam takie rozwiazanie do pozyskania nowych fanów –%zwykle konwersje stoja na bardzo wysokim poziomie. Wprawdzie Facebook pokazuje nam tylko liczbe osób, które sa w bazie, ale wchodzac do formularza tworzenia reklam Facebook Ads mozemy nasza baze zawezic, okreslajac miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania i inne zachowania (np. zwiazek na odległosc czy zblizajace sie urodziny). Facebook cały czas informuje nas, jak liczna jest zawezona grupa docelowa. Dzieki takiemu rozwiazaniu mozna w wielu przypadkach np. sprawdzic, jak wiele osób odwiedzaja-cych nasza strone jest równiez fanami kon-kurencji. Przeklikanie sie poprzez rózne zainteresowania pozwala zdobyc ciekawe informacje, które beda wartosciowym uzupełnieniem person reprezentujacych nasza grupe docelowa. $XGLHQFH,QVLJKWV W maju tego roku Facebook udostepnił kolejne narzedzie, które pozwala na ana-lize dowolnej grupy uzytkowników –%Au-dience Insights (znowu wymagana zmiana jezyka serwisu na angielski US). Wcho-dzac do narzedzia (www.facebook.com/ ads/audience_insights) Facebook pyta nas jaka grupe chcemy poddac analizie. Do wyboru mamy trzy mozliwosci. Po%pierw-sze, moga to byc fani strony, której jeste-smy administratorem. Po drugie, osoby bedace w naszej bazie remarketingowej albo bazie stworzonej w oparciu o wgrana do Facebooka liste (składajaca sie albo z adresów e-mail lub numerów telefonu albo unikalnych identy(katorów uzytkow-nika). Trzecia mozliwosc dotyczy dowol-nej grupy uzytkowników serwisu, która mozemy okreslic za pomoca formularza identycznego z%tym, który wypełniamy podczas tworzenia reklamy Facebook Ads (kraj i miasto zamieszkania, wiek, płec, 5V$,ļDFWLYLW3/ 5V$,ļGHPRJUDSKLFV3/
 3. 3. marketing w praktyce 28 lipiec 2014 TEMAT NUMERU 1$5=}'=,$ FACEBOOK ODKRYWA KARTY… KLIENTÓW zainteresowania oraz zachowania). Po okresleniu grupy, która chcemy przeana-lizowac (lewa strona widoku, koniecznie 18+), Facebook udostepnia nam rózne informacje podzielone na 6zakładek: ( Demographics –jak sama nazwa wska-zuje tutaj znajdziemy dane demogra- )czne dotyczace okreslonej przez nas grupy –z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe oraz status zwiazku czy poziom ukonczonej edukacji. Co ciekawe dla grup, które składaja sie z Amerykanów, znajdziemy tez infor-macje o stylu zycia (np. Solo and Stable, Career Building czy tez Apple Pie Fa-milies) i branzy, w której dana osoba pracuje. W Polsce 52% uzytkowników Facebooka stanowia kobiety, a najlicz-niejsze grupy wiekowe to 18–24oraz 25–34. Jezeli chodzi o status zwiazku –to liczba singli, osób w nieformalnym zwiazku oraz małzenstw jest w mia-re równa. Trzeba jednak pamietac, ze dane te okreslane sa na podstawie informacji, które sami zostawilismy na Facebooku. ( Pages Likes –zakładka przedstawia najpopularniejsze strony na Facebo-oku wsród okreslonej przez nas grupy z podziałem na kategorie tematyczne oraz odsetek fanów, jaki stanowi nasza grupa sposród wszystkich fanów da-nej strony. Znajdziemy tez informacje o współczynniku A+nity, który okresla bliskosc/łatwosc, z jaka powinno nam sie komunikowac z baza fanów da-nej strony. Dzieki tej wiedzy mozemy okreslic, gdzie szukac naszych fanów, gdzie kierowac nasze komunikaty albo z kim głównie rywalizujemy o uwage odbiorców. ( Location –informuje nas o procento-wym podziale okreslonej grupy na oso-by mieszkajace w danym kraju, miescie czy posługujace sie danym jezykiem. ( Activity –zakładka przedstawia, ja-kie i ile aktywnosci na Facebooku podejmuje dana grupa –ile srednio fanpage’y ma polubione, ile polubien, komentarzy, udostepnien czy klikniec w reklame w ciagu ostatnich 30dni do-konała oraz za pomoca jakich urzadzen korzysta z Facebooka. Sa to ogromnie wazne informacje z punktu widzenia projektowania komunikacji czy walki z algorytmem Edge Rank. Zdziwienie niskim zaangazowaniem na Facebo-oku szybko minie, gdy zauwazymy, ze w ciagu ostatniego miesiaca polski uzytkownik Facebooka piecrazy cos polubił, dwarazy skomentował i raz udostepnił. Tyle aktywnosci dokonał na polubionych srednio 15stronach. 5V$,ļGHPRJUDSKLFV86
 4. 4. marketing w praktyce 29 lipiec 2014 FACEBOOK ODKRYWA KARTY… KLIENTÓW 1$5=}'=,$ TEMAT NUMERU 5V$,ļKRXVHKROG86 5V3DQHORNUHĂODQLDJUXS ! Household –zakładka jest dostepna tylko dla grup składajacych sie z Ame-rykanów. Uwaga –dane w niej dostep-ne moga i robia wrazenie –procentowy podział okreslonej przez nas grupy według dochodów, własnosci miejsca zamieszkania czy liczby osób przypa-dajacych na dom/mieszkanie oraz kate-goria najczestszych wydatków i sposób płatnosci za nie. Skad Facebook ma taka wiedze? Juz od dłuzszego czasu ma podpisane umowy partnerskie z wieloma podmiotami, albo bada-jacymi preferencje zakupowe Ame-rykanów, albo operatorami róznych programów partnerskich. W zakładce przy kazdej informacji widnieje komu-nikat, na podstawie jakiego odsetka osób wchodzacego w skład okreslonej przez nas grupy docelowej dane zostały oszacowane. ! Purchase –zakładka pokazuje pre-ferencje zakupowe okreslonej przez nas grupy (Amerykanów) –np. in-formuje, jakim typem samochodów sie poruszaja, czy sa to auta nowe czy uzywane itd. Pamietajmy, ze Audience Insights to na-rzedzie przede wszystkim dla reklamo-dawców korzystajacych z self ads. Dlate-go tez kazda okreslona i przeanalizowana grupe mozna zapisac i skierowac do niej działania reklamowe. *** Jak widac wiedza Facebooka na temat uzytkowników jest ogromna (szczególnie w Stanach). Zeby zwiekszyc przychody z reklam i ich konkurencyjnosc wzgle-dem innych rozwiazan w sieci, Mark Zuckerberg chetnie sie nia podzieli. My zas musimy sie przyzwyczaic, ze zyjemy w czasach Big Data i wszystkie aktywno-sci, jakie podejmujemy w sieci, sa sle-dzone. Zreszta –zeby tylko w sieci… Bartłomiej Rak, wiceprezes, Socjomania. kontakt@bartlomiejrak.pl

×