Publicidad

Demokratiakademin Om vi fick bestämma

4 de Nov de 2013
Publicidad

Demokratiakademin Om vi fick bestämma

 1. Om vi fick bestämma
 2. För, med & av barn unga
 3. Vad är en ungdom?
 4. Synen på unga människor en speciell historia
 5. 20 november 1989  Barn upp till 18 år.  Barn lyfts in i på den politiska agendan.  Barn har sina rättigheter som fullvärdiga medborgare  Barn är subjekt
 6. Barnkonventionen Artikel 2  Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3  Det som är det bästa för barn ska alltid gälla.
 7. Artikel 6 Att få leva och må bra, borde vara självklart för alla barn. Artikel 12  Ingen får bestämma om sånt som gäller dig, utan att först höra vad du tycker!
 8. Vad är politik?
 9. Demokrati ? Former för att komma överens om gemensamma angelägenheter
 10. Tränings arenor för att kunna utveckla det aktiva demokratiska medborgarskapet  Dialog  Delaktighet  Ansvar  Påverkan
 11. Transportsträckan  Veta att man tycker något  En process att kunna formulera sina åsikter: Att få en chans att reflektera över mina åsikter innan ex en enkät!  Veta  Veta att jag kan påverka& hur jag ska göra vad som händer med mina åsikter
 12. Inflytande ? Bild från SKL Medborgardialog hemsida april 2010
 13. Vad krävs av dig & mig?
 14. Ledarens förhållningssätt  Lyhördhet  Dialog i demokratisk anda  Uppmuntran till kritiskt tänkande
 15. Ledarens kompetens att förmedla till deltagarna  Slussning ( föra över kunskap)  Empowerment redskap  Projektkunskap  Ungas egen organisering ( tex föreningskunskap)  Demokratisk möten
 16.  Lokalt områdesarbete  Samverkan  Kunskap & värde förmedlare av demokrati & mänskliga rättigheter, barnkonventionen i synnerhet  Det goda samtalet
 17.  Arbeta med ungas perspektiv  Synliggöra och motverka diskriminering  Kunskap om härskartekniker, normkritisk tänkande
 18.  Aktuell omvärldskunskap, anknytning till forskning  Kunna mäta kvalité och analysera sin egen profession & verksamhet, för att kunna utvecklas  Skapa och utveckla hjälpsamma stödstrukturer
 19. Vad är KUL?  Att bli sedd för den man är  Att den vuxne ser och bekräftar mig  Att fnittra ihop  Kompetensutveckling Ulf Blomdahl
Publicidad