Publicidad
Publicidad

Om projektet kick off nya okt 2013

 1. ”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas
 2. Kulturskolan är bra på mycket! Och… …det finns en stor kraft att ta till vara hos barnen och ungdomarna! Barns inflytande och delaktighet är en rättighet – och utvecklar verksamheten.
 3. Rättigheter Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Artikel 12 Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet..//.. ..//..uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet..//.. Artikel 31
 4. …och utveckling! • ”Musik och kulturskolan skall se elevernas påverkansmöjlighet på innehåll och utformning av skolans verksamhet som en förutsättning för hög kvalitet.” (Ur SMoKs inriktningsmål för musik- och kulturskolor)
 5. ”Om vi fick bestämma” Syfte: Förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och ungdomar ökad delaktighet. - 3-årigt projekt, start ht-2012 - SMoK + LSU Demokratiakademin, Kulturskolan Stockholm: Unga berättar, PASCAL- inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK - Finansiering från Allmänna Arvsfonden.
 6. Projektplanen År 1 -Barnkonventionen -Metoder och modeller för inflytande/delaktighet. -Prata med barn och unga -Konferens -Planering för utvecklingsprojekt År 2 -Lokala utvecklingsprojekt -Coachning -Metoder i praktiken -Utbildningsdagar År 3 -Sammanställa, sprida metoder/modeller -Fortsättning?
 7. Va, är allt redan planerat? - Vi skulle ju vara med och bestämma! • Era fokusgrupper och lokala projekt visar vägen mot utvecklingen på er skola! • …vilket i sin tur påverkar innehållet i projektet och stödet från projektgruppen. • Så här i början har vi fastare ramar och bygger en gemensam kunskapsgrund. • Ni blir exempel för andra kulturskolor!
 8. Medverkande kulturskolor • • • • • • • • • • Kulturskolan Arvidsjaur Kulturskolan Enköping Kulturskolan Gotland Kulturskolan Göteborg, Örgryte-Härlanda Kulturskolan Karlskoga Karlstad Kulturskola Hammarö Kulturskola Kulturskolan Hallsberg Kulturskolan Hörby Mora, Kulturskolan Miranda • Kulturskolan Norrköping • Roslagens Kulturskola, Norrtälje • Kulturskolan Växjö • Kulturskolan Varberg • Kulturakademin, Storuman • Västerås Kulturskola • Mölndals Kulturskola • Kulturskolan Sandviken • Kulturskolan i Vaggeryd • Nacka Dans och Teater • SMI och DOCH
 9. Vad händer i projektet? • • • • • • • • • • • • • Lokala utvecklingsprojekt Metodmaterialet Utbildningsdag: Barnkonventionen Besök i projekten + matchning av coachande resurs Nationell träff 23/11. Elever, ledning, lärare. Presentation + komma vidare Utbildning i Digitala berättelser 14-15 januari. En från varje kulturskola deltar. Prototyp för utbildningsdag i metoder för ökat inflytande och delaktighet. Kulturskolans personal + barn och unga. Testmaterial Filmdokumentation Kulturskolornas egen dokumentation Samverkan med SMI och DOCH Kommunikation / Spridning: Temanummer Smockan Sikte på år 3… Sammanfatta och sprida till fler kulturskolor.
 10. Lokalt utvecklingsprojekt • • • • • • • • Ni driver era egna projekt! Förberedelser ht-2013 Genomförande vt-2013 och ht-2014 Projektgrupp som planerar, genomför och följer upp aktiviteter. Ledningen ansvarar för projektet. Involvera barn och unga, kollegor, föräldrar osv. Barnens inflytande påverkar projektet. Finns det fler att samverka med lokalt?
 11. Projektplan • • • • • • • • • Utgångspunkt i resultat från fokusgrupper Mall för projektplan Syfte (varför ska vi göra projektet) Mål (vad ska vi uppnå under projekttiden) Målgrupp (vilka ska involveras?) Aktiviteter Tidsplan Dokumentation Beskrivning av resultat / Rapport
 12. Exempel på projekt • • • • • • • • • • • Elever bestämmer över kulturskolan under en vecka Forumspel som modell för inventering av vad barn och unga vill Unga kulturombud Utveckla undervisningen Integrera barn med funktionsnedsättning i undervisningen. Teaterföreställning där ungdomarna har inflytande i alla led. Flera estetiska uttryck samverkar. Elevförening Kompis-konserter Workshop i digitala berättelser där elever tar med sig kompisar som inte går i kulturskolan. Läger som planeras av ungdomar och personal tillsammans. Utvecklingssamtal
 13. PMI – snabb utvärdering (Plus , Minus, Intressant) • - Plus Frågan engagerar på många sätt. Barn och unga med på träffar och workshops. Erfarenhetsutbytet Ringar på vattnet (ex. Växjö) Fler vill med på tåget, t.ex. DOCH och SMI Många bra metoder från ungdomsorganisationerna
 14. •Minus -Utmaning kommunicera att det här är ett utvecklingsprojekt där vi prövar metoder. Inget färdigt koncept! -Förankring -Framförhållning •Intressant -Stor utmaning för kulturskolorna att prata med eleverna. - Inflytande och delaktighet kan åstadkommas i och genom det estetiska.
 15. Förväntningar… • Delta på kick-off. • Delta i utbildningsdag om Barnkonventionen med hela personalgruppen (nya kulturskolor gör detta under läsåret 2014). • Delta på nationell träff i Stockholm den 23/11. • Genomföra ett lokalt utvecklingsarbete med syfte att öka ungdomars inflytande och delaktighet i utformningen av kulturskolans verksamhet. • Delta i prototyp för utbildningsdag i metoder. • Dokumentera processen. • Bidra till utvärderingen. • Bidra till projektets resultat genom att beskriva det lokala utvecklingsarbetet.
 16. Och nu får ni ställa fler frågor!
 17. Vilka förväntningar har vi på varandra?
Publicidad