ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

S

Personal advises about cyber crime

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Προσωπικά δεδοµένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα άτοµο και το περιγράφει, όπως
ονοµατεπώνυµο, ηλικία, κατοικία, επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, οικονοµική
κατάσταση, κ.ά. Τα προσωπικά σου δεδοµένα χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή βάση, καθώς εσύ
περιηγείσαι στο ∆ιαδίκτυο.
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ;
Η ανωνυµία στο ∆ιαδίκτυο και η δυνατότητα δηµιουργίας ψεύτικων προφίλ, οδηγεί στο να µην ξέρουµε πραγµατικά µε
ποιόν επικοινωνούµε. Άντρες χρησιµοποιούν προφίλ µε γυναικεία χαρακτηριστικά και το αντίστροφο, προσπαθώντας
να αποσπάσουν τα προσωπικά στοιχεία ενός παιδιού και να το παρασύρουν.
Προτρέψτε το παιδί να µην χρησιµοποιεί εύκολους κωδικούς πρόσβασης στις ιστοσελίδες που εγγράφεται, όπως
ηµεροµηνίες γέννησης.
∆ιαβάστε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεται και εγγράφεται το παιδί σας (ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, στα forums και τα ιστολόγια). Στη συνέχεια συστήστε και στο παιδί σας να κάνει το ίδιο.
Συµβουλεύστε το παιδί σας να µη δηµοσιεύει φωτογραφίες ή βίντεο που δε θα έδειχνε σε ανθρώπους στον
«πραγµατικό κόσµο» ή που θα µπορούσε να το φέρει σε δύσκολη θέση όταν µεγαλώσει.
Τονίστε του ότι η δηµοσιοποίηση υλικού (φωτογραφίες ή βίντεο) που αφορά τρίτους, απαιτεί σε κάθε περίπτωση την
άδειά τους.
Εφόσον το παιδί διαθέτει το δικό του ιστολόγιο, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόµενό του δεν είναι υβριστικό ή ρατσιστικό.
Και µην ξεχνάτε ότι πρέπει πρώτα εσείς οι γονείς να ακολουθείτε τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης
ώστε να δίνετε το παράδειγµα στα παιδιά σας… σκεφτείτε πώς θα ένιωθε το παιδί σας αν ενώ το
παροτρύνετε να προφυλάσσει τις προσωπικές του φωτογραφίες εσείς τις ανεβάζετε στο Facebook;
∆ιδάξτε στο παιδί πως όπως συµπεριφέρεται στην πραγµατική ζωή, έτσι θα πρέπει να συµπεριφέρεται και
στο ∆ιαδίκτυο.
CHAT ROOMS
Με τον όρο chat rooms (δωµάτια επικοινωνίας) αναφερόµαστε σε διαδικτυακούς χώρους που
επιτρέπουν την άµεση και σε πραγµατικό χρόνο επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ
ΣΤΑ CHAT ROOMS:
Ενηµερωθείτε για το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιείται στα chat rooms (emoticons, greeklish,
ακρωνύµια). Ακόµη καλύτερα ζητήστε από το παιδί σας να σας εκπαιδεύσει!!!
Συζητήστε µε τα παιδιά σας για την δραστηριότητά τους στα chat rooms, ποια chat rooms επισκέπτονται ή ποια θα
ήθελαν να επισκεφτούν, για τι θέµατα συζητάνε κ.λπ..
Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να σας µιλήσουν για τους νέους εικονικούς τους φίλους.
Εξηγήστε τους γιατί στο ∆ιαδίκτυο δεν πρέπει να εµπιστεύονται άτοµα που δε γνωρίζουν στην πραγµατική τους ζωή
και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτουν πληροφορίες (π.χ. αριθµό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή όνοµα σχολείου)
για τα ίδια ή την οικογένειά τους.
Μιλήστε τους σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισµού, της αποπλάνησης, της υποκλοπής
προσωπικών δεδοµένων και της ανταλλαγής ανάρµοστων φωτογραφιών.
Προτρέψτε τα να σας αναφέρουν κάθε περίπτωση που έχουν υποστεί οποιουδήποτε είδους παρενόχληση ή
συµπεριφορά που τα έκανε να αισθανθούν αµηχανία ή φόβο.
Παρακινείστε τα παιδιά σας να χρησιµοποιούν ψευδώνυµο το οποίο όµως δεν παραπέµπει στην ηλικία ή το φύλο τους.
∆ιδάξτε τα παιδιά σας πώς να σώζουν αντίγραφο µιας συνοµιλίας και πώς να αποκλείουν/να αγνοούν κάποιον και να
αναφέρουν κάτι ανάρµοστο στον διαχειριστή του chat room.
Σε κάθε περίπτωση το κλειδί είναι η επικοινωνία µε τα παιδιά!!! ∆εν θα πρέπει να αισθάνονται ότι εάν τους
συµβεί κάτι κακό θα θεωρηθούν υπεύθυνα. Αντίθετα, πρέπει να αισθάνονται ότι οι γονείς τους θα δείξουν κατανόηση
και θα τα βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους και να χρησιµοποιήσουν το ∆ιαδίκτυο µε ασφάλεια.
CYBERBULLYING
ΠΩΣ ΕΚ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ
Αποστολή ανεπιθύµητων µηνυµάτων µε υβριστικό-προσβλητικό-σεξουαλικό-απειλητικό-εκβιαστικό περιεχόµενο.
∆ιάδοση προσβλητικών φηµών online (π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης).
∆υσφήµηση σε τρίτους κάνοντας αναρτήσεις ή στέλνοντας email χρησιµοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του
θύµατος.
Ανάρτηση φωτογραφιών-βίντεο στο ∆ιαδίκτυο, ιστοσελίδες, blogs, chat rooms.
Ενοχλητικές κλήσεις και sms στο κινητό τηλέφωνο.
Η δηµιουργία ιστοσελίδων που στοχοποιούν συγκεκριµένα άτοµα καλώντας άλλους να δηµοσιεύσουν µηνύµατα
µίσους.
Η αποστολή ιών (ειδικών κακόβουλων προγραµµάτων trojan horses (δούρειοι ίπποι) µε σκοπό την υποκλοπή
κωδικών.
Εκφοβισµός στη διάρκεια ενός διαδραστικού online παιχνιδιού.
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ CYBERBULLYING;
Η επικοινωνία µε το παιδί είναι το κλειδί! Είναι σηµαντικό να ακούσετε προσεκτικά τι λέει το παιδί για τις online
εµπειρίες του και να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες που το παιδί σας επισκέπτεται.
Θα πρέπει να κρατήσετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία κι όχι να τα διαγράψετε. Είναι χρήσιµα σε µια πιθανή ψηφιακή
διερεύνησή τους από τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
Συχνά, αυτός που κάνει cyberbullying είναι κάποιος γνωστός αυτού που το υφίσταται. Σε αυτήν την περίπτωση είναι
σηµαντικό να ενηµερωθούν οι γονείς του παιδιού για τη συµπεριφορά του και το σχολείο του (διευθυντής-καθηγητής).
Σε περιπτώσεις όπου η παρενόχληση επιµένει και προέρχεται από άγνωστο αποστολέα, µπορείτε να καταγγείλετε το
περιστατικό στη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
Ζητήστε τη βοήθεια ενός ειδικού σε τέτοιου είδους θέµατα (ψυχολόγου).
Ο ψηφιακός εκφοβισµός είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισµού, επιθετικότητας, παρενόχλησης,
τροµοκρατικής ή αυταρχικής συµπεριφοράς που πραγµατοποιείται µέσω του ∆ιαδικτύου και των
κινητών τηλεφώνων, η οποία επαναλαµβάνεται ανά τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήµατα. Στόχος του
επιτιθέµενου είναι να προκαλέσει ζηµιά ή να βλάψει το θύµα του.
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ
Με τον όρο Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης αναφερόµαστε σε ιστοτόπους, στους οποίους οι χρήστες
µπορούν να δηµιουργήσουν προσωπικές σελίδες, να ανταλλάξουν πληροφορίες και περιεχόµενο,
να επικοινωνήσουν και να διασκεδάσουν µέσω εφαρµογών και παιχνιδιών, χωρίς να διαθέτουν
εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις.
Οι πιο δηµοφιλείς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook, το Τwitter, το Instagram και το Youtube.
Λέµε ΝΑΙ στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης, αλλά ακολουθώντας βασικούς κανόνες.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ:
Μείνετε κοντά στα παιδιά σας και εµπλακείτε σε κάθε διαδικτυακή τους δραστηριότητα στα Μέσα Κοινωνικής
∆ικτύωσης µε τον ίδιο τρόπο που κάνετε στις δραστηριότητες του σχολείου.
Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να περιηγηθείτε σε αυτά.
Θυµηθείτε ότι η απαγόρευση οδηγεί, συνήθως, σε αντίθετα αποτελέσµατα.
Εξηγήστε στα παιδιά σας γιατί δε δηµοσιοποιούµε υλικό µε προσωπικά δεδοµένα µας στο ∆ιαδίκτυο.
Να έχετε υπόψη σας ότι για ο,τιδήποτε δηµοσιεύουµε στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης αποποιούµαστε τα πνευµατικά
δικαιώµατα.
Συµβουλεύστε τα παιδιά σας να µην δηµοσιοποιούν την καθηµερινή τους δραστηριότητα στα Μέσα Κοινωνικής
∆ικτύωσης µέσω της διαδικασίας check in. Το ίδιο ισχύει και για την ανάρτηση φωτογραφιών, στις οποίες φαίνεται
καθαρά το σπίτι τους, το σχολείο ή το µέρος που συχνάζουν.
Τονίστε στα παιδιά σας ότι δεν εµπιστευόµαστε άτοµα τα οποία δεν γνωρίζουµε και στην πραγµατική ζωή.
Προσοχή απαιτείται και στις πληροφορίες που δίνουµε και στο περιεχόµενο (αρχεία, εικόνες, βίντεο) που
ανταλλάσσουµε µε οποιονδήποτε χρήστη του ∆ιαδικτύου. Ακόµη και οι γνωστοί µπορεί να αποδειχθούν άγνωστοι!
Αποτρέψτε τα παιδιά σας να συναντηθούν µε άτοµα που γνώρισαν µέσω των Μέσων Κοινωνικών ∆ικτύωσης.
Κατά τη δηµιουργία του λογαριασµού, συµβουλέψτε τα παιδιά σας να επιλέγουν ασφαλείς κωδικούς και να
πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες ρυθµίσεις απορρήτου ώστε ο λογαριασµός τους να είναι περισσότερο ασφαλής.
Αν αντιληφθείτε ότι έχουν κλέψει τον λογαριασµό σας ή των παιδιών σας, αναφέρετε την κλοπή του λογαριασµού στο
µέσο κοινωνικής δικτύωσης µέσω της προτεινόµενης από αυτό διαδικασίας (report).
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
O κόσµος που περιγράφουν δε σταµατά ποτέ και υφίσταται ακόµα και όταν ο παίκτης δεν είναι συνδεδεµένος. Οι
διαδικτυακές δυνατότητες επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία χιλιάδων παικτών, από διαφορετικές χώρες και
πολιτισµικό υπόβαθρο, και την αλληλεπίδρασή τους.
Επίσης, προσφέρουν ένα ισχυρότατο σύστηµα συνεχών ανταµοιβών µέσα από πίστες και ανταµοιβές, µέσα σε έναν
κόσµο που συνεχώς εξελίσσεται και εµπλουτίζεται. Τα διαδικτυακά παιχνίδια κρατάνε τους παίκτες σε εγρήγορση, και
είναι σχεδιασµένα για να προσελκύουν µεγάλους αριθµούς παικτών, ενώ τα τελευταία χρόνια αποτελούν µια ξεχωριστή
µόδα.
Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι δισδιάστατα ή τρισδιάστατα παιχνίδια που παίζονται στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στις παιχνιδοµηχανές και, µέσω του διαδικτύου, ο χρήστης µπορεί να
παίζει και να αλληλεπιδρά σε έναν ενιαίο, εικονικό κόσµο.
ΕΘΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΟΥΝ
Το παιδί ασχολείται συνεχώς µε το διαδίκτυο, παραµελώντας συχνά τις υποχρεώσεις του.
Το παιδί ξεχνιέται συχνά στον υπολογιστή και δεν έχει συναίσθηση του χρόνου που αναλώνει σε αυτόν.
Προτιµά τα παιχνίδια στο διαδίκτυο, από το να συναντά φίλους του, µε αποτέλεσµα να αποµονώνεται.
Πέφτει η απόδοση του στο σχολείο.
Το διαδίκτυο το απασχολεί ακόµα και την ώρα του φαγητού ή την ώρα που διαβάζει.
Αντιδρά πολύ νευρικά, θυµωµένα ή επιθετικά όταν κάποιος το διακόπτει από το παιχνίδι ή από τη συζήτηση που έχει
online.
Ξενυχτά συχνά για να µένει συνδεδεµένος/ συνδεδεµένη στο διαδίκτυο.
Θα πρέπει λοιπόν να παρατηρήσουµε τα προειδοποιητικά σηµάδια, να αντιδράσουµε και να βρούµε έναν τρόπο
διαχείρισης της κατάστασης, θέτοντας ένα πλαίσιο ώστε να αποµακρύνουµε το παιδί ή τον έφηβο από τη µόνιµη
ασχολία του µε το διαδίκτυο.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχουν τεθεί κάποιες βάσεις ώστε όταν το παιδί φτάνει στην εφηβεία, να υπάρχουν όρια.
Για να υπάρξουν ωστόσο όρια θα πρέπει και οι γονείς να µπορούν να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο για να
συµβουλέψουν και να κατευθύνουν κατάλληλα το παιδί. Ο σκοπός µας είναι να βοηθήσουµε τα παιδιά µας να
αναπτύξουν τα ίδια τον απαραίτητο αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία αναφορικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου.
Οι έρευνες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου που
παρουσιάζουν κατάχρηση ή εθισµό σε αυτό, είναι παίκτες διαδικτυακών παιχνιδιών.
Τα παιδιά πολλές φορές συνοµιλούν διαδικτυακά µε άτοµα που δε γνωρίζουν νοµίζοντας ότι µιλάνε µε κάποιο γνωστό.
Στη συνέχεια, αποστέλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως ονοµατεπώνυµο, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθµούς,
ανεβάζουν (upload) ή αποστέλλουν (send) φωτογραφίες τους κάποιες φορές µε προκλητικό περιεχόµενο ή ακόµα
συναντιούνται µε τα άτοµα αυτά.
Τα συγκεκριµένα άτοµα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «αρπακτικά», εκµεταλλεύονται την παιδική άγνοια, προκειµένου
να ικανοποιήσουν µελλοντικά τις απεχθείς ορέξεις τους.
Ο διαδικτυακός εκβιασµός και εξαναγκασµός παιδιών έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Το φαινόµενο,
γνωστό και ως «sextortion», αναφέρεται σε χρήση πληροφοριών ή εικόνων σεξουαλικής φύσεως από τους
κυβερνοεγκληµατίες µε σκοπό το θύµα να παράγει πρωτότυπο υλικό, να καταβάλει χρήµατα ή να προβεί σε άλλες
ενέργειες.
ΟΙ ∆ΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ∆ΥΟ ΚΙΝΗΤΡΑ
• Σεξουαλικό ενδιαφέρον
• Οικονοµικό ενδιαφέρον
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ως άνω φαινόµενο, οι Αρχές Επιβολής του Νόµου στο σύνολο των Κρατών – Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένωσαν τις δυνάµεις τους µε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα προχώρησαν στην εκστρατείας
ενηµέρωσης «#Say NO» («Πες ΟΧΙ»).
Σχετικοί σύνδεσµοι:
https://www.europol.europa.eu/sayno (Εκστρατεία της Europol)
https://www.youtube.com/watch?v=cZAiW61p9DQ (Βίντεο της εκστρατείας)
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης πέσει θύµα διαδικτυακού εκβιασµού και εξαναγκασµού δεν πρέπει να πληρώσει και
να ντραπεί να αναφέρει το γεγονός στις Αστυνοµικές Αρχές.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ
Να µην υποκύψει στους εκβιασµούς και να µην πληρώσει τίποτα.
Να αναζητήσει βοήθεια.
Να συλλέξει τις αποδείξεις και να µη διαγράψει τίποτα.
Να σταµατήσει την επικοινωνία και να µπλοκάρει το άτοµο.
Να καταγγείλλει το περιστατικό.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η επίτευξη σωστής επικοινωνίας µεταξύ γονιών και παιδιών είναι πρωταρχικός παράγοντας.
Σηµαντική είναι η εποπτεία των συσκευών και των αποθηκευτικών µέσων αυτών.
Καλό είναι να γνωρίζετε από πριν τους κωδικούς πρόσβασης στα εκάστοτε προφίλ- λογαριασµούς στα οποία
εισέρχεται το παιδί.
Καλό είναι παιδιά νεαρής ηλικίας µικρότερα των δεκατεσσάρων (14) ετών, να µη διαθέτουν λογαριασµούς σε
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Να αποφεύγεται «το ανέβασµα» (upload) ή η αναφορά σε κάποια συζήτηση, προσωπικών στοιχείων.
Αποφυγή ανεβάσµατος ή αποστολής φωτογραφιών µε άσεµνο περιεχόµενο.
Σε περίπτωση «ανεβάσµατος» απλής φωτογραφίας µε κανονικό περιεχόµενο, να µην απεικονίζονται ευδιάκριτα σε
αυτή τα πρόσωπα των παιδιών, ή νxα είναι µε µακρινή λήψη.
Να µη γίνεται αποδοχή ως φίλος/η, άγνωστων ατόµων, σε προφίλ ή λογαριασµούς που τυχόν διαθέτουν τα παιδιά.
Οι φίλοι που διαθέτει το παιδί σε κάποιο προφίλ να είναι µόνο γνωστοί και στην πραγµατική ζωή.
Αποφυγή ανοίγµατος οποιουδήποτε συνδέσµου (link), άγνωστης προέλευσης.
Συµβουλεύετε τα παιδιά για την αποφυγή χρήσης κάµερας, κυρίως όταν η συνοµιλία γίνεται µε άγνωστα άτοµα,
χωρίς την παρουσία σας.
Από τα συχνότερα αδικήµατα που αντιµετωπίζει η Υπηρεσία µας µε την πάροδο των
τελευταίων ετών είναι αυτό της πορνογραφίας ανηλίκων, της προσβολής της
γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων και ο διαδικτυακός εκβιασµός και
εξαναγκασµός παιδιών (sextortion).
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Στο διαδίκτυο διακινούνται παράνοµα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Κάθε διαδικτυακή πηγή αγοράς φαρµάκων είναι παράνοµη και µη εγκεκριµένη από τους αρµόδιους φορείς.
Η διαδικτυακή αγορά φαρµάκων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.
Πάνω από το 50% των φαρµάκων που πωλούνται µέσω διαδικτύου είναι πλαστά, νοθευµένα, αµφιβόλου ποιότητας,
αποτελεσµατικότητας και επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών.
Όλα τα φάρµακα που κυκλοφορούν νόµιµα στην Ελλάδα πρέπει να έχουν ταινία γνησιότητας την οποία χορηγεί ο
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.).
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Εµφανίστηκε µήνυµα-διαφήµιση που σας ζητάει να καταχωρήσετε το κινητό σας
για να λάβετε µέρος σε διαγωνισµό;
Πολλές φορές τα µηνύµατα αυτά µπορεί να είναι παραπλανητικά µε σκοπό να σας
χρεώσουν. Γι’ αυτό αν, πατώντας σε κάποιο διαφηµιστικό µήνυµα, βρεθείτε σε σελίδα που
ζητά προσωπικά σας δεδοµένα, ελέγξτε το προσεκτικά.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Προστατέψτε τις κάρτες σου, όπως θα προστάτευες τα µετρητά σου.
Μην αποθηκεύεις ή σηµειώνεις τον κωδικό σου PIN.
Ποτέ µην αποκαλύπτεις το PIN σου σε οποιονδήποτε.
Αποθήκευσε τον αριθµό επικοινωνίας της Υπηρεσίας αποκλεισµού καρτών (της τράπεζάς σου).
Εξοικειώσου µε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της κάρτας σου.
Πάντα να διατηρείς την κάρτα σου στην κατοχή σου.
Όρισε όρια ανάληψης και αγορών στην κάρτα σου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.
Οι κάρτες που έχουν λήξει πρέπει να ακυρώνονται µε κοπή σε πολλά κοµµάτια, ώστε η µαγνητική λωρίδα και το chip
να καταστρέφονται.
Μόνο εγκληµατίες θα ζητήσουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής σου ή τα στοιχεία της κάρτας σου µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεφώνου. Ούτε η τράπεζά σου ούτε οι αστυνοµικές αρχές θα σου ζητήσουν ποτέ κάτι
τέτοιο.
Αν έχεις αποκαλύψει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής σου ή τα στοιχεία της κάρτας σου σε άγνωστο άτοµο,
ακύρωσε την κάρτα και επικοινώνησε αµέσως µε την τράπεζά σου.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΟNLINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αγόρασε από αξιόπιστες πηγές.
Πραγµατοποίησε αγορές από εταιρείες και καταστήµατα που γνωρίζεις ή που έχεις αγοράσει ξανά και έλεγξε τις
αξιολογήσεις κάθε πωλητή σε ιστοσελίδες όπως Amazon και EBay.
Έλεγξε τις επαναλαµβανόµενες χρεώσεις.
Πριν δώσεις τα στοιχεία της κάρτας σου για την πληρωµή µιας επαναλαµβανόµενης υπηρεσίας µέσω διαδικτύου, ψάξε
τον τρόπο διακοπής αυτής.
Πολλά διαδικτυακά καταστήµατα ζητούν την αποθήκευση των στοιχείων πληρωµής.
Σκέψου διπλά πριν αποφασίσεις και βεβαιώσου ότι κατανοείς τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
Χρησιµοποίησε κάρτες κατά τις διαδικτυακές αγορές.
Οι περισσότερες κάρτες διαθέτουν ισχυρή πολιτική προστασίας πελάτη. Εάν δεν λάβεις το προϊόν που έχεις
παραγγείλει, ο εκδότης της κάρτας θα σε αποζηµιώσει.
Βεβαιώσου για την ασφαλή διαδικασία µεταφοράς δεδοµένων.
Αναζήτησε το σύµβολο του λουκέτου στη γραµµή URL και τη χρήση των πρωτοκόλλων HTTPS και SSL κατά την
περιήγηση στο διαδίκτυο.
Αποθήκευε πάντα όλα τα παραστατικά (έγγραφα) που σχετίζονται µε διαδικτυακές αγορές.
Ενδέχεται να χρειαστούν για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων της αγοράς ή για την απόδειξη της
πληρωµής των προϊόντων.
Εάν δεν αγοράζεις συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία, µην υποβάλλεις τα στοιχεία της κάρτας σου.
Όταν αγοράζεις µέσω διαδικτύου από ιδιώτη, µη στέλνεις χρήµατα προκαταβολικά στον πωλητή. Εάν είναι
δυνατό, διατήρησε το δικαίωµα της πρότερης παραλαβής των προϊόντων (διαδικασία αντικαταβολής).
Μην στέλνεις χρήµατα σε κάποιον που δε γνωρίζεις.
Εάν κάποιος σε προσεγγίσει µέσω διαδικτύου και σου ζητήσει χρήµατα σκέψου εάν θα έδινες µετρητά σε άγνωστο
πρόσωπο στο δρόµο.
Ποτέ µη δίνεις τον αριθµό της κάρτας σου, το PIN ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την κάρτα, µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
Απόφυγε διαδικτυακές αγορές σε ιστοσελίδες που δεν χρησιµοποιούν πλήρη αυθεντικοποίηση (Verified by
Visa/Mastercard Secure Code).
Ποτέ µη στέλνεις στοιχεία της κάρτας σου, µε µη κρυπτογραφηµένο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).
Μερικά διαδικτυακά καταστήµατα εκτός Ευρώπης, ίσως αιτηθούν την αποστολή µέσω fax, αντιγράφου της κάρτας ή
του διαβατηρίου σου, ως εγγύηση.
Όπως συµβαίνει στον πραγµατικό κόσµο έτσι και στο ∆ιαδίκτυο, υπάρχουν απατεώνες που έχουν
σκοπό να κλέψουν τα προσωπικά σας στοιχεία (όνοµα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.), τα χρήµατά σας,
ή και τα δύο. Γι' αυτό απαιτείται µεγάλη προσοχή όταν σερφάρουµε στο ∆ιαδίκτυο.
Η απάτη στο συµβατικό κόσµο είναι ένα από τα πιο συνηθισµένα εγκλήµατα. Η εµφάνιση, όµως, και ανάπτυξη του
∆ιαδικτύου, µεγιστοποίησε τις δυνατότητες για διάπραξη νέων µορφών απάτης.
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
Ισπανικό Λόττο
«Νιγηριανή» απάτη
Spamming
Phishing προσωπικών στοιχείων
Απάτες µε ψευδείς διαγωνισµούς για δωροεπιταγές από γνωστές αλυσίδες καταστηµάτων- σούπερ µάρκετ
∆ιαδικτυακή απάτη που υπόσχεται δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια
Απάτη µε ταξιδιωτικά πακέτα διακοπών.
Aπάτες µε δήθεν αγορές - πωλήσεις αυτοκινήτων
Απάτες µε αγγελίες ενοικίασης σπιτιών µέσω διαδικτύου
Απάτες µε προγνωστικά αθλητικών αγώνων
Απάτες µε πρόφαση τις διαδικτυακές γνωριµίες
Απάτες µε χορήγηση δανείων από µη αδειοδοτηµενους φορείς
Απάτες µε τη µέθοδο του «ενδιάµεσου» - εξαπάτηση επαγγελµατιών στο διαδίκτυο (Business e-mail Compro-
mise-BEC)
Απάτες µε Θέσεις εργασίας
ΑΠΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙΣ
ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ RANSOMWARE;
Χαρακτηριστικό γνώρισµα των ψηφιακών νοµισµάτων είναι το γεγονός πως η παραγωγή, αποθήκευση
και διακίνησή τους καθώς και το σύνολο των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µε αυτά, γίνονται
αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΩΣ
Υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρηµάτων κατά την πραγµατοποίηση συναλλαγών σε διαδικτυακά ανταλλακτήρια
ψηφιακών νοµισµάτων, καθόσον οι πλατφόρµες αυτές δεν υπόκεινται σε ρύθµιση και ορισµένες εξ’ αυτών έπαυσαν να
λειτουργούν ή καταρρεύσαν,
Η αξία ενός ψηφιακού-εικονικού νοµίσµατος δύναται να αλλάξει δυναµικά, είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητη και µπορεί
ακόµη και να µηδενιστεί,
Το ψηφιακό πορτοφόλι αποθήκευσης των εν λόγω εικονικών νοµισµάτων, µπορεί να υποκλαπεί, ενώ η ανάκτηση του
κλειδιού ή του κωδικού πρόσβασης στο ψηφιακό πορτοφόλι, καθίσταται τεχνικά ιδιαίτερα δυσχερής έως και αδύνατη.
Πολλές δωρεάν εφαρµογές που κυκλοφορούν για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) µπορεί
να κρύβουν πολλές παγίδες. Γι’ αυτό πριν «κατεβάσετε» µια εφαρµογή διαβάστε τους όρους χρήσης
και σε ποια στοιχεία του κινητού σας τηλέφωνου θα αποκτήσει πρόσβαση η συγκεκριµένη
εφαρµογή (π.χ. λίστα επαφών, εντοπισµός θέσης) και ψάξτε σε κάποια διαδικτυακή µηχανή
αναζήτησης κριτικές για τη συγκεκριµένη εφαρµογή.
Επίσης το «κατέβασµα» ύποπτων εφαρµογών µπορεί να µολύνει τη φορητή σας συσκευή (Mobile Malware) και έτσι να
χάσετε προσωπικά σας στοιχεία.
ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Τήρησε αντίγραφα ασφαλείας.
Χρησιµοποίησε ένα ισχυρό λογισµικό προστασίας από ιούς.
∆ιατήρησε το σύνολο του λογισµικού στον υπολογιστή σου ενηµερωµένο.
Ενεργοποίησε την επιλογή «Εµφάνιση επεκτάσεων αρχείων» στις ρυθµίσεις των Windows στον υπολογιστή σου.
∆ιαβάστε περισσότερα: www.nomoreransom.org
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
www.cyberkid.gov.gr
www.cyberalert.gr
https://www.facebook.com/cyberkid.gov.gr/
https://www.facebook.com/CyberAlertGR/
https://www.instagram.com/cyberalert.gr/
https://twitter.com/CyberAlertGR
https://www.youtube.com/channel/UCSECtiscTH8tkxzBzX8gVcQ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος – Cyber Crime Division
Λ. Αλεξάνδρας 173, Αµπελόκηποι,Τ.Κ. 115 22, Αθήνα
e-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr / Τηλ.: 11188 / Fax: 2131527471
Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Βορείου Ελλάδας
Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη
e-mail: ydheve@cybercrimeunit.gov.gr / Τηλ.: 11188 / Fax: 2131527666

Recomendados

εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό por
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόεξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόntasouli
282 vistas22 diapositivas
Eksartisi internet por
Eksartisi internetEksartisi internet
Eksartisi internetstevi42
277 vistas19 diapositivas
Internet safety por
Internet safety Internet safety
Internet safety Anna Dimitrakopoulou
266 vistas44 diapositivas
Diadiktyakos ekfobismos por
Diadiktyakos ekfobismosDiadiktyakos ekfobismos
Diadiktyakos ekfobismos4gymsch
111 vistas19 diapositivas
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο por
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοVasilis Drimtzias
55.8K vistas62 diapositivas
Safety por
SafetySafety
SafetyAGGELIKI KARANASIOU
78 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π... por
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...Anax Fotopoulos
1.5K vistas39 diapositivas
το διαδίκτυο στη ζωή μας por
το διαδίκτυο στη ζωή μαςτο διαδίκτυο στη ζωή μας
το διαδίκτυο στη ζωή μαςdaskalogiannis
13.3K vistas4 diapositivas
Ασφαλή Χρήση Διαδικτύου por
Ασφαλή Χρήση ΔιαδικτύουΑσφαλή Χρήση Διαδικτύου
Ασφαλή Χρήση Διαδικτύουniefstat
227 vistas13 diapositivas
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οδηγος επιβίωσης για γονείς por
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οδηγος επιβίωσης για γονείςΑσφάλεια στο διαδίκτυο. Οδηγος επιβίωσης για γονείς
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οδηγος επιβίωσης για γονείςGeorgios Kevopoylos
372 vistas24 diapositivas
Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων) . por
Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων) .Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων) .
Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων) .gianitse
13.1K vistas32 diapositivas
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας por
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσαςασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ ΈδεσσαςEleni Sofou
1.5K vistas27 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π... por Anax Fotopoulos
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...
Anax Fotopoulos1.5K vistas
το διαδίκτυο στη ζωή μας por daskalogiannis
το διαδίκτυο στη ζωή μαςτο διαδίκτυο στη ζωή μας
το διαδίκτυο στη ζωή μας
daskalogiannis13.3K vistas
Ασφαλή Χρήση Διαδικτύου por niefstat
Ασφαλή Χρήση ΔιαδικτύουΑσφαλή Χρήση Διαδικτύου
Ασφαλή Χρήση Διαδικτύου
niefstat227 vistas
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οδηγος επιβίωσης για γονείς por Georgios Kevopoylos
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οδηγος επιβίωσης για γονείςΑσφάλεια στο διαδίκτυο. Οδηγος επιβίωσης για γονείς
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οδηγος επιβίωσης για γονείς
Georgios Kevopoylos372 vistas
Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων) . por gianitse
Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων) .Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων) .
Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων) .
gianitse13.1K vistas
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας por Eleni Sofou
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσαςασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
Eleni Sofou1.5K vistas
Ασφάλεια στο διαδίκτυο por georgetsouras
Ασφάλεια στο διαδίκτυοΑσφάλεια στο διαδίκτυο
Ασφάλεια στο διαδίκτυο
georgetsouras200 vistas
Gymnasio-ssd2017 por azygouri
Gymnasio-ssd2017Gymnasio-ssd2017
Gymnasio-ssd2017
azygouri130 vistas
Diadiktyo 2 por xripappa
Diadiktyo 2Diadiktyo 2
Diadiktyo 2
xripappa704 vistas
ασφάλεια στο διαδικτυο Β Γυμνασιου 2014 por gym-amyntaio
ασφάλεια στο διαδικτυο Β Γυμνασιου 2014ασφάλεια στο διαδικτυο Β Γυμνασιου 2014
ασφάλεια στο διαδικτυο Β Γυμνασιου 2014
gym-amyntaio301 vistas
Τελική εργασία Δ1: Κίνδυνοι του Διαδικτύου - Κανόνες por iliapanm
Τελική εργασία Δ1: Κίνδυνοι του Διαδικτύου - ΚανόνεςΤελική εργασία Δ1: Κίνδυνοι του Διαδικτύου - Κανόνες
Τελική εργασία Δ1: Κίνδυνοι του Διαδικτύου - Κανόνες
iliapanm629 vistas
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο por Katerina Drimili
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυοερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο
Katerina Drimili2.4K vistas
κίνδυνοι στο διαδίκτυο por Katerina Katerina
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
Katerina Katerina1.9K vistas
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1 por Nikos Michailidis
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1
Nikos Michailidis3.2K vistas
Κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, από τους μαθητές του Δ2 τμήματος por iliapanm
Κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, από τους μαθητές του Δ2 τμήματοςΚανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, από τους μαθητές του Δ2 τμήματος
Κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, από τους μαθητές του Δ2 τμήματος
iliapanm586 vistas
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων por Ελένη Μουστάκα
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία ΑνηλίκωνΑσφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων

Similar a ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf por
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdfΣουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdfprotypo
3 vistas21 diapositivas
διαδικτυο και ο ρολος των γονεων por
διαδικτυο και ο ρολος των γονεωνδιαδικτυο και ο ρολος των γονεων
διαδικτυο και ο ρολος των γονεων4ogymnasio
1.5K vistas27 diapositivas
συμβουλες για γονεις por
συμβουλες για γονειςσυμβουλες για γονεις
συμβουλες για γονεις4Gym Glyfadas
225 vistas4 diapositivas
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο por
Κίνδυνοι στο διαδίκτυοΚίνδυνοι στο διαδίκτυο
Κίνδυνοι στο διαδίκτυοtokasd
4.1K vistas28 diapositivas
Internet safety 2011 por
Internet safety 2011Internet safety 2011
Internet safety 2011Peiramatiko Sxoleio Panepistimiou Patron
259 vistas33 diapositivas
«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» por
 «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»
«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»neraidenia
17 vistas20 diapositivas

Similar a ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ(19)

Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf por protypo
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdfΣουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf
protypo3 vistas
διαδικτυο και ο ρολος των γονεων por 4ogymnasio
διαδικτυο και ο ρολος των γονεωνδιαδικτυο και ο ρολος των γονεων
διαδικτυο και ο ρολος των γονεων
4ogymnasio1.5K vistas
συμβουλες για γονεις por 4Gym Glyfadas
συμβουλες για γονειςσυμβουλες για γονεις
συμβουλες για γονεις
4Gym Glyfadas225 vistas
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο por tokasd
Κίνδυνοι στο διαδίκτυοΚίνδυνοι στο διαδίκτυο
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο
tokasd4.1K vistas
«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» por neraidenia
 «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»
«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»
neraidenia17 vistas
Οδηγός ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου por George Papamitsos
Οδηγός ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου Οδηγός ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου
Οδηγός ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου
George Papamitsos318 vistas
περιηγηση με ασφαλεια por tsiba3
περιηγηση με ασφαλειαπεριηγηση με ασφαλεια
περιηγηση με ασφαλεια
tsiba3170 vistas
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptx por protypo
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptxΣαββάκη Μαρία Γ3.pptx
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptx
protypo4 vistas
Web safety booklet por AnnaB11
Web safety bookletWeb safety booklet
Web safety booklet
AnnaB11420 vistas
parousiash_gia_gymnasio_no_vid.pptx por ssusereb1479
parousiash_gia_gymnasio_no_vid.pptxparousiash_gia_gymnasio_no_vid.pptx
parousiash_gia_gymnasio_no_vid.pptx
ssusereb14793 vistas
Asfaleia sto diadiktyo por 4gymsch
Asfaleia sto diadiktyoAsfaleia sto diadiktyo
Asfaleia sto diadiktyo
4gymsch44 vistas
κινδυνοι por 14DS
κινδυνοικινδυνοι
κινδυνοι
14DS252 vistas
σχολικός εκφοβισμός por Stella Stath
σχολικός εκφοβισμόςσχολικός εκφοβισμός
σχολικός εκφοβισμός
Stella Stath212 vistas
σχολικός εκφοβισμός por Stella Stath
σχολικός εκφοβισμόςσχολικός εκφοβισμός
σχολικός εκφοβισμός
Stella Stath273 vistas
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του por Vasso Servou
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_τουEμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Vasso Servou1.2K vistas
Διαδικτυο.pptx por protypo
Διαδικτυο.pptxΔιαδικτυο.pptx
Διαδικτυο.pptx
protypo19 vistas
Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptx por protypo
Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptxΙφιγένεια Περακάκη Γ3.pptx
Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptx
protypo9 vistas

Más de Spanidou

Φρουτοπία -Κόμικ ΣΤ΄ 03-May-2023 por
Φρουτοπία -Κόμικ ΣΤ΄ 03-May-2023 Φρουτοπία -Κόμικ ΣΤ΄ 03-May-2023
Φρουτοπία -Κόμικ ΣΤ΄ 03-May-2023 Spanidou
19 vistas13 diapositivas
Σε φωτο και ηχητικό ντοκουμέντο ο αγώνας των Κυπρίων κατά των Άγγλων por
Σε φωτο και ηχητικό ντοκουμέντο ο αγώνας των Κυπρίων κατά των ΆγγλωνΣε φωτο και ηχητικό ντοκουμέντο ο αγώνας των Κυπρίων κατά των Άγγλων
Σε φωτο και ηχητικό ντοκουμέντο ο αγώνας των Κυπρίων κατά των ΆγγλωνSpanidou
42 vistas24 diapositivas
παρουσίαση αλέξανδρος κύπρος 2 (εντελώς ολοκληρωμένο) por
παρουσίαση αλέξανδρος κύπρος 2 (εντελώς ολοκληρωμένο)παρουσίαση αλέξανδρος κύπρος 2 (εντελώς ολοκληρωμένο)
παρουσίαση αλέξανδρος κύπρος 2 (εντελώς ολοκληρωμένο)Spanidou
168 vistas14 diapositivas
Φωτογραφίες και ηχητικό ντοκουμέντο από το Αντάρτικο κατά των Άγγλων por
Φωτογραφίες και ηχητικό ντοκουμέντο από το Αντάρτικο κατά των ΆγγλωνΦωτογραφίες και ηχητικό ντοκουμέντο από το Αντάρτικο κατά των Άγγλων
Φωτογραφίες και ηχητικό ντοκουμέντο από το Αντάρτικο κατά των ΆγγλωνSpanidou
55 vistas24 diapositivas
Κύπρος(αξιοθέατα) por
Κύπρος(αξιοθέατα)Κύπρος(αξιοθέατα)
Κύπρος(αξιοθέατα)Spanidou
190 vistas8 diapositivas
Γνωρίζω την Κύπρο και την Ελλάδα (αξιοθέατα) por
 Γνωρίζω την Κύπρο και την Ελλάδα (αξιοθέατα) Γνωρίζω την Κύπρο και την Ελλάδα (αξιοθέατα)
Γνωρίζω την Κύπρο και την Ελλάδα (αξιοθέατα)Spanidou
45 vistas13 diapositivas

Más de Spanidou(20)

Φρουτοπία -Κόμικ ΣΤ΄ 03-May-2023 por Spanidou
Φρουτοπία -Κόμικ ΣΤ΄ 03-May-2023 Φρουτοπία -Κόμικ ΣΤ΄ 03-May-2023
Φρουτοπία -Κόμικ ΣΤ΄ 03-May-2023
Spanidou19 vistas
Σε φωτο και ηχητικό ντοκουμέντο ο αγώνας των Κυπρίων κατά των Άγγλων por Spanidou
Σε φωτο και ηχητικό ντοκουμέντο ο αγώνας των Κυπρίων κατά των ΆγγλωνΣε φωτο και ηχητικό ντοκουμέντο ο αγώνας των Κυπρίων κατά των Άγγλων
Σε φωτο και ηχητικό ντοκουμέντο ο αγώνας των Κυπρίων κατά των Άγγλων
Spanidou42 vistas
παρουσίαση αλέξανδρος κύπρος 2 (εντελώς ολοκληρωμένο) por Spanidou
παρουσίαση αλέξανδρος κύπρος 2 (εντελώς ολοκληρωμένο)παρουσίαση αλέξανδρος κύπρος 2 (εντελώς ολοκληρωμένο)
παρουσίαση αλέξανδρος κύπρος 2 (εντελώς ολοκληρωμένο)
Spanidou168 vistas
Φωτογραφίες και ηχητικό ντοκουμέντο από το Αντάρτικο κατά των Άγγλων por Spanidou
Φωτογραφίες και ηχητικό ντοκουμέντο από το Αντάρτικο κατά των ΆγγλωνΦωτογραφίες και ηχητικό ντοκουμέντο από το Αντάρτικο κατά των Άγγλων
Φωτογραφίες και ηχητικό ντοκουμέντο από το Αντάρτικο κατά των Άγγλων
Spanidou55 vistas
Κύπρος(αξιοθέατα) por Spanidou
Κύπρος(αξιοθέατα)Κύπρος(αξιοθέατα)
Κύπρος(αξιοθέατα)
Spanidou190 vistas
Γνωρίζω την Κύπρο και την Ελλάδα (αξιοθέατα) por Spanidou
 Γνωρίζω την Κύπρο και την Ελλάδα (αξιοθέατα) Γνωρίζω την Κύπρο και την Ελλάδα (αξιοθέατα)
Γνωρίζω την Κύπρο και την Ελλάδα (αξιοθέατα)
Spanidou45 vistas
Η επανάσταση στην Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία por Spanidou
Η επανάσταση στην Ήπειρο, Θεσσαλία, ΜακεδονίαΗ επανάσταση στην Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία
Η επανάσταση στην Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία
Spanidou458 vistas
Το λιοντάρι por Spanidou
Το λιοντάριΤο λιοντάρι
Το λιοντάρι
Spanidou498 vistas
Το νερό por Spanidou
Το νερόΤο νερό
Το νερό
Spanidou476 vistas
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου por Spanidou
Η επανάσταση στα νησιά του ΑιγαίουΗ επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Spanidou81 vistas
H Άλωση της Τριπολιτσάς por Spanidou
H Άλωση της ΤριπολιτσάςH Άλωση της Τριπολιτσάς
H Άλωση της Τριπολιτσάς
Spanidou903 vistas
Πεπτικό Σύστημα por Spanidou
Πεπτικό ΣύστημαΠεπτικό Σύστημα
Πεπτικό Σύστημα
Spanidou391 vistas
Οι πλανήτες por Spanidou
Οι πλανήτεςΟι πλανήτες
Οι πλανήτες
Spanidou164 vistas
Πουλιά Αξιού por Spanidou
Πουλιά ΑξιούΠουλιά Αξιού
Πουλιά Αξιού
Spanidou134 vistas
Mνημεία por Spanidou
MνημείαMνημεία
Mνημεία
Spanidou183 vistas
Οι Ρωμαίοι por Spanidou
Οι ΡωμαίοιΟι Ρωμαίοι
Οι Ρωμαίοι
Spanidou278 vistas
Οι Μάγιας por Spanidou
Οι ΜάγιαςΟι Μάγιας
Οι Μάγιας
Spanidou301 vistas
Nαπολέων Bοναπάρτης por Spanidou
Nαπολέων Bοναπάρτης Nαπολέων Bοναπάρτης
Nαπολέων Bοναπάρτης
Spanidou327 vistas
Θρησκείες του κόσμου por Spanidou
Θρησκείες του κόσμουΘρησκείες του κόσμου
Θρησκείες του κόσμου
Spanidou252 vistas
Οι πιο διάσημοι φυσικοί!!!! por Spanidou
Οι πιο διάσημοι φυσικοί!!!!Οι πιο διάσημοι φυσικοί!!!!
Οι πιο διάσημοι φυσικοί!!!!
Spanidou2K vistas

Último

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
34 vistas33 diapositivas
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
10 vistas3 diapositivas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
314 vistas15 diapositivas
Αιολική Γη por
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική ΓηDimitra Mylonaki
26 vistas25 diapositivas
Το σκιάχτρο por
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
9 vistas14 diapositivas
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
16 vistas22 diapositivas

Último(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212314 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c5 vistas
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212402 vistas
Σχολικός εκφοβισμός por ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b35 vistas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 vistas
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas9 vistas
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou7 vistas
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki8 vistas

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ Προσωπικά δεδοµένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα άτοµο και το περιγράφει, όπως ονοµατεπώνυµο, ηλικία, κατοικία, επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, οικονοµική κατάσταση, κ.ά. Τα προσωπικά σου δεδοµένα χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή βάση, καθώς εσύ περιηγείσαι στο ∆ιαδίκτυο. ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ; Η ανωνυµία στο ∆ιαδίκτυο και η δυνατότητα δηµιουργίας ψεύτικων προφίλ, οδηγεί στο να µην ξέρουµε πραγµατικά µε ποιόν επικοινωνούµε. Άντρες χρησιµοποιούν προφίλ µε γυναικεία χαρακτηριστικά και το αντίστροφο, προσπαθώντας να αποσπάσουν τα προσωπικά στοιχεία ενός παιδιού και να το παρασύρουν. Προτρέψτε το παιδί να µην χρησιµοποιεί εύκολους κωδικούς πρόσβασης στις ιστοσελίδες που εγγράφεται, όπως ηµεροµηνίες γέννησης. ∆ιαβάστε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεται και εγγράφεται το παιδί σας (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, στα forums και τα ιστολόγια). Στη συνέχεια συστήστε και στο παιδί σας να κάνει το ίδιο. Συµβουλεύστε το παιδί σας να µη δηµοσιεύει φωτογραφίες ή βίντεο που δε θα έδειχνε σε ανθρώπους στον «πραγµατικό κόσµο» ή που θα µπορούσε να το φέρει σε δύσκολη θέση όταν µεγαλώσει. Τονίστε του ότι η δηµοσιοποίηση υλικού (φωτογραφίες ή βίντεο) που αφορά τρίτους, απαιτεί σε κάθε περίπτωση την άδειά τους. Εφόσον το παιδί διαθέτει το δικό του ιστολόγιο, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόµενό του δεν είναι υβριστικό ή ρατσιστικό. Και µην ξεχνάτε ότι πρέπει πρώτα εσείς οι γονείς να ακολουθείτε τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης ώστε να δίνετε το παράδειγµα στα παιδιά σας… σκεφτείτε πώς θα ένιωθε το παιδί σας αν ενώ το παροτρύνετε να προφυλάσσει τις προσωπικές του φωτογραφίες εσείς τις ανεβάζετε στο Facebook; ∆ιδάξτε στο παιδί πως όπως συµπεριφέρεται στην πραγµατική ζωή, έτσι θα πρέπει να συµπεριφέρεται και στο ∆ιαδίκτυο.
 • 2. CHAT ROOMS Με τον όρο chat rooms (δωµάτια επικοινωνίας) αναφερόµαστε σε διαδικτυακούς χώρους που επιτρέπουν την άµεση και σε πραγµατικό χρόνο επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΣΤΑ CHAT ROOMS: Ενηµερωθείτε για το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιείται στα chat rooms (emoticons, greeklish, ακρωνύµια). Ακόµη καλύτερα ζητήστε από το παιδί σας να σας εκπαιδεύσει!!! Συζητήστε µε τα παιδιά σας για την δραστηριότητά τους στα chat rooms, ποια chat rooms επισκέπτονται ή ποια θα ήθελαν να επισκεφτούν, για τι θέµατα συζητάνε κ.λπ.. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να σας µιλήσουν για τους νέους εικονικούς τους φίλους. Εξηγήστε τους γιατί στο ∆ιαδίκτυο δεν πρέπει να εµπιστεύονται άτοµα που δε γνωρίζουν στην πραγµατική τους ζωή και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτουν πληροφορίες (π.χ. αριθµό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή όνοµα σχολείου) για τα ίδια ή την οικογένειά τους. Μιλήστε τους σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισµού, της αποπλάνησης, της υποκλοπής προσωπικών δεδοµένων και της ανταλλαγής ανάρµοστων φωτογραφιών. Προτρέψτε τα να σας αναφέρουν κάθε περίπτωση που έχουν υποστεί οποιουδήποτε είδους παρενόχληση ή συµπεριφορά που τα έκανε να αισθανθούν αµηχανία ή φόβο. Παρακινείστε τα παιδιά σας να χρησιµοποιούν ψευδώνυµο το οποίο όµως δεν παραπέµπει στην ηλικία ή το φύλο τους. ∆ιδάξτε τα παιδιά σας πώς να σώζουν αντίγραφο µιας συνοµιλίας και πώς να αποκλείουν/να αγνοούν κάποιον και να αναφέρουν κάτι ανάρµοστο στον διαχειριστή του chat room. Σε κάθε περίπτωση το κλειδί είναι η επικοινωνία µε τα παιδιά!!! ∆εν θα πρέπει να αισθάνονται ότι εάν τους συµβεί κάτι κακό θα θεωρηθούν υπεύθυνα. Αντίθετα, πρέπει να αισθάνονται ότι οι γονείς τους θα δείξουν κατανόηση και θα τα βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους και να χρησιµοποιήσουν το ∆ιαδίκτυο µε ασφάλεια.
 • 3. CYBERBULLYING ΠΩΣ ΕΚ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ Αποστολή ανεπιθύµητων µηνυµάτων µε υβριστικό-προσβλητικό-σεξουαλικό-απειλητικό-εκβιαστικό περιεχόµενο. ∆ιάδοση προσβλητικών φηµών online (π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης). ∆υσφήµηση σε τρίτους κάνοντας αναρτήσεις ή στέλνοντας email χρησιµοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του θύµατος. Ανάρτηση φωτογραφιών-βίντεο στο ∆ιαδίκτυο, ιστοσελίδες, blogs, chat rooms. Ενοχλητικές κλήσεις και sms στο κινητό τηλέφωνο. Η δηµιουργία ιστοσελίδων που στοχοποιούν συγκεκριµένα άτοµα καλώντας άλλους να δηµοσιεύσουν µηνύµατα µίσους. Η αποστολή ιών (ειδικών κακόβουλων προγραµµάτων trojan horses (δούρειοι ίπποι) µε σκοπό την υποκλοπή κωδικών. Εκφοβισµός στη διάρκεια ενός διαδραστικού online παιχνιδιού. ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ CYBERBULLYING; Η επικοινωνία µε το παιδί είναι το κλειδί! Είναι σηµαντικό να ακούσετε προσεκτικά τι λέει το παιδί για τις online εµπειρίες του και να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες που το παιδί σας επισκέπτεται. Θα πρέπει να κρατήσετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία κι όχι να τα διαγράψετε. Είναι χρήσιµα σε µια πιθανή ψηφιακή διερεύνησή τους από τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Συχνά, αυτός που κάνει cyberbullying είναι κάποιος γνωστός αυτού που το υφίσταται. Σε αυτήν την περίπτωση είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν οι γονείς του παιδιού για τη συµπεριφορά του και το σχολείο του (διευθυντής-καθηγητής). Σε περιπτώσεις όπου η παρενόχληση επιµένει και προέρχεται από άγνωστο αποστολέα, µπορείτε να καταγγείλετε το περιστατικό στη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Ζητήστε τη βοήθεια ενός ειδικού σε τέτοιου είδους θέµατα (ψυχολόγου). Ο ψηφιακός εκφοβισµός είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισµού, επιθετικότητας, παρενόχλησης, τροµοκρατικής ή αυταρχικής συµπεριφοράς που πραγµατοποιείται µέσω του ∆ιαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, η οποία επαναλαµβάνεται ανά τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήµατα. Στόχος του επιτιθέµενου είναι να προκαλέσει ζηµιά ή να βλάψει το θύµα του.
 • 4. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ Με τον όρο Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης αναφερόµαστε σε ιστοτόπους, στους οποίους οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν προσωπικές σελίδες, να ανταλλάξουν πληροφορίες και περιεχόµενο, να επικοινωνήσουν και να διασκεδάσουν µέσω εφαρµογών και παιχνιδιών, χωρίς να διαθέτουν εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. Οι πιο δηµοφιλείς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook, το Τwitter, το Instagram και το Youtube. Λέµε ΝΑΙ στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης, αλλά ακολουθώντας βασικούς κανόνες. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ: Μείνετε κοντά στα παιδιά σας και εµπλακείτε σε κάθε διαδικτυακή τους δραστηριότητα στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης µε τον ίδιο τρόπο που κάνετε στις δραστηριότητες του σχολείου. Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να περιηγηθείτε σε αυτά. Θυµηθείτε ότι η απαγόρευση οδηγεί, συνήθως, σε αντίθετα αποτελέσµατα. Εξηγήστε στα παιδιά σας γιατί δε δηµοσιοποιούµε υλικό µε προσωπικά δεδοµένα µας στο ∆ιαδίκτυο. Να έχετε υπόψη σας ότι για ο,τιδήποτε δηµοσιεύουµε στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης αποποιούµαστε τα πνευµατικά δικαιώµατα. Συµβουλεύστε τα παιδιά σας να µην δηµοσιοποιούν την καθηµερινή τους δραστηριότητα στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης µέσω της διαδικασίας check in. Το ίδιο ισχύει και για την ανάρτηση φωτογραφιών, στις οποίες φαίνεται καθαρά το σπίτι τους, το σχολείο ή το µέρος που συχνάζουν. Τονίστε στα παιδιά σας ότι δεν εµπιστευόµαστε άτοµα τα οποία δεν γνωρίζουµε και στην πραγµατική ζωή. Προσοχή απαιτείται και στις πληροφορίες που δίνουµε και στο περιεχόµενο (αρχεία, εικόνες, βίντεο) που ανταλλάσσουµε µε οποιονδήποτε χρήστη του ∆ιαδικτύου. Ακόµη και οι γνωστοί µπορεί να αποδειχθούν άγνωστοι! Αποτρέψτε τα παιδιά σας να συναντηθούν µε άτοµα που γνώρισαν µέσω των Μέσων Κοινωνικών ∆ικτύωσης. Κατά τη δηµιουργία του λογαριασµού, συµβουλέψτε τα παιδιά σας να επιλέγουν ασφαλείς κωδικούς και να πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες ρυθµίσεις απορρήτου ώστε ο λογαριασµός τους να είναι περισσότερο ασφαλής. Αν αντιληφθείτε ότι έχουν κλέψει τον λογαριασµό σας ή των παιδιών σας, αναφέρετε την κλοπή του λογαριασµού στο µέσο κοινωνικής δικτύωσης µέσω της προτεινόµενης από αυτό διαδικασίας (report).
 • 5. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ O κόσµος που περιγράφουν δε σταµατά ποτέ και υφίσταται ακόµα και όταν ο παίκτης δεν είναι συνδεδεµένος. Οι διαδικτυακές δυνατότητες επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία χιλιάδων παικτών, από διαφορετικές χώρες και πολιτισµικό υπόβαθρο, και την αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, προσφέρουν ένα ισχυρότατο σύστηµα συνεχών ανταµοιβών µέσα από πίστες και ανταµοιβές, µέσα σε έναν κόσµο που συνεχώς εξελίσσεται και εµπλουτίζεται. Τα διαδικτυακά παιχνίδια κρατάνε τους παίκτες σε εγρήγορση, και είναι σχεδιασµένα για να προσελκύουν µεγάλους αριθµούς παικτών, ενώ τα τελευταία χρόνια αποτελούν µια ξεχωριστή µόδα. Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι δισδιάστατα ή τρισδιάστατα παιχνίδια που παίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στις παιχνιδοµηχανές και, µέσω του διαδικτύου, ο χρήστης µπορεί να παίζει και να αλληλεπιδρά σε έναν ενιαίο, εικονικό κόσµο.
 • 6. ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΟΥΝ Το παιδί ασχολείται συνεχώς µε το διαδίκτυο, παραµελώντας συχνά τις υποχρεώσεις του. Το παιδί ξεχνιέται συχνά στον υπολογιστή και δεν έχει συναίσθηση του χρόνου που αναλώνει σε αυτόν. Προτιµά τα παιχνίδια στο διαδίκτυο, από το να συναντά φίλους του, µε αποτέλεσµα να αποµονώνεται. Πέφτει η απόδοση του στο σχολείο. Το διαδίκτυο το απασχολεί ακόµα και την ώρα του φαγητού ή την ώρα που διαβάζει. Αντιδρά πολύ νευρικά, θυµωµένα ή επιθετικά όταν κάποιος το διακόπτει από το παιχνίδι ή από τη συζήτηση που έχει online. Ξενυχτά συχνά για να µένει συνδεδεµένος/ συνδεδεµένη στο διαδίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν να παρατηρήσουµε τα προειδοποιητικά σηµάδια, να αντιδράσουµε και να βρούµε έναν τρόπο διαχείρισης της κατάστασης, θέτοντας ένα πλαίσιο ώστε να αποµακρύνουµε το παιδί ή τον έφηβο από τη µόνιµη ασχολία του µε το διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχουν τεθεί κάποιες βάσεις ώστε όταν το παιδί φτάνει στην εφηβεία, να υπάρχουν όρια. Για να υπάρξουν ωστόσο όρια θα πρέπει και οι γονείς να µπορούν να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο για να συµβουλέψουν και να κατευθύνουν κατάλληλα το παιδί. Ο σκοπός µας είναι να βοηθήσουµε τα παιδιά µας να αναπτύξουν τα ίδια τον απαραίτητο αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία αναφορικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Οι έρευνες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου που παρουσιάζουν κατάχρηση ή εθισµό σε αυτό, είναι παίκτες διαδικτυακών παιχνιδιών.
 • 7. Τα παιδιά πολλές φορές συνοµιλούν διαδικτυακά µε άτοµα που δε γνωρίζουν νοµίζοντας ότι µιλάνε µε κάποιο γνωστό. Στη συνέχεια, αποστέλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως ονοµατεπώνυµο, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθµούς, ανεβάζουν (upload) ή αποστέλλουν (send) φωτογραφίες τους κάποιες φορές µε προκλητικό περιεχόµενο ή ακόµα συναντιούνται µε τα άτοµα αυτά. Τα συγκεκριµένα άτοµα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «αρπακτικά», εκµεταλλεύονται την παιδική άγνοια, προκειµένου να ικανοποιήσουν µελλοντικά τις απεχθείς ορέξεις τους. Ο διαδικτυακός εκβιασµός και εξαναγκασµός παιδιών έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Το φαινόµενο, γνωστό και ως «sextortion», αναφέρεται σε χρήση πληροφοριών ή εικόνων σεξουαλικής φύσεως από τους κυβερνοεγκληµατίες µε σκοπό το θύµα να παράγει πρωτότυπο υλικό, να καταβάλει χρήµατα ή να προβεί σε άλλες ενέργειες. ΟΙ ∆ΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ∆ΥΟ ΚΙΝΗΤΡΑ • Σεξουαλικό ενδιαφέρον • Οικονοµικό ενδιαφέρον Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ως άνω φαινόµενο, οι Αρχές Επιβολής του Νόµου στο σύνολο των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένωσαν τις δυνάµεις τους µε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα προχώρησαν στην εκστρατείας ενηµέρωσης «#Say NO» («Πες ΟΧΙ»). Σχετικοί σύνδεσµοι: https://www.europol.europa.eu/sayno (Εκστρατεία της Europol) https://www.youtube.com/watch?v=cZAiW61p9DQ (Βίντεο της εκστρατείας) Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης πέσει θύµα διαδικτυακού εκβιασµού και εξαναγκασµού δεν πρέπει να πληρώσει και να ντραπεί να αναφέρει το γεγονός στις Αστυνοµικές Αρχές. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ Να µην υποκύψει στους εκβιασµούς και να µην πληρώσει τίποτα. Να αναζητήσει βοήθεια. Να συλλέξει τις αποδείξεις και να µη διαγράψει τίποτα. Να σταµατήσει την επικοινωνία και να µπλοκάρει το άτοµο. Να καταγγείλλει το περιστατικό. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Η επίτευξη σωστής επικοινωνίας µεταξύ γονιών και παιδιών είναι πρωταρχικός παράγοντας. Σηµαντική είναι η εποπτεία των συσκευών και των αποθηκευτικών µέσων αυτών. Καλό είναι να γνωρίζετε από πριν τους κωδικούς πρόσβασης στα εκάστοτε προφίλ- λογαριασµούς στα οποία εισέρχεται το παιδί. Καλό είναι παιδιά νεαρής ηλικίας µικρότερα των δεκατεσσάρων (14) ετών, να µη διαθέτουν λογαριασµούς σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Να αποφεύγεται «το ανέβασµα» (upload) ή η αναφορά σε κάποια συζήτηση, προσωπικών στοιχείων. Αποφυγή ανεβάσµατος ή αποστολής φωτογραφιών µε άσεµνο περιεχόµενο. Σε περίπτωση «ανεβάσµατος» απλής φωτογραφίας µε κανονικό περιεχόµενο, να µην απεικονίζονται ευδιάκριτα σε αυτή τα πρόσωπα των παιδιών, ή νxα είναι µε µακρινή λήψη. Να µη γίνεται αποδοχή ως φίλος/η, άγνωστων ατόµων, σε προφίλ ή λογαριασµούς που τυχόν διαθέτουν τα παιδιά. Οι φίλοι που διαθέτει το παιδί σε κάποιο προφίλ να είναι µόνο γνωστοί και στην πραγµατική ζωή. Αποφυγή ανοίγµατος οποιουδήποτε συνδέσµου (link), άγνωστης προέλευσης. Συµβουλεύετε τα παιδιά για την αποφυγή χρήσης κάµερας, κυρίως όταν η συνοµιλία γίνεται µε άγνωστα άτοµα, χωρίς την παρουσία σας. Από τα συχνότερα αδικήµατα που αντιµετωπίζει η Υπηρεσία µας µε την πάροδο των τελευταίων ετών είναι αυτό της πορνογραφίας ανηλίκων, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων και ο διαδικτυακός εκβιασµός και εξαναγκασµός παιδιών (sextortion). ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
 • 8. Στο διαδίκτυο διακινούνται παράνοµα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Κάθε διαδικτυακή πηγή αγοράς φαρµάκων είναι παράνοµη και µη εγκεκριµένη από τους αρµόδιους φορείς. Η διαδικτυακή αγορά φαρµάκων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. Πάνω από το 50% των φαρµάκων που πωλούνται µέσω διαδικτύου είναι πλαστά, νοθευµένα, αµφιβόλου ποιότητας, αποτελεσµατικότητας και επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών. Όλα τα φάρµακα που κυκλοφορούν νόµιµα στην Ελλάδα πρέπει να έχουν ταινία γνησιότητας την οποία χορηγεί ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Εµφανίστηκε µήνυµα-διαφήµιση που σας ζητάει να καταχωρήσετε το κινητό σας για να λάβετε µέρος σε διαγωνισµό; Πολλές φορές τα µηνύµατα αυτά µπορεί να είναι παραπλανητικά µε σκοπό να σας χρεώσουν. Γι’ αυτό αν, πατώντας σε κάποιο διαφηµιστικό µήνυµα, βρεθείτε σε σελίδα που ζητά προσωπικά σας δεδοµένα, ελέγξτε το προσεκτικά.
 • 9. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Προστατέψτε τις κάρτες σου, όπως θα προστάτευες τα µετρητά σου. Μην αποθηκεύεις ή σηµειώνεις τον κωδικό σου PIN. Ποτέ µην αποκαλύπτεις το PIN σου σε οποιονδήποτε. Αποθήκευσε τον αριθµό επικοινωνίας της Υπηρεσίας αποκλεισµού καρτών (της τράπεζάς σου). Εξοικειώσου µε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της κάρτας σου. Πάντα να διατηρείς την κάρτα σου στην κατοχή σου. Όρισε όρια ανάληψης και αγορών στην κάρτα σου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Οι κάρτες που έχουν λήξει πρέπει να ακυρώνονται µε κοπή σε πολλά κοµµάτια, ώστε η µαγνητική λωρίδα και το chip να καταστρέφονται. Μόνο εγκληµατίες θα ζητήσουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής σου ή τα στοιχεία της κάρτας σου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεφώνου. Ούτε η τράπεζά σου ούτε οι αστυνοµικές αρχές θα σου ζητήσουν ποτέ κάτι τέτοιο. Αν έχεις αποκαλύψει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής σου ή τα στοιχεία της κάρτας σου σε άγνωστο άτοµο, ακύρωσε την κάρτα και επικοινώνησε αµέσως µε την τράπεζά σου. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΟNLINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Αγόρασε από αξιόπιστες πηγές. Πραγµατοποίησε αγορές από εταιρείες και καταστήµατα που γνωρίζεις ή που έχεις αγοράσει ξανά και έλεγξε τις αξιολογήσεις κάθε πωλητή σε ιστοσελίδες όπως Amazon και EBay. Έλεγξε τις επαναλαµβανόµενες χρεώσεις. Πριν δώσεις τα στοιχεία της κάρτας σου για την πληρωµή µιας επαναλαµβανόµενης υπηρεσίας µέσω διαδικτύου, ψάξε τον τρόπο διακοπής αυτής. Πολλά διαδικτυακά καταστήµατα ζητούν την αποθήκευση των στοιχείων πληρωµής. Σκέψου διπλά πριν αποφασίσεις και βεβαιώσου ότι κατανοείς τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Χρησιµοποίησε κάρτες κατά τις διαδικτυακές αγορές. Οι περισσότερες κάρτες διαθέτουν ισχυρή πολιτική προστασίας πελάτη. Εάν δεν λάβεις το προϊόν που έχεις παραγγείλει, ο εκδότης της κάρτας θα σε αποζηµιώσει. Βεβαιώσου για την ασφαλή διαδικασία µεταφοράς δεδοµένων. Αναζήτησε το σύµβολο του λουκέτου στη γραµµή URL και τη χρήση των πρωτοκόλλων HTTPS και SSL κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Αποθήκευε πάντα όλα τα παραστατικά (έγγραφα) που σχετίζονται µε διαδικτυακές αγορές. Ενδέχεται να χρειαστούν για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων της αγοράς ή για την απόδειξη της πληρωµής των προϊόντων. Εάν δεν αγοράζεις συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία, µην υποβάλλεις τα στοιχεία της κάρτας σου. Όταν αγοράζεις µέσω διαδικτύου από ιδιώτη, µη στέλνεις χρήµατα προκαταβολικά στον πωλητή. Εάν είναι δυνατό, διατήρησε το δικαίωµα της πρότερης παραλαβής των προϊόντων (διαδικασία αντικαταβολής). Μην στέλνεις χρήµατα σε κάποιον που δε γνωρίζεις. Εάν κάποιος σε προσεγγίσει µέσω διαδικτύου και σου ζητήσει χρήµατα σκέψου εάν θα έδινες µετρητά σε άγνωστο πρόσωπο στο δρόµο. Ποτέ µη δίνεις τον αριθµό της κάρτας σου, το PIN ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την κάρτα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Απόφυγε διαδικτυακές αγορές σε ιστοσελίδες που δεν χρησιµοποιούν πλήρη αυθεντικοποίηση (Verified by Visa/Mastercard Secure Code). Ποτέ µη στέλνεις στοιχεία της κάρτας σου, µε µη κρυπτογραφηµένο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Μερικά διαδικτυακά καταστήµατα εκτός Ευρώπης, ίσως αιτηθούν την αποστολή µέσω fax, αντιγράφου της κάρτας ή του διαβατηρίου σου, ως εγγύηση.
 • 10. Όπως συµβαίνει στον πραγµατικό κόσµο έτσι και στο ∆ιαδίκτυο, υπάρχουν απατεώνες που έχουν σκοπό να κλέψουν τα προσωπικά σας στοιχεία (όνοµα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.), τα χρήµατά σας, ή και τα δύο. Γι' αυτό απαιτείται µεγάλη προσοχή όταν σερφάρουµε στο ∆ιαδίκτυο. Η απάτη στο συµβατικό κόσµο είναι ένα από τα πιο συνηθισµένα εγκλήµατα. Η εµφάνιση, όµως, και ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου, µεγιστοποίησε τις δυνατότητες για διάπραξη νέων µορφών απάτης. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ισπανικό Λόττο «Νιγηριανή» απάτη Spamming Phishing προσωπικών στοιχείων Απάτες µε ψευδείς διαγωνισµούς για δωροεπιταγές από γνωστές αλυσίδες καταστηµάτων- σούπερ µάρκετ ∆ιαδικτυακή απάτη που υπόσχεται δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια Απάτη µε ταξιδιωτικά πακέτα διακοπών. Aπάτες µε δήθεν αγορές - πωλήσεις αυτοκινήτων Απάτες µε αγγελίες ενοικίασης σπιτιών µέσω διαδικτύου Απάτες µε προγνωστικά αθλητικών αγώνων Απάτες µε πρόφαση τις διαδικτυακές γνωριµίες Απάτες µε χορήγηση δανείων από µη αδειοδοτηµενους φορείς Απάτες µε τη µέθοδο του «ενδιάµεσου» - εξαπάτηση επαγγελµατιών στο διαδίκτυο (Business e-mail Compro- mise-BEC) Απάτες µε Θέσεις εργασίας ΑΠΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
 • 11. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙΣ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ RANSOMWARE; Χαρακτηριστικό γνώρισµα των ψηφιακών νοµισµάτων είναι το γεγονός πως η παραγωγή, αποθήκευση και διακίνησή τους καθώς και το σύνολο των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µε αυτά, γίνονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο. ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΩΣ Υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρηµάτων κατά την πραγµατοποίηση συναλλαγών σε διαδικτυακά ανταλλακτήρια ψηφιακών νοµισµάτων, καθόσον οι πλατφόρµες αυτές δεν υπόκεινται σε ρύθµιση και ορισµένες εξ’ αυτών έπαυσαν να λειτουργούν ή καταρρεύσαν, Η αξία ενός ψηφιακού-εικονικού νοµίσµατος δύναται να αλλάξει δυναµικά, είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητη και µπορεί ακόµη και να µηδενιστεί, Το ψηφιακό πορτοφόλι αποθήκευσης των εν λόγω εικονικών νοµισµάτων, µπορεί να υποκλαπεί, ενώ η ανάκτηση του κλειδιού ή του κωδικού πρόσβασης στο ψηφιακό πορτοφόλι, καθίσταται τεχνικά ιδιαίτερα δυσχερής έως και αδύνατη. Πολλές δωρεάν εφαρµογές που κυκλοφορούν για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) µπορεί να κρύβουν πολλές παγίδες. Γι’ αυτό πριν «κατεβάσετε» µια εφαρµογή διαβάστε τους όρους χρήσης και σε ποια στοιχεία του κινητού σας τηλέφωνου θα αποκτήσει πρόσβαση η συγκεκριµένη εφαρµογή (π.χ. λίστα επαφών, εντοπισµός θέσης) και ψάξτε σε κάποια διαδικτυακή µηχανή αναζήτησης κριτικές για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Επίσης το «κατέβασµα» ύποπτων εφαρµογών µπορεί να µολύνει τη φορητή σας συσκευή (Mobile Malware) και έτσι να χάσετε προσωπικά σας στοιχεία. ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τήρησε αντίγραφα ασφαλείας. Χρησιµοποίησε ένα ισχυρό λογισµικό προστασίας από ιούς. ∆ιατήρησε το σύνολο του λογισµικού στον υπολογιστή σου ενηµερωµένο. Ενεργοποίησε την επιλογή «Εµφάνιση επεκτάσεων αρχείων» στις ρυθµίσεις των Windows στον υπολογιστή σου. ∆ιαβάστε περισσότερα: www.nomoreransom.org
 • 12. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ www.cyberkid.gov.gr www.cyberalert.gr https://www.facebook.com/cyberkid.gov.gr/ https://www.facebook.com/CyberAlertGR/ https://www.instagram.com/cyberalert.gr/ https://twitter.com/CyberAlertGR https://www.youtube.com/channel/UCSECtiscTH8tkxzBzX8gVcQ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος – Cyber Crime Division Λ. Αλεξάνδρας 173, Αµπελόκηποι,Τ.Κ. 115 22, Αθήνα e-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr / Τηλ.: 11188 / Fax: 2131527471 Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Βορείου Ελλάδας Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη e-mail: ydheve@cybercrimeunit.gov.gr / Τηλ.: 11188 / Fax: 2131527666