Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (16)

Similares a Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY! (20)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016
 2. 2. Godt kvartalsresultat 2 671 467 527 302 2. kv 20162. kv 20152. kv 20142. kv 2013 Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2.kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 15,6 25,7 17,6 17,4 2. kv 20162. kv 20152. kv 20142. kv 2013 Solvensmargin 31.03.16 (uten bruk av overgangsregler) * 912845 687 2. kv 20162. kv 20152. kv 2014 1.009 2. kv 2013 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 152 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 265 % SpareBank 1 Forsikring AS: 127%
 3. 3. God underliggende drift i alle selskaper Resultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik på pensjoner 3 304 634 320 441 53 5248 SkadeforsikringLivsforsikring 32 ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon 2015 2016 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 4. 4. Forretningsområde Forsikring
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Bedring i underliggende drift Økte premieinntekter og 15 % økning i salgsvolum for risikoprodukter i PM Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK  Brutto premieinntekter: 2.507 (2.323)  Risikoresultat: 178 (162)  Administrasjonsresultat: 2 (4)  Renteresultat: 145 (188)  Resultat før skatt: 320 (304)  Solvensmargin *) : 127 % 5 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 147 179 175 145 3 0 50 100 150 200 250 300 350 4. kv 20153. kv 2015 2. kv 20161. kv 20162. kv 2015 236 284 325 304 320 0 50 100 150 200 250 300 350 2. kv 20132. kv 2012 2. kv 20162. kv 20152. kv 2014 *) Per 31. mars 2016. Uten bruk av overgangsregler
 6. 6. Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende lønnsomhet Redusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 79 som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.  Brutto premieinntekter: 2.646 (2.678)  Forsikringsresultat: 350 (415)  Brutto avviklingsgevinster 166 (251)  Netto finansresultat: 170 (143)  Resultat før skatt: 441 (634)  Solvensmargin *) : 265 % 6 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 383 263 382 234207 0 100 200 300 400 500 600 700 2.kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 2015 1.kv 2016 438 665 634 441 0 100 200 300 400 500 600 700 2. kv 2013 2.kv 20162. kv 20152. kv 2014 *) Per 31. mars 2016. Uten bruk av overgangsregler
 7. 7. Forsikringsresultatet • En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 78 mill. kroner lavere sammenlignet med 1. halvår 2015. • Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet har økt noe sammenlignet med fjoråret. Økningen i privatmarkedet (+ 56 mill. kroner) skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, spesielt for produktgruppen Motor. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 166 (251) mill. kroner i 1. halvår 2016 (2015). Combined ratio • CR for egen regning: 85,3% (83,4 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 7 Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 22,0 21,8 21,2 61,4 63,5 59,8 2015 81,0 2. kv 2016 85,3 2. kv 2015 83,4 KostnadsprosentSkadeprosent 416 350330 259 2. kv 20162. kv 2015 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat
 8. 8. ODIN Forvaltning AS
 9. 9. 31 30 14 22 26 1. kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 2015 2. kv 2016 Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK ODIN Forvaltning Positiv resultatutvikling 9  Driftsinntekter: 162 (175)  Resultat før skatt: 48 (53)  Forvaltningskapital: 39 288 (37 468)  Egenkapitalavkastning : 42,0 % (45,7) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 10. 10. Fordringsadministrasjon
 11. 11. SpareBank 1 Gruppen Finans • Består av forretningsområdene Factoring og Portefølje. • Volum- og inntektsvekst i begge forretningsområdene. • Samlede inntekter på 182 (151) mill. kroner per 2. kvartal. • Utlånsvekst på 17 % de siste 12 månedene. Conecto • Resultatfremgang som følge av vekst i eksisterende og nye kundeforhold. Fordringsadministrasjon Volum- og inntektsvekst 11 Resultat før skatt hittil (MNOK) 28 32 39 13 52 4 TotaltConectoSpareBank 1 Gruppen Finans Per 2. kv 2016 Per 2. kv 2015
 12. 12. Vedlegg
 13. 13. SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen 2016 Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp.
 14. 14. Resultat 2. kvartal og per 1. halvår 2016 15 2. kv. 2. kv. 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 145,3 179,1 320,3 303,8 454,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 233,9 383,1 441,3 633,7 1 279,4 - ODIN Forvaltning 25,6 31,0 48,0 52,8 96,0 - SpareBank 1 Medlemskort 1,8 1,8 5,3 4,2 6,2 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 23,9 14,2 39,4 27,9 83,4 - Conecto AS 9,0 -0,2 12,8 4,2 6,3 - Konsernjusteringer 114,8 -130,9 113,0 -132,7 -157,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 554,4 478,0 980,1 893,8 1 767,8 Driftskostnader morselskap -19,9 -7,2 -45,3 -30,5 -84,3 Netto finans morselskap -7,4 -2,8 -23,1 -18,4 -47,5 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 1,6 3,5 Merverdiavskrivninger 0,0 -0,9 0,0 -1,8 -22,1 RESULTAT FØR SKATT 527,1 467,0 911,7 844,7 1 617,5 Skattekostnad -117,2 -117,2 -217,8 -191,8 -301,5 RESULTAT ETTER SKATT 409,8 349,8 693,9 652,8 1 316,0
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 2. kv 2016 1. kv 2016 4. kv 2015 3. kv 2015 2. kv 2015 Året 2015 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 411,1 284,1 377,1 286,1 349,8 1 316,0 Egenkapitalavkastning (%) 17,4 % 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,6 % 17,2 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 69,4 108,4 78,8 115,8 92,8 356,6 Administrasjonsresultat (MNOK) -17,4 19,6 -1,4 21,1 -2,2 23,8 Renteresultat (MNOK) 175,3 -30,0 -216,6 -48,8 58,5 -77,3 Resultat etter skatt (MNOK) 115,2 125,3 66,7 111,3 138,4 418,4 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 203,7 146,5 253,5 319,2 275,3 987,8 Netto finansinntekter (MNOK) 108,9 60,9 122,9 -71,6 31,0 194,2 Resultat etter skatt (MNOK) 179,0 159,0 281,1 194,3 282,1 939,5 Skadeprosent f.e.r (%) 63,5 % 66,7 % 58,2 % 60,4 % 61,4 % 59,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,8 % 21,7 % 21,2 % 21,2 % 21,9 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) 85,3 % 87,9 % 81,0 % 81,5 % 83,4 % 81,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 238 5 222 5 203 5 256 5 259 5 203 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 82,6 79,5 90,0 89,3 91,5 354,7 Resultat etter skatt (MNOK) 19,8 16,4 8,2 21,7 22,7 68,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 39 288 39 377 40 932 37 266 37 468 40 932 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 7,6 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,6 % 7,1 % 6,6 % 5,8 % 5,4 % 6,6 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 24,5 14,5 31,4 8,5 10,2 63,3
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2015 2015 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 145,3 175,0 3,0 147,3 179,1 124,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 233,9 22,4 382,2 263,4 383,1 250,7 - ODIN Forvaltning 25,6 3,5 13,6 29,6 31,0 21,8 - SpareBank 1 Medlemskort 1,8 15,5 -0,4 2,4 1,8 2,4 - Fordringsadministrasjonen 32,9 3,8 45,9 11,7 14,0 18,1 - Konsernjusteringer 114,8 -1,8 2,0 -26,8 -130,9 -1,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 554,4 425,8 446,3 427,7 478,0 415,8 Driftskostnader morselskap -19,9 -25,4 -21,1 -32,7 -7,2 -23,3 Netto finans morselskap -7,4 -15,7 -14,8 -14,3 -2,8 -15,6 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,6 Resultat før skatt 527,1 384,6 412,3 380,8 468,0 378,5 Merverdiavskrivninger 0,0 - -19,4 -0,9 -0,9 -0,9 RESULTAT FØR SKATT 527,1 384,6 393,0 379,9 467,0 377,6 Skattekostnad -117,2 -100,6 -15,1 -93,8 -117,2 -74,6 RESULTAT ETTER SKATT 409,8 284,6 377,8 286,1 349,8 303,0
 17. 17. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat 2. kvartal 2016 og per. 1 halvår 18 2. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015 Risikoinntekter 527,1 496,4 1 037,5 987,9 1 994,4 Risikokostnader -448,7 -408,1 -834,6 -822,8 -1 617,4 Risikoresultat brutto 78,4 88,3 202,8 165,1 377,0 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -9,0 4,5 -25,0 -3,0 -17,1 Risikoresultat netto 69,4 92,8 177,9 162,1 359,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -3,3 Risikoresultat netto etter oppreservering 69,4 92,7 177,8 162,0 356,6 Gebyrer 241,2 227,9 479,5 450,0 913,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -172,8 -155,7 -312,2 -299,0 -590,4 Provisjoner -91,9 -80,3 -178,0 -157,2 -327,3 Administrasjonsresultat brutto -23,5 -8,0 -10,8 -6,2 -4,8 Reassuransens effekt på admin. resultatet 6,1 5,8 13,0 10,2 28,6 Administrasjonsresultat netto -17,4 -2,2 2,2 4,1 23,8 Netto finansinntekter 295,2 173,5 377,8 416,3 460,7 Garantert rente -119,9 -115,0 -232,5 -228,2 -538,0 Renteresultat 175,3 58,5 145,3 188,1 -77,3 Oppreservering fra renteresultat -1,5 -0,4 -1,5 -0,5 -0,2 Renteresultat etter oppreservering 173,9 58,2 143,8 187,5 -77,4 Eiers bidrag til oppreservering -0,1 -0,5 -1,1 -0,9 -24,9 Vederlag for rentegaranti 9,6 7,9 19,7 16,4 33,5 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 235,3 156,1 342,5 369,1 311,6 Avsetning til tilleggsavsetninger -77,1 -19,3 -44,1 -113,0 77,0 Resultat til kunder -59,8 -31,3 -78,9 -53,8 -73,8 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 64,9 24,9 120,4 53,9 87,4 Andre inntekter og kostnader til selskapet -18,0 48,7 -19,6 47,4 51,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 145,3 179,1 320,3 303,8 454,1 Skattekostnad -30,2 -40,6 -79,8 -63,4 -35,7 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 115,2 138,4 240,5 240,3 418,4
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 2. kvartal 2016 19 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 196,7 -2,3 -3,5 0,0 190,9 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -5,2 -6,1 0,5 0,0 -10,8 Renteresultat 112,3 27,9 4,9 0,3 145,3 Oppreservering -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 Eiers bidrag til oppreservering -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 Vederlag for rentegaranti 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 Resultat til kunde -108,9 -14,1 0,0 0,0 -123,0 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 100,8 100,8 Sum 212,0 5,4 1,9 101,1 320,3
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 20 2. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 110,1 100,3 216,6 198,5 406,6 Individuelle kapitalforsikringer 187,1 179,4 372,4 356,7 721,3 Kollektive pensjonsforsikringer 64,9 68,7 345,3 380,7 571,6 Ulykkesforsikringer 75,2 69,4 148,5 137,6 279,9 Gruppelivsforsikringer 176,1 170,7 413,3 407,6 749,6 Unit Link - Renteforsikringer 6,2 4,9 11,8 11,0 23,8 Unit Link - Kapitalforsikringer 39,3 43,9 76,8 90,7 162,4 Innskuddstjenestepensjon 513,0 364,2 922,5 739,9 1 476,1 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 171,9 1 001,5 2 507,2 2 322,6 4 391,3 Overførte premiereserver fra andre selskaper 300,4 141,9 876,7 283,3 546,8 Avgitt gjenforsikringspremie -52,2 -47,8 -105,0 -96,7 -200,4 Premieinntekter for egen regning 1 420,1 1 095,6 3 278,9 2 509,3 4 737,7
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 2.7 1.8 2.kv. 2015 2.kv. 2016 2.2 2.0 2.kv. 2015 2.kv. 2016
 21. 21. -4.2 2.6 3.9 2.1 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 2. kvartal 2016 25 Prosent
 22. 22. Aktivaallokering per portefølje per 2. kvartal 2016 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 16,7 (14,4) mrd. NOK 20,0 (19,9) mrd. NOK 4,6 (4,3) mrd. NOK 10,6 (10,9) mrd. 23 Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,0% 45,0% 55,0% Annet Rentefond Aksjefond 0,5% 17,6% 34,2% 35,0% 12,8% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 6,8% 16,8% 19,5% 57,0% 0,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 11,9% 15,3% 62,8% 10,0% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. halvår 24 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2015 2015 Immaterielle eiendeler 158 173 165 Investeringer 4 595 4 264 4 285 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 386 342 367 Fordringer 207 124 100 Andre eiendeler 300 152 285 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5 Investeringer i kollektivporteføljen 20 169 19 895 19 927 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 16 806 14 454 15 567 SUM EIENDELER 42 620 39 403 40 701 Innskutt egenkapital 2 491 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 324 1 285 1 463 Ansvarlig lånekapital 0 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 20 323 19 895 19 980 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 16 929 14 634 15 767 Avsetning for forpliktelser 790 615 575 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 237 215 223 Forpliktelser 418 375 285 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 108 112 135 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 42 620 39 403 40 701
 24. 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per kvartal og 1. halvår 25 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Forfalt brutto premie 1 353,7 1 568,6 1 335,0 2 922,3 2 907,2 5 329,9 Opptjente premier f.e.r. 1 311,1 1 303,4 1 300,2 2 614,5 2 578,7 5 188,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -797,7 -862,1 -722,5 -1 659,8 -1 584,2 -3 102,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -287,8 -283,4 -288,3 -571,1 -565,3 -1 099,4 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader -0,6 1,7 1,4 1,1 2,6 8,6 Andre tekniske avsetninger -21,3 -13,2 -15,9 -34,5 -17,2 -7,4 Forsikringsresultat 203,7 146,5 274,9 350,2 414,7 987,4 Netto finansinntekter 108,9 60,9 31,0 169,8 142,9 194,2 Andre kostnader -78,7 0,0 76,8 -78,8 75,7 87,4 Resultat før sikkerhetsavsetninger 233,9 207,4 382,7 441,3 633,3 1 269,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Resultat før skatt 233,9 207,4 382,7 441,3 633,3 1 279,0 Skattekostnad -55,0 -48,4 -101,0 -103,3 -169,6 -339,9 Resultat etter skatt 179,0 159,0 281,7 338,0 463,7 939,1
 25. 25. ODIN Forvaltning Resultat per kvartal og 1. halvår 26 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Forvaltningshonorarer 82,6 79,5 91,5 162,1 175,4 354,7 Sum driftsinntekter 82,6 79,5 91,5 162,1 175,4 354,7 Lønnskostnader -28,9 -28,7 -33,7 -57,6 -64,0 -134,2 Avskrivninger -3,8 -3,2 -3,3 -7,0 -6,7 -13,2 Andre driftskostnader -25,2 -26,1 -23,9 -51,2 -53,1 -112,1 Sum driftskostnader -57,8 -58,0 -60,9 -115,8 -123,9 -259,4 Driftsresultat 24,8 21,5 30,5 46,3 51,5 95,3 Finanskostnader 0,8 0,9 0,5 1,7 1,3 0,7 Resultat før skatt 25,6 22,4 31,0 48,0 52,8 96,0 Skattekostnad -5,8 -6,0 -8,3 -11,8 -14,1 -27,4 Resultat etter skatt 19,8 16,4 22,7 36,2 38,7 68,6

Notas del editor

 • Eierskap av selskapene i Alliansesamarbeidet: SpareBank 1-bankenes eierbrøker i selskapene innenfor Alliansesamarbeidet – SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA er presentert i foilen.

  LO er bare medeier i SpareBank 1 Gruppen og representert i styret for SpareBank 1 Gruppen, og er observatør i styret for SpareBank 1 Banksamarbeidet
  SpareBank 1 Gruppen eier 10% i Banksamarbeidet DA

  Eierskap i selskapene utenfor Alliansesamarbeidet: Eierskapsbrøkene i de andre 6 selvstendige finansselskapene utenfor Alliansesamarbeidet er forskjellige fra bank til bank.


  Styreforhold: Alliansestyret er felles for SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA og øverste utøvende styringsorgan for SpareBank 1-alliansen – gjennom styret for SpareBank 1 Banksamarbeidet

  Eierskapsnøkler av Alliansesamarbeidet:

  Eiere av SpareBank 1 Gruppen AS: SpareBank 1 Nord-Norge, 19,5 %
  SpareBank 1 SMN, 19,5 %
  SpareBank 1 SR-Bank ASA, 19,5 %
  Samarbeidende Sparebanker AS (SamSpar), 19,5 %
  Sparebanken Hedmark, 11%
  Bank 1 Oslo Akershus AS 1,4 %
  Landsorganisasjonen (LO) med forbund eier 9,6 %


  Eiere av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA:
  SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74%) – 18%
  SpareBank 1 SMN (17,74%) – 18%
  SpareBank 1 Nord-Norge (17,74%) – 18%
  Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74%) – 18%
  Sparebanken Hedmark (11,3%) -11%
  SpareBank 1 Gruppen AS (10%) – 10%
  Bank 1 Oslo Akershus AS (7,74%) – 8%


  Eiere av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA etter Bank 1 OA eventuelle innlemming i Sparebanken Hedmark:
  SpareBank 1 SR-Bank ASA (18%)
  SpareBank 1 SMN (18%)
  SpareBank 1 Nord-Norge (18%)
  Samarbeidende Sparebanker AS (18%)
  Sparebanken Hedmark (19%)
  SpareBank 1 Gruppen AS (10%)

  Banksamarbeidet: Leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene.
  Banksamarbeidet DA eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under det felles merkevarenavnet «SpareBank 1».


×