Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017 (15)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (12)

Más reciente (20)

Anuncio

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2017 1
 2. 2. Godt første halvår 337 467 527 457 2. kv 20172. kv 20162. kv 20152. kv 2014 Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 25,7 17,6 17,4 2. kv 2017 19,0 2. kv 20162. kv 20152. kv 2014 Solvensmargin (%) (uten bruk av overgangsregler) * 2 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 173 % *) SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 226 % SpareBank 1 Forsikring AS: 172 % *) 904912845 1009 2014 2015 2016 2017 Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK) *) Per 31. mars 2017
 3. 3. God underliggende drift i alle selskaper. Resultatfremgang i alle forretningsområdene. 320 441 5248 Fordringsadministrasjon 555 Livsforsikring 322 54 ODIN forvaltning 54 Skadeforsikring 2016 2017 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 4. 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Noe svakere risikoresultat. God finansavkastning.Sterk vekst i pensjonsforsikring. Hovedtall per 2. kvartal 2017 (2016) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK) 145 164 145 177 33 1. kv 20174. kv 20163. kv 20162. kv 2016 2.kv 2017 284 325 304 320 322 20142013 201720162015  Brutto premieinntekter: 3.064 (2.507)  Risikoresultat: 160 (178)  Administrasjonsresultat: -16 (2)  Renteresultat: 167 (145)  Resultat før skatt: 322 (320)  Solvensmargin 31.03: 172 % (127 %) 5
 6. 6. Hovedtall per 2. kvartal 2017 (2016) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat og høye finansinntekter. Reduksjon i erstatninger, særlig knyttet til naturskader. Svært god vekst i hus- og bilforsikringer.  Brutto premieinntekter: 2.707 (2.646)  Forsikringsresultat: 341 (350)  Brutto avviklingsgevinster 154 (166)  Netto finansresultat: 205 (170)  Resultat før skatt: 555 (441)  Solvensmargin: 226 % (284 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK) 273282 660 346 234 4.kv 20163.kv 20162.kv 2016 2.kv 20171.kv 2017 438 665 634 441 555 20172016201520142013 6
 7. 7. Forsikringsresultatet • God underliggende drift og redusert nivå på naturskader bidrar til forbedret skadeprosent i 2017 sammenlignet med året før. • Det ble inntektsført 154 mill. kroner i avviklingsgevinster i 1. halvår2017. Dette er en nedgang på 12 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 86,9 % (85,4%) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r hittil i år (%) 21,9 21,2 63,5 57,8 25,2 61,7 79,0 2. kv 2017 86,9 20162. kv 2016 85,4 KostnadsprosentSkadeprosent 350 341 259 222 1. halvår 2016 1. halvår 2017 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat 7
 8. 8. ODIN Forvaltning AS 8
 9. 9. 26 28 9 25 29 2. kv 2016 2. kv 20171. kv 20174. kv 20163. kv 2016 Hovedtall per 2. kvartal 2017 (2016) i MNOK ODIN Forvaltning Resultatfremgang Høyere driftsinntekter som følge av høyere forvaltningskapital. Økte markeds- andeler siste året, både for aksje- og kombinasjonsfond.  Driftsinntekter: 190 (162)  Driftskostnader: 137 (116)  Resultat før skatt: 54 (48)  Forvaltningskapital: 49.938 (39.288) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9 54 48 16 53 42 20172013 2014 2015 2016 Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK)
 10. 10. Fordringsadministrasjon 10
 11. 11. • SpareBank 1 Gruppen Finans har sin virksomhet innen factoring, porteføljekjøp og portefølje- forvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. Områdene factoring, porteføljeforvaltning og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon Fordringsadministrasjon Resultatfremgang Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK) 39 13 52 Totalt 54 Conecto 12 SpareBank 1 Gruppen Finans 42 2016 2017 11
 12. 12. 12
 13. 13. Vedlegg 13
 14. 14. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje SpareBank 1 Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar og SpareBank 1 Gruppen AS. Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 14
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 322,4 320,3 516,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 555,3 441,3 1 447,1 - ODIN Forvaltning 54,3 48,0 84,6 - SpareBank 1 Medlemskort 2,9 5,3 5,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 41,7 39,4 81,7 - Conecto AS 12,3 12,8 19,2 - Konsernjusteringer -20,8 113,0 -11,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 968,2 980,1 2 142,8 Driftskostnader morselskap -44,1 -45,3 -74,4 Netto finans morselskap -20,1 -23,1 -49,7 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,7 RESULTAT FØR SKATT 904,1 911,7 2 019,4 Skattekostnad -192,9 -217,8 -444,0 RESULTAT ETTER SKATT 711,1 693,9 1 575,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt 710,0 692,0 1 573,4 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 1,1 2,0 2,0 1. halvår
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 2. kv 2017 1. kv 2017 4. kv 2016 3. kv 2016 2. kv 2016 Året 2016 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 337,5 373,7 481,7 399,8 411,1 1 575,4 Egenkapitalavkastning (%) 19,0 % 18,9 % 19,1 % 17,8 % 17,4 % 19,1 % SpareBank 1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 103,0 57,0 98,4 81,9 69,4 358,1 Administrasjonsresultat (MNOK) -8,4 2,4 -82,0 8,4 -17,4 -71,3 Renteresultat (MNOK) 70,0 97,2 48,2 92,2 175,3 -286,6 Resultat etter skatt (MNOK) 113,0 133,3 32,2 131,1 115,2 403,8 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 171,0 170,0 478,0 218,6 203,7 1 046,9 Netto finansinntekter (MNOK) 96,0 109,6 111,0 121,8 108,9 402,6 Resultat etter skatt (MNOK) 227,0 232,6 540,6 260,2 179,0 1 138,8 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 59,9 % 63,5 % 43,0 % 61,8 % 60,8 % 57,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 26,7 % 23,7 % 19,2 % 21,8 % 22,1 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 86,6 % 87,2 % 62,2 % 83,6 % 82,9 % 79,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 400 5 324 5 283 5 274 5 238 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 101,2 88,3 87,5 88,4 82,6 338,1 Resultat etter skatt (MNOK) 22,0 19,0 3,6 20,8 19,8 60,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 49 937 46 745 44 447 41 189 39 288 44 447 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,8 % 7,6 % 7,9 % 8,0 % 7,5 % 7,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 8,4 % 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 41,0 25,0 20,0 22,1 24,5 75,8
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 2. kv 1. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 177,0 145,4 145,3 322,4 320,3 516,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 273,4 282,0 233,9 555,3 441,3 1 447,1 - ODIN Forvaltning 29,3 25,0 25,6 54,3 48,0 84,6 - SpareBank 1 Medlemskort 1,2 1,7 1,8 2,9 5,3 5,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 22,9 18,8 23,9 41,7 39,4 81,7 - Conecto AS 6,6 5,7 9,0 12,3 12,8 19,2 - Konsernjusteringer -18,4 -2,4 114,8 -20,8 113,0 -11,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 491,9 476,3 554,4 968,2 980,1 2 142,8 Driftskostnader morselskap -31,1 -12,9 -19,9 -44,1 -45,3 -74,4 Netto finans morselskap -4,0 -16,1 -7,4 -20,1 -23,1 -49,7 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 RESULTAT FØR SKATT 456,8 447,3 527,1 904,1 911,7 2 019,4 Skattekostnad -119,3 -73,6 -117,2 -192,9 -217,8 -444,0 RESULTAT ETTER SKATT 337,5 373,7 409,8 711,1 693,9 1 575,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt 337,0 373,0 409,2 710,0 692,0 1 573,4 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,4 0,6 0,7 1,1 2,0 2,0 1. halvår
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 18 2. kv 3. kv 2. kv 1. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Risikoinntekter 542,7 -1 076,3 542,7 533,6 527,1 1 076,3 1 037,5 2 079,9 Risikokostnader -413,2 875,9 -413,2 -462,7 -448,7 -875,9 -834,6 -1 680,1 Risikoresultat brutto 129,5 -200,4 129,5 70,9 78,4 200,4 202,8 399,8 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -27,0 40,9 -27,0 -13,9 -9,0 -40,9 -25,0 -28,0 Risikoresultat netto 102,5 -159,5 102,5 57,0 69,4 159,5 177,9 371,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -13,7 Risikoresultat netto etter oppreservering 102,5 -159,5 102,5 57,0 69,4 159,5 177,8 358,1 Gebyrer 259,9 -508,9 259,9 249,0 241,2 508,9 479,5 967,3 Øvrige omkostningsrelaterte poster -1,0 1,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -73,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -194,4 358,9 -194,4 -164,5 -172,8 -358,9 -312,2 -634,1 Provisjoner -93,7 185,3 -93,7 -91,6 -91,9 -185,3 -178,0 -357,0 Administrasjonsresultat brutto -29,2 36,3 -29,2 -7,1 -23,5 -36,3 -10,8 -96,9 Reassuransens effekt på admin. resultatet 10,9 -20,4 10,9 9,5 6,1 20,4 13,0 25,6 Administrasjonsresultat netto -18,4 15,9 -18,4 2,4 -17,4 -15,9 2,2 -71,3 Netto finansinntekter 199,1 -405,2 199,1 206,1 303,6 405,2 394,3 785,8 Øvrige renterelaterte poster 0,0 0,0 0,0 -0,1 -8,5 -0,1 -16,5 -36,1 Garantert rente -129,1 238,0 -129,1 -108,9 -119,9 -238,0 -232,5 -463,1 Renteresultat 70,0 -167,2 70,0 97,2 175,3 167,2 145,3 286,6 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -30,6 Renteresultat etter oppreservering 70,0 -167,2 70,0 97,2 173,9 167,2 143,8 256,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -1,1 -82,7 Vederlag for rentegaranti 8,9 -15,9 8,9 7,0 9,6 15,9 19,7 36,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 163,0 -326,6 163,0 163,6 235,3 326,6 342,5 496,9 Avsetning til tilleggsavsetninger -13,2 40,6 -13,2 -27,4 -77,1 -40,6 -44,1 -83,4 Resultat til kunder -30,9 66,7 -30,9 -35,8 -59,8 -66,7 -78,9 -108,7 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 66,3 -126,2 66,3 59,9 64,9 126,2 120,4 193,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -8,3 23,1 -8,3 -14,8 -18,0 -23,1 -19,6 18,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 177,0 -322,4 177,0 145,4 145,3 322,4 320,3 516,7 Skattekostnad -64,3 76,3 -64,3 -12,1 -30,2 -76,3 -79,8 -112,9 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 112,7 -246,0 112,7 133,3 115,2 246,0 240,5 403,8 1. halvår
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 2. kvartal 19 Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Risikoresultat 201,8 206,4 -1,5 -3,5 0,0 0,0 200,4 202,8 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -35,7 -11,3 -0,6 0,5 0,0 0,0 -36,3 -10,8 Renteresultat 161,3 140,1 5,4 4,9 0,5 0,3 167,2 145,3 Tekniske avsetninger -20,5 -11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,5 -11,9 Oppreservering 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 Vederlag for rentegaranti 15,9 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 19,7 Resultat til kunde -107,3 -123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -107,3 -123,0 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 103,1 100,8 103,1 100,8 Sum 215,5 217,4 3,3 1,9 103,5 101,1 322,4 320,3 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 2. kv 1. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 124,8 121,9 110,1 246,7 216,6 449,9 Individuelle kapitalforsikringer 197,0 194,1 187,1 391,1 372,4 753,3 Kollektive pensjonsforsikringer 212,0 236,5 64,9 448,5 345,3 550,8 Ulykkesforsikringer 81,6 80,2 75,2 161,8 148,5 304,1 Gruppelivsforsikringer 171,5 230,5 176,1 402,0 413,3 751,6 Unit Link - Renteforsikringer 15,5 4,6 6,2 20,1 11,8 23,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 70,1 57,7 39,3 127,8 76,8 176,0 Innskuddstjenestepensjon 630,6 635,2 513,0 1 265,8 922,5 1 977,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 503,1 1 560,6 1 171,9 3 063,8 2 507,2 4 986,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 309,0 582,2 300,4 891,2 876,7 1 658,8 Avgitt gjenforsikringspremie -50,5 -55,1 -52,2 -105,7 -105,0 -202,0 Premieinntekter for egen regning 1 761,6 2 087,8 1 420,1 3 849,3 3 278,9 6 443,6 1. halvår
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 1,7 3,3 2.kv. 2016 2.kv 2017 2,0 1,9 2.kv 2016 2.kv 2017
 22. 22. 9,4 4,0 2,3 1,9 Aksjer Eiendom Omløpsrenter Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 2. kvartal 2017 Prosent
 23. 23. Aktivaallokering per portefølje per 1. halvår2017 SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 21,8 (16,7) mrd. NOK 21,7 (20,2) mrd. NOK 5,6 (4,5) mrd. NOK 9,4 (10,8) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,5% 42,1% 57,4% Annet Rentefond Aksjefond 0,6% 16,5% 36,1% 33,3% 13,5% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 17,2% 19,9% 60,9% 0,0% 2,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 13,9% 18,4% 57,7% 10,0% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 23
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse 24 Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Immaterielle eiendeler 146 158 154 Investeringer 5 593 4 595 5 822 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 425 386 415 Fordringer 220 207 107 Andre eiendeler 299 300 340 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 10 0 7 Investeringer i kollektivporteføljen 21 666 20 169 20 925 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 21 803 16 806 19 263 SUM EIENDELER 50 163 42 620 47 033 Innskutt egenkapital 2 491 2 491 2 491 Opptjent egenkapital 1 329 1 324 1 083 Ansvarlig lånekapital 1 000 0 1 000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 22 099 20 323 21 253 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 21 803 16 929 19 156 Avsetning for forpliktelser 702 790 715 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 260 237 251 Forpliktelser 370 418 939 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 110 108 145 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 50 163 42 620 47 033 1. halvår
 25. 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 25 Året Mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2016 Opptjente premier f.e.r. 1 356,9 1 311,1 2 686,9 2 614,5 5 302,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -812,7 -797,7 -1 657,9 -1 659,8 -3 066,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -362,9 -289,3 -677,9 -571,1 -1 122,3 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,0 0,9 3,1 1,1 3,4 Andre tekniske avsetninger -11,9 -21,3 -12,8 -34,5 -69,8 Forsikringsresultat 171,3 203,7 341,4 350,2 1 046,9 Netto finansinntekter 95,5 108,9 205,1 169,8 402,6 Driftsresultat 273,4 233,9 555,3 441,3 1 447,1 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 273,4 233,9 555,3 441,3 1 447,1 Skattekostnad -46,3 -55,0 -95,6 -103,3 -308,2 Resultat etter skatt 227,1 179,0 459,7 338,0 1 138,8 2. kvartal 1. halvår
 26. 26. ODIN Forvaltning Resultat 26 2. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2016 Forvaltningshonorarer 101,2 82,6 189,5 162,1 338,1 Sum driftsinntekter 101,2 82,6 189,5 162,1 338,1 Lønnskostnader -42,1 -28,9 -75,3 -57,6 -134,9 Avskrivninger -3,0 -3,8 -6,1 -7,0 -14,0 Andre driftskostnader -27,5 -25,2 -55,2 -51,2 -98,4 Sum driftskostnader -72,6 -57,8 -136,6 -115,8 -247,3 Driftsresultat 28,6 24,8 52,9 46,3 90,8 Finanskostnader 0,7 0,8 1,4 1,7 -6,2 Resultat før skatt 29,3 25,6 54,3 48,0 84,6 Skattekostnad -7,2 -5,8 -13,3 -11,8 -24,0 Resultat etter skatt 22,0 19,8 41,0 36,2 60,6 1. halvår

×