Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017 (15)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (12)

Más reciente (20)

Anuncio

Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2017 1
 2. 2. God start på året 337 378 385 1. kv 2017 447 1. kv 20161. kv 20151. kv 2014 Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 16,7 15,8 13,3 18,9 1. kv 2014 1. kv 20171. kv 20161. kv 2015 Solvensmargin (%) per 31.03. (uten bruk av overgangsregler) * 2 265 127 152 215 172173 SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) SpareBank 1 Gruppen (konsolidert) 2016 2017
 3. 3. God underliggende drift i alle selskaper 175 207 1922 Fordringsadministrasjon 282 Livsforsikring 145 25 ODIN forvaltning 25 Skadeforsikring 2016 2017 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 4. 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Noe svakere risikoresultat. Vesentlig bedre renteresultat. Lavere resultat fra uføreforsikringer. Økt salg har gitt økning i provisjonskostnadene, som har bidratt til et svakere administrasjonsresultat. Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK) 175 145 164 33 145 0 50 100 150 200 1. kv 20174. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 2016 147 153 125 175 145 0 50 100 150 200 1. kv 20171. kv 20161. kv 20151. kv 20141. kv 2013  Brutto premieinntekter: 1.561 (1.335)  Risikoresultat: 57 (109)  Administrasjonsresultat: 2 (20)  Renteresultat: 97 (-30)  Resultat før skatt: 145 (175)  Solvensmargin: 172 % (127 %) 5
 6. 6. Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Bedre forsikringsresultat og høyere finansinntekter Reduksjon i erstatninger, i hovedsak som følge av lavere naturskader. Økning på 49 mill. kroner i netto finansinntekter.  Brutto premieinntekter: 1.340 (1.321)  Forsikringsresultat: 170 (147)  Brutto avviklingsgevinster 90 (96)  Netto finansresultat: 110 (61)  Resultat før skatt: 282 (207)  Solvensmargin: 215 % (265 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK) 207 234 346 660 282 0 200 400 600 800 4.kv 20163.kv 20162.kv 20161.kv 2016 1.kv 2017 265 193 251 207 282 0 50 100 150 200 250 300 1. kv 20141. kv 2013 1.kv 20161. kv 2015 1.kv 2017 6
 7. 7. Forsikringsresultatet • Redusert nivå på naturskader bidrar til forbedret skadeprosent i 2017 sammenlignet med året før. Årets erstatningskostnader for Privatmarkedet er redusert med 6 mill. kroner. • Det ble inntektsført 90 mill. kroner i avviklingsgevinster i 1. kvartal 2017. Dette er en nedgang på 6 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.. Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 87,2 % (87,9 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,7 21,2 66,1 57,8 2016 79,0 1.kv 2017 87,2 23,7 63,5 1. kv 2016 87,9 KostnadsprosentSkadeprosent 105 105 147 1.kv 2017 170 1. kv 2016 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat 7
 8. 8. ODIN Forvaltning AS 8
 9. 9. 22 26 28 9 25 4. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 2016 1. kv 2017 Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK ODIN Forvaltning Resultatfremgang Netto nytegning i både rente- og kombinasjonsfond. Selskapet øker sine markedsandeler for kombinasjonsfond.  Driftsinntekter: 88 (80)  Driftskostnader: 64 (58)  Resultat før skatt: 25 (22)  Forvaltningskapital: 46.745 (39.377) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9
 10. 10. Fordringsadministrasjon 10
 11. 11. • SpareBank 1 Gruppen Finans har sin virksomhet innen factoring, porteføljekjøp og portefølje- forvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. Områdene factoring, porteføljeforvaltning og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon Fordringsadministrasjon Resultatfremgang i alle forretningsområdene Resultat før skatt hittil (MNOK) 15 3 1819 6 25 SpareBank 1 Gruppen Finans TotaltConecto 1. kv 2016 1. kv 2017 11
 12. 12. 12
 13. 13. Vedlegg 13
 14. 14. SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 14
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 1. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 145,4 175,0 516,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 282,0 207,4 1 447,1 - ODIN Forvaltning 25,0 22,4 84,6 - SpareBank 1 Medlemskort 1,7 3,5 5,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 18,8 15,5 81,7 - Conecto AS 5,7 3,8 19,2 - Konsernjusteringer -2,4 -1,8 -11,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 476,3 425,8 2 142,8 Driftskostnader morselskap -12,9 -25,4 -74,4 Netto finans morselskap -16,1 -15,7 -49,7 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,7 Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT 447,3 384,6 2 019,4 Skattekostnad -73,6 -100,6 -444,0 RESULTAT ETTER SKATT 373,7 284,1 1 575,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt 373,0 282,8 1 573,4 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,6 1,3 2,0
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 1. kv 2017 4. kv 2016 3. kv 2016 2. kv 2016 1. kv 2016 Året 2016 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 373,7 481,7 399,8 411,1 284,1 1 575,4 Egenkapitalavkastning (%) 18,9 % 19,1 % 17,8 % 18,1 % 12,8 % 19,1 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 57 98,4 81,9 69,4 108,4 358,1 Administrasjonsresultat (MNOK) 2,4 -82 8,4 -17,4 19,6 -71,3 Renteresultat (MNOK) 97,2 48,2 92,2 175,3 -30,0 -286,6 Resultat etter skatt (MNOK) 133,3 32,2 131,1 115,2 125,3 403,8 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 170 478 218,6 203,7 146,5 1 046,9 Netto finansinntekter (MNOK) 109,6 111 121,8 108,9 60,9 402,6 Resultat etter skatt (MNOK) 232,6 540,6 260,2 179 159,0 1 138,8 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 63,5 % 43,0 % 61,8 % 60,8 % 66,1 % 57,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 19,2 % 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 87,2 % 62,2 % 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 324 5 283 5 274 5 238 5 222 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 88,3 87,5 88,4 82,6 79,5 338,1 Resultat etter skatt (MNOK) 19 3,6 20,8 19,8 16,4 60,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 46 745 44 447 41 189 39 288 39 377 44 447 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,9 % 8,0 % 7,5 % 8,0 % 7,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,1 % 7,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 25 20 22,1 24,5 14,5 75,8
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 Beløp i mill. kroner 1.kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2017 2016 2016 2016 2016 2016 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 145,4 32,7 163,7 145,3 175,0 516,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 282,0 660,1 345,7 233,9 207,4 1 447,1 - ODIN Forvaltning 25,0 9,0 27,6 25,6 22,4 84,6 - SpareBank 1 Medlemskort 1,7 -0,9 1,0 1,8 3,5 5,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 18,8 22,5 19,8 23,9 15,5 81,7 - Conecto AS 5,7 4,0 2,4 9,0 3,8 19,2 - Konsernjusteringer -2,4 -114,7 -10,2 114,8 -1,8 -11,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 476,3 612,7 550,0 554,4 425,8 2 142,8 Driftskostnader morselskap -12,9 -17,5 -11,6 -19,9 -25,4 -74,4 Netto finans morselskap -16,1 -15,7 -10,9 -7,4 -15,7 -49,7 Andel tilknyttet selskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT 447,3 580,2 527,5 527,1 384,6 2 019,4 Skattekostnad -73,6 -98,5 -127,7 -117,2 -100,6 -444,0 RESULTAT ETTER SKATT 373,7 481,7 399,8 409,8 284,1 1 575,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt 373,0 482,1 399,4 409,2 282,8 1 573,4 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,6 -0,3 0,4 0,7 1,3 2,0
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 18 1. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Risikoinntekter 533,6 510,4 2 079,9 Risikokostnader -462,7 -386,0 -1 680,1 Risikoresultat brutto 70,9 124,4 399,8 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -13,9 -15,9 -28,0 Risikoresultat netto 57,0 108,5 371,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -0,1 -13,7 Risikoresultat netto etter oppreservering 57,0 108,4 358,1 Gebyrer 249,0 238,3 967,3 Driftskostnader ekskl. provisjoner -164,5 -139,5 -634,1 Provisjoner -91,6 -86,1 -357,0 Administrasjonsresultat brutto -7,1 12,7 -96,9 Reassuransens effekt på admin. resultatet 9,5 6,9 25,6 Administrasjonsresultat netto 2,4 19,6 -71,3 Netto finansinntekter 206,1 90,6 785,8 Garantert rente -108,9 -112,6 -463,1 Renteresultat 97,2 -30,0 286,6 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 -30,6 Renteresultat etter oppreservering 97,2 -30,1 256,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -0,9 -82,7 Vederlag for rentegaranti 7,0 10,2 36,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 163,6 107,2 496,9 Avsetning til tilleggsavsetninger -27,4 33,0 -83,4 Resultat til kunder -35,8 -19,1 -108,7 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 59,9 55,5 193,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -14,8 -1,6 18,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 145,4 175,0 516,7 Skattekostnad -12,1 -49,7 -112,9 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 133,3 125,3 403,8
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 19 Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Risikoresultat 72,1 126,4 -1,2 -1,9 0,0 0,0 70,9 124,4 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -9,2 5,3 2,1 7,5 0,0 0,0 -7,1 12,7 Renteresultat 94,6 -31,0 2,4 0,7 0,2 0,3 97,2 -30,0 Tekniske avsetninger -4,4 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -9,1 Oppreservering 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 Vederlag for rentegaranti 7,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 10,2 Resultat til kunde -63,2 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,2 13,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 54,0 45,1 54,0 Sum 96,9 114,6 3,2 6,2 45,3 54,2 145,4 175,0 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Året Mill. kroner 2017 2016 2016 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 121,9 106,4 449,9 Individuelle kapitalforsikringer 194,1 185,4 753,3 Kollektive pensjonsforsikringer 236,5 280,3 550,8 Ulykkesforsikringer 80,2 73,3 304,1 Gruppelivsforsikringer 230,5 237,2 751,6 Unit Link - Renteforsikringer 4,6 5,6 23,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 57,7 37,5 176,0 Innskuddstjenestepensjon 635,2 409,5 1 977,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 560,6 1 335,3 4 986,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 582,2 576,2 1 658,8 Avgitt gjenforsikringspremie -55,1 -52,7 -202,0 Premieinntekter for egen regning 2 087,8 1 858,8 6 443,6 1. kvartal
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 0,4 1,6 1.kv. 2016 1.kv 2017 0,5 1,0 1.kv 2016 1.kv 2017
 22. 22. 5,3 1,3 1,2 0,9 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for 1. kvartal 2017 Prosent
 23. 23. Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2017 SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 20,6 (19,1) mrd. NOK 21,3 (20,9) mrd. NOK 5,9 (5,8) mrd. NOK 10,7 (11,8) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,2% 42,6% 57,2% Annet Rentefond Aksjefond 0,7% 16,3% 35,8% 34,1% 13,2% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 15,7% 17,7% 63,5% 0,0% 3,1% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 12,5% 16,5% 60,5% 10,5% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 23
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. kvartal 2017 24 Beløp i mill. kroner 2017 2016 Immaterielle eiendeler 149 162 Investeringer 5 949 4 562 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 426 373 Fordringer 192 163 Andre eiendeler 213 236 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter -1 0 Investeringer i kollektivporteføljen 21 403 20 038 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 20 799 16 086 SUM EIENDELER 49 130 41 621 Innskutt egenkapital 2 491 2 073 Opptjent egenkapital 1 217 1 627 Ansvarlig lånekapital 1 000 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 21 735 20 117 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 20 639 16 296 Avsetning for forpliktelser 664 637 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 260 230 Forpliktelser 998 312 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 125 128 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 49 130 41 621
 25. 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 1. kvartal 25 Året Mill. kroner 2017 2016 2016 Opptjente premier f.e.r. 1 330,0 1 303,4 5 302,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -845,2 -862,1 -3 066,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -315,0 -281,8 -1 122,3 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,1 0,2 3,4 Andre tekniske avsetninger -0,9 -13,2 -69,8 Forsikringsresultat 170,0 146,5 1 046,9 Netto finansinntekter 109,6 60,9 402,6 Driftsresultat 282,0 207,4 1 447,1 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 282,0 207,4 1 447,1 Skattekostnad -49,3 -48,4 -308,2 Resultat etter skatt 232,6 159,0 1 138,8 1. kvartal
 26. 26. ODIN Forvaltning Resultat 1. kvartal 26 Året Mill. kroner 2017 2016 2016 Driftsinntekter 88,3 79,5 338,1 Lønnskostnader -33,2 -28,7 -134,9 Avskrivninger -3,1 -3,2 -14,0 Andre driftskostnader -27,7 -26,1 -98,4 Sum driftskostnader -64,0 -58,0 -247,3 Driftsresultat 24,3 21,5 90,8 Finanskostnader 0,7 0,9 -6,2 Resultat før skatt 25,0 22,4 84,6 Skattekostnad -6,0 -6,0 -24,0 Resultat etter skatt 19,0 16,4 60,6 1. kvartal per 1. kvartal

×