Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Similar a Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen(20)

Más de SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Publicidad

Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

 1. 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011
 2. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 • God utvikling i egenkapitalavkastning 12,4 (8,8) % • Store omstillinger i SpareBank 1 Livsforsikring gir synlige resultater 2
 3. Betydelig resultatfremgang Resultat før skatt konsern* (MNOK), 1. kvartal 162 • Resultat før skatt i 1. kvartal 2011: MNOK 162 (131) 131 • Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 152 (93) 87 • Annualisert egenkapitalavkastning: 12,4 (8,8) % 68 • Kapitaldekning ble 16,1 (20,3) %. Kjernekapitaldekning utgjorde 12,6 (14,6) % • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 41,3 mrd., mot NOK 40,7 ved årsskiftet 2008 2009 2010 2011 * Sammenligningstall for 2008 og 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern 3
 4. Resultatfremgang i livs- og skadeforsikringsselskapene Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) 129 • Godt renteresultat i SpareBank 1 Livsforsikring bidro til en sterk resultatfremgang – Livselskapet har bygget ytterligere buffere i 1. 92 kvartal – Tilstrekkelig oppreservert for langt liv 50 36 • Færre vinterrelaterte skader i 1. kvartal 2011 reduserer skadeprosenten i SpareBank 1 14 12 15 Skadeforsikring 6 1 -1 • ODIN Forvaltnings verdipapirfond hadde NOK 33,4 mrd. i forvaltningskapital selskap justeringer SB1 Liv SB1 Skade Øvrige Konsern- – NOK 1,1 mrd. høyere enn ved årsskiftet ODIN – Resultat preget av høye engangskostnader 2010 2011 4
 5. SpareBank 1 Livsforsikring Godt resultat som følge av sterkt renteresultat 5
 6. SpareBank 1 Livsforsikring Godt resultat som følge av sterkt renteresultat Resultat før skatt (MNOK), 1. kvartal Utvikling i netto risikoresultat (MNOK), 129 1. kvartal 92 87 92 69 63 24 -52 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 • Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 129 (92) • Risikoresultat etter tekniske avsetninger: MNOK 69 (91) • Renteresultatet: MNOK 206 (69) i 1. kvartal • Brutto premieinntekter: MNOK 1.018 (981) − BM: MNOK 696 (662) • Avsetninger for økt levealder: MNOK 33 − PM: MNOK 322 (319) • Administrasjonsresultat: MNOK -19 (-41) i 1. kvartal 6
 7. SpareBank 1 Livsforsikring Bygget solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) 16,1 % 15,4 % 14,8 % Kursreguleringsfond, per år (MNOK) 14,6 % 13,0 % 617 448 327 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2010 2010 2010 2010 2011 2009 2010 1. kv 2011 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Bufferkapitalen inkl. årets resultat: 14,8 (13,0) % • Kursreguleringsfond: MNOK 448 (454) i 1. kvartal • Kapitaldekning: 19,2 (18,4) % – Kjernekapitaldekning: 17,6 (15,6) % • Forvaltningskapital: NOK 26,2 mrd., NOK 0,3 mrd. lavere enn ved årsskiftet • Estimert solvensmargin: 295 (275) % 7
 8. SpareBank 1 er størst i Norge på personforsikring i 2010 Nytegning Brutto premie SpareBank 1 32,9 % 22,3 % Gjensidige 16,2 % 22,0 % Storebrand 7,2 % 17,5 % Nordea 17,7 % 12,5 % Vital 2,5 % 9,8 % Danica 4,5 % 6,1 % Andre* 19,0 % 9,8 % * Andre aktører Nytegnet Brutto Frende 5,7 % 3,4 % Terra 6,7 % 3,0 % If 6,2 % 2,7 % Handelsbanken 0,4 % 0,7 % Personforsikring er produktene Livsforsikring, Uførepensjon og Uførekapital. Nytegnet og brutto premie. Kilde: FNO markedsstatistikk, tall for 2010. 8
 9. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Bedret resultat grunnet færre vinterrelaterte skader 9
 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Bedret resultat grunnet færre vinterrelaterte skader • Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 50 Resultat før skatt, per 1. kvartal (MNOK) (36) 54 – Forsikringsresultat: MNOK -30 (-53) 50 48 36 – Finansavkastning på 1,1 (1,2) % – Finansinntekter: MNOK 95 (98) • Total bestandsvekst på MNOK 116, eller 2,5 % fra årsskiftet 2008 2009 2010 2011 – MNOK 37 fra Unison Forsikring – MNOK 79 fra SpareBank 1 Skadeforsikring – Total bestand per 1. kvartal NOK 4,8 mrd. • NAF avtalen er etablert og de første forsikringene er solgt 10
 11. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Færre vinterrelaterte skader reduserte combined ratio i 1. kvartal 2011 Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning – per år (%) 96,2 % 97,7 % 108,6 % 94,6 % 94,0 % 89,9 % 21,0 % 100,6 % 105,5 % 22,5 % 99,6 % 87,2 % 20,7 % 20,2 % 100,3 % 21,9 % 93,9 % 21,9 % 20,6 % 90,9 % 92,9 % 89,8 % 20,5 % 21,1 % 23,8 % 24,8 % 17,1 % 22,2 % 21,8 % 22,7 % 88,3 % 83,6 % 76,7 % 73,9 % 73,8 % 79,5 % 72,1 % 76,6 % 75,9 % 74,8 % 69,3 % 71,7 % 66,7 % 69,2 % 67,1 % 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent • Skadeprosent hittil i år er lavere i forhold til 1. kvartal 2010, men storskader og vinterrelaterte skader gjør at skadeprosenten fortsatt holder seg på et høyt nivå 11
 12. SpareBank 1 Skadeforsikring har de mest fornøyde kundene • Undersøkelse fra Norsk Kundebarometer viser at SpareBank 1 Skadeforsikring har de mest fornøyde og lojale kunder i bransjen • Selskapet tok også en 12. plass på kundetilfredshet uansett bransje (av 194 bedrifter) 12
 13. ODIN Forvaltning Kombinasjonsfond og nytt markedsføringsuttrykk 13
 14. ODIN Forvaltning Kombinasjonsfond og nytt markedsføringsuttrykk Resultat før skatt (MNOK), 1. kvartal • Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 12 (14) 30 - Ekstraordinære kostnader belastet regnskapet med MNOK 8 • Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 9 14 (11) 12 • NOK 33,4 mrd. i forvaltningskapital - Opp NOK 1,1 mrd. fra årsskiftet -7 • 10,6 % markedsandel for aksjefond per 1. 2008 2009 2010 2011 kvartal sammenlignet med 10,7 % ved årsskiftet • 3,2 % markedsandel for nylig kjøpt kombinasjonsfond 14
 15. Argo Securities Arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetter 15
 16. Argo Securities Arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetter Offensiv rekruttering i Argo Securities • Nyansettelser vil bidra til å oppnå ønsket markedskraft • Investeringene ventes først å gi vesentlige resultatmessige effekter gjennom 2012 Shakeb Syed blir ny sjeføkonom i Argo Securities • Resultat i 1. kvartal: − Før skatt: MNOK -3,4 (-2,7) − Etter skatt: MNOK -2,4 (-1,9) • Økt omsetning − Kurtasje: MNOK 12,1 (11,0) − Fremmedkapital: MNOK 5,8 (5,3) − Corporate Finance: MNOK 10,9 (3,9) 16
 17. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder innenfor fordringsadministrasjon 17
 18. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder innenfor fordringsadministrasjon Resultat før skatt, per 1. kvartal (MNOK) 2010 2011 • Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 6,8 (3,7) 7,2 7,1 6,8 ― Lavere tap og høyere factoringvolum har bidratt til økte inntekter i FO Factoring ― FO Portefølje hadde i 1. kvartal samlet porteføljevolum på MNOK 979, mot MNOK 620 ved 3,7 årsskiftet 2,8 ― Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning ble fusjonert fra 1. januar 2011 1,0 1,1 • Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 4,5 (2,5) SB1G Finans konsern** Annualisert egenkapitalavkastning 6,3 (6,0)% i 1. (inkasso) Conecto* • Portefølje kvartal Factoring FO -1,6 FO *Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september 2010. I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen. Figuren over viser proforma tall for 2010, dvs. resultat per 1. kvartal 2010 for Actor Fordringsforvaltning og Verdigjenvinning inklusiv Conecto for å gi et mer riktig bilde av driften i selskapet **Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også overhead-kostnader og merverdiavskrivninger 18
 19. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern SpareBank 1 Factoring befester sin posisjon som Norges 3. største factoringselskap SpareBank 1 Factoring: Norges 3. største factoringselskap i Q1 2011 (%) 40,5 % 39,5 % 41,1 % • SpareBank 1 Factoring har hatt en 37,7 % 36,2 % vekst på 41,3 % fra 1. kvartal 2010 36,2 % 36,1 % til 1. kvartal 2011 35,5 % 32,2 % 34,3 % - Markedet har hatt en vekst på 6, 9 % i samme periode 13,9 % 13,7 % 13,8 % • Markedsandelen har økt fra 10,4 % i 12,1 % 12,0 % 1. kvartal 2010 til 13,8 % i 1. kvartal 2011 13,0 % 12,6 % 11,0 % 11,5 % 10,4 % Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 DnB NOR Finans SG Finans Nordea Finans SB1 Factoring 19
 20. Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • Effektene av tiltakene i gjennomført omstillingsprosjekt forventes å gi et forbedret administrasjonsresultat i SpareBank 1 Livsforsikring. Selskapet er på offensiven innenfor personforsikring • Lønnsom bestandsvekst i SpareBank 1 Skadeforsikring • Unik og sterk forretningsmodell i SpareBank 1-alliansen gir strategisk fordel 20
 21. Hele Norges sparebank 21 21
 22. Appendiks 22
 23. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo SpareBank 1 ODIN Securities Livsforsikring Forvaltning (93,4%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring Bredt samarbeid (100%) (100%) (100%) - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis Unison Forsikring - Innkjøp Conecto (100%) (100%) Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim (Bankeid virksomhet) - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus 23
 24. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 1. kvartal 2011 1. kv artal Året Beløp i m ill. kroner 2011 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 129,4 91,9 350,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 50,3 36,3 641,1 - ODIN Forvaltning 11,9 14,4 64,6 - Argo Securities -3,4 -2,7 -57,6 - SpareBank 1 Medlemskort 3,1 3,4 11,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8 -0,1 8,6 - Konsernjusteringer -0,9 15,1 17,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 158,2 1.036,0 Driftskostnader morselskap -27,7 -20,0 -7,6 Netto finans morselskap -7,1 -6,9 -43,2 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 162,4 131,3 985,1 Skattekostnad -10,5 -38,5 -153,6 Resultat etter skatt 151,9 92,8 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 93,3 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 -0,5 -9,5 1. kv artal Året Nøkkeltall 2011 2010 2010 Egenkapitalavkastning 12,4 % 8,9 % 18,7 % 24
 25. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i m ill. kroner 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1 - ODIN Forvaltning 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 9,6 -7,5 - Argo Securities -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 -9,5 -14,6 -11,9 -12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1 -8,6 12,0 -6,0 7,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3 Driftskostnader holding -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0 -15,5 -13,2 -12,1 -13,3 Netto finans holding -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 -9,8 -2,1 -7,0 -17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før skatt 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 Skattekostnad -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 -9,3 -27,3 -131,4 -92,5 Resultat etter skatt 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4 - 5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 244,6 -3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,5 -1,7 -2,6 -2,1 -2,3 25
 26. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 1. kvartal 2011 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2011 2010 2010 Risikoinntekter 335,8 315,3 1.292,6 Risikokostnader -255,5 -209,3 -939,0 Risikoresultat 80,2 106,0 353,6 Tekniske avsetninger -10,8 -14,2 -28,2 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 69,4 91,8 325,4 Gebyrer 170,7 146,3 637,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -129,7 -131,2 -589,2 Provisjoner -59,8 -55,9 -235,6 Administrasjonsresultat -18,7 -40,8 -186,9 Netto finansinntekter 319,1 176,3 764,3 Garantert rente -113,3 -107,0 -447,0 Renteresultat 205,8 69,3 317,3 Oppreservering -33,0 -12,0 -45,3 Renteresultat etter oppreservering 172,8 57,3 272,0 Vederlag for rentegaranti 5,4 5,2 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 228,8 113,6 440,4 Ufordelt resultat til kunder -118,9 -42,2 -161,7 Avkastning på selskapets midler 19,5 20,5 71,6 Resultat til eier før skatt 129,4 91,9 350,4 Skattekostnad 0,5 0,0 -60,2 Resultat til eier etter skatt 129,9 91,9 290,2 Nøkkeltall 1. kvartal Året 2011 2010 2010 Kapitaldekning 19,2 % 18,4 % 19,3 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 13,0 % 14,6 % Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2010 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. 26
 27. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 1. kvartal 2011 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 75,0 3,6 -9,2 0,0 69,4 Administrasjonsresultat 18,1 -10,4 -26,5 0,0 -18,8 Renteresultat 137,9 63,5 3,7 0,7 205,8 Oppreservering 0,0 -33,0 0,0 0,0 -33,0 Vederlag for rentegaranti 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 Resultat til kunde -99,9 -18,9 -0,1 0,0 -118,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 Sum 136,5 4,8 -32,1 20,2 129,4 27
 28. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter per 1. kvartal 2011 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2011 2010 2010 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 73,1 75,2 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 138,5 126,9 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 242,7 252,1 549,5 Ulykkesforsikringer 48,0 44,5 183,1 Gruppelivsforsikringer 217,5 209,8 587,7 Unit Link - Renteforsikringer 10,7 13,7 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 51,6 59,0 237,0 Innskuddstjenestepensjon 236,2 200,0 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.018,2 981,3 3.293,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 142,0 80,8 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -40,2 -43,5 -152,0 Premieinntekter for egen regning 1.120,0 1.018,6 3.494,2 28
 29. SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per 31.03.11 (31.12.10) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 14,6 (14,8) % 0,1 (0,1) % 0,7 (-1,6) % 34,7 (34,8) % 40,2 (39,0) % -0,4 (0,9) % 21,3 (21,0) % 28,9 (28,0) % 22,2 (21,5) % 49,5 (48,4) % 28,4 (28,8) % 59,8 (61,0) % Aksjer Annet 0,0 (0,0) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15,6 (16,0) mrd. NOK 3,0 (2,8) mrd. NOK 6,8 (6,7) mrd. 29
 30. SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti ved utgangen av kvartalet (ekskl. verdiendring anlegg) 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 7,1 6,8 6,4 5,7 Prosent 1,5 1,7 1,3 1,1 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 30 Kilde: selskapspresentasjoner
 31. SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 6,2 5,2 4,9 4,8 Prosent 2,2 1,4 1,5 1,5 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 31 Kilde: selskapspresentasjoner
 32. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.03.2011 Prosent Aksjer Norge 0,3 Aksjer utland 2,1 Pengemarked 0,6 Obligasjon Norge 0,0 Obligasjon utland 0,8 Hold til forfall 1,3 Eiendom 1,7 32
 33. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 1. kvartal 2011 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2011 2010 2010 Immaterielle eiendeler 53 36 42 Investeringer 3.013 2.750 2.862 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 223 223 221 Fordringer 134 254 153 Andre eiendeler 215 189 335 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 2 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 15.786 15.775 16.169 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 6.788 5.992 6.701 SUM EIENDELER 26.215 25.218 26.483 Innskutt egenkapital 1.602 1.243 1.602 Opptjent egenkapital 516 489 386 Ansvarlig lånekapital 400 525 400 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15.776 15.813 16.127 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6.895 6.082 6.805 Avsetning for forpliktelser 131 88 144 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 135 130 134 Forpliktelser 659 771 764 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 101 78 120 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 26.215 25.218 26.483 33
 34. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 1. kvartal 2011 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2011 2010 2010 Forfalt brutto premie 1.553,3 1.325,2 4.731,8 Opptjente premier f.e.r. 1.100,8 965,4 4.184,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -920,7 -852,5 -3.208,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -241,1 -195,1 -880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 4,5 -0,4 132,0 Andre tekniske avsetninger 26,5 29,9 39,6 Forsikringsresultat -29,9 -52,8 266,9 Netto finansinntekter 95,1 97,6 432,7 Andre kostnader 0,0 -1,0 -2,7 Resultat før sikkerhetsavsetninger 65,1 43,8 696,9 Endring av sikkerhetsavsetning -14,8 -7,5 -55,8 Resultat før skatt 50,3 36,3 641,1 Skattekostnad -10,5 5,4 -60,1 Resultat etter skatt 39,8 41,7 581,1 1. kvartal Året Nøkkeltall 2011 2010 2010 Skadeprosent f.e.r. 83,6 % 88,3 % 76,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 21,9 % 20,2 % 21,0 % Combined ratio f.e.r. 105,5 % 108,5 % 97,7 % Kapitaldekning 30,3 % 32,6 % 32,5 % 34
 35. SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per 31.03.11 (31.12.10) 66,3 (65,6) % Omløpsobligasjoner 11,0 (11,1) % HTF-obligasjoner Eiendom Aksjer 13,7 (14,1) % Hedgefond 9,0 (9,1) % 0,1 (0,1) % NOK 8,7 (8,5) mrd. 35
 36. ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal 2011 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2011 2010 2010 Forvaltningshonorar 86,8 78,3 317,9 Sum driftsinntekter 86,8 78,3 317,9 Lønnskostnad 29,2 25,6 104,2 Avskrivninger 3,9 3,9 14,8 Annen driftskostnad 42,5 34,6 137,8 Sum driftskostnader 75,6 64,1 256,8 Driftsresultat 11,2 14,2 61,1 Finanskostnader 0,7 0,3 3,6 Resultat før skatt 11,9 14,4 64,6 Skattekostnad 3,3 3,9 19,3 Resultat 8,6 10,5 45,3 36
Publicidad