Publicidad

Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS

Informasjon og Samfunnskontakt en SpareBank 1 Gruppen AS
22 de Oct de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Publicidad

Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS

 1. Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen 22. oktober 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør
 2. Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Annualisert EK‐avkastning per 3. kvartal (%) 7,0 12,7 20,5 28,0 2011 2012 2013 2014 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 325 707 1 216 1 753 2011 2012 2013 2014 (8) 320 529 745 3. kv 2011 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2014 Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 15,0 19,8 18,5 17,8 18,3 3. kv 2013 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014
 3. Solid underliggende drift 486 814 31 7 466 1 297 68 36 Livsforsikrings‐virksomhet Skadeforsikrings‐virksomhet ODIN Forvaltning Fordrings‐administrasjon Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3. kv 2013 3. kv 2014
 4. Forretningsområde Forsikring Rekordresultat i Forsikring
 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Et godt resultat og økt bufferkapital 17,8 16,4 17,6 19,4 21,2 3. kv 2013 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 Utvikling i bufferkapital per kvartal (%) Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Hovedtall per 3. kvartal 2014 (3. kvartal 2013) i MNOK  Brutto premieinntekter: 3 088 (2 950)  Risikoresultat: 299 (292)  Administrasjonsresultat: ‐ 12 (‐ 2)  Renteresultat: 334 (305)  Resultat før skatt: 466 (486)  Annualisert EK‐ avkastning: 16,2 % 202 152 153 172 141 3. kv 2013 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 6. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Svært godt forsikringsresultat Hovedtall per 3. kvartal 2014 (3. kvartal 2013) i MNOK  Brutto premieinntekter: 4 100 (4 138)  Forsikringsresultat: 1 039 (420)  Netto finansresultat: 365 (370)  Resultat før skatt: 1 297 (814)  Annualisert EK‐ avkastning : 29,6 % 81,5 69,1 73,3 73,4 64,3 Netto avviklingsgevinster i MNOK for 2014 (2013) 1.kvartal 76 (69) Utløst av prosess‐forbedringsprosjekter, en underliggende positiv skadeutvikling, samt videreutvikling av selskapets reserveringsmodeller 2. kvartal 127 (100) 3. kvartal 364 (99) Totalt 567 (326) 38,7 68,5 53,2 39,8 20,0 24,4 18,3 18,9 16,4 18,9 18,5 19,5 19,1 101,5 93,4 91,7 92,3 80,7 57,6 87,0 72,7 58,9 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%) Skadeprosent Kostnadsprosent 376 429 193 472 632 3. kv 2013 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 7. ODIN Forvaltning AS Resultatfremgangen fortsetter
 8. ODIN Forvaltning Resultatfremgangen fortsetter Hovedtall per 3. kv 2014 (3. kv 2013) i MNOK  Driftsinntekter: 244 (210)  Resultat før skatt: 68 (31)  Forvaltningskapital: 34 467 (30 416)  Annualisert EK‐ avkastning : 40,0 % 15,0 20,4 18,2 24,2 25,1 3. kv 2013 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 9. Fordringsadministrasjon Bedring i resultatene for både factoring- og inkassovirksomheten
 10. Fordringsadministrasjon Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder Factoring og Portefølje • Volum‐ og inntektsvekst for begge forretningsområdene Inkasso • God vekst i antall saker og økte inntekter 14,7 7,1 ‐9,9 11,9 19,9 9,9 3,8 33,6 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3. kv. 2013 3. kv. 2014 FO Factoring FO Portefølje Conecto (Inkasso) Sum Fordrings‐administrasjon
 11. Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern Gjennomsnitt siste 3 år 2011-2013 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen 28,0 % 13,4 % Gjensidige 17,6 % 14,5 % DNB 14,4 % 12,1 % Handelsbanken 14,1 % 14,1 % Nordea 11,5 % 11,3 % Storebrand 8,9 % 8,5 % Danske Bank 8,9 % 3,4 % Gjennomsnitt siste 5 år 2009-2013 15,4 % 13,5 % 12,1 % 13,6 % 11,3 % 8,9 % 3,1 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern
 12. Takk for oppmerksomheten! Kirsten Idebøen
 13. Appendiks
 14. SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 9,6 % 1,4 % Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Markets* * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne ‐ med ulike eierandeler: Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA* Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen AS* SpareBank 1 Forsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp Conecto inkasso * Felleseid konsern med heleide produktselskaper:
 15. Resultat per 3. kvartal 2014 3. kvartal Per 3. kvartal Beløp i mill. kroner 2014 2013 2014 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt -SpareBank 1 Forsikring AS 140,7 201,7 466,0 486,2 -SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 632,1 376,0 1 297,0 814,4 -ODIN Forvaltning AS 25,1 15,0 67,5 31,1 -SpareBank 1 Medlemskort AS 0,4 2,6 4,7 8,2 -Fordringsadministrasjon 11,3 4,0 36,1 7,0 -Konsernjusteringer -25,8 -23,1 -1,4 -18,5 Netto driftskostnader i morselskapet* -21,3 -22,6 -62,6 -50,8 Netto finanskostnader i morselskapet -16,8 -23,9 -51,2 -58,8 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -2,8 -2,8 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 744,7 528,8 1 753,3 1 216,1 Skattekostnad fra videreført virksomhet -186,0 -107,0 -410,0 -245,2 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 558,7 421,7 1 343,3 971,0 Resultat fra avviklet virksomhet** 0,0 -3,6 0,0 -150,7 RESULTAT ETTER SKATT 558,7 418,2 1 343,3 820,3 *) For sammenligningsformål, vises tallene for 3. kvartal eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget.
 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 3. Kv 2014 2. Kv 2014 1. Kv 2014 4. Kv 2013 3. Kv 2013 2. Kv 2013 1. Kv 2013 4. Kv 2012 3. Kv 2012 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1 315,0 -47,6 227,7 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 110,6 96,0 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 79,7 Administrasjonsresultat (MNOK) -4,4 -7,1 -0,7 -77,7 9,1 -10,9 -0,2 -26,7 -3,1 Renteresultat (MNOK) 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 97,3 Resultat etter skatt (MNOK) 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4 -154,4 128,7 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % Kapitaldekning per kvartal (%) 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1256,6 1163,0 1052,0 983,6 923,4 718,5 701,1 590,0 555,5 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 24,9 Netto finansinntekter (MNOK) 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 172,8 Resultat etter skatt (MNOK) 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4 151,8 142,6 Skadeprosent f.e.r (%) 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,3 % 69,1 % 81,4 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % Combined ratio f.e.r (%) 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % Bestandspremie (MNOK) 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 5 308 5 325 5 446 5 455 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 64,0 Resultat etter skatt (MNOK) 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1 -18,6 1,4 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 27 318 27 741 24 803 24 370 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 8,3 8,1 9,9 -35,4 2,9 -0,7 2,9 6,1 3,4 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 8,4 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3 4,0 1,8 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) -0,2 0,9 2,0 -30,5 -3,0 -3,6 -0,4 2,1 1,6 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 - ODIN Forvaltning AS 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4 -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 - SpareBank 1 Medlemskort AS 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 - Fordringsadministrasjon 11,3 11,1 13,7 -35,4 4,0 -1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 14,5 - Konsernjusteringer -25,8 21,5 2,9 -47,2 -23,1 5,5 -0,9 -1,3 0,1 -10,0 -0,9 -4,2 14,1 Sum resultat datterselskaper før skatt *) 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 25,7 Driftskostnader morselskap -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 -22,6 -5,1 -23,0 -18,4 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 Netto finans morselskap -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 -23,9 -15,5 -19,4 -18,6 -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 -8,2 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 -0,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 -8,2 Skattekostnad fra videreført virksomhet -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 -107,0 -85,9 -52,2 -283,6 -46,1 -71,8 14,2 121,3 41,3 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 558,7 536,0 249,9 276,4 421,7 216,3 332,9 -34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 33,0 Resultat fra avviklet virksomhet **) 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -129,3 -17,8 -12,7 -46,6 -32,6 -32,5 -57,4 -37,3 RESULTAT ETTER SKATT 558,7 536,0 249,9 276,4 418,2 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 -4,3 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal 2013. For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal 2013 - 3. kvartal 2010 inkluderer resultat i SpareBank 1 Markets
 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 3. kvartal 2014 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2013 2014 2013 2013 Risikoinntekter 479,9 453,4 449,7 431,1 1383,0 1314,2 1753,3 Risikokostnader -358,1 -356,6 -352,3 -323,8 -1067,1 -1001,8 -1308,2 Risikoresultat 121,8 96,8 97,3 107,2 315,9 312,5 445,1 Tekniske avsetninger -11,2 -0,7 -5,0 -0,4 -17,0 -20,6 -28,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 110,6 96,0 92,3 106,8 299,0 291,9 416,5 Oppreservering -8,6 -4,7 -9,2 -4,3 -22,5 -22,1 -33,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 102,0 91,3 83,2 102,5 276,5 269,7 382,9 Gebyrer 216,7 210,2 208,2 208,0 635,1 608,5 755,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -145,2 -142,6 -135,4 -128,4 -423,2 -404,8 -556,9 Provisjoner -75,9 -74,8 -73,5 -70,5 -224,1 -205,9 -277,9 Administrasjonsresultat -4,4 -7,1 -0,7 9,1 -12,2 -2,1 -79,8 Netto finansinntekter 120,7 320,5 240,2 214,6 681,4 645,3 948,5 Garantert rente -114,2 -117,8 -115,2 -113,6 -347,2 -339,9 -471,8 Renteresultat 6,5 202,7 125,0 101,0 334,2 305,4 476,7 Oppreservering 2,4 -42,7 -32,3 -34,5 -72,6 -103,8 -184,1 Renteresultat etter oppreservering 8,9 160,0 92,7 66,5 261,6 201,6 292,6 Eiers bidrag til oppreservering -2,5 -2,5 -2,5 0,0 -7,5 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 6,1 9,5 4,6 5,1 20,1 13,7 19,1 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 110,0 251,2 177,2 183,2 538,4 483,0 614,8 Avsetning til tilleggsavsetninger 18,2 -100,9 -57,8 -18,2 -140,6 -63,1 -71,0 Resultat til kunder -32,9 -28,0 -16,9 -22,4 -77,8 -50,4 -73,6 Ufordelt resultat til kunder -14,8 -128,9 -74,8 -40,5 -218,4 -113,5 -144,6 Avkastning på selskapets midler 45,4 49,8 50,8 59,1 146,0 116,7 168,2 Resultat til eier før skatt 140,7 172,1 153,2 201,7 466,0 486,2 638,4 Skattekostnad -28,5 -24,6 -40,9 -42,9 -94,1 -97,6 -110,0 Resultat til eier etter skatt 112,2 147,5 112,3 158,8 371,9 388,5 528,4
 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 3. kvartal 2014 Beløp i mill. kroner Kollektiv-porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs-porteføljen Selskaps-porteføljen Totalt Risikoresultat 306,5 -6,0 -1,6 0,0 299,0 Administrasjonsresultat 5,3 -10,2 -7,4 0,0 -12,2 Renteresultat 223,1 100,7 8,7 1,7 334,2 Oppreservering -95,1 0,0 0,0 0,0 -95,1 Eiers bidrag til oppreservering -7,5 0,0 0,0 0,0 -7,5 Vederlag for rentegaranti 20,1 0,0 0,0 0,0 20,1 Resultat til kunde -133,8 -84,6 0,0 0,0 -218,4 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 146,0 146,0 Sum 318,7 0,0 -0,3 147,7 466,0
 20. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2013 2014 2013 2013 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 93,1 90,6 88,8 84,8 272,5 246,0 334,0 Individuelle kapitalforsikringer 171,8 170,0 167,7 164,6 509,5 480,0 644,5 Kollektive pensjonsforsikringer 104,6 57,1 266,4 95,1 428,1 463,8 569,4 Ulykkesforsikringer 65,3 64,3 63,0 61,8 192,6 179,1 240,8 Gruppelivsforsikringer 157,2 153,8 269,7 154,0 580,7 570,7 717,5 Unit Link - Renteforsikringer 8,3 7,2 7,1 11,4 22,6 23,0 32,2 Unit Link - Kapitalforsikringer 35,8 34,5 38,7 45,3 109,1 95,3 129,0 Innskuddstjenestepensjon 330,8 327,8 313,8 294,3 972,5 892,1 1192,4 Sum brutto forfalte premieinntekter 966,9 905,3 1215,4 911,5 3087,6 2950,1 3859,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 101,8 152,6 109,4 153,0 363,8 454,1 519,1 Avgitt gjenforsikringspremie -43,0 -48,2 -48,4 -47,4 -139,6 -140,9 -187,8 Premieinntekter for egen regning 1025,7 1009,8 1276,4 1017,1 3311,8 3263,3 4191,1
 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garant per utgangen av kvartalet 4,2 3,1 2,9 2,5 5,4 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Prosent 2. kv 2014 3. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 Verdijusert avkastning kollektivporteføljer: 2. kv 2014 3. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 Bokført avkastning: 3,2 3,3 3,3 2,1 3,8 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Prosent Kilde: selskapspresentasjoner
 22. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 30.09.2014 10,2 8,9 1,8 4,9 6,6 3,6 6,9 Aksjer Norge Akskjer utland Pengemarked Obligasjon Norge Obligasjon utland Hold til forfall Eiendom Prosent
 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 30.09.2014 Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013 Immaterielle eiendeler 199 194 213 Investeringer 4006 3513 3604 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 287 223 236 Fordringer 174 102 82 Andre eiendeler 159 134 234 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 2 Investeringer i kollektivporteføljen 19034 17972 18207 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 11914 9862 10521 SUM EIENDELER 35772 32001 33098 Innskutt egenkapital 2073 2073 2073 Opptjent egenkapital 1172 817 800 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 18934 17930 18201 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 12069 10156 10665 Avsetning for forpliktelser 472 491 417 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 183 143 152 Forpliktelser 515 78 445 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 153 113 146 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 35772 32001 33098
 24. Aktivaallokering per portefølje per 30.09.2014 (30.09.2013) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring SB1 Skadeforsikring 67,3 % 12,5 % 10,4 % 9,8 % Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Eiendom Aksjer Investeringsvalgporteføljen 46,1 % 53,3 % 0,6 % Obligasjoner Aksjer Annet 41,2 % Kollektivporteføljen 28,3 % 11,9 % 1,2 % 17,3 % Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Aksjer Annet Eiendom Selskapsporteføljen 64,3 % 15,5 % 0,0 % 16,4 % 3,7 % Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Aksjer Annet Eiendom NOK 11,9 (9,9) mrd. NOK 18,8 (17,9) mrd. NOK 4,0 (3,5) mrd. NOK 11,5 (11,2) mrd.
 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 3. kvartal 2014 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2013 2014 2013 2013 Forfalt brutto premie 1 178,0 1 376,1 1 545,7 1 154,0 4 099,8 4 137,7 5 403,9 Opptjente premier f.e.r. 1 293,9 1 267,6 1 247,0 1 211,3 3 808,5 3 578,5 4 779,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -515,4 -674,3 -854,0 -778,5 -2 043,7 -2 515,5 -2 980,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -246,6 -247,6 -230,6 -199,2 -724,8 -639,2 -866,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,3 4,3 2,0 0,7 7,5 12,7 14,1 Andre tekniske avsetninger 23,5 -21,9 -9,8 -4,0 -8,2 -16,2 -147,3 Forsikringsresultat 556,7 328,2 154,6 230,3 1 039,4 420,2 799,6 Netto finansinntekter 81,4 180,6 103,3 129,1 365,3 369,9 498,1 Andre kostnader 15,1 -16,2 -1,6 10,0 -2,7 10,0 35,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 653,1 492,6 256,3 369,5 1 402,0 800,1 1 332,6 Endring av sikkerhetsavsetning -21,0 -21,0 -63,0 6,5 -105,0 14,3 -89,1 Resultat før skatt 632,1 471,6 193,3 376,0 1 297,0 814,4 1 243,5 Skattekostnad -166,1 -104,0 -42,0 -73,7 -312,1 -176,8 -360,4 Resultat etter skatt 466,0 367,6 151,2 302,3 984,9 637,6 883,2
 26. ODIN Forvaltning Resultat per 3. kvartal 2014 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2013 2014 2013 2013 Forvaltningshonorarer 83,1 81,3 79,7 74,5 244,1 210,3 289,5 Sum driftsinntekter 83,1 81,3 79,7 74,5 244,1 210,3 289,5 Lønnskostnader -31,0 -30,7 -27,1 -28,7 -88,9 -81,6 -106,5 Avskrivninger -3,2 -3,4 -3,4 -6,2 -10,1 -18,9 -24,3 Andre driftskostnader -24,7 -23,4 -31,4 -24,9 -79,5 -79,7 -107,0 Sum driftskostnader -58,9 -57,6 -61,9 -59,9 -178,4 -180,2 -237,7 Driftsresultat 24,3 23,7 17,8 14,6 65,7 30,2 51,7 Netto finansinntekter 0,8 0,5 0,4 0,3 1,8 1,0 -0,2 Resultat før skatt 25,1 24,2 18,2 15,0 67,5 31,1 51,5 Skattekostnad -6,6 -6,4 -4,6 -4,1 -17,7 -8,5 -14,1 Resultat etter skatt 18,4 17,8 13,6 10,8 49,8 22,6 37,4
Publicidad