Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (9)

Anuncio

Similares a Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS (18)

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (10)

Anuncio

Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014 12. februar 2015 ‐ Kirsten Idebøen, adm. direktør
 2. 2. 19,8 18,5 17,8 18,3 21,4 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) Rekordresultat 2 217  249  443  653  4. kv 2011 4. kv 2012 4. kv 2013 4. kv 2014 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 542  955  1 659  2 406 2011 2012 2013 2014 Resultat før skatt for året (MNOK) 11,1 8,7 20,3 28,0 2011 2012 2013 2014 Egenkapitalavkastning (%)
 3. 3. Solid underliggende drift 638  1 244  52  ‐26 506  1 829  89  47  Resultat før skatt (MNOK) 2013 2014 Livsforsikrings‐ virksomhet Skadeforsikrings‐ virksomhet ODIN Forvaltning Fordrings‐ administrasjon 3
 4. 4. Rekordresultat i Forsikring Forretningsområde Forsikring
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Et godt forsikringsresultat Hovedtall for 2014 (2013) i MNOK  Brutto premieinntekter: 4 039 (3 860)  Risikoresultat: 388 (417)  Administrasjonsresultat: ‐ 20 (‐ 80)  Renteresultat: 286 (477)  Resultat før skatt: 506 (638)  Egenkapitalavkastning :  14,4 % (19,7 %) 152 153 172 141 39 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 350 414 480 638 505 2010 2011 2012 2013 2014 Resultat før skatt (MNOK) 5
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Økt bufferkapital og oppreservering for langt liv Kursreguleringsfondet utgjør 1,5 MRD kroner Økt oppreservering i 2014 Ytelsespensjon: • Fullt oppreservert i YTP basert på  myndighetenes nye retningslinjer i 2014 • Eiers bidrag på 20 % av  oppreserveringsbehovet for 2014 er  belastet fullt ut Fripoliser: • For fripoliser utgjør oppreserveringen  56 % av kravet per 31.12 11,0  13,6  16,4  20,3  4. kv 2011 4. kv 2012 4. kv 2013 4. kv 2014 Utvikling i bufferkapital per år (%) Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond 6
 7. 7. Hovedtall for 2014 (2013) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Meget godt forsikringsresultat 429 193 472 632 532 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)  Brutto premieinntekter:  5 388 (5 474)  Forsikringsresultat: 1 475 (800)  Netto avviklingsgevinster 717 (493)  Netto finansresultat: 429 (498)  Resultat før skatt: 1 829 (1 244)  Egenkapitalavkastning : 31,6 % (24,2 %) 641 185 619 1244 1829 2010 2011 2012 2013 2014 Resultat før skatt (MNOK) 7
 8. 8. 23 26 147 173 77 237 196 368 0 100 200 300 400 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv MNOK Brutto forsikringsresultat uten avvikling per  kvartal 2013 2014 Solid underliggende forsikringsdrift 8 Forsikringsresultatet er preget av • Generelt lavere skadeutbetalinger • Mild vinter med færre skader • Få storskader i 2014 • Betydelige prosessforbedringer Utvikling i combined ratio • CR f.e.r. eks. avvikling:  85,4 % (95,0 %) • CR f.e.r. ink. avvikling: 70,1 % (80,5 %)38,7 40,5 62,4 50,3 18,9 22,0 18,1 19,8 57,6 62,6 80,5 70,1 4. kv 2013 4. kv 2014 2013 2014 Combined ratio f.e.r. (%) Skadeprosent Kostnadsprosent
 9. 9. Resultatfremgangen fortsetter ODIN Forvaltning AS
 10. 10. Hovedtall for 2014 (2013) i MNOK  Driftsinntekter: 323 (290)   Resultat før skatt: 89 (52)  Forvaltningskapital: 33 906 (32 764)  Egenkapitalavkastning :  44,8 % (27,4 %) ODIN Forvaltning Resultatfremgangen fortsetter 65 22 ‐20 52 89 Resultat før skatt (MNOK) 2010 2011 2012 2013 2014 10
 11. 11. Bedring i resultatene for både factoring- og inkassovirksomheten Fordringsadministrasjon
 12. 12. 16,7 9,1 ‐51,5 ‐25,6 27,6 14,9 4,1 46,6 Resultat før skatt i år (MNOK) 2013 2014 Factoring og Portefølje • Factoring har fortsatt den gode veksten  det siste året, og økte markedsandelen fra  16,4 % i 2013 til 18,3 %  i 2014 • 25 % vekst i porteføljevolum og høy  innfordring har gitt en solid  resultatforbedring i 2014 Inkasso • 7 % vekst i saksinngangen har gitt økte  inntekter  FO Factoring FO Portefølje Conecto (Inkasso) Sum Fordrings‐ administrasjon Fordringsadministrasjon Positiv resultatutvikling for alle forretningsområder 12
 13. 13. 245 259 270 302 412 418 514 556 122 114 116 116 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2014 MNOK 2011 778 973 2013 900 2012 791 SB1 ForsikringSB1 SkadeforsikringODIN Forvaltning Provisjoner fra produktselskapene 13
 14. 14. 19,0 %28,0 %SpareBank 1 Gruppen 16,4 %17,5 %Gjensidige 12,9 %13,8 %DNB 14,1 %13,4 %Handelsbanken 11,6 %11,6 %Nordea 10,1 %10,8 %Storebrand 3,7 %2,4 %Danske Bank Gjennomsnitt siste 3 år 2014 17,4 % 14,8 % 12,7 % 13,7 % 11,4 % 9,4 % 3,2 % Gjennomsnitt  siste 5 år Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av  blandede nordiske finanskonsern 12.02.2015 14
 15. 15. Takk for  oppmerksomheten!
 16. 16. Appendiks
 17. 17. SpareBank 1‐alliansen Eiere og  alliansepartnere: * Selskaper som er direkte eiet av de fleste  alliansepartnerne  ‐ med ulike eierandeler: BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1  Banksamarbeidet DA* * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1  Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT‐ og mobilløsninger, merkevare‐ og  markedsføringskonsepter,  forretningskonsepter, produkter og  tjenester, kompetanse, analyser,  prosesser, beste‐praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 % SamSpar
 18. 18. Resultat per 4. kvartal 2014 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2014 2013 2014 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt ‐SpareBank 1 Forsikring AS 39,4 152,2 505,5 638,4 ‐SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 532,0 429,1 1 829,0 1 243,5 ‐ODIN Forvaltning  AS 21,8 20,4 89,2 51,5 ‐SpareBank 1 Medlemskort AS 0,0 1,4 4,7 9,6 ‐Fordringsadministrasjon 14,1 ‐35,4 50,2 ‐28,4 ‐Konsernjusteringer 90,6 ‐47,2 89,2 ‐65,7 Netto driftskostnader i morselskapet ‐26,6 ‐29,3 ‐89,2 ‐80,0 Netto finanskostnader i morselskapet ‐17,6 ‐21,5 ‐68,8 ‐80,3 Merverdiavskrivninger ‐0,9 ‐26,5 ‐3,7 ‐29,3 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 652,9 443,2 2 406,2 1 659,3 Skattekostnad fra videreført virksomhet ‐146,0 ‐166,8 ‐556,0 ‐411,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 506,8 276,4 1 850,1 1 247,4 Resultat fra avviklet virksomhet* ‐ ‐ ‐ ‐150,7 RESULTAT ETTER SKATT 506,8 276,4 1 850,1 1 096,8 *) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. 18
 19. 19. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 4. Kv 2014 3. Kv 2014 2. Kv 2014 1. Kv 2014 4. Kv 2013 3. Kv 2013 2. Kv 2013 1. Kv 2013 4. Kv 2012 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 505,2 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1 315 ‐47,6 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,10% 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,4 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,00% 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 20,0 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,60% 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 89,3 110,6 96,0 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 Administrasjonsresultat (MNOK) ‐8,0 ‐4,4 ‐7,1 ‐0,7 ‐77,7 9,1 ‐10,9 ‐0,2 ‐26,7 Renteresultat (MNOK) 52,3 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 Resultat etter skatt (MNOK) 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4 ‐154,4 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,80% 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,00% 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1516,8 1256,6 1163,0 1052,0 983,6 923,4 718,5 701,1 590,0 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 Netto finansinntekter (MNOK) 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 Resultat etter skatt (MNOK) 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4 151,8 Skadeprosent f.e.r (%) 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,30% 69,1 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,30% 24,4 % Combined ratio f.e.r (%) 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,70% 93,4 % Bestandspremie (MNOK) 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 5 308 5 325 5 446 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 Resultat etter skatt (MNOK) 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1 ‐18,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 27 318 27 741 24 803 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,40% 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,80% 4,4 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 10,2 8,3 8,1 9,9 ‐35,4 2,9 ‐0,7 2,9 6,1 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,1 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3 3,3 4,0 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 0,2 0,9 2,0 ‐30,5 ‐3,0 ‐3,6 ‐0,4 ‐0,4 2,1 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 19
 20. 20. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: ‐ SpareBank 1 Forsikring AS 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 ‐ SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 ‐ ODIN Forvaltning  AS 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4 ‐20,3 1,9 ‐1,5 ‐0,5 ‐8,5 ‐ SpareBank 1 Medlemskort AS 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 ‐ Fordringsadministrasjon 14,1 11,3 11,1 13,7 ‐35,4 4,0 ‐1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 ‐ Konsernjusteringer 90,6 ‐25,8 21,5 2,9 ‐47,2 ‐23,1 5,5 ‐0,9 ‐1,3 0,1 ‐10,0 ‐0,9 ‐4,2 Sum resultat datterselskaper før skatt *) 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 Driftskostnader morselskap ‐26,6 ‐21,3 ‐15,5 ‐25,8 ‐29,3 ‐22,6 ‐5,1 ‐23,0 ‐18,4 2,9 ‐26,1 ‐33,5 ‐29,4 Netto finans morselskap ‐17,6 ‐16,8 ‐14,3 ‐20,1 ‐21,5 ‐23,9 ‐15,5 ‐19,4 ‐18,6 ‐21,6 ‐17,7 ‐16,8 ‐19,2 Gevinst ved salg av verdipapirer ‐ ‐ ‐ ‐ ‐2,7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,2 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 Merverdiavskrivninger ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9 ‐26,5 ‐0,9 ‐1,8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 Skattekostnad fra videreført virksomhet ‐146,0 ‐186,0 ‐135,4 ‐88,6 ‐166,8 ‐107,0 ‐85,9 ‐52,2 ‐283,6 ‐46,1 ‐71,8 14,2 121,3 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 506,8 558,7 536,0 249,9 276,4 421,7 216,3 332,9 ‐34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 Resultat fra avviklet virksomhet **) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐3,6 ‐129,3 ‐17,8 ‐12,7 ‐46,6 ‐32,6 ‐32,5 ‐57,4 RESULTAT ETTER SKATT 506,8 558,7 536,0 249,9 276,4 418,2 87,1 315,0 ‐47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal 2013. For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal 2013 ‐ 4. kvartal 2011 inkluderer resultat i SpareBank 1 Markets 20
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 4. kvartal 2014 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2013 Risikoinntekter 472,8 479,9 453,4 449,7 439,0 1 855,8 1 753,3 Risikokostnader ‐370,6 ‐358,1 ‐356,6 ‐352,3 ‐306,4 ‐1 437,6 ‐1 308,2 Risikoresultat 102,2 121,8 96,8 97,3 132,6 418,1 445,1 Tekniske avsetninger ‐12,9 ‐11,2 ‐0,7 ‐5,0 ‐7,9 ‐29,9 ‐28,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 89,3 110,6 96,0 92,3 124,7 388,3 416,5 Oppreservering ‐6,3 ‐8,6 ‐4,7 ‐9,2 ‐11,5 ‐28,8 ‐33,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 83,0 102,0 91,3 83,2 113,2 359,5 382,9 Gebyrer 219,8 216,7 210,2 208,2 146,5 854,9 755,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner ‐150,5 ‐145,2 ‐142,6 ‐135,4 ‐152,1 ‐573,7 ‐556,9 Provisjoner ‐77,3 ‐75,9 ‐74,8 ‐73,5 ‐72,1 ‐301,4 ‐277,9 Administrasjonsresultat ‐8,0 ‐4,4 ‐7,1 ‐0,7 ‐77,7 ‐20,2 ‐79,8 Netto finansinntekter 69,0 120,7 320,5 240,2 303,2 750,4 948,5 Garantert rente ‐117,6 ‐114,2 ‐117,8 ‐115,2 ‐131,9 ‐464,8 ‐471,8 Renteresultat ‐48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 285,6 476,7 Oppreservering 100,9 2,4 ‐42,7 ‐32,3 ‐80,3 28,3 ‐184,1 Renteresultat etter oppreservering 52,3 8,9 160,0 92,7 91,0 313,8 292,6 Eiers bidrag til oppreservering ‐9,3 ‐2,5 ‐2,5 ‐2,5 ‐ ‐16,8 ‐ Vederlag for rentegaranti 6,6 6,1 9,5 4,6 5,4 26,8 19,1 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 124,7 110,0 251,2 177,2 131,8 663,1 614,8 Avsetning til tilleggsavsetninger ‐100,4 18,2 ‐100,9 ‐57,8 ‐7,9 ‐241,0 ‐71,0 Resultat til kunder 1,9 ‐32,9 ‐28,0 ‐16,9 ‐23,2 ‐75,9 ‐73,6 Ufordelt resultat til kunder ‐98,5 ‐14,8 ‐128,9 ‐74,8 ‐31,1 ‐316,9 ‐144,6 Avkastning på selskapets midler 13,2 45,4 49,8 50,8 51,5 159,2 168,2 Resultat til eier før skatt 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 505,5 638,4 Skattekostnad 23,8 ‐28,5 ‐24,6 ‐40,9 ‐12,4 ‐70,3 ‐110,0 Resultat til eier etter skatt 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 435,2 528,4 21
 22. 22. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 4. kvartal 2014 Beløp i mill. kroner Kollektiv‐ porteføljen Gamle individuelle produkter Investerings valgs‐ porteføljen Selskaps‐ porteføljen Totalt Risikoresultat 393,7 ‐3,2 ‐2,2 ‐ 388,3 Administrasjonsresultat 5,9 ‐14,9 ‐11,3 ‐0,0 ‐20,2 Renteresultat 190,3 83,7 9,7 1,8 285,6 Oppreservering ‐0,5 ‐ ‐ ‐ ‐0,5 Eiers bidrag til oppreservering ‐16,2 ‐ ‐ ‐ ‐16,2 Vederlag for rentegaranti 26,8 ‐ ‐ ‐ 26,8 Resultat til kunde ‐251,3 ‐65,6 ‐ ‐ ‐316,9 Avkastning på selskapets midler ‐0,6 ‐ ‐ 159,2 158,6 Sum 348,2 0,0 ‐3,8 161,0 505,5 22
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2013 Individuelle rente‐/pensjonsforsikringer 96,9 93,1 90,6 88,8 88,0 369,4 334,0 Individuelle kapitalforsikringer 175,9 171,8 170,0 167,7 164,5 685,4 644,5 Kollektive pensjonsforsikringer 70,8 104,6 57,1 266,4 105,6 498,9 569,4 Ulykkesforsikringer 66,9 65,3 64,3 63,0 61,7 259,5 240,8 Gruppelivsforsikringer 144,1 157,2 153,8 269,7 146,8 724,8 717,5 Unit Link ‐ Renteforsikringer 6,7 8,3 7,2 7,1 9,2 29,3 32,2 Unit Link ‐ Kapitalforsikringer 39,5 35,8 34,5 38,7 33,7 148,6 129,0 Innskuddstjenestepensjon 350,2 330,8 327,8 313,8 300,3 1 322,7 1 192,4 Sum brutto forfalte premieinntekter 950,9 966,9 905,3 1 215,4 909,8 4 038,6 3 859,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 132,1 101,8 152,6 109,4 65,0 495,9 519,1 Avgitt gjenforsikringspremie ‐47,3 ‐43,0 ‐48,2 ‐48,4 ‐47,0 ‐186,9 ‐187,8 Premieinntekter for egen regning 1 035,8 1 025,7 1 009,8 1 276,4 927,7 4 347,6 4 191,1 23
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per  utgangen av kvartalet 3. kv 2014 4. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 Verdijusert avkastning  kollektivporteføljer: 3. kv 2014 4. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 Bokført avkastning: Kilde: selskapspresentasjoner 24 5,4 4,6 4,0 3,8 7,2 6,3 5,3 5,1 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Prosent 3,8 4,6 4,3 3,1 4,2 5,2 5,3 5,4 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Prosent
 25. 25. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for  året 2014 5,4 5,0 8,7 8,7 14,8 Omløpsrenter Hold til forfall Eiendom Aksjer Norge Aksjer utland Prosent 25
 26. 26. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 31.12.2014 Året Året Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013 Immaterielle eiendeler 199 194 213 Investeringer 4 006 3 513 3 604 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 287 223 236 Fordringer 174 102 82 Andre eiendeler 159 134 234 Investeringer i kollektivporteføljen 19 034 17 972 18 207 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 11 914 9 862 10 521 SUM EIENDELER 35 772 32 001 33 098 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 172 817 800 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser ‐ kontraktsfastsatte 18 934 17 930 18 201 Forsikringsforpliktelser ‐ investeringsvalg 12 069 10 156 10 665 Avsetning for forpliktelser 472 491 417 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 183 143 152 Forpliktelser 515 78 445 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 153 113 146 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 35 772 32 001 33 098 26
 27. 27. Aktivaallokering per portefølje per 31.12.2014  (31.12.2013) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 13,0 (10,5) mrd. NOK 19,2 (18,1) mrd. NOK 4,1 (3,1) mrd. NOK 11,5 (11,0) mrd. 40,0 % 29,0 % 13,0 % 0,2 % 17,8 % Kollektivporteføljen Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Aksjer Annet Eiendom 66,4 % 15,9 % 1,1 % 16,6 % Selskapsporteføljen Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Annet Eiendom 44,2 % 55,5 % 0,3 % Investeringsvalgporteføljen Obligasjoner Aksjer Annet 66,7 % 12,8 % 10,4 % 10,1 % SB1 Skadeforsikring Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Eiendom Aksjer 27
 28. 28. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 4. kvartal 2014 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2013 Forfalt brutto premie 1 293,8 1 178,0 1 376,1 1 545,7 1 266,2 5,4 5 403,9 Opptjente premier f.e.r. 1 293,6 1 293,9 1 267,6 1 247,0 1 201,4 5,1 4 779,9 Påløpne erstatninger f.e.r. ‐524,0 ‐515,4 ‐674,3 ‐854,0 ‐465,0 ‐2,6 ‐2 980,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader  f.e.r. ‐285,2 ‐246,6 ‐247,6 ‐230,6 ‐227,4 ‐1,0 ‐866,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 3,8 1,3 4,3 2,0 1,4 0,0 14,1 Andre tekniske avsetninger ‐53,0 23,5 ‐21,9 ‐9,8 ‐131,1 ‐0,1 ‐147,3 Forsikringsresultat 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 1,5 799,6 Netto finansinntekter 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 0,4 498,1 Andre kostnader ‐64,8 15,1 ‐16,2 ‐1,6 25,0 ‐0,1 35,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 434,0 653,1 492,6 256,3 532,5 1,8 1 332,6 Endring av sikkerhetsavsetning 98,0 ‐21,0 ‐21,0 ‐63,0 ‐103,4 ‐0,0 ‐89,1 Resultat før skatt 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 1,8 1 243,5 Skattekostnad ‐140,1 ‐166,1 ‐104,0 ‐42,0 ‐183,5 ‐0,5 ‐360,4 Resultat etter skatt 391,9 466,0 367,6 151,2 245,6 1,4 883,2 28
 29. 29. ODIN Forvaltning Resultat per 4. kvartal 2014 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2013 Forvaltningshonorarer 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 322,7 289,5 Sum driftsinntekter 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 322,7 289,5 Lønnskostnader ‐24,5 ‐31,0 ‐30,7 ‐27,1 ‐24,9 ‐113,3 ‐106,5 Avskrivninger ‐3,3 ‐3,2 ‐3,4 ‐3,4 ‐5,4 ‐13,4 ‐24,3 Andre driftskostnader ‐28,7 ‐24,7 ‐23,4 ‐31,4 ‐27,3 ‐108,2 ‐107,0 Sum driftskostnader ‐56,5 ‐58,9 ‐57,6 ‐61,9 ‐57,6 ‐234,9 ‐237,7 Driftsresultat 22,1 24,3 23,7 17,8 21,6 87,8 51,7 Netto finansinntekter ‐0,3 0,8 0,5 0,4 ‐1,2 1,5 ‐0,2 Resultat før skatt 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 89,2 51,5 Skattekostnad ‐6,4 ‐6,6 ‐6,4 ‐4,6 ‐5,5 ‐24,1 ‐14,1 Resultat etter skatt 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 65,2 37,4 29

×