Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS

Descargar para leer sin conexión

Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen 30. april 2014. Presentasjon v/ adm. direktør Kirsten Idebøen, SpareBank 1 Gruppen AS.

Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen 30. april 2014. Presentasjon v/ adm. direktør Kirsten Idebøen, SpareBank 1 Gruppen AS.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS (17)

Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. SpareBank 1Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1Gruppen 30 april 2014 - Kirsten Idebøen adm direktør30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør
 2. 2. Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert EK-avkastning per 1. kvartal (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 2
 3. 3. Gode resultater i alle forretningsområderf g Resultat før skatt (MNOK) 3
 4. 4. Forretningsområde F ik i Solid første kvartal i Forsikring 4 Forsikring
 5. 5. Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet) Fortsatt lav combined ratio i ForsikringFortsatt lav combined ratio i Forsikring Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Realiserte kostnadseffekter av sammenslåing (MNOK) 5
 6. 6. SpareBank 1Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Fortsatt gode resultater og høy bufferkapitalFortsatt gode resultater og høy bufferkapital Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) Markedsandel personforsikring 4. kv 2013 (2012)Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK( ) •Brutto premieinntekter: 1 215 (1 191) •Risikoresultat: 97,3 (95,7) •Administrasjonsresultat: 0 7 ( 0 5) Plass Selskap Markedsandel Nytegnet premie 448 (419) MNOK 1 S B k 1 28 9 % (30 8 %) Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital •Administrasjonsresultat: -0,7 (-0,5) •Renteresultat: 125 (166,3) •Resultat før skatt: 153,2 (148,4) 1 SpareBank 1 28,9 % (30,8 %) 2 Gjensidige 20,2% (17,8 %) 3 Frende 12,2 % (8,8%) 6 •Egenkapitalavkastning 15,3 % 4 Nordea 14,0 % (15,6%) 5 Eika 6,4% (7,0%)
 7. 7. SpareBank 1Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten) Betydelig bedring i forsikringsresultatetBetydelig bedring i forsikringsresultatet R lt t f k tt i k t l t (MNOK) C bi d i f i k l (%)Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Combined ratio f.e.r i kvartalet (%) •Brutto premieinntekter: 1 324 (1 364) Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK MNOK 106 (102) i avviklingsgevinster i 1. •Forsikringsresultat: 155 (92) •Netto finansresultat 103 (170) •Resultat før skatt: 193 (265) ( ) g g kvartal – hvorav MNOK 76 (69) treffer forsikringsresultatet. MNOK 63 i økte sikkerhetsavsetninger for 7 Resultat før skatt: 193 (265) •Egenkapitalavkastning 22,4 % g å sikre en tilfredsstillende buffer.
 8. 8. ODIN Forvaltning AS God start på 2014 8
 9. 9. ODIN Forvaltning God start på åretGod start på året Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i år (%) Venter på tall fra Odin Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK Markedsandel per utgangen av kvartal (%)Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK •Driftsinntekter: 80 (67) •Resultat før skatt: 18,2 (8,4) Markedsandel per utgangen av kvartal (%) •Forvaltningskapital: 32.934 (27.741) •Egenkapitalavkastning 36,7 % 9
 10. 10. Fordringsadministrasjon Bedring i resultatene for både factoring- og 10 inkassovirksomheten
 11. 11. Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og porteføljeGod inntjening innenfor factoring og portefølje. Omstillinger i inkassovirksomheten gir resultater. Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) • Factoring og Portefølje - Høy volumvekst og sterk inntektsøkning i Factoring til tross for marginpress i bransjen. - Høy innfordring gir høyere kostnader, men også bedret resultat i Portefølje. - Resultat før skatt på MNOK 10 9 i årets første- Resultat før skatt på MNOK 10,9 i årets første kvartal mot MNOK 4,6 i 1. kvartal 2013. • Inkasso – Høy saksinngang og gode inntekter - 50% vekst i saksinngangen sammenlignet med samme kvartal i 2013 gir god inntektsøkning - Resultat før skatt på MNOK 2,8 i årets første kvartal mot MNOK 0 6 i 1 kvartal 2013kvartal mot MNOK -0,6 i 1. kvartal 2013. • Egenkapitalavkastning 12,7* % 11 * Syntetisk beregning for SB1GF og Conecto
 12. 12. Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandende nordiske finanskonsernliga av blandende nordiske finanskonsern Gjennomsnitt 2010-2013 1. kvartal 2014 14,7 %16,7 %SpareBank 1 Gruppen 11,4 %11,4 %Nordea 2014 14,2 %Gjensidige 13,8 %Handelsbanken 12,5 %DNB 9,1 %Storebrand 3,4 %Danske Bank 12 Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern
 13. 13. Takk for oppmerksomheten! Kirsten Idebøen 13
 14. 14. Appendikspp
 15. 15. SpareBank 1-alliansenSpareBank 1 alliansen Eiere og alliansepartnere: SamSparSamSparSamSparSamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 % BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA* SpareBank 1 Gruppen AS* BN Bank SpareBank 1 Boligkreditt* Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter produkter ogODIN Forvaltning SpareBank 1 Forsikring SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Næringskreditt* forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, g SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans f t i t f lj kj SpareBank 1 Markets* • Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter factoring og porteføljekjøp Conecto inkasso 15 * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Verdipapirservice * Felleseid konsern med heleide produktselskaper:
 16. 16. Resultat per 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt 1.kvartal Andel resultat fra datterselskapene før skatt -SpareBank 1 Forsikring AS 153,2 147,4 638,4 -SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 193,3 264,8 1 243,5 -ODIN Forvaltning AS 18,2 8,4 51,5 -SpareBank 1 Medlemskort AS 2,7 3,7 9,6 -Fordringsadministrasjon 13,7 4,0 -28,4g j -Konsernjusteringer 2,9 -0,9 -65,7 Netto driftskostnader i morselskapet -25,8 -23,0 -80,0 Netto finanskostnader i morselskapet -20,1 -19,4 -80,3 Merverdiavskrivninger -0,9 0,0 -29,3 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 337,2 385,1 1 659,3 Sk k d f id f i k h 88 6 52 2 411 9Skattekostnad fra videreført virksomhet -88,6 -52,2 -411,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 248,6 332,9 1 247,4 Resultat fra avviklet virksomhet*) 0,0 -17,8 -150,7 RESULTAT ETTER SKATT 248,6 315,0 1 096,8 *) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder i 2013 og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salg av SpareBank 1 Markets i 3 kvartal 2013 16 av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal 2013.
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern N kk lt ll 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 Nøkkeltall SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 248,6 286,0 418,2 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % Kapitaldekning per kvartal (%) 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % Li f ik i i k h tLivsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -0,7 -77,7 9,1 -10,9 -0,2 -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 Renteresultat (MNOK) 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 Resultat etter skatt (MNOK) 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4 -154,4 128,7 89,1 125,8 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % Kapitaldekning per kvartal (%) 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 %p g p ( ) , , , , , , , , , Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1052 983,6 923,4 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1 -19,5 Netto finansinntekter (MNOK) 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 Resultat etter skatt (MNOK) 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 Skadeprosent f e r (%) 68 5 % 38 7 % 64 3 % 73 4 % 73 3 % 69 1 % 81 4 % 78 0 % 84 9 %Skadeprosent f.e.r (%) 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % Combined ratio f.e.r (%) 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % Bestandspremie (MNOK) 5225 5211 5 283 5 308 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2Forvaltningshonorar (MNOK) , , 74,5 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 Resultat etter skatt (MNOK) 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1 -18,6 1,4 -1,0 -0,3 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 32 934 32 764 30 416 27 318 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % Fordringsadministrasjon 17 Resultat etter skatt (MNOK) 9,9 -35,4 2,9 -0,7 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3 4,0 1,8 1,0 2,2 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,0 -30,5 -3,0 -3,6 -0,4 2,1 1,6 5,0 3,3
 18. 18. SpareBank 1 Gruppen konsern K t l i lt tKvartalsvise resultater 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 56,2 50,3 - ODIN Forvaltning AS 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4 -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 - SpareBank 1 Medlemskort AS 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 - Fordringsadministrasjon 13,7 -35,4 4,0 -1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 14,5 5,2 9,0 - Konsernjusteringer 2,9 -47,2 -23,1 5,5 -0,9 -1,3 0,1 -10,0 -0,9 -4,2 14,1 12,9 -3,2 Sum resultat datterselskaper før skatt *) 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 25,7 198,0 200,5 Driftskostnader morselskap -25,8 -29,3 -22,6 -5,1 -23,0 -18,4 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 Netto finans morselskap -20,1 -21,5 -23,9 -15,5 -19,4 -18,6 -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 Merverdiavskrivninger -0,9 -26,5 -0,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 -8,2 167,5 165,7 Skattekostnad fra videreført virksomhet -88,6 -166,8 -107,0 -85,9 -52,2 -283,6 -46,1 -71,8 14,2 121,3 41,3 -54,3 -11,4 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 249,9 276,4 421,7 216,3 332,9 -34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 33,0 113,2 154,3 Resultat fra avviklet virksomhet **) 0,0 0,0 -3,6 -129,3 -17,8 -12,7 -46,6 -32,6 -32,5 -57,4 -37,3 -15,9 -2,4 RESULTAT ETTER SKATT 249,9 276,4 418,2 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 -4,3 97,2 151,9 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal 2013. For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3 og 2 kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal 2013 - 3. kvartal 2010 viser resultat i SpareBank 1 Markets. 18
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS R lt t k t lResultat per 1. kvartal Året1. kvartal Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013 Risikoinntekter 449,7 430,1 1 753,3 Risikokostnader -352,3 -334,4 -1 308,2 Risikoresultat 97,3 95,7 445,1 Tekniske avsetninger -5,0 -15,0 -28,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 92,3 80,7 416,5 Oppreservering -9,2 -10,4 -33,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 83,2 70,3 382,9 Gebyrer 208,2 196,9 755,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -135,4 -130,3 -556,9 Provisjoner -73,5 -66,8 -277,9 Administrasjonsresultat -0,7 -0,2 -79,8 Netto finansinntekter 240,2 276,5 948,5 Garantert rente -115,2 -110,2 -471,8 Renteresultat 125,0 166,3 476,7 Oppreservering -32,3 -66,6 -184,1 Renteresultat etter oppreservering 92,7 99,7 292,6 Eiers bidrag til oppreservering -2,5 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 4,6 4,1 19,1 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 177,2 173,9 614,8 A t i til till t i 57 8 41 4 71 0Avsetning til tilleggsavsetninger -57,8 -41,4 -71,0 Resultat til kunder -16,9 -21,9 -73,6 Avkastning på selskapets midler 50,8 36,8 168,2 Resultat til eier før skatt 153,2 147,4 638,4 Skattekostnad -40,9 -11,1 -110,0 Res ltat til eie ette skatt 112 3 136 4 528 4 19 Resultat til eier etter skatt 112,3 136,4 528,4
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS R lt t t f lj k t lResultat per portefølje per 1. kvartal Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 91,0 2,2 -0,8 0,0 92,3 Administrasjonsresultat 2,1 -3,5 0,7 0,0 -0,7 Renteresultat 80,9 40,6 2,9 0,6 125,0, , , , , Oppreservering -41,5 0,0 0,0 0,0 -41,5 Eiers bidrag til oppreservering -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 Vederlag for rentegaranti 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 Resultat til kunde -35,5 -39,3 0,0 0,0 -74,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 50,8 50,8 Sum 99,1 0,0 2,8 51,3 153,2 20
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Ut ikli i i i t ktUtvikling i premieinntekter 21
 22. 22. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti perAvkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: Bokført avkastning: 22 Kilde: selskapspresentasjoner
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti perAvkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.03.2014 23
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 31 03Balanse per 31.03 Året Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013 Immaterielle eiendeler 209 167 213 Investeringer 3 757 3 362 3 604 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 261 234 236 1. kvartal Fordringer 101 116 82 Andre eiendeler 159 159 234 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 2 Investeringer i kollektivporteføljen 18 395 17 602 18 207 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 10 876 8 998 10 521 SUM EIENDELER 33 758 30 637 33 098 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 912 565 800 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 18 519 17 530 18 201 F ik i f likt l i t i l 11 005 9 110 10 665Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 11 005 9 110 10 665 Avsetning for forpliktelser 435 252 417 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 162 141 152 Forpliktelser 320 665 445 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 132 103 146 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 33 758 30 637 33 098SUM EGENKAPITAL OG GJELD 33 758 30 637 33 098 24
 25. 25. Aktivaallokering per portefølje per 31.03.2014g p p f j p 3 3 4 (31.03.2013) SB1 Skadeforsikring konsern SB1 Forsikring AS K ll k i f ljI l f l Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 9,4 (9,6) % 9 4 (9 8) % 11,8 (12,2) % 41,7 (39,2) % 12,2 (13,2) % 0,2 (0,3) % 0,3 (0,2) % 18 2 (18 5) % Investeringsvalgporteføljen 9,4 (9,8) %( ) 18,2 (18,5) % 45,7 (45,5) % 69,4 (68,4) % 27,1 (26,1) % 18,7 (19,2) % 66,8 (67,3) % 14,7 (14,0) % 53,9 (54) % 0,4 (0,5) % Aksjer Annet Aksjer NOK 18 4 (17 4) mrd NOK 3 8 (3 3) mrd NOK 11 9 (11 4) mrdNOK 10 9 (9 0) mrd Aksjer Annet Obligasjoner Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 25 NOK 18,4 (17,4) mrd. NOK 3,8 (3,3) mrd. NOK 11,9 (11,4) mrd.NOK 10,9 (9,0) mrd.
 26. 26. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern R lt t k t lResultat per 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013 Forfalt brutto premie 1 545,7 1 612,9 5 403,9 1. kvartal Forfalt brutto premie 1 545,7 1 612,9 5 403,9 Opptjente premier f.e.r. 1 247,0 1 193,1 4 779,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -854,0 -875,0 -2 980,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -230,6 -218,7 -866,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,0 5,2 14,1 Andre tekniske avsetninger -9,8 -13,0 -147,3 Forsikringsresultat 154,6 91,7 799,6 Netto finansinntekter 103,3 170,1 498,1 Andre kostnader -1,6 0,0 35,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 256,3 261,8 1 332,6 Endring av sikkerhetsavsetning -63,0 3,0 -89,1 Resultat før skatt 193,3 264,8 1 243,5 Skattekostnad -42,0 -45,4 -360,4 Resultat etter skatt 151 2 219 4 883 2Resultat etter skatt 151,2 219,4 883,2 26
 27. 27. Positiv glidning i skadeavsetninger (RBNS) i ikli i i k lgir avviklingsgevinster i 1. kvartal 27 NB: Kvartalsvis gjennomgang av saksavsetninger i Forsikringsoppgjør fra 2014 mot halvårlig tidligere år.
 28. 28. ODIN Forvaltning Resultat per 1 kvartalResultat per 1. kvartal Året1. kvartal Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013 Forvaltningshonorarer 79,7 66,7 289,5 Sum driftsinntekter 79,7 66,7 289,5 Lønnskostnader -27,1 -23,7 -106,5 Avskrivninger 3 4 6 4 24 3Avskrivninger -3,4 -6,4 -24,3 Andre driftskostnader -31,4 -28,4 -107,0 Sum driftskostnader -61,9 -58,5 -237,7 Driftsresultat 17,8 8,2 51,7 Finanskostnader 0 4 0 3 -0 2Finanskostnader 0,4 0,3 0,2 Resultat før skatt 18,2 8,4 51,5 Skattekostnad -4,6 -2,3 -14,1 Resultat etter skatt 13,6 6,1 37,4 28

×