Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018 (17)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (12)

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018

 1. 1. 1 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2018
 2. 2. Nok et godt første halvår. 467 527 457 495 2.kv 20182. kv 20172. kv 20162. kv 2015 Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 17.6 17.4 19.0 15.4 2.kv 20182. kv 20172. kv 20162. kv 2015 Solvensmargin (%) per 30.06. (uten bruk av overgangsregler) * 2 845 912 904 773 2015 2016 2017 2018 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 175 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 219 % SpareBank 1 Forsikring AS: 171 % Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK)
 3. 3. God underliggende drift i alle selskaper Resultatnedgang i skadeforsikring som følge av en kald og snørik vinter, samt lavere finansinntekter. 322 555 320 386 775454 56 ODIN forvaltning FordringsadministrasjonSkadeforsikringLivsforsikring 20182017 Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK) 3
 4. 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Stabil og god inntjening. Sterk vekst innenfor pensjonsområdet. Hovedtall per 1. halvår 2018 (2017) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK) 177 200 313 132 189 2. kv 20182.kv 2017 4. kv 20173. kv 2017 1. kv 2018 325 304 320 322 320 20172014 20162015 2018  Brutto premieinntekter: 3.489 (3.064)  Risikoresultat: 197 (160)  Administrasjonsresultat: 14 (-16)  Renteresultat: 241 (167)  Resultat før skatt: 320 (322)  Solvensmargin: 171 % (174 %) 5
 6. 6. Hovedtall per 1. halvår 2018 (2017) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Svakere forsikringsresultat som følge av en kald og snørik vinter. Også noe lavere finansinntekter.  Brutto premieinntekter: 2.856 (2.707)  Forsikringsresultat: 239 (341)  Brutto avviklingsgevinster 175 (154)  Netto finansresultat: 147 (205)  Resultat før skatt: 386 (555)  Solvensmargin: 219 % (226 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK) 273 296 460 121 265 4. kv 2017 2. kv 20181. kv 20183.kv 20172.kv 2017 665 634 441 555 386 20182017201620152014 6
 7. 7. Forsikringsresultatet • Skadeprosenten øker med 5,6 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes flere skader som følge av en kaldere og mer snørik vinter enn i fjor. • Kostnadsprosenten er 1,9 prosentpoeng lavere enn i 1. halvår 2017. • Det ble inntektsført 175 mill. kroner i avviklingsgevinster i 1. halvår 2018. Dette er 20 mill. høyere enn i samme periode i fjor. Av samlede avviklingsgevinster på 175 mill. kroner er 94 mill. kroner del av planlagt nedtrapping. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio hittil i år (%) 239 341 113 222 1. halvår 20181. halvår 2017 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat 7 21,6 25,3 23,4 62,3 60,3 65,9 1. halvår 2018 89,3 83,9 1. halvår 2016 85,6 1. halvår 2017 Skadeprosent Kostnadsprosent
 8. 8. ODIN Forvaltning AS 8
 9. 9. Hovedtall per 1. halvår 2018 (2017) i MNOK ODIN Forvaltning Resultatfremgang Netto tegning i både aksje- og kombinasjonsfond.  Driftsinntekter: 194 (190)  Driftskostnader: 139 (137)  Resultat før skatt: 56 (54)  Forvaltningskapital: 53.986 (49.938) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9 29 31 20 26 30 1.kv 20184.kv 2017 2.kv 20183.kv 20172.kv 2017 53 48 5654 2016 20172015 2018 Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK)
 10. 10. Fordringsadministrasjon 10
 11. 11. • Fordringsadministrasjon består av SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Portefølje AS og Conecto AS. • Factoring tilbyr administrasjon, finansiering og kredittsikring av kundefordringer, og har hatt sterk vekst de siste årene. Portefølje har sin virksomhet innen porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Conecto leverer inkassotjenester til et bredt spekter av bedrifter, organisasjoner, banker og finansinstitusjoner. • Selskapene samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordrings- administrasjon. Fordringsadministrasjon Sterk og lønnsom vekst i både Factoring og Portefølje Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 24 17 12 54 32 34 12 77 Factoring Portefølje Conecto Totalt 2017 2018 11
 12. 12. 12
 13. 13. Vedlegg 13
 14. 14. SpareBank 1-alliansen 14 SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS (Livsforsikring) SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS (Fondsforvaltning) LO Favør AS (Forvaltning av LOfavør) Conecto AS (Inkasso) SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS (Porteføljekjøp og -forvaltning) SpareBank 1 Spleis AS (Folkefinansiering) Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 320,4 322,4 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 385,8 555,3 1.311,4 - ODIN Forvaltning 56,2 54,3 105,7 - LO Favør 1,5 2,9 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 31,6 24,5 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 34,1 17,2 39,8 - Conecto AS 11,7 12,3 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -6,1 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -5,8 -20,8 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 829,3 968,2 2.323,6 Driftskostnader morselskap -38,6 -44,1 -68,9 Netto finans morselskap -17,4 -20,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 773,3 904,1 2.209,7 Skattekostnad -172,2 -192,9 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 601,1 711,1 1.811,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 606,6 705,7 1.808,6 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,6 1,1 2,7 1. halvår
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 1. kv. 2018 4. kv. 2017 3. kv. 2017 2. kv . 2017 1. kv 2017 Året 2017 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 184 689 412 337 374 1.811 Egenkapitalavkastning hiå. (%) 8,8 % 22,7 % 19,4 % 19,0 % 18,9 % 22,7 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 98 104 71 103 57 334 Administrasjonsresultat (MNOK) -5 0 21 -18 2 5 Renteresultat (MNOK) 167 386 201 70 97 753 Resultat etter skatt (MNOK) 82 277 149 113 133 671 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 102 226 209 171 170 776 Netto finansinntekter (MNOK) 13 234 88 96 110 526 Resultat etter skatt (MNOK) 92 392 238 227 233 1090 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 66,1 % 56,2 % 62,6 % 59,9 % 63,5 % 60,5 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 23,7 % 22,7 % 26,7 % 23,7 % 24,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 89,8 % 79,8 % 85,3 % 86,6 % 87,2 % 84,7 % Bestandspremie (MNOK) 5.605 5.517 5.480 5.400 5.324 5.517 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 96 101 100 101 88 390 Resultat etter skatt (MNOK) 19 15 23 22 19 79 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 51.381 54.345 51.356 49.937 46.745 54.345 Markedsandel aksjefond hiå. (%) 7,3 % 7,6 % 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,6 % Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 9,3 % 8,7 % 8,6 % 8,4 % 8,1 % 8,7 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 29 27 24 22 18 91
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 188,8 131,6 313,1 200,1 177,0 145,4 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 264,5 121,3 459,7 296,3 273,4 282,0 1.311,4 - ODIN Forvaltning 29,8 26,4 20,2 31,1 29,3 25,0 105,7 - LO Favør 0,2 1,3 3,0 1,2 1,2 1,7 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 16,7 14,9 21,6 12,5 14,4 10,1 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 14,6 19,5 10,5 12,0 8,5 8,7 39,8 - Conecto AS 7,8 3,9 3,4 6,8 6,6 5,7 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -3,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -3,0 -2,9 -33,8 -2,4 -18,4 -2,4 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 516,3 313,0 797,8 557,6 491,9 476,3 2.323,6 Driftskostnader morselskap -17,9 -20,7 -14,2 -10,6 -31,1 -12,9 -68,9 Netto finans morselskap -3,4 -14,1 -12,8 -14,1 -4,0 -16,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 495,1 278,2 772,7 532,9 456,8 447,3 2.209,7 Skattekostnad -78,4 -93,8 -84,0 -121,4 -119,3 -73,6 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 416,7 184,4 688,6 411,5 337,5 373,7 1.811,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 419,6 187,0 687,5 415,4 334,9 370,9 1.808,6 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,1 0,5 1,1 0,5 0,4 0,6 2,7
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 18 2. kv 1. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2018 2017 2018 2017 2017 Risikoinntekter 583,2 585,3 542,7 1.168,5 1.076,3 2.190,7 Risikokostnader -473,7 -490,8 -413,2 -964,5 -875,9 -1.806,3 Risikoresultat brutto 109,5 94,4 129,5 203,9 200,4 384,5 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -10,6 3,2 -27,0 -7,4 -40,9 -50,2 Risikoresultat netto 98,9 97,6 102,5 196,5 159,5 334,2 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Risikoresultat netto etter oppreservering 98,9 97,6 102,5 196,5 159,5 334,2 Gebyrer 281,7 256,7 259,9 538,4 508,9 1.025,9 Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 7,8 Driftskostnader ekskl. provisjoner -177,9 -172,3 -194,4 -350,2 -358,9 -691,3 Provisjoner -91,0 -90,2 -93,7 -181,1 -185,3 -376,9 Administrasjonsresultat brutto 12,9 -5,8 -29,2 7,1 -36,3 -34,6 Reassuransens effekt på admin. resultatet 6,1 1,1 10,9 7,2 20,4 40,0 Administrasjonsresultat netto 19,0 -4,8 -18,4 14,3 -15,9 5,4 Netto finansinntekter 579,8 292,3 199,1 872,1 405,2 1.270,4 Øvrige renterelaterte poster -375,2 0,2 0,0 -375,0 -0,1 -0,8 Garantert rente -130,4 -125,1 -129,1 -255,6 -238,0 -516,4 Renteresultat 74,1 167,2 70,0 241,3 167,2 753,3 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteresultat etter oppreservering 74,1 167,2 70,0 241,3 167,2 753,3 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 5,6 5,5 8,9 11,1 15,9 22,6 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 197,7 265,5 163,0 463,2 326,6 1.115,5 Avsetning til tilleggsavsetninger -30,8 -69,0 -13,2 -99,8 -40,6 -245,6 Resultat til kunder -24,2 -62,8 -30,9 -86,9 -66,7 -297,3 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 58,5 9,5 66,3 68,0 126,2 309,6 Andre inntekter og kostnader til selskapet -12,4 -11,7 -8,3 -24,1 -23,1 -46,7 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 188,8 131,6 177,0 320,4 322,4 835,5 Skattekostnad -25,7 -49,6 -64,3 -75,3 -76,3 -164,2 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 163,0 82,0 112,7 245,1 246,0 671,4 1. halvår
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 19 Beløp imill.kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Risikoresultat 207,1 201,8 -3,1 -1,5 0,0 0,0 203,9 200,4 Fortjenesteelementfor risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -3,4 -35,7 10,5 -0,6 0,0 0,0 7,1 -36,3 Renteresultat 237,1 161,3 3,0 5,4 1,1 0,5 241,3 167,2 Tekniskeavsetninger -0,2 -20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -20,5 Oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiers bidragtil oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlagfor rentegaranti 11,1 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 15,9 Resultattil kunde -183,9 -107,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 -186,8 -107,3 Avkastningpå selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 103,1 43,9 103,1 Sum 267,8 215,5 7,5 3,3 45,0 103,5 320,4 322,4 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Året Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 133,4 124,8 266,6 246,7 512,9 Individuelle kapitalforsikringer 208,3 197,0 418,5 391,1 793,9 Kollektive pensjonsforsikringer, tradisjonelle 124,5 212,0 358,6 448,5 718,8 Ulykkesforsikringer 84,2 81,6 169,6 161,8 326,8 Gruppelivsforsikringer 170,0 171,5 409,0 402,0 746,5 Unit Link -Renteforsikringer 39,7 15,5 75,9 20,1 193,5 Unit Link -Kapitalforsikringer 89,7 70,1 187,3 127,8 306,1 Kollektive pensjonsforsikringer, med investeringsvalg 824,5 630,6 1.603,0 1.265,8 2.638,3 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.674,2 1.503,1 3.488,6 3.063,8 6.236,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 520,2 309,0 1.654,0 891,2 1.616,0 Avgitt gjenforsikringspremie -49,9 -50,5 -101,5 -105,7 -211,1 Premieinntekter for egen regning 2.144,5 1.761,6 5.041,0 3.849,3 7.641,6 1. halvår2. kvartal
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 3.3 1.8 1.halvår 2017 1.halvår 2018 1.9 2.2 1.halvår 2017 1.halvår 2018
 22. 22. Aktivaallokering per portefølje per 30. juni 2018 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 28,0 (21,8) mrd. NOK 22,9(21,7) mrd. NOK 5,7(5,6) mrd. NOK 9,7 (9,4) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 59.4% 40.2% 0,4% Aksjefond Rentefond Annet 13.6% 29.7% 37.4% 18.4% 0,9% Obligasjoner - amortisert kost Aksjer Annet Obligasjoner - markedsverdi Eiendom 50.8% 21.7% 20.1% 0,0% 7,4% Annet Aksjer Eiendom Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost 9.9% 54.0% 19.8% 16.3% Aksjer Eiendom Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost 22
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. halvår 2018 23 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Immaterielle eiendeler 128 146 137 Investeringer 5.757 5.593 6.139 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 450 425 443 Fordringer 103 220 127 Andre eiendeler 353 299 381 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 10 21 Investeringer i kollektivporteføljen 22.977 21.666 22.439 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 28.193 21.803 25.000 SUM EIENDELER 57.960 50.163 54.688 Innskutt egenkapital 2.703 2.491 2.491 Opptjent egenkapital 1.118 1.329 1.083 Ansvarlig lånekapital 1.000 1.000 1.000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 23.356 22.099 22.864 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 28.010 21.803 24.894 Avsetning for forpliktelser 925 702 787 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 278 260 261 Forpliktelser 467 370 1.168 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 101 110 140 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 57.960 50.163 54.688 1. halvår
 24. 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 1. halvår 24 Året Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Opptjente premier f.e.r. 1.437,9 1.356,9 2.835,5 2.686,9 5.487,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -975,9 -812,7 -1.899,4 -1.657,9 -3.321,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -338,4 -362,9 -669,5 -677,9 -1.327,8 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 8,0 2,0 0,6 3,1 5,8 Andre tekniske avsetninger -0,5 -11,9 -28,0 -12,8 -68,3 Forsikringsresultat 131,1 171,3 239,2 341,4 776,2 Netto finansinntekter 133,4 95,5 146,6 205,1 526,3 Driftsresultat 264,5 273,4 385,8 555,3 1.311,4 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 264,5 273,4 385,8 555,3 1.311,4 Skattekostnad -38,4 -46,3 -67,5 -95,6 -221,9 Resultat etter skatt 226,1 227,1 318,3 459,7 1.089,5 2. kvartal 1. halvår
 25. 25. ODIN Forvaltning Resultat 1. halvår 25 2. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Forvaltningshonorarer 97,7 101,2 194,0 189,5 389,8 Sum driftsinntekter 97,7 101,2 194,0 189,5 389,8 Lønnskostnader -38,1 -42,1 -75,8 -75,3 -162,6 Avskrivninger -4,1 -3,0 -7,3 -6,1 -12,0 Andre driftskostnader -26,2 -27,5 -55,7 -55,2 -111,3 Sum driftskostnader -68,4 -72,6 -138,7 -136,6 -285,9 Driftsresultat 29,3 28,6 55,3 52,9 103,9 Finanskostnader 0,5 0,7 1,0 1,4 1,7 Resultat før skatt 29,8 29,3 56,2 54,3 105,7 Skattekostnad -7,4 -7,2 -13,9 -13,3 -26,5 Resultat etter skatt 22,4 22,0 42,3 41,0 79,1 1. halvår

×