Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Advisory board præsentation final .pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Advisory board præsentation final .pdf (20)

Anuncio

Advisory board præsentation final .pdf

 1. 1. Advisory Board Borgersamling Bæredygtigt Forbrug
 2. 2. Politisk udpegede Sofie de Bretteville Olsen (S), Anja Kjeldgaard Rosengreen (F), Anne Marie Geisler (B), Kim Johansen (S), Court Møller (B), Dorte Kollerup Nørbo (F), Søren Peschardt (S), Lars Schmidt (V), Lone Loklindt (B)
 3. 3. Sofie de Bretteville Olsen (S) Regionsmedlem (S), Sundhedsudvalget • Sofie blev valgt til regionsvalget i 2021 • Hendes politiske mærkesager er seksuel sundhed, en grøn region og et sammenhængende sundhedsvæsen • ”Den kollektive transport skal styrkes (…) og vi skal have en stærk grøn offentlig transport på tværs af hele regionen. Derfor vil jeg kæmpe for, at al offentlig transport bruger CO2-neutralt brændstof i 2030” • Medlem af: Forretningsudvalg, Sundhedsudvalg, Miljø- og klimaudvalg, Følgegruppe Nyt Hospital Herlev , Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup, næstformand, Videnskabsetiske Medicinske Komiteer, komite nr. 1-3 (indstilling til Sundhedsministeriet)
 4. 4. Anja Kjeldgaard Rosengreen (F) Regionsmedlem, Region Hovedstaden, Medlem af Kommunalbestyrelsen, Halsnæs • Formand for de udvalg, der har alle de grønne dagsordener (natur, klima, miljø, trafik, byggeri, planlægning etc.) • ”Åbenhed omkring beslutninger, mest mulig involvering af borgerne, lige og let adgang til et velfungerende sygehusvæsen er sammen med den grønne omstilling og beskyttelse af naturværdierne, mine fokusområder i byråds- og regionsarbejdet • I relation til den grønne omstilling, har vi ansvar for at overlevere en verden i balance, til de næste generationer • Medlem af : Sundhedsudvalg, Miljø- og klimaudvalg, Sundhedsklynge NORD (Nordsjællands Hospital), Overvågningsudvalget for Øresund- Skagerrak-Kattegat-Programmet (2014-2020), suppleant
 5. 5. Anne Marie Geisler Andersen (B) Medlem i Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark • Fra 1. januar 2018 blev Anne Marie medlem af Esbjerg Byråd for Radikale Venstre og medlem af Børne- og Familieudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalg • Inden da, medlem af Københavns Borgmesterrepræsentation, hvor hun fra 1. januar 2014 havde været næstformand i Socialudvalget, og i 2014 havde været medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Tidligere har hun også været medlem af Folketinget, hvor hun var Radikale Venstres social-, psykiatri og handicapordfører • Byrådsmedlem i Esbjerg • Kommuneregionsmedlem i Region Syddanmark • Arbejder for den grønne omstilling og bedre mental sundhed, da klima og mistrivsel er vor tids største udfordringer
 6. 6. Kim Johansen (S) Næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark • Valgt ind regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han repræsenterer Socialdemokratiet • Medlem af Forretningsudvalget, Udvalget for regional udvikling og medlem af Det Særlige Rådgivende Udvalg om Dansk Tysk Samarbejde • Baggrund inden for den almene boligsektor, hvor demokrati og medindflydelse er en vigtig faktor, og har 20 års erfaring inden for kommunalpolitik i Nordfyns Kommune, og 8 år som formand for teknik og miljøudvalget og har senest 8 års erfaring som formand for arbejdsmarkedsudvalget • Igennem disse erfaringer, er vigtigheden af medindflydelse og medbestemmelse blevet tydelig, og hvor vigtig en opgave regionerne løser og de deraf afledte konsekvenser ude i kommunerne og hos borgerne
 7. 7. Court Møller (B) Formand i Klima- og miljøudvalget, Rudersdal Kommune • Har siden 2014 været medlem af Økonomiudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget og medlem af udvalget for sårbare børn og unge • Byrådsmedlem • Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Udvalget for sårbare børn og unge i Rudersdal Kommune • ”At Rudersal Kommune er helt i front i den grønne omstilling. Vi skal være en af de bedste kommuner i landet til at omstille varmeforsyningen til grøn varme, transportsektoren skal på grønne og bæredygtige drivmidler, og vi skal have rene søer uden udledning af spildevand. Min vision er, at borgerne er medinddraget i den grønne omstilling og tager ejerskab for biodiversitet og rent grundvand” (dr.dk) • Courts primære mærkesager under sidste kommunalvalg var: Grøn omstilling, børn og unge og borgerinddragelse
 8. 8. Dorthe Kollerup Nørbo (F) Næstformand i Klima- og miljøudvalget, Rudersdal Kommune • Er kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal for SF • Har en kandidat i Contemporary Culture (MA of Arts) fra Københavns Universitet • Partiforeningsformand for SF • Visionen for Rudersdal Kommune: ”Rudersdal skal være grøn, bæredygtig og fossilfri. Skoler og daginstitutioner skal ligge i lokale miljøer, hvor nærdemokratiet skal blomstre”. (dr.dk) • En af hendes helt centrale mærkesager er klima og biodiversitet: ”Er områder, som er vigtigst, at vi gør noget ved lige nu. Vi skal have nedbragt udledningen af CO2 gennem klog energi, trafik og forbrugspolitik og vi skal give dyr og planter gode eksistensbetingelser, der sikrer deres overlevelse”
 9. 9. Søren Peschardt (S) Formand i Klima, Natur og Miljøudvalget, Vejle Kommune • Arbejder som landmåler/Naboretskonsulent • Medlem af Vejle Byråd • Medlem af Økonomiudvalget, udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati • ”En Vejle Fjord, der er så ren, at vejlenserne rent faktisk har lyst til at hoppe i vandet fra havnekajen”, det er blandt andre et af scenarierne, Søren peger på, når talen falder på, hvad han vil fokusere på i sin formandsperiode (Vejle Amts Folkeblad)
 10. 10. Lars Schmidt (V) Næstformand i Klima, Natur og Miljøudvalg, Vejle Kommune • Byrådsmedlem (V) • Medlem af Økonomiudvalget • Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe • Lars’ professionelle karriere har blandt andet været sit arbejde som chefkonsulent for KHL. Derudover har han en faglig baggrund som Landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole (Århus) • ”Jeg arbejder for, at politik skal have rod i almindelige menneskers hverdag (…) Jeg ønsker, at der tænkes i helheder, og at vi i en stor kommune som Vejle opretholder en god balance mellem by og land, når det gælder udvikling og investeringer” (ugeavisen.dk)
 11. 11. Lone Loklindt (B) Byrådsmedlem, hovedbestyrelsesmedlem, Frederiksberg Kommune • Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse • Formand for Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget • I byrådet: 2009-2011, 2018-nu • Fhv. medlem af Folketinget: 2011-2015 • Formand i Nyt Europa • ”Frederiksberg skal vise vejen som en klimaneutral by (…) Kommunen skal sikre rammerne for borgernes bæredygtige livsstil”
 12. 12. Eksterne medlemmer Frederik Sandby, Kurt Strand, Steen Hildebrandt
 13. 13. Frederik Sandby Sekretariatsleder, Klimabevægelsen i Danmark, medstifter, Den Grønne Studenterbevægelse • Kandidat i klimaforandringer fra Københavns Universitet Hvad er Klimabevægelsen i Danmark? • Mobiliserer befolkningen og laver kampagner for at veksle befolkningens krav til politisk handling, der sikrer en grøn og retfærdig omstilling til et bæredygtigt samfund Hvad er Den Grønne Studenterbevægelse? • En gruppe af unge klimaaktivister der kæmper for en grøn retfærdig fremtid, gennem strukturelle forandringer i samfundet • Baseret på frivillighed, er partipolitisk uafhængigt og stræber efter en flad organisationsstruktur
 14. 14. Kurt Strand Journalist, foredragsholder, moderator, underviser og coach • Ekspert i konstruktiv journalistik og fellow på Constructive Insititute • Journalist med over 40 års erfaring og har siden begyndelsen af 1990’erne undervist i journalistik, interview og fortælleteknik • Holder foredrag om medier og fungerer som ordstyrer ved konferencer og debatter • Har tidligere været studievært på ”Presselogen”, ”Deadline”, ”Debatten”, ”Temalørdag” og ”Profilen” • Desuden været moderator på en lang række konferencer, seminarer og høringer for både offentlige og private virksomheder
 15. 15. Steen Hildebrandt Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet • Ekspert i bæredygtig omstilling • Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS • Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring på det samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet • I en årrække fagredaktør på dagbladet Børsen, boganmelder på Kristeligt Dagblad og blogger på Mandag Morgen

×