Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

1.2. iuliana chilea accesibilitate

753 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

1.2. iuliana chilea accesibilitate

 1. 1. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 accessibilityaccessibility design for alldesign for all barrier-free Europebarrier-free Europe universal designuniversal design together in diversitytogether in diversity user-friendly environmentuser-friendly environment Accesibilitate – de la concept la implementareAccesibilitate – de la concept la implementare usabilityusability
 2. 2. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 O lume accesibila tuturorO lume accesibila tuturor Scopul societatii – toate persoanele sa aiba acces la produse,Scopul societatii – toate persoanele sa aiba acces la produse, servicii, locuri de munca, mediul inconjuratorservicii, locuri de munca, mediul inconjurator Drepturi egale de a contribui la dezvoltarea societatii si aDrepturi egale de a contribui la dezvoltarea societatii si a economiei, dar si de a beneficia de aceasta dezvoltare poteconomiei, dar si de a beneficia de aceasta dezvoltare pot fi obtinute numai prin garantarea unui acces egal la toatefi obtinute numai prin garantarea unui acces egal la toate resursele societatiiresursele societatii Accesibilitate asigurata tuturor : persoane cu handicap,Accesibilitate asigurata tuturor : persoane cu handicap, persoane in varsta, persoane cu diverse deficientepersoane in varsta, persoane cu diverse deficiente temporare sau permanentetemporare sau permanente
 3. 3. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 O lume accesibila tuturorO lume accesibila tuturor Capacitatile oamenilor variaza de-a lungul vietii:Capacitatile oamenilor variaza de-a lungul vietii:  in copilarie, inaltimea impiedica copiii sa ajungain copilarie, inaltimea impiedica copiii sa ajunga (la) anumite lucruri ((la) anumite lucruri (fie din ratiuni de securitate, fie pentru cafie din ratiuni de securitate, fie pentru ca copiii nu au fost considerati drept potentiali utilizatoricopiii nu au fost considerati drept potentiali utilizatori););  ca adulti suntem adesea in situatii in care avemca adulti suntem adesea in situatii in care avem anumite constrangeri (anumite constrangeri (ex:ex: sarcina, infirmitati temporare,sarcina, infirmitati temporare, incapacitati temporare sau permanenteincapacitati temporare sau permanente););  odata cu inaintarea in varsta, oamenii dobandescodata cu inaintarea in varsta, oamenii dobandesc anumite deficiente (anumite deficiente (diminuarea acuitatii vederii, a auzului,diminuarea acuitatii vederii, a auzului, mobilitatea redusa, diminuarea reflexelormobilitatea redusa, diminuarea reflexelor)) Exista o varietate enorma de caracteristici fizice,Exista o varietate enorma de caracteristici fizice, cognitive, senzoriale, cuturale ale oamenilorcognitive, senzoriale, cuturale ale oamenilor
 4. 4. 14 octombrie 201014 octombrie 2010
 5. 5. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 O lume accesibila tuturorO lume accesibila tuturor  Toate aceste caracteristici trebuie avute in vedere inToate aceste caracteristici trebuie avute in vedere in procesul de concepere si proiectare a bunurilor siprocesul de concepere si proiectare a bunurilor si serviciilor – orice este creat de om pentru oameni trebuieserviciilor – orice este creat de om pentru oameni trebuie sa fie sigur, accesibil, utilizabil in mod independent sisa fie sigur, accesibil, utilizabil in mod independent si convenabil pentru toata lumea, reducand dependenta inconvenabil pentru toata lumea, reducand dependenta in utilizareutilizare  Exemple:Exemple: - Carti audio (- Carti audio (pentru cei cu deficiente de auzpentru cei cu deficiente de auz)) - Usi cu deschidere automata (Usi cu deschidere automata (pentru acces mai facilpentru acces mai facil)) - Autobuze cu podea rabatabila (Autobuze cu podea rabatabila (pentru acces mai facilpentru acces mai facil)) - Telefoane mobile cu tastatura adaptabilaTelefoane mobile cu tastatura adaptabila
 6. 6. 14 octombrie 201014 octombrie 2010
 7. 7. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 O Europa accesibila tuturorO Europa accesibila tuturor  20032003 –– Anul european al persoanelor cu handicapAnul european al persoanelor cu handicap  Oportunitate pentru persoanele cu handicap din Europa saOportunitate pentru persoanele cu handicap din Europa sa identifice si sa faca cunoscute la nivel national siidentifice si sa faca cunoscute la nivel national si european propriile necesitati si asteptari de la politicileeuropean propriile necesitati si asteptari de la politicile europeneeuropene  European Action Plan 2004-2010European Action Plan 2004-2010 – promoveaza– promoveaza includerea problemelor specifice ce tin de persoanele cuincluderea problemelor specifice ce tin de persoanele cu handicap in politicile si legislatia comunitara pentru ahandicap in politicile si legislatia comunitara pentru a sustine integrarea economica si sociala a acestor persoanesustine integrarea economica si sociala a acestor persoane
 8. 8. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 O Europa accesibila tuturorO Europa accesibila tuturor  Comisia Europeana a constituit unComisia Europeana a constituit un Grup de LucruGrup de Lucru pentru apentru a analiza legislatia in domeniul accesibilitatii la nivelulanaliza legislatia in domeniul accesibilitatii la nivelul legislatiei statelor membre si a face recomandarilegislatiei statelor membre si a face recomandari  Constatare:Constatare: legislatia statelor membre in domeniu difera inlegislatia statelor membre in domeniu difera in scop si structura. Accesibilitatea nu este inca definita siscop si structura. Accesibilitatea nu este inca definita si inteleasa in mod unitar, fiind abordata prin reglementariinteleasa in mod unitar, fiind abordata prin reglementari nationale disparate, fara o abordare globalanationale disparate, fara o abordare globala  Consecinte negative:Consecinte negative: -accesibilitatea nu este privita, si ca atare nu este reglementata, ca oaccesibilitatea nu este privita, si ca atare nu este reglementata, ca o problema integrata a societatii, ci mai degraba sub forma unor solutiiproblema integrata a societatii, ci mai degraba sub forma unor solutii tehnice singulare pentru persoanele cu handicap;tehnice singulare pentru persoanele cu handicap; -informarea, cresterea gradului de constientizare si implementarea solutiilorinformarea, cresterea gradului de constientizare si implementarea solutiilor propuse sunt repartizate unor factori diversi, care nu au o viziunea comunapropuse sunt repartizate unor factori diversi, care nu au o viziunea comuna si o abordare globala a accesibilitatiisi o abordare globala a accesibilitatii
 9. 9. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 O Europa accesibila tuturorO Europa accesibila tuturor  Consiliul European intrunit la Lisabona si-a stabilit caConsiliul European intrunit la Lisabona si-a stabilit ca obiectiv – implementarea “obiectiv – implementarea “agendei privind accesibilitateaagendei privind accesibilitatea”” pana in 2010, bazata pe urmatoarele principii:pana in 2010, bazata pe urmatoarele principii:  1.1. Accesibilitatea este o problema a fiecaruia, nu doar a unui grup cuAccesibilitatea este o problema a fiecaruia, nu doar a unui grup cu nevoi specialenevoi speciale  2.2. Accesibilitatea trebuie abordata intr-o maniera globala si integrataAccesibilitatea trebuie abordata intr-o maniera globala si integrata ((existenta unei coordonari intre toate domeniile politicilor publice: constructii,existenta unei coordonari intre toate domeniile politicilor publice: constructii, sanatatea si siguranta locurilor de munca, achizitii publice, educatie etcsanatatea si siguranta locurilor de munca, achizitii publice, educatie etc.).)  3.3. Politicile privind accesibilitatea pot fi elaborate si implementatePoliticile privind accesibilitatea pot fi elaborate si implementate numai cu participarea persoanelor in cauza (numai cu participarea persoanelor in cauza (peroane cu handicap,peroane cu handicap, persoane in varsta, persoane care au copii mici etcpersoane in varsta, persoane care au copii mici etc.).)  4.4. Accesibilitatea este sprijinul unei dezvoltari sustenabile – pentru caAccesibilitatea este sprijinul unei dezvoltari sustenabile – pentru ca prin accesibilitate creste calitatea vietii (prin accesibilitate creste calitatea vietii (in special in marile orasein special in marile orase), iar), iar mediul urban devine mai confortabil pentru toti.mediul urban devine mai confortabil pentru toti.
 10. 10. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 AccesibilitateAccesibilitate -- abilitatea de a accesaabilitatea de a accesa -- Definita din trei perpective:  -- Design for allDesign for all – un produs trebuie sa fie accesibil pentru– un produs trebuie sa fie accesibil pentru cat mai multe persoane (cat mai multe persoane (in special produse/servicii publice: masini dein special produse/servicii publice: masini de vandut bilete, transportul public, accesul si mobilitatea in cladiri, ergonomia,vandut bilete, transportul public, accesul si mobilitatea in cladiri, ergonomia, Google etc.Google etc.))  -- AdaptabilitateaAdaptabilitatea produsului achizitionat potrivitprodusului achizitionat potrivit propriilor nevoi (propriilor nevoi (ex: “customizarea telefonului mobil”)ex: “customizarea telefonului mobil”)  - Produsele/serviciile, chiar daca nu sunt accesibile in- Produsele/serviciile, chiar daca nu sunt accesibile in mod direct, trebuie sa poata fi utilizate cu “mod direct, trebuie sa poata fi utilizate cu “asistentaasistenta” (” (ex:ex: programarea software trebuie sa se poata face si de catre nevazatori prin “asistenta”programarea software trebuie sa se poata face si de catre nevazatori prin “asistenta” limbajului Braille)limbajului Braille)
 11. 11. 14 octombrie 201014 octombrie 2010
 12. 12. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 Design for allDesign for all - Concept promovat de institutiile europene in scopul de a asiguraConcept promovat de institutiile europene in scopul de a asigura cetatenilor europeni un trai mai bun, mai facilcetatenilor europeni un trai mai bun, mai facil - Includerea conceptului DfA in procesul de productie inca din faza deIncluderea conceptului DfA in procesul de productie inca din faza de concepere si proiectare este mai eficienta din punct de vedere al costurilorconcepere si proiectare este mai eficienta din punct de vedere al costurilor decat gasirea de solutii ulterioare de adaptare a produselor care se afla dejadecat gasirea de solutii ulterioare de adaptare a produselor care se afla deja pe piatape piata - Experienta pietei demonstreaza ca multe produse realizate initial pentruExperienta pietei demonstreaza ca multe produse realizate initial pentru persoane cu handicap sau cu anumite deficiente au putut fi foarte usorpersoane cu handicap sau cu anumite deficiente au putut fi foarte usor utilizate si de ceilalti, astfel crescand gradul de utilizare al produselorutilizate si de ceilalti, astfel crescand gradul de utilizare al produselor respectiverespective - DfA nu trebuie sa afecteze siguranta produsului!!!DfA nu trebuie sa afecteze siguranta produsului!!!
 13. 13. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 Ce inseamna accesibilitatea pentruCe inseamna accesibilitatea pentru autoritatile publice?autoritatile publice?  Promovarea conceptului de “egalitate de sanse”Promovarea conceptului de “egalitate de sanse” pentru toti cetatenii (pentru toti cetatenii (Declaratia DrepturilorDeclaratia Drepturilor OmuluiOmului))  Populatia inainteaza in varsta, iar guvernele siPopulatia inainteaza in varsta, iar guvernele si administratiile locale sunt puse in situatia fie saadministratiile locale sunt puse in situatia fie sa finanteze o varietate mai mare de servicii de asistentafinanteze o varietate mai mare de servicii de asistenta sociala (sociala (mai costisitormai costisitor), fie sa garanteze o viata mai), fie sa garanteze o viata mai mult independenta decat dependenta pentrumult independenta decat dependenta pentru persoanele cu deficiente (persoanele cu deficiente (utilizarea transportuluiutilizarea transportului public, a centrelor comerciale, a produselor depublic, a centrelor comerciale, a produselor de consum etc.)consum etc.)
 14. 14. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 Ce inseamna accesibilitatea pentru companii?Ce inseamna accesibilitatea pentru companii?  Cresterea numarului potentialilor utilizatori ai produselorCresterea numarului potentialilor utilizatori ai produselor si/sau serviciilor companiei si implicit cresterea vanzarilor;si/sau serviciilor companiei si implicit cresterea vanzarilor;  Cresterea gradului de satisfactie al clientilor care gasescCresterea gradului de satisfactie al clientilor care gasesc produsul/serviciul potrivit propriilor necesitati – sporesteprodusul/serviciul potrivit propriilor necesitati – sporeste loialitatea fata de companie;loialitatea fata de companie;  Cresterea competitivitatii pe piata relevanta;Cresterea competitivitatii pe piata relevanta;  Imbunatatirea imaginii publice si cresterea vizibilitatiiImbunatatirea imaginii publice si cresterea vizibilitatii companiei, care, pe langa beneficiile economice, estecompaniei, care, pe langa beneficiile economice, este interesata si de implicatiile sociale ale produselor/serviciilorinteresata si de implicatiile sociale ale produselor/serviciilor puse pe piata (Responsabilitate Sociala)puse pe piata (Responsabilitate Sociala)
 15. 15. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 Ce inseamna accesibilitatea pentruCe inseamna accesibilitatea pentru proiectanti?proiectanti?  Arhitectii, designerii, proiectantii, inginerii electronisti,Arhitectii, designerii, proiectantii, inginerii electronisti, programatorii iau in considerare cele trei dimensiuni atunci candprogramatorii iau in considerare cele trei dimensiuni atunci cand concep sau proiecteaza un produs: inaltime, lungime, latime. Eiconcep sau proiecteaza un produs: inaltime, lungime, latime. Ei trebuie sa ia in considerare si celelalte doua dimensiuni: ceatrebuie sa ia in considerare si celelalte doua dimensiuni: cea temporala si cea socialatemporala si cea sociala  Avantajele implementarii accesibilitatii:Avantajele implementarii accesibilitatii:  - reducerea timpului de proiectare (utilizatorii vor furniza informatii- reducerea timpului de proiectare (utilizatorii vor furniza informatii relevante privind asteptarile pe care le au de la un produs sau altul);relevante privind asteptarile pe care le au de la un produs sau altul);  - informarea continua asupra cerintelor si nevoilor consumatorilor creste- informarea continua asupra cerintelor si nevoilor consumatorilor creste sansele proiectarii unor produse vandabile;sansele proiectarii unor produse vandabile;  - consolidarea aspectelor ce tin de etica profesionala.- consolidarea aspectelor ce tin de etica profesionala.
 16. 16. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 Accesibilitatea ne priveste pe totiAccesibilitatea ne priveste pe toti
 17. 17. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 AccesibilitateaAccesibilitatea - implementare -- implementare -  Telecomunicatiile si societatea informationalaTelecomunicatiile si societatea informationala - promovarea unui acces universal la informatie si la serviciile din domeniul telecomunicatiilor (costuri rezonabile, interfata atractiva pentru programe soft, simplitate in utilizare – ex: Web Content Accessibility Guidelines)  Achizitii publice - reprezinta un instrument important de a promova accesibilitatea - noile reglementari europene in domeniu incurajeaza autoritatile sa ia in considerare aspectele de accesibilitate atunci cand achizitioneaza produse/servicii din bani publici ( posibilitate de a fi utilizate de cat mai multe persoane)  Standardizarea - trebuie sa reflecte in standarde cerinte privind accesibilitatea produselor si serviciilor la care se refera - chiar daca pana acum in standarde au fost tratate mai mult aspecte ce tin de necesitatile persoanelor cu handicap (accesul in cladiri si in mijloacele de transport), pe viitor problema acesibilitatii trebuie abordata in legatura cu toate produsele si serviciile comune - trebuie asigurata reprezentarea intereselor sociale in CT de standardizare
 18. 18. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 Ghidul 6 CEN/CENELECGhidul 6 CEN/CENELEC recomandari pentru a elabora specificatii care sa raspunda necesitatilor persoanelor cu handicap si persoanelor de varsta inaintata  -- se refera la produse, servicii si mediul cu care interactioneaza persoanelese refera la produse, servicii si mediul cu care interactioneaza persoanele in viata de zi cu ziin viata de zi cu zi  - abordeaza relatia dintre aptitudinile umane si cerintele de aplicabilitate- abordeaza relatia dintre aptitudinile umane si cerintele de aplicabilitate ale produselor prin prisma promovarii accesibilitatiiale produselor prin prisma promovarii accesibilitatii ((definitie accesibilitatedefinitie accesibilitate)) Cerinte ale produselor: - Date privind etichetarea, instructiuni de utilizare si avertismente; - Ambalarea; - Materiale componente; - Instalare; - Interfata, manipulare, controlare - Mentenanta, depozitare si inlaturare - Aspecte de mediu Aptitudini umane: - Senzoriale: auz, vaz, tactil, olfactiv, echilibru - Fizice: dexteritate, manipulare, mobilitate, forta, voce - Cognitive: intelect, capacitate de a memora, capacitate de a comunica - Reactii alergice care pot aparea in contact cu produsul
 19. 19. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 Ghidul 6 CEN/CENELECGhidul 6 CEN/CENELEC -- exempleexemple -- Ori de cate ori este posibil, informatia vizuala prezentata pe produsele electroniceOri de cate ori este posibil, informatia vizuala prezentata pe produsele electronice trebuie sa apara si in format audio sau alt format ce poate fi perceput la niveltrebuie sa apara si in format audio sau alt format ce poate fi perceput la nivel senzorial;senzorial; Semnalele sonore trebuie sa fie insotite de semnale vizuale sau vibratii pe anumiteSemnalele sonore trebuie sa fie insotite de semnale vizuale sau vibratii pe anumite frecvente (ex: alarma);frecvente (ex: alarma); Atunci cand pentru a activa un proces (deschidere, inchidere, pornire) este necesaraAtunci cand pentru a activa un proces (deschidere, inchidere, pornire) este necesara comanda vocala trebuie prevazute si metode alternative (buton de activare saucomanda vocala trebuie prevazute si metode alternative (buton de activare sau monitorizare video);monitorizare video); Pozitionarea informatiei pe un panou trebuie sa permita vizibilitatea acesteia inclusivPozitionarea informatiei pe un panou trebuie sa permita vizibilitatea acesteia inclusiv din pozitia unei persoane aflate in carucior;din pozitia unei persoane aflate in carucior; Utilizarea culorilor sau combinatiilor de culori este foarte eficienta pentru recunoastereUtilizarea culorilor sau combinatiilor de culori este foarte eficienta pentru recunoastere sau atragerea atentiei - anumite culori sau combinatii de culori nu pot fi pereceputesau atragerea atentiei - anumite culori sau combinatii de culori nu pot fi perecepute sau diferentiate de o categorie din populatie;sau diferentiate de o categorie din populatie; Instructiunile de folosire sau de operare nu trebuie sa fie prea complicate – propozitiiInstructiunile de folosire sau de operare nu trebuie sa fie prea complicate – propozitii simple, scurte, limbaj non-tehnic, utilizarea de ilustratii.simple, scurte, limbaj non-tehnic, utilizarea de ilustratii.
 20. 20. 14 octombrie 201014 octombrie 2010 AccesibilitateaAccesibilitatea  Asigurarea liberei circulatii a persoanelorAsigurarea liberei circulatii a persoanelor  Necesitatea schimbarii mentalitatiiNecesitatea schimbarii mentalitatii  Piata trebuie sa-si cunoasca din ce in ce mai bine consumatorii, ale carorPiata trebuie sa-si cunoasca din ce in ce mai bine consumatorii, ale caror necesitati sunt din ce in ce mai particularizate – nu exista unnecesitati sunt din ce in ce mai particularizate – nu exista un ““consumator modelconsumator model” – orice afectiune / deficienta a unei persoane” – orice afectiune / deficienta a unei persoane trebuie considerata un element de diversitate si trebuie avut in vedere.trebuie considerata un element de diversitate si trebuie avut in vedere.  Ceea ce este potrivit pentru unii nu este potrivit pentru altii – suntem cuCeea ce este potrivit pentru unii nu este potrivit pentru altii – suntem cu totii diferiti “din fericire”totii diferiti “din fericire” Iuliana CHILEA Director Directia Standardizare

×