Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Töötajate rahulolu tööga Karolin Kõrreveski Analüütik Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond Statistikaamet
Taustinformatsioon <ul><li>Statistikaamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga korraldas Tööelu-uuringu 2009. aastal. </li></u...
Uuringu valim <ul><li>Ettevõtete küsitluse kogumisse kuulusid vähemalt viie töötajaga majanduslikult aktiivsed ettevõtted/...
Tööga rahulolu ehk subjektiivne tööelu kvaliteedi näitaja <ul><li>Tööga rahulolu väljendab inimese suhtumist oma töösse ni...
Töötajate rahuloluhinnangud
Töötajate rahuloluhinnangud vanuserühmade lõikes
Töötajate rahuloluhinnangud vanuserühmade lõikes
Naiste ja meeste rahuloluhinnangud töö eri aspektidele
Töötajate iseseisvus tööl
Töötajate hinnangud tööle
Kokkuvõtteks <ul><li>Miks on oluline pöörata tähelepanu töötajate rahulolule oma tööga? Ettevõte või asutus saab edukalt a...
<ul><li>Aitäh kuulamast! </li></ul>
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Töötajate rahulolu tööga. Karolin Kõrreveski, Statistikaameti analüütik, Tallinna ettevõtluspäeval 06.10.2011

1.918 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Töötajate rahulolu tööga. Karolin Kõrreveski, Statistikaameti analüütik, Tallinna ettevõtluspäeval 06.10.2011

 1. 1. Töötajate rahulolu tööga Karolin Kõrreveski Analüütik Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond Statistikaamet
 2. 2. Taustinformatsioon <ul><li>Statistikaamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga korraldas Tööelu-uuringu 2009. aastal. </li></ul><ul><li>Eesmärk: koguda statistilisi andmeid töösuhete ja tööelu kohta laiemalt. </li></ul><ul><li>Uuringu esimeses etapis küsitleti ettevõtte/asutuse juhti või juhi asetäitjat, teises etapis ettevõtte/asutuse töötajaid. </li></ul>
 3. 3. Uuringu valim <ul><li>Ettevõtete küsitluse kogumisse kuulusid vähemalt viie töötajaga majanduslikult aktiivsed ettevõtted/asutused. Valimi võtmiseks jaotati kogumi ettevõtted/asutused kihtidesse järgmiste näitajate järgi: </li></ul><ul><li>tegevusala; </li></ul><ul><li>töötajate arvu suurusjärk (5-9; 10-49; 50-249; 250+); </li></ul><ul><li>juriidiline tüüp (äriühing, riik/kohalik omavalitsus, kolmas sektor) </li></ul><ul><li>Töötajate küsitluse valimi aluseks oli esimeses etapis ettevõtete uuringus osalenud ettevõtete/asutuste töötajate nimekiri. </li></ul><ul><li>Vastamismäär: </li></ul><ul><li>Ettevõtete küsitluse valimis oli 1700 ettevõtet/asutust, neist 1332 (78,4%) oli nõus vastama uuringu küsimustele. </li></ul><ul><li>Töötajate uuringu valimis oli 7463 inimest, neist 4609-lt (62%) saadi intervjuu. </li></ul>
 4. 4. Tööga rahulolu ehk subjektiivne tööelu kvaliteedi näitaja <ul><li>Tööga rahulolu väljendab inimese suhtumist oma töösse ning töökohta puudutavatesse aspektidesse (Spector 1997) </li></ul><ul><li>Töötajate rahulolu mõjutavaid tegureid on mitmeid: palk, tööaeg, karjääri- ja enesetäiendamisevõimalused, töökoha kindlus, töö- ja pereelu ühildamise võimalus, töötajate kaasamine jms. </li></ul>
 5. 5. Töötajate rahuloluhinnangud
 6. 6. Töötajate rahuloluhinnangud vanuserühmade lõikes
 7. 7. Töötajate rahuloluhinnangud vanuserühmade lõikes
 8. 8. Naiste ja meeste rahuloluhinnangud töö eri aspektidele
 9. 9. Töötajate iseseisvus tööl
 10. 10. Töötajate hinnangud tööle
 11. 11. Kokkuvõtteks <ul><li>Miks on oluline pöörata tähelepanu töötajate rahulolule oma tööga? Ettevõte või asutus saab edukalt areneda siis, kui tema meeskonna moodustavad motiveeritud inimesed. Efektiivse motivatsioonisüsteemi väljatöötamise aluseks on teadmised töötajate vajadustest, mis mõjutavad nende käitumist. Kui töötaja näeb, et tema soovidega arvestatakse, on ta rahulolev ja tööandjale lojaalne, andes tööülesandeid täites oma parima. </li></ul><ul><li>Lisainformatsioon: </li></ul><ul><li>Statistikaameti andmebaas -> Valdkond -> Sotsiaalelu -> Tööelukvaliteet </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Aitäh kuulamast! </li></ul>

×