STANDARD 1 - KEPIMPINAN (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2) - (SKPMg2)

Mohd Suhaimin Isnen
Mohd Suhaimin IsnenSiswa Pendidik at Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau
PENATARAN SKPMg2
TAHUN 2016
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
STANDARD 1
KEPEMIMPINAN
13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM1
Pengetua/Guru Besar (PGB)
berperanan sebagai pemimpin
berimpak tinggi yang berupaya
menggembleng dan menggerakkan
warga sekolah secara bersepadu
untuk memajukan sekolah dan
meningkatkan kualiti PdP.
13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM2
ASPEK KRITERIA KRITIKAL
ASPEK 1.1:
PGB Sebagai Peneraju
PGB bertindak sebagai peneraju dalam
semua aspek pengurusan dan pendidikan di
sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.
ASPEK 1.2:
PGB Sebagai Pembimbing
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk
meningkatkan kecekapan individu dan kualiti
pengurusan sekolah.
ASPEK 1.3:
PGB Sebagai Pendorong
PGB bertindak sebagai pendorong untuk
meningkatkan motivasi warga sekolah dalam
melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.
(LINK 01 – INSTRUMEN STANDARD 1)
13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
3
BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
1.1.1
PGB menetapkan hala
tuju sekolah secara
terancang.
Membuat analisis, menentukan sasaran,
mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju
secara menyeluruh, mengambil kira keperluan
sekolah, secara jelas dan kolektif.
(LINK 1.1.1-1.1.7)
1.1.2
PGB mengetuai
penyediaan Rancangan
Pemajuan Sekolah secara
terancang.
Mengetuai penyediaan garis panduan/format
perancangan strategik, merangka strategi
pencapaian sasaran, memantau dan
menyiapkan dokumen perancangan strategik
dengan mekanisme yang sesuai, mengikut
ketetapan hala tuju, keperluan sekolah dan
secara komprehensif. (LINK 1.1.1-1.1.7)
13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
4
BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
1.1.3
PGB mengetuai
pemantauan
pengoperasian sekolah
secara terancang.
Mengetuai pelaksanaan pemantauan,
menyediakan rumusan dan mengambil
tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
menyeluruh dan berterusan.
LINK 1.1.1-1.1.7)
1.1.4
PGB menerajui aktiviti
instruksional secara
berkesan.
Melaksanakan PdP, menyediakan Rancangan
Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap
penguasaan murid dan menyemak hasil kerja
murid mengikut arahan yang berkuat kuasa,
mematuhi jadual, secara tekal dan menyeluruh.
(LINK 1.1.1-1.1.7)
13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
5
BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
1.1.5
PGB menerajui aktiviti
instruksional secara
berkesan.
Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi
maklum balas dan bimbingan serta mengambil
tindakan susulan mengikut ketetapan, mematuhi
perancangan, secara menyeluruh dan berterusan.
(LINK 1.1.1-1.1.7)
1.1.6
PGB menerajui aktiviti
instruksional secara
berkesan.
Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian
murid dengan menganalisis pencapaian murid,
menyediakan rumusan dan mengambil tindakan
susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh
dan berterusan. (LINK 1.1.1-1.1.7)
1.1.7
PGB menangani
masalah
pengoperasian sekolah
secara profesional dan
sistematik.
Mengenal pasti, mengambil tindakan dan
menyelesaikan masalah/isu pengoperasian sekolah
dengan mekanisme yang sesuai, secara
menyeluruh, telus, kreatif dan inovatif.
(LINK 1.1.1-1.1.7)
13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
6
BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
1.2.1
PGB memberi bimbingan
kepada guru dan AKP secara
profesional dan terancang.
Memberi input, panduan dan maklum balas
kepada guru dan AKP mengikut keperluan,
secara jelas, menyeluruh dan dari semasa ke
semasa. (LINK 1.2.1-1.2.2)
1.2.2
PGB memberi bimbingan
kepada barisan pemimpin
yang diturun kuasa secara
profesional dan sistematik.
Memberi panduan, maklum balas dan
pendedahan berkaitan tugas kepada PK,
GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut
keperluan, secara jelas, menyeluruh dan
dari semasa ke semasa. (LINK 1.2.1-1.2.2)
13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM7
BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
1.3.1
PGB mendorong warga
sekolah secara
profesional.
Mendorong warga sekolah dengan menjadi role
model dalam melaksanakan tugas, penampilan diri,
sebagai pakar rujuk dan cara berkomunikasi secara
tekal, bersungguh-sungguh dan menyeluruh.
(LINK 1.3.1-1.3.3)
1.3.2
PGB menggalakkan warga
sekolah memberi input
secara terancang.
Mendengar, menerima dan mengambil tindakan
terhadap pandangan warga sekolah berkaitan
pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara
tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan atau
kesesuaian. (LINK 1.3.1-1.3.3)
1.3.3
PGB menggerakkan
warga sekolah dalam
melaksanakan
tanggungjawab secara
terancang.
Memberi motivasi, sokongan dan galakan kepada
warga sekolah dengan memberi penghargaan,
maklum balas positif, menyediakan keperluan dan
melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara tekal,
menyeluruh dan mengikut keperluan.
(LINK 1.3.1-1.3.3)
LINK 02-RUBRIK 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
8
EVIDENS PELAKSANAAN
 Jadual Pemantauan / Perancangan
 Instrumen Pemantauan bagi bidang Kurikulum,
Kokurikulum dan Sahsiah Murid
 Perekodan pemantauan mengikut bidang
 Rumusan Pemantauan kurikulum Bil.1/2016
 Minit mesyuarat / Catatan perjumpaan tentang
rumusan pemantauan
 Persekitaran/keadaan semasa hasil tindakan susulan –
contoh: kerosakan alat TMK dibaiki; program
penambahbaikan murid datang lewat
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 September 2016
13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM10
1 de 10

Recomendados

STANDARD 3.1 - PENGURUSAN KURIKULUM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gel... por
STANDARD 3.1 - PENGURUSAN KURIKULUM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gel...STANDARD 3.1 - PENGURUSAN KURIKULUM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gel...
STANDARD 3.1 - PENGURUSAN KURIKULUM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gel...Mohd Suhaimin Isnen
11.8K vistas8 diapositivas
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo... por
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...
STANDARD 2 - Pengurusan Organisasi (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelo...Mohd Suhaimin Isnen
15.4K vistas11 diapositivas
STANDARD 5 - KEMENJADIAN MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelomban... por
STANDARD 5 - KEMENJADIAN MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelomban...STANDARD 5 - KEMENJADIAN MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelomban...
STANDARD 5 - KEMENJADIAN MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelomban...Mohd Suhaimin Isnen
16.9K vistas7 diapositivas
Overview Kepimpinan Instruksional por
Overview Kepimpinan InstruksionalOverview Kepimpinan Instruksional
Overview Kepimpinan InstruksionalSektor Pengurusan Akademik JPN Pahang
29K vistas50 diapositivas
KBAT dalam PdP por
KBAT dalam PdPKBAT dalam PdP
KBAT dalam PdPCatharina Stephen
87.9K vistas50 diapositivas
Pengenalan Kepada PBS por
Pengenalan Kepada PBSPengenalan Kepada PBS
Pengenalan Kepada PBSscience-resources
9.8K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pembangunan profesionalisme berterusan por
Pembangunan profesionalisme berterusanPembangunan profesionalisme berterusan
Pembangunan profesionalisme berterusanNur Fazlin Mohd Naim
23.5K vistas13 diapositivas
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays... por
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...Mohd Suhaimin Isnen
11.6K vistas10 diapositivas
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu por
Program intervensi panitia matematik sk kuala matuProgram intervensi panitia matematik sk kuala matu
Program intervensi panitia matematik sk kuala matuEja Jaafar
27.8K vistas1 diapositiva
PLC por
PLCPLC
PLCNoor Hayati Mohamad Zin
32.1K vistas39 diapositivas
8 langkah mengurus perubahan john kotter por
8 langkah mengurus perubahan john kotter8 langkah mengurus perubahan john kotter
8 langkah mengurus perubahan john kotterroslan abd latib
22.5K vistas28 diapositivas
Contoh keberhasilan guru akademik por
Contoh keberhasilan guru akademikContoh keberhasilan guru akademik
Contoh keberhasilan guru akademikHazura Abu Bakar
42.9K vistas2 diapositivas

La actualidad más candente(20)

STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays... por Mohd Suhaimin Isnen
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...
Mohd Suhaimin Isnen11.6K vistas
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu por Eja Jaafar
Program intervensi panitia matematik sk kuala matuProgram intervensi panitia matematik sk kuala matu
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu
Eja Jaafar27.8K vistas
8 langkah mengurus perubahan john kotter por roslan abd latib
8 langkah mengurus perubahan john kotter8 langkah mengurus perubahan john kotter
8 langkah mengurus perubahan john kotter
roslan abd latib22.5K vistas
Contoh keberhasilan guru akademik por Hazura Abu Bakar
Contoh keberhasilan guru akademikContoh keberhasilan guru akademik
Contoh keberhasilan guru akademik
Hazura Abu Bakar42.9K vistas
Perancangan Strategik Sekolah por ALSAFII
Perancangan Strategik SekolahPerancangan Strategik Sekolah
Perancangan Strategik Sekolah
ALSAFII44.3K vistas
Spi norma baharu gpi 2015 por Yuzie Yusoff
Spi norma baharu gpi 2015Spi norma baharu gpi 2015
Spi norma baharu gpi 2015
Yuzie Yusoff3.8K vistas
V6_LP_PEMERKASAAN PBS.pdf por shukrie ahmad
V6_LP_PEMERKASAAN PBS.pdfV6_LP_PEMERKASAAN PBS.pdf
V6_LP_PEMERKASAAN PBS.pdf
shukrie ahmad2.9K vistas
SKPMg2 - Standard 4 por ALSAFII
SKPMg2 - Standard 4SKPMg2 - Standard 4
SKPMg2 - Standard 4
ALSAFII32.5K vistas
Pengenalan skpmg2 por jasmi jaafar
Pengenalan skpmg2Pengenalan skpmg2
Pengenalan skpmg2
jasmi jaafar37.6K vistas
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah por ali ahmad
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah
ali ahmad36.7K vistas
Program Transformasi 25 por Aswan Baba
Program Transformasi 25Program Transformasi 25
Program Transformasi 25
Aswan Baba2.9K vistas
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx por NHazaarifaAinS
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxPENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
NHazaarifaAinS6.3K vistas

Similar a STANDARD 1 - KEPIMPINAN (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2) - (SKPMg2)

03 s1-kepemimpinan por
03 s1-kepemimpinan03 s1-kepemimpinan
03 s1-kepemimpinanjasmi jaafar
6.2K vistas11 diapositivas
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2 por
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg202.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2jasmi jaafar
17K vistas23 diapositivas
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2 por
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg202.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2jasmi jaafar
780 vistas23 diapositivas
Overview PKG/PKB por
Overview PKG/PKBOverview PKG/PKB
Overview PKG/PKBMas Subchan
1.7K vistas34 diapositivas
Ppsep 2018 por
Ppsep 2018Ppsep 2018
Ppsep 2018Mady Lsc
392 vistas62 diapositivas
Borang tums por
Borang tumsBorang tums
Borang tumsSmkuj Hem
1.2K vistas62 diapositivas

Similar a STANDARD 1 - KEPIMPINAN (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2) - (SKPMg2)(20)

03 s1-kepemimpinan por jasmi jaafar
03 s1-kepemimpinan03 s1-kepemimpinan
03 s1-kepemimpinan
jasmi jaafar6.2K vistas
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2 por jasmi jaafar
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg202.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2
jasmi jaafar17K vistas
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2 por jasmi jaafar
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg202.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2
jasmi jaafar780 vistas
Overview PKG/PKB por Mas Subchan
Overview PKG/PKBOverview PKG/PKB
Overview PKG/PKB
Mas Subchan1.7K vistas
Ppsep 2018 por Mady Lsc
Ppsep 2018Ppsep 2018
Ppsep 2018
Mady Lsc392 vistas
Borang tums por Smkuj Hem
Borang tumsBorang tums
Borang tums
Smkuj Hem1.2K vistas
Prosedur pelaksanaan dan edaran pps skp mg2 por Siti Hajar
Prosedur pelaksanaan dan edaran pps skp mg2Prosedur pelaksanaan dan edaran pps skp mg2
Prosedur pelaksanaan dan edaran pps skp mg2
Siti Hajar246 vistas
Pelan strategik moral 2017 2020 por Cikgu Lindasa
Pelan strategik moral 2017 2020Pelan strategik moral 2017 2020
Pelan strategik moral 2017 2020
Cikgu Lindasa13.7K vistas
STANDARD 3.2 - PENGURUSAN KOKURIKULUM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia G... por Mohd Suhaimin Isnen
STANDARD 3.2 - PENGURUSAN KOKURIKULUM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia G...STANDARD 3.2 - PENGURUSAN KOKURIKULUM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia G...
STANDARD 3.2 - PENGURUSAN KOKURIKULUM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia G...
Mohd Suhaimin Isnen9.9K vistas
Buku 1 pkb guru por ata bik
Buku 1 pkb guruBuku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guru
ata bik8K vistas

Más de Mohd Suhaimin Isnen

Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Pendidikan Pembangunan Lestari /... por
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Pendidikan Pembangunan Lestari /...Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Pendidikan Pembangunan Lestari /...
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Pendidikan Pembangunan Lestari /...Mohd Suhaimin Isnen
10.5K vistas24 diapositivas
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Sejarah dan Konsep Pembangunan L... por
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Sejarah dan Konsep Pembangunan L...Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Sejarah dan Konsep Pembangunan L...
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Sejarah dan Konsep Pembangunan L...Mohd Suhaimin Isnen
4.9K vistas20 diapositivas
EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran por
EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranEDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranMohd Suhaimin Isnen
8.1K vistas112 diapositivas
DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017 por
DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017Mohd Suhaimin Isnen
3.1K vistas40 diapositivas
DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017 por
DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017Mohd Suhaimin Isnen
6.5K vistas53 diapositivas
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017 por
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017Mohd Suhaimin Isnen
4.8K vistas85 diapositivas

Más de Mohd Suhaimin Isnen(20)

Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Pendidikan Pembangunan Lestari /... por Mohd Suhaimin Isnen
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Pendidikan Pembangunan Lestari /...Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Pendidikan Pembangunan Lestari /...
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Pendidikan Pembangunan Lestari /...
Mohd Suhaimin Isnen10.5K vistas
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Sejarah dan Konsep Pembangunan L... por Mohd Suhaimin Isnen
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Sejarah dan Konsep Pembangunan L...Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Sejarah dan Konsep Pembangunan L...
Pendidikan Lestari Alam Sekitar (LASS3013) - Sejarah dan Konsep Pembangunan L...
Mohd Suhaimin Isnen4.9K vistas
DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen3.1K vistas
DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen6.5K vistas
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen4.8K vistas
DSKP SAINS TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
DSKP SAINS TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017DSKP SAINS TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
DSKP SAINS TAHUN 1 (SK) KSSR SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen13.3K vistas
DSKP PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
DSKP PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017DSKP PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
DSKP PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen700 vistas
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen1.9K vistas
DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen754 vistas
DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen2.4K vistas
Mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 por Mohd Suhaimin Isnen
Mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017Mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017
Mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017
Mohd Suhaimin Isnen1.7K vistas
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik... por Mohd Suhaimin Isnen
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
Mohd Suhaimin Isnen44.7K vistas

Último

Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA... por
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...Kanaidi ken
10 vistas22 diapositivas
RAGAM BAHASA INDONESIA por
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIAAzmiMustafa4
13 vistas6 diapositivas
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf por
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAnalisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAlya Dwi Arianty
11 vistas8 diapositivas
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxidaparidah56
189 vistas13 diapositivas
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx por
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxPPIDDPMPTSPKotaMadiu
16 vistas36 diapositivas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis... por
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...Kanaidi ken
9 vistas75 diapositivas

Último(20)

Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA... por Kanaidi ken
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...
Kanaidi ken10 vistas
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa413 vistas
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf por Alya Dwi Arianty
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAnalisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Alya Dwi Arianty11 vistas
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah56189 vistas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...
Kanaidi ken9 vistas
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 vistas
Motivasi Meningkatkan Diri por KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 vistas
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf por Tias Mutiara
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 18 vistas
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... por Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken11 vistas
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt por fatahilman
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
fatahilman22 vistas
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 vistas
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0119 vistas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
Kanaidi ken23 vistas
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken9 vistas
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt118 vistas
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf por agustinusg103
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdfLK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
agustinusg10319 vistas

STANDARD 1 - KEPIMPINAN (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2) - (SKPMg2)

 • 1. PENATARAN SKPMg2 TAHUN 2016 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA STANDARD 1 KEPEMIMPINAN 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM1
 • 2. Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PdP. 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM2
 • 3. ASPEK KRITERIA KRITIKAL ASPEK 1.1: PGB Sebagai Peneraju PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai. ASPEK 1.2: PGB Sebagai Pembimbing PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah. ASPEK 1.3: PGB Sebagai Pendorong PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan berkualiti. (LINK 01 – INSTRUMEN STANDARD 1) 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 3
 • 4. BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) 1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, mengambil kira keperluan sekolah, secara jelas dan kolektif. (LINK 1.1.1-1.1.7) 1.1.2 PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang. Mengetuai penyediaan garis panduan/format perancangan strategik, merangka strategi pencapaian sasaran, memantau dan menyiapkan dokumen perancangan strategik dengan mekanisme yang sesuai, mengikut ketetapan hala tuju, keperluan sekolah dan secara komprehensif. (LINK 1.1.1-1.1.7) 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 4
 • 5. BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) 1.1.3 PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang. Mengetuai pelaksanaan pemantauan, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan. LINK 1.1.1-1.1.7) 1.1.4 PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan. Melaksanakan PdP, menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap penguasaan murid dan menyemak hasil kerja murid mengikut arahan yang berkuat kuasa, mematuhi jadual, secara tekal dan menyeluruh. (LINK 1.1.1-1.1.7) 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 5
 • 6. BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) 1.1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan. Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, mematuhi perancangan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 1.1.1-1.1.7) 1.1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan. Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 1.1.1-1.1.7) 1.1.7 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan sistematik. Mengenal pasti, mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah/isu pengoperasian sekolah dengan mekanisme yang sesuai, secara menyeluruh, telus, kreatif dan inovatif. (LINK 1.1.1-1.1.7) 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 6
 • 7. BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) 1.2.1 PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang. Memberi input, panduan dan maklum balas kepada guru dan AKP mengikut keperluan, secara jelas, menyeluruh dan dari semasa ke semasa. (LINK 1.2.1-1.2.2) 1.2.2 PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan sistematik. Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan berkaitan tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut keperluan, secara jelas, menyeluruh dan dari semasa ke semasa. (LINK 1.2.1-1.2.2) 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM7
 • 8. BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS) 1.3.1 PGB mendorong warga sekolah secara profesional. Mendorong warga sekolah dengan menjadi role model dalam melaksanakan tugas, penampilan diri, sebagai pakar rujuk dan cara berkomunikasi secara tekal, bersungguh-sungguh dan menyeluruh. (LINK 1.3.1-1.3.3) 1.3.2 PGB menggalakkan warga sekolah memberi input secara terancang. Mendengar, menerima dan mengambil tindakan terhadap pandangan warga sekolah berkaitan pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan atau kesesuaian. (LINK 1.3.1-1.3.3) 1.3.3 PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang. Memberi motivasi, sokongan dan galakan kepada warga sekolah dengan memberi penghargaan, maklum balas positif, menyediakan keperluan dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan. (LINK 1.3.1-1.3.3) LINK 02-RUBRIK 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 8
 • 9. EVIDENS PELAKSANAAN  Jadual Pemantauan / Perancangan  Instrumen Pemantauan bagi bidang Kurikulum, Kokurikulum dan Sahsiah Murid  Perekodan pemantauan mengikut bidang  Rumusan Pemantauan kurikulum Bil.1/2016  Minit mesyuarat / Catatan perjumpaan tentang rumusan pemantauan  Persekitaran/keadaan semasa hasil tindakan susulan – contoh: kerosakan alat TMK dibaiki; program penambahbaikan murid datang lewat 2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 September 2016
 • 10. 13 September 20162016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM10