Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – Mitä on määrällinen kiristäminen?(20)

Más de Suomen Pankki(20)

Publicidad

Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – Mitä on määrällinen kiristäminen?

 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – Mitä on määrällinen kiristäminen? Studia monetaria -luento Rahamuseo Helsinki 28.3.2023 Juha Kilponen
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaation kiihtyminen on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen myös keskuspankin taseen kautta • Inflaation kiihtyessä keskuspankit ovat siirtyneet määrällisestä keventämisestä kohti määrällistä kiristämistä. Keskuspankki pienentää osto-ohjelmiensa kokoa ja taseessa olevien arvopaperien määrää • Mutta onko määrällinen kiristäminen vain määrällisen keventämisen vastakohta? • Onko kooltaan yhtä suurella tasetta kasvattavalla ja tasetta supistavalla toimella yhtä suuri mutta erimerkkinen vaikutus rahoitusmarkkinoilla. • Kokemukset taseen supistamisen vaikutuksista ovat varsin vähäisiä ja määrällisen kiristämisen vaikutusten identifiointi on vaikeaa. 28.3.2023
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Arvopaperiostot kasvattavat keskuspankin tasetta 28.3.2023 • Eurojärjestelmän toteuttamat arvopaperiostot – eli ns. määrällinen rahapolitiikan keventäminen – kasvattavat keskuspankin tasetta ja keskuspankkirahan määrää (keskuspankin saamiset kasvavat) • Keskuspankki rahoittaa ostot keskuspankkireserveillä: Liikepankin keskuspankissa sijaitsevan sekkitilin saldoa kasvatetaan ostoa vastaavalla rahamäärällä. • Määrällisessä kiristämisessä käy päinvastoin. Tosin keskuspankki ei välttämättä aktiivisesti myy arvopapereitaan, vaan se pidättäytyy uudelleen sijoituksista ja/tai antaa niiden erääntyä
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n taseen rakenne on muuttunut määrällisen keventämisen seurauksena • EKP:n arvopaperiostot näkyvät keskuspankin taseessa sen varoissa • Arvopaperiostot näkyvät myyjän (esim. liikepankki) keskuspankkitilillä keskuspankin velkana • Tällä hetkellä eurojärjestelmän talletuksille maksama korko on 3,0%. Talletuksille maksettavaa korkoa muutetaan osana rahapolitiikan mitoituspäätöksiä • Keskuspankin taseen varat puoli sisältää suureksi osaksi kiinteäkorkoisia eriä 28.3.2023
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n ohjauskorot ja tase 28.3.2023 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 1999 2004 2009 2014 2019 Taseen koko, oikea akseli Perusrahoitusoperaatioiden korko Talletuskorko Maksuvalmiusluoton korko €STR EONIA % Bilj. EUR Lähde: EKP. 32422@ohjauskorot_tase Lyhyet markkinakorot sekä EKP:n ohjauskorot ja tase
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12 kuukauden euribor ja ohjauskorot 28.3.2023 -1 0 1 2 3 4 5 6 2014 2016 2018 2020 2022 2024 12 kk euribor Perusrahoitusoperaatioiden korko Talletuskorko Maksuvalmiusluoton korko % Lähde: EKP. 32422@ohjauskorot
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Määrällisen keventämisen vaikutuskanavat • Korkoriskikanava: Keskuspankin velkapaperiostot poistavat duraatioriskiä epätäydellisillä rahoitusmarkkinoilla→ pitkiin korkoihin liittyvä aikapalkkio alenee • Portfoliokanava: Kun keskuspankki ostaa pitkiä velkapapereita, näiden ja lyhyiden velkapapereiden välinen tuottoero kapenee → kannustaa tuottohakuisia sijoittajia ostamaan edelleen pidempiä joukkovelkakirjoja → hinta nousee ja käänteisesti tuotto alenee edelleen • Likviditeettikanava: Velkakirjojen ostot rahoitetaan kasvattamalla keskuspankkireservejä → Likviditeetti lisääntyy → likviditeettipreemio alenee • Signalointikanava: Keskuspankki voi sitoutua samalla pitämään korot alhaalla pidempään → epävarmuus tulevasta korkotasosta pienenee 28.3.2023
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Tavanomaisen korkopolitiikan ja määrällisen keventämisen vaikutukset tuottokäyrään Ohjauskoron laskeminen alentaa odotettua lyhyttä rahamarkkinakorkoa, tuottokäyrä jyrkkenee Määrällinen keventäminen alentaa pitkiä korkoja, tuottokäyrä loivenee 28.3.2023 Velkakirjan maturiteetti Velkakirjan maturiteetti + Ennakoiva viestintä viivästyttää korkojen nousua, tuottokäyrä loivenee lisää Velkakirjan maturiteetti 1 2 5 10 … %
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Epätavanomainen rahapolitiikkasokki Määrällinen keventäminen -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 Muutos, korkopistettä Vuosia shokin jälkeen Pitkä korko, euroalue -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 Muutos, korkopistettä Vuosia shokin jälkeen Lyhyt korko, euroalue Lähde: Mäki-Fränti, Petri and Silvo, Aino and Gulan, Adam and Kilponen, Juha, Monetary Policy and Inequality in a Small Open Economy, Bank of Finland Research Discussion Paper No. 3/2022, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4014139 28.3.2023
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Arvioita määrällisen keventämisen vaikutuksista Suomen makrotalouteen 0,2 1,0 1,2 -0,2 0,4 2,7 -1 0 1 2 3 4 Kuluttajahinnat BKT Ansiotaso Työttömyysaste* Asuntohinnat Osakehinnat Muutos shokkia edeltäneestä tasosta, % * Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä shokkia edeltäneestä tasosta. Elvyttävän epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutukset Suomessa kaksi vuotta shokin jälkeen Lähde: Mäki-Fränti, Petri and Silvo, Aino and Gulan, Adam and Kilponen, Juha, Monetary Policy and Inequality in a Small Open Economy, Bank of Finland Research Discussion Paper No. 3/2022, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4014139 28.3.2023
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Määrällisessä kiristämisessä likviditeettikanava saattaa voimistua ja signalointikanava heikentyy 28.3.2023 • Portfolion tasapainotus- ja korkoriskikanava • Keskuspankin taseessa aiemmin olleet pitkät velkakirjat yksityisellä sektorilla • Duraatioriski nyt yksityisillä sijoittajilla • Vaikutukset todennäköisesti lähes symmetrisiä • Likviditeettikanava • Likviditeetti markkinoilla vähenee ja likviditeettipreemio kasvaa • Nollakorkoraja ei rajoita likviditeettipreemion nousua • Reservien määrän vähentyminen voi johtaa pulaan likviditeetistä • Likviditeettikanava potentiaalisesti vahvempi • Signalointikanava • Kun ohjauskorko on nollarajan yläpuolelle, taseen muutokset eivät signaloi tulevasta korko-urasta • Epävarmuus tulevasta rahapolitiikan virityksestä kasvaa • Lyhyen koron uraa määrittää inflaatiokehitys
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ohjauskoron nostaminen ja määrällisen kiristämisen vaikutukset tuottokäyrään 28.3.2023 Määrällinen keventäminen + ennakoiva viestintä Ohjauskoron nostaminen, lyhyet korot nousevat Ohjauskoron nostaminen + määrällinen kiristäminen, koko tuottokäyrä nousee 1 2 5 10 … 1 2 5 10 … 1 2 5 10 …
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Aikaisempia kokemuksia määrällisestä kiristämisestä • Yhdysvallat 2013: Korkopreemio alkoi nousta Yhdysvalloissa paljon ennen kuin Fed alkoi määrällisen kiristämisen (taper tantrum) • Yhdysvallat 2017: Taseen alentamisella ei ollut havaittavaa vaikutusta aikapalkkioon. Määrällinen kiristäminen sen sijaan kiristi rahoitusoloja kun likviditeetti väheni ja lyhyet rahamarkkinakorot alkoivat nousta. Reservien määrän vähentyminen johti mahdollisesti pulaan likviditeetistä. Tilanne kärjistyi repomarkkinoilla syyskuussa 2019. 28.3.2023
 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miten määrällinen kiristäminen on näkynyt EKP:n taseessa tähän mennessä 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2015 2017 2019 2021 2023 Yrityssektorin arvopaperit, CSPP Omaisuusvakuudelliset arvopaperit, ABSPP Julkisen sektorin arvopaperit, PSPP Katetut joukkolainat, CBPP Pandemia-hätäostot, PEPP Osto-ohjelmat yhteensä, odotus Osto-ohjelmien hankinnat, mrd. euroa Lähde: EKP. 32422@EKP_ostoohjelma_ilm APP • EKP ilmoitti kesäkuussa 2022 lopettavansa laajat arvopaperiostot APP ohjelmassa. • Joulukuussa EKP ilmoitti supistavansa uudelleen sijoituksia niin että APP portfolio supistuu 15 miljardilla eurolla kuukaudessa kesäkuun 2023 loppuun saakka. • Taseen supistaminen vie aikansa. 28.3.2023
 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Entä korkokehityksessä? • Pitkät korot ovat nousseet euroalueella voimakkaasti • Merkittävä osa tästä liittyy odotuksiin lyhyen koron noususta, mutta se ei selitä sitä kokonaan • EKP:n analyysin mukaan osa pitkien korkojen noususta selittyy myös aikapalkkion kasvulla. Sitä taas selittää inflaatio- ja korkonäkymän epävarmuus • Osa aikapalkkion kasvusta voi selittyä myös portfolio tasapainotuskanavalla (määrällinen kiristäminen per se). 28.3.2023 Euroalueen painotettu 10 vuoden valtionlainojen korko ja korko-odotukset
 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Määrällinen keventäminen ja kiristäminen eivät ole toistensa vastakohtia • Portfolion tasapainotuskanava on tärkeä osa epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuskanavaa kun keskuspankki laajentaa tai supistaa sen tasetta. • Euroalueella määrällinen kiristäminen on todennäköisesti kiristänyt rahoitusoloja yli sen mitä tavanomainen rahapolitiikka eli lyhyiden korkojen nostaminen olisi tehnyt • Tämä edistää inflaation palautumista 2 %:n tavoitteeseemme, mutta osaltaan on voinut lisätä rahoitusvakaushuolia • Ennakoitavissa oleva määrällinen kiristäminen tärkeää, jotta velkakirjamarkkinat pysyvät likvideinä. Ratkaisevaa, kuinka paljon ja kuinka nopeasti yksityiset sijoittajat ovat halukkaita pitämään hallussa suuremman määrän joukkovelkakirjoja • Se, kuinka paljon ja nopeasti määrällistä kiristämistä jatketaan riippuu viime kädessä myös keskuspankkireservien kysynnästä 28.3.2023
 17. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Kiitos! www.bof.fi @juhakilponen 28.3.2023 Juha Kilponen
Publicidad