Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paineissa(20)

Más de Suomen Pankki(20)

Publicidad

Último(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paineissa

 1. Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paineissa Suomen ylioppilaskuntien liiton syysseminaari 16.9.2022 Pääjohtaja Olli Rehn
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Päivän teemat 1. Rahapolitiikan instituutiot ja peruskäsitteet 2. Talouden näkymät ja rahapolitiikka Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin paineissa 3. Keskustelua 16.9.2022 2
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 1. Rahapolitiikan instituutiot ja peruskäsitteet 3 16.9.2022
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin toiminta-ajatus 16.9.2022 4
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto päättää rahapolitiikasta 16.9.2022 5 5 Pääjohtaja Christine Lagarde sihteeri Edward Scicluna Fabio Panetta Constantinos Herodotou Madis Müller Philip Lane Klaas Knot Boštjan Vasle Olli Rehn Pablo Hernandéz de Cos Peter Kažimír Frank Elderson Robert Holzmann François Villeroy de Galhau Pierre Wunsch Yannis Stournaras Gaston Reinesch Gediminas Šimkus Joachim Nagel Varapääjohtaja Luis de Guindos Isabel Schnabel Ignazio Visco Mārtiņš Kazāks Gabriel Makhlouf Mário Centeno
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan tavoite on pitää hintakehitys vakaana • Hintatason vakaus on kestävän talouskasvun perusta. • Kun hinnat muuttuvat hitaasti • Yritysten on helppo suunnitella investointejaan. • Kotitalouksien säästöjen ostovoima säilyy. • Inflaatio tarkoittaa yleistä hintatason nousua. • Deflaatio tarkoittaa hintatason laskua. 16.9.2022 6
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Hintavakauden kansantajuinen määritelmä Käyttökelpoinen määritelmä hintavakaudelle on minusta tilanne, jossa odotukset nousevista (tai laskevista) hinnoista pitkällä aikavälillä eivät vaikuta voimakkaasti ihmisten taloudelliseen käyttäytymiseen. - Paul Volcker, 28.12.1983 Hintavakaus on tila, jossa odotetut muutokset yleiseen hintatasoon eivät muuta yritysten tai kotitalouksien kulutuspäätöksiä. - Alan Greenspan, 2.7.1996 16.9.2022 7
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miksi ei ”puhdas nolla”, vaan noin kahden prosentin inflaatiotavoite? • Vrt. Volckerin & Greenspanin verbaalinen määritelmä: mikä tahansa tavoitetaso 0-3 % välillä voisi täyttää kriteerin? • Useimmilla keskuspankeilla nykyisin noin 2 prosentin tavoite • Miksi ei ”puhdas nolla” inflaatiotavoitteeksi? 1. Altistaisi talouden deflaatiolle – jos inflaatio olisi keskimäärin nolla, puolet ajasta talouden pitäisi olla deflaatiotilassa 2. Rajoittaisi rahapolitiikan tehoa tasoittaa suhdanteita – kun korkoa pitäisi laskea, törmätään helpommin lattiaan 3. Rahailluusio ja nimellispalkkojen jäykkyys estävät joustavan sopeutumisen taloutta kohtaaviin negatiivisiin shokkeihin 16.9.2022 8
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n rahapolitiikan välineitä: - ”tavanomaisia” = ohjauskorko - ”epätavanomaisia” = arvopaperien osto-ohjelmat, rahoitusoperaatiot, ennakoiva viestintä 16.9.2022 9 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pandemia-hätäostot, PEPP Yrityssektorin arvopaperit, CSPP Julkisen sektorin arvopaperit, PSPP Katetut joukkolainat, CBPP Omaisuusvakuudelliset arvopaperit, ABSPP Osto-ohjelmien hankinnat, mrd. EUR Lähde: EKP. 32422@EKP_ostoohjelma APP -1 0 1 2 3 4 5 6 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 3 kk euribor 12 kk euribor Perusrahoitusoperaatioiden korko Talletuskorko Maksuvalmiusluoton korko eonia €STR % Lähde: EKP. 32422@ohjauskorot
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2. Rahapolitiikka ja talouden näkymät Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin paineissa 10 16.9.2022
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiakriisi voi suistaa euroalueen talouden taantumaan • Kasvunäkymät heikentyneet kesän jälkeen • Energian hinta sekä saatavuus taakkana • Kansainvälisen talouden kasvu hidastumassa • EKP:n riskiskenaariossa euroalueen kasvu painuu ensi vuonna negatiiviseksi: • Energiakriisi voi vaikeutua • Myös epävarmuus taloustilanteesta kasvaisi • Vientimarkkinoiden veto hyytyisi • JOS  arvio: 1 % sijaan -1 % 16.9.2022 11
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Hintojen nousu on nyt poikkeuksellisen nopeaa – energian hinnannousu selittää puolet inflaatiosta • Korkeammat energiahinnat nostavat nyt muiden tuotteiden ja palveluiden hintoja • Rahapolitiikka ei juuri pure energiahintoihin • Maltillinen palkkainflaatio on ankkuroinut hintojen nousun • Inflaatiokierteen välttämiseksi on hillittävä inflaatio-odotuksia • Neuvotellut palkat olleet jonkin verran nousussa euroalueella • Mutta eivät kuitenkaan niin kovaa vauhtia kuin Yhdysvalloissa • Inflaatio-odotukset ovat nousseet, mutta ne ovat keskipitkällä aikavälillä edelleen lähellä 2 prosenttia 16.9.2022 12 Kuluttajahintainflaatio euroalueella 2,3 8,1 5,5 2,3 3,9 3,4 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan normalisointi etenee – ohjauskorot nousevat asteittain 1. Netto-ostot EKP:n osto-ohjelmissa päättyivät 1.7.2022. 2. EKP:n ohjauskorkoja nostettiin 0,5 prosenttiyksikköä heinäkuussa ja 0,75 prosenttiyksikköä syyskuussa. 3. Syyskuun jälkeenkin edessä vähittäisiä koronnostoja. Rahapolitiikan muutostahti riippuu talouden kehitystä koskevasta informaatiosta ja etenkin siitä, miten EKP:n neuvosto arvioi inflaation kehittyvän keskipitkällä aikavälillä. 4. EKP:n neuvosto on valmis käyttämään kaikkia rahapoliittisia välineitään niin, että inflaatio vakaantuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä. 13.9.2022
 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiakriisi heikentää myös Suomen talouskasvua – BKT:n arvioidaan supistuvan v. 2023 16.9.2022 14 Syyskuu 2022 Kesäkuu 2022 2021 3.0 3.5 2022 2.2 1.7 2023 -0.3 0.5 2024 1.1 1.5 BKT:n vuosikasvu 190 200 210 220 230 240 250 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Suomen Pankin väliennuste syyskuu 2022 Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2022 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. 15.9.2022 © Suomen Pankki 40112@BKTtaso_30082022 BKT:n volyymi (mrd. €)
 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talouden valopilkku: myönteinen työllisyyskehitys – mutta onko päättymässä? • Työllisyysaste on noussut odotuksia nopeammin ja on historiallisen suuri (viimeksi näin suuri kesällä 1990) • Ensimerkkejä heikommista ajoista näkyvissä työmarkkinoillakin • Työttömyysasteen lasku taittunut • Osaavan työvoiman puute edelleen suurin kasvu este, joskin teollisuudessa helpottanut viimeisimpien tilastojen mukaan 16.9.2022 15 5 6 7 8 9 10 66 68 70 72 74 76 2010 2015 2020 Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, trendi Työttömyysaste, 15-74-vuotiaat, trendi (oikea ast.) % % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 38252@Tyött.aste&työll.aste trend
 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 90 95 100 105 110 115 120 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Suhteessa kehittyneisiin kauppakumppanimaihin Suhteessa euroalue 12:n keskiarvoon Indeksi, 1999 = 100 *) 14 perinteistä teollisuusmaata Suomen kauppapainoilla, samassa valuutassa. **) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. ***) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään, koko talous. Ennuste: Euroopan komissio. Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset koko taloudessa*** 10.6.2022 © Suomen Pankki 34093@ULCTOTA ml ennuste Onko meillä malttia katsoa nopean inflaation vaiheen yli? • Suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyky heikkeni finanssikriisin jälkeen • Seurasi vuosikymmen hidasta kasvua ja heikkoa työllisyyttä • Kilpailukyky korjattiin 2016 lähtien – työllisyysaste noussut 67 %:sta 74 %:iin • Nykytiedoilla suomalaisen työn kilpailukyky näyttäisi pysyvän ennallaan • Kilpailukyky on helppo menettää, tuskallista korjata 16.9.2022 16
 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kohti tasapainoista julkista taloutta • Julkisen talouden kestävä tasapainottaminen vaatii aktiivisia tuloihin ja menoihin vaikuttavia toimia • Nousevien korkojen oloissa tasapainon saavuttaminen on entistä haastavampaa • Tarvitaan sääntöperusteista finanssipolitiikkaa ja julkisten menojen priorisointia: laaja menokartoitus hallitusneuvotteluihin • Pidemmän aikavälin talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti rakenteellisilla uudistuksilla • Panostukset osaamiseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen • Yritystoiminnan edellytykset: kilpailulliset markkinat, järkevä sääntely ja vakaa toimintaympäristö 16.9.2022 17
 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto: sota ja energiakriisi luovat painetta Suomen talouden ja yritysten uudistumiseen • Sota hidastaa kasvua, laskee elintasoa ja kiihdyttää inflaatiota Euroopassa – Suomessakin taantumariski on kasvanut • Rahapolitiikan normalisointi etenee, korot nousevat • Kriisi korostaa julkisen talouden kestävyyden merkitystä – toisaalta sota aiheuttaa ”uusia” menopaineita: kansallinen puolustuskyky, energian saatavuuden varmistaminen ja vihreä siirtymä • Jos palkkamaltti säilyy nopean inflaation jakson yli, säilyy myös suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyky • Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa – työperäinen maahanmuutto on saatava sujuvammaksi • Uudistumiskykyä tarvitaan, ja sitä Suomesta soisi löytyvän – muu maailma kun ei odota edes maailman onnellisinta kansaa 16.9.2022 19
 20. suomenpankki.fi Kiitos
Publicidad