Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen(20)

Publicidad

Más de Suomen Pankki(20)

Último(20)

Publicidad

Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen

 1. Suomen Pankki Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä 28.1.2021 Pääjohtaja Olli Rehn
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n rahapolitiikka nojaa kolmeen tekijään 1. Ajallisesti kaksijakoinen terveys- ja talousnäkymä • Terveys määrittää taloutta, ja rokotustahti • Rakennetaan siltaa – vastaranta on näkyvissä 2. Nyt on keskeistä ylläpitää suotuisia rahoitusoloja • Tukee yritysten ja kotitalouksien luotonsaantia, investointeja, kulutusta 3. Samalla jäsenvaltiot ja EU tukevat taloutta finanssipolitiikalla • Raha- ja finanssipolitiikka toimivat nyt samaan suuntaan • EU:n elpymisrahasto tukee talouksien uudistamista 2021–23 28.1.2021 2
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio on hidastunut nollan tuntumaan, ja inflaationäkymät pysyvät vaimeina • Inflaatio  2020: 0,2 % (-0,1)  2021: 1,0 % (0,0)  2022: 1,1 % (-0,2)  2023: 1,4 % • Pohjainflaatio (YKHI pl. ruoka ja energia)  2020: 0,7 % (-0,1)  2021: 0,8 % (-0,1)  2022: 1,0 % (-0,1)  2023: 1,2 % 3 28.1.2021
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto päätti 10.12. uusista toimista, jotka pitävät rahoitusolot suotuisina pitemmän aikaa • EKP:n neuvosto päätti 10.12. mm. kasvattaa pandemiaan liittyviä arvopaperiostoja ja jatkaa niitä vuoden 2022 maaliskuuhun. Uudelleensijoituksia jatketaan ainakin v. 2023 loppuun saakka. • Kohdennettujen pitempiaikaisten luottojen sarjaa jatketaan kolmella operaatiolla ja aikajännettä pidennetään 12 kk:lla eli kesäkuuhun 2022 saakka. Korko on alimmillaan -1 %. • Vahvasti kasvua tukeva rahapolitiikka on edelleen tarpeen, jotta taloudellinen toiminta helpottuu ja inflaatio palautuu vakaasti lähemmäksi hintavakaustavoitetta. 4 28.1.2021
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä EKP:n strategia-arviossa tarkastellaan? • Tarkastelussa mm. o hintavakauden ja inflaatiotavoitteen määritelmä o rahapolitiikan välineet o rahapolitiikan vaikutukset ja sivuvaikutukset o viestintäkäytännöt • Lisäksi arvioidaan digitalisaation, rahoitusmarkkinoiden vakauden, globalisaation ja ilmastonmuutoksen merkitystä rahapolitiikan strategian näkökulmasta. • Kansalaisten ja sidosryhmien näkemysten kuunteleminen. 28.1.2021 5
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 % truncated confidence band mean expectation with truncated distribution Nykymääritelmän ongelma: kahden prosentin de facto katto demppaa inflaatio-odotuksia ja alentaa inflaatiota 2% upper limit truncates distribution from above If inflation is not allowed to reach levels above 2 %, inflation expectations will remain below 2 % (red arrow) 28.1.2020
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Tuottavuuden ja yritysten investointien kehitys on Suomessa aiempaa heikompaa 7 28.1.2021 10 11 12 13 14 15 2000 2005 2010 2015 2020 Suomi Euroalue %, 4 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo Lähde: Eurostat. 39729 Yritysten investoinnit suhteessa BKT:hen
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Tavaraviennin kilohinta • 1988: 4,00 mk • 2008: 9,20 mk • 2019: 7,60 mk 2019 < 2x vrt. v. 1988 28.1.2021 8
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Koko viennin kilohinta, ml. palveluvienti • 1988: 5 mk • 2008: 13 mk • 2019: 11 mk  2019 > 2x vrt. v. 1988 28.1.2021 9
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitäisi elää kahta aikaa päätöksenteossa: korona kuriin ja talous nousuun • Turnauskestävyys ratkaisee: pandemian saaminen aisoihin on kriittistä paitsi terveyden myös talouden kannalta. • Tärkeää käyttää elvyttävän politiikan luoma liikkumatila talouden uudistamiseen, myös Suomessa • Työn tuottavuuden kasvattaminen, digi- ja vihreä siirtymä • Jatkossa entistä suurempi tarve vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä ja kohentaa työllisyyttä rakenteellisilla uudistuksilla • Uudistumiskykyä tarvitaan – sitä Suomesta soisi löytyvän 28.1.2021 10
 11. suomenpankki.fi Kiitos!
Publicidad