Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Formació bonificada suport

218 visualizaciones

Publicado el

Jornada informativa sobre la Formació bonificada a les entitats del Tercer Sector

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Formació bonificada suport

 1. 1. Recursos gratuïts per a la formació del personal contractat Formació bonificada ales entitats no lucrativesCentre Esplai4 de abril de 2013
 2. 2. Suport Associatiu TRAJECTÒRIA PROJECTES • Club de Socis 25 anys fent costat a les entitats • Programes informàtics Més de 20 professionals • Xarxanet.org en totes les àrees de gestió • Torre Jussana (BCN) Més de 1.100 entitatscompartint recursos per a la millora de la • Cases d’En Puig gestió (El Prat)
 3. 3. Suport Associatiu TRAJECTÒRIA: DADES 2012 25 anys fent costat a les entitats • 1.550 associacions i fundacions atesesMés de 2 professionals en totes les àrees de • 3.000 consultes resoltes gestióMés de 1.200 entitats compartint recursos • 400 reunions presencials amb entitats per la millora de la gestió • Gestió laboral de 1.000 treballadors/res i 112 entitats • 300 entitats i més de 25.000 persones assegurades vinculades a ONG
 4. 4. Fundación TripartitaEstà constituït per lAdministració General de lEstat, a travésdel Servei Públic dOcupació Estatal, i les organitzacionsempresarials i sindicals més representatives.Entre les seves funcions hi figura el control i la supervisió dela formació bonificable.La Fundació Tripartita autoritza a l’entitat organitzadora,que ha de ser una entitat especialitzada i que s’ocupa de: - la gestió i la coordinació d’acord amb el mecanismes establerts - la impartició
 5. 5. Què vol dir bonificable?Les entitats (beneficiàries o bonificades)disposen d’un crèdit per destinar-lo a laformació dels treballadors.Les despeses que destini una entitat a laformació dels seus treballadors (en el marcestablert per la Fundació Tripartita) potdescomptar-les (bonificar-les) íntegrament deles quotes que paga a la Seguretat Social.
 6. 6. Conveni d’agrupacióCal fer un conveni d’agrupació entre l’entitatbeneficiària o bonificada i una entitatorganitzadora que es formula mitjançant lasignatura d’un full d’adhesió.Una entitat pot participar en un mateix exercicien un màxim de tres agrupacions.
 7. 7. Obligacions de les beneficiàries• Identificar a la comptabilitat les despeses derivades de la formació bonificable• Acceptar les actuacions de comprovació i control de l’administració• Garantir la gratuïtat de les accions• Estar al corrent de pagament amb hisenda i la Seguretat Social• Les entitats són responsables del compliment de la normativa
 8. 8. Com és la formació bonificable?• La durada del curs ha de ser de 6 o més hores• Màxim 8 hores diàries• Guardar la documentació 4 anys• Cal informar als treballadors del model de finançament• Es consideren finalitzats els alumnes que assisteixen al 75% de les sessions• Cal donar un diploma als alumnes finalitzats i que són els que ens podrem bonificar
 9. 9. Com és la formació bonificable?• Cal comunicar l’inici de l’acció formativa amb un mínim de 7 dies naturals• Cal fer d’altres comunicacions dassistència, finalització, imports bonificables,...• Les gestions cal fer-les amb l’aplicatiu de la Fundació Tripartita• Pot ser presencial o teleformació• Màxim 25 alumnes presencial i 80 teleformació• No s’admet assessoraments, congressos ni seminaris• No poden participar-hi autònoms ni voluntaris
 10. 10. Mòduls econòmics
 11. 11. Parlem del crèditL’any 2012, Suport Associatiu va donarServei laboral a 112 entitatsAquestes entitats disposaven d’un crèdit per a laformació de 70.927,66 euros, dels qual només vautilitzar el 24.5 %. 60000 50000 40000Per tant es van perdre 30000 20000 1000053.536,28 € 0
 12. 12. Parlem del crèdit 51 entitats de menys de 5 treballadors tenien un crèdit conjunt de 21.420 € (420 € per entitat).Només 4 van utilitzar el seu crèdit, i no al complet. Es van perdre 20.183,50 €
 13. 13. Per què utilitzar aquest crèdit?1. Perquè la formació, evidentment, millorarà les capacitats dels treballadors i, per tant, millorarà la gestió de l’entitat.2. Perquè és una forma immillorable de motivar als treballadors en una època de crisi.3. Perquè no suposa cap despesa per l’entitat.4. Perquè la formació és un dret dels treballadors reconegut legislativament.
 14. 14. D’on surt aquest crèdit?Aquest crèdit prové de les quantitats pagades per les entitatsen concepte de Formació Professional als seus TCs de l’anyanterior, aplicant la següent escala: • Entitats d’1 a 5 treballadors: 420 € • Entitats de 6 a 9 treballadors: 100% de la quota pagada • De 10 a 49 treballadors: 75% • De 50 a 249 treballadors: 60% • De 250 o més treballadors: 50%
 15. 15. Com obtindrem lesbonificacions?Quan la formació hagi finalitzat, l’entitat podrà recuperarl’import corresponent als TCs del mes següent a la sevafinalització en forma de bonificació.En qualsevol cas, sempre s’hauran d’incloure aquestesbonificacions en els TCs corresponents a l’any natural enque s’ha realitzat la formació. En cas contrari es perden.Per poder aplicar-se aquesta bonificació l’entitat ha d’estar alcorrent de pagament de les seves obligacions de SeguretatSocial.
 16. 16. I ara què?Proposta d’accions formativesConveni d’agrupació del Club de Suport
 17. 17. 25 anys al costat de les entitats Moltes gràcies!! info@suport.org www.suport.org 93 474 74 50

×