Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

PD metodology

eTwinning project

 • Inicia sesión para ver los comentarios

PD metodology

 1. 1. ИСТОРИЧЕСКА РЕТРОСПЕКЦИЯ • За първи път се работи по тази методика в САЩ през 1950 година. • Първите кукли са направени от картон, по-късно те са заменени със специални кукли. • Сътрудничество с Лондон. • Сътрудничество с Южна Африка.
 2. 2. ПРИНЦИПИ НА МЕТОДИКАТА • Добавена стойност към задължителното образователно съдържание • Развитие на практически социални умения • Възпитание в толерантност
 3. 3. Уникалността на МЕТОДИКАТА • Методиката PD е уникална: куклите могат да бъдат разработени и темите могат да бъдат избрани в зависимост от нуждата на всяка детска градина. • Тя използва емоционален език. • Идентификация с друга личност. • Дейностите са под формата на игри. • Развива у децата чувство за съпричастност. • Служи за анализиране и решаване на ежедневните проблеми. • Тя е под формата на упражнения с децата: как да се справят индивидуално в проблемни ситуации.
 4. 4. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ • Persona Dolls не са просто обикновени играчки. • Основният акцент е върху запознаване с различията и възпитаване в толерантност. • Всяка кукла има своя индивидуалност. • Куклите идват в класната стая само за дейността. • Размерът на куклите и прегръдките. • Куклите третират ранната детска възраст като специална и отразяват детските различия. • Това е добра възможност да представим различията, които се срещат по-рядко сред деца. • Много добра възможност за запознаване с други култури. • По време на дейностите с куклата децата посочват разлики и прилики с други кукли.
 5. 5. КУКЛАТА КАТО ЛИЧНОСТ • Личностите на куклите се създават заедно от педагозите в детско заведение. • Някои данни са фиксирани, но някои данни могат да бъдат променяни (дом, братя, сестри) • Възрастта на куклата. • Името на куклата. • Куклите следва да са отражение на децата в детската градина (интереси, дом, семейство, националност, социален произход). • Всички куклени профили се събират в „Книга на куклата“, в която се добавят всички разкази.
 6. 6. ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ НА КУКЛИТЕ СЕ ОБСЪЖДА: • Възрастта на куклата? • Момиче ли е или момче? • Нейното име? • Какви езици говори куклата? • Какво прави куклата щастлива, тъжна и подтисната? • От какво се страхува? • Къде живее? • С кого живее?
 7. 7. • Сама ли живее в стая или с още някой? • Работят ли нейните родители? • Какво обича да прави куклата в къщи? • Кое върши с лекота и какво я затруднява? • Има ли нещо, което куклата не може да прави? • Кои са любимите храни на куклата и какво не обича да яде? • Случило ли се е нещо в живота на куклата или нещо ще се случи скоро?
 8. 8. КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД • Куклите са отражение на децата във вашата детска градина. • Куклите трябва да имат много различия, за да се дискутира по възможно най-многообразни теми. • При създаването и обсъждането на личност на кукла от друга култура да се включат родители, които принадлежат към тази култура и „носят“ съответната етническа особеност. • Да избегнем пряко сходство с определено дете, когато даваме на една кукла някаква особеност.
 9. 9. РАЗЛИЧИЯТА
 10. 10. КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ • Много важно е поведението на възрастните в определена ситуация. • PD методологията е една много добра възможност при запознаване с друга националност и култура по позитивен начин. • Когато децата са запознати с културните и национални различия те са по-толерантни към деца от други култури. • Превантивна работа – различия по цвят на кожата! • Насърчавайте децата да създават приятелства с деца от друга култура.
 11. 11. НОСЕНЕ НА ОЧИЛА • Страхът на децата да носят очила. • Чувстват се неудобно и ги забравят. • Чрез PD дейностите децата разбират защо хората трябва да носят очила. • Нараства съпричастността и толерантността към децата, носещи очила. • Много добра възможност да се справят с подигравките и други конкретни проблеми.
 12. 12. НАДНОРМЕНО ТЕГЛО • Голям риск да станат жертви на тормоз, както и да се превърнат в деца, които тормозят другите. • Социалното изключване може да се задълбочи още повече, ако си с наднормено тегло. • PD методология е добра възможност да се обяснят причините за наднорменото тегло: вредни хранителни навици, минимална физическа активност, болест, генетична обремененост. • Приоритетите на здравословния начин на живот. • Различните физическите възможности на хората. • Ние се концентрираме върху това, което децата са в състояние да направят и знаят как да го направя, а не върху това, с което те не могат да се справят. • Признаване на детските индивидуални постижения.
 13. 13. ПРОБЛЕМИ В КОМУНИКАЦИЯТА • Адаптационни проблеми, дължащи се на необходимостта за усвояване на езика. • Социални проблеми, произтичащи от незнаенето на езика. • Самоизразяване и трудности в общуването. • Невключване в игра поради неразбиране на езика. • Чрез PD методологията децата осъзнават колко е трудно да говориш на чужд език и да го разбираш.
 14. 14. СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО • Много чувствителна и трудна тема, но е наложително да се работи по нея. • Немито дете и с мръсни дрехи. • Неравенство на детските играчки. • Непретенциозност на дрехите. • Положителен пример за позитивно отношение от страна на възрастните към такива деца. • NB! Предразсъдъците и негативното отношение - това не е по вина на детето! • Детето се изключва (коледно парти, театър или посещение на музей…). • Отзивчивост и грижа.
 15. 15. СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ • Аутизъм, хиперактивност, алергия, астма, диабет, специално физическо подпомагане, специални образователни потребности, загуба на слуха. • PD методиката помага на децата да разберат нуждите на децата със специални потребности и да се увеличи емпатията и толерантността към тях. • PD методиката е добра възможност за превантивно формиране на толерантно отношение - децата обикновено се бунтуват срещу неща, които не познават. • Чрез дейностите с куклите децата ще разберат, че техните връстници със специални нужди са в състояние да участват в повечето ежедневни дейности. • В резултат на PD дейностите самоувереността и смелостта на децата със специални нужди ще се увеличи.
 16. 16. • ДИСКУСИЯ • Куклите от Южна Африка • Как да си поръчаме кукли? • Цени?
 17. 17. • Практическа работа в екип – 30 мин. • Всеки отбор ще създаде профил на една кукла. • NB! Помислете за особености на куклата, външен вид и произход. • Име • Семейство • Културна принадлежност • Дом • Езици, които говори куклата • Какво харесва, не харесва, намира за трудно • Храни, които куклата обича и не обича • Страхове • Физически особености • Нейната история - разказ
 18. 18. много важно: • Разговаряме с куклите за щастливи, а също и за тъжни събития. • По време на първата среща с куклата: предоставяме възможност на децата да се сравнят с нея - прилики и разлики. По този начин ние им помагаме да се идентифицират с куклите. • През следващите срещи с куклата: тя разказва на децата история, която децата ще анализират и ще търсят решение на проблема. • С куклите можем да говорим по теми, които са се случили в тази група. • Всички разкази и детските становища ще бъдат документирани в „Книга на куклата“. • Куклените истории помагат на децата да приемат тези, които са различни от другите и да оценят колко общи неща ни свързват.
 19. 19. ДЕЙНОСТИ С КУКЛИТЕ • Куклата седи в скута на учителя и шепнейки му говори ; • Чрез прегръдка децата възприемат куклите по-лесно; • Учителите насърчават децата да задават въпроси на куклите; • Обясняваме на деца честно, че това е една кукла - ние играем една игра; • Чрез идентифициране с куклите се развива детското чувство за правосъдие. Чрез емпатията към куклите децата стават по-смели да забележат или да посочат на останалите несправедлива ситуация.
 20. 20. ЧРЕЗ РАЗКАЗИТЕ НА КУКЛИТЕ • Децата са в състояние да направят разлика между добро и лошо поведение. • Можем да се справим със същите проблеми, които се отнасят и за нашите деца. • Да се предотврати поява на бъдещи предразсъдъци и проблеми. • Ние можем да работим по превенция на различия, които не са познати на децата или ще се появят във времето. • По време на решаване на проблемите трябва да има свобода за изразяване на осъдителни и обвинителни реплики. • Детските комуникационни умения и себеизразяването ще се подобряват. • Децата се осмеляват да говорят за себе си и за другите. • Децата знаят как да решат проблеми в ежедневието и придобиват смелост да помолят за помощ.
 21. 21. ПЪРВА СРЕЩА С КУКЛАТА - ВЪВЕЖДАНЕ • Първа среща с куклата • Децата се запознават с нея. • Децата се сравняват с куклата – прилики и различия. • Интересни и забавни извънкласни дейности. • Опитайте се да избегнете да манипулирате проблем по време на първата среща с децата.
 22. 22. ДЕЙНОСТИ С КУКЛАТА- решаване на проблеми • Куклата седи в скута на учителя и комуникира с децата чрез учителя. • Учителят и децата говорят за това, което се е случило с куклата, какво преживява тя; • учителят и децата говорят за някой, който се е държал несправедливо към нея или към някой друг, защо? • ситуацията е анализирана и децата посочват как могат да помогнат на куклата. В този процес децата вземат решения и решават проблема. • Учителят остава само наблюдател - той ръководи до достигане на верните отговори.
 23. 23. КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ • Ако разрешавате с децата реален проблем, опитайте се да промените конкретната ситуация или особеностите на куклата (които се отнасят и до конкретно дете). • Куклите посещават класните стаи само по време на сесията на куклата. • Няма грешни отговори. Опитайте се да насочвате децата да обсъдят как може да се реши проблема по различен начин. • Всяка детско мнение е важно. • Когато съставяте разказите на куклите, не се концентрирайте само върху ситуации с кукли с физически особености. • По време на сесиите с куклите всички деца и възрастни седят на едно и също ниво.
 24. 24. СЦЕНАРИЙ НА СЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ • Поздрав. • Прегръдка. • Нека припомним това, което вече знаем за куклата. • Идентифициране с куклата. • Куклата разказва на учителя какво се е случило. • Дискусия: Как се чувства куклата след преживяното? • Куклата и децата общуват. • Разрешаване на проблема - учителят ръководи децата с въпроси. • Учителят оценява детското внимание към проблема и решаването му. • Куклата дава обратна връзка на деца.

×