Publicidad

222

24 de Oct de 2021
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a 222(20)

Publicidad

Último(20)

Publicidad

222

  1. На допомогу класному керівнику
  2. ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА Початок нового року: • уточнення списків учнів класу; • ознайомлення з особовими справами новоприбулих учнів, відповідність наявних документів існуючим вимогам; • облаштування класних і спальних кімнат; • складання і затвердження планів роботи; • оформлення класного журналу; • оформлення соціального паспорту;
  3. Щоденно: • з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі; • бесіди з учнями, що запізнюються на уроки; • організація чергування по классу; • індивідуальна робота з учнями; • контроль зовнішнього вигляду учнів; • організація харчування учнів; Щотижня: • проведення годин класного керівника; • проведення заходів у класі за планом роботи; • організація діяльності органів учнівського самоврядування; •організація чергування по школі; • контроль за виконанням доручень; • робота з батьками; • робота з вчителями, що працюють у класі; • збір довідок про хвороби учнів.
  4. Щомісяця: • проведення класних зборів; • проведення бесід з безпеки життєдіяльності; • відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі; • тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу; • контроль наявності учнівських робочих зошитів; • зустріч з батьківським активом; • відвідування учнів удома.
  5. Один раз на семестр: • оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту; • заповнення табелів успішності та вручення їх учням; • проведення батьківських зборів; • участь у роботі семінару, методичного об’єднання класних керівників; • аналіз виконання плану виховної роботи, корекція плану виховної роботи; • аналіз зайнятості дітей в гуртках; • звіт про участь в конкурсах, олімпіадах тощо; • відвідування учнів у дома; • складання плану роботи на канікули
  6. Один раз на рік: • проведення відкритого виховного заходу; • оформлення особових справ учнів; • статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня); • робота з підручниками (видача, перевірка, здача); • написання характеристик (за необхідністю). Закінчення навчального року: • аналіз плану виховної роботи за попередній та складання на наступний навчальний рік; • моніторинг навчальних досягнень учнів на рік, складання рейтингу вихованості учнів за рік; • звіт про участь в конкурсах, олімпіадах, тощо; • аналіз зайнятості дітей в гуртках; • звіт про проведену роботу з батьками; • звіт роботи з учнями що знаходяться на ВШО.
  7. Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник: 1. Класний журнал. 2. Особові справи учнів. 3. Табелі успішності. 4. План виховної роботи на рік, та щоденний план роботи з учнями. 5. Матеріали виховних годин, годин спілкування, тощо. 6. Розробки сценаріїв виховних заходів. 7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями. 8. Щоденник роботи з "важкими учнями". 9. Протоколи батьківських зборів. 10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведенняя інструктажів. 11. Матеріали щодо запобігання булінгу та насиллю.
Publicidad