Publicidad

анкета 1.docx

28 de Sep de 2022
анкета 1.docx
анкета 1.docx
анкета 1.docx
анкета 1.docx
Próximo SlideShare
Nutrition trainingNutrition training
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a анкета 1.docx(19)

Publicidad

анкета 1.docx

  1. АНКЕТА Здравейте, това е анкетатас въпросина коитотрябва да отговорите.Бъдете максималноточниичестнив отговорите си!Нека заеднода подобримвизията, тонусаи самочувствиетоВи! (Не забравяйте да си направите снимка в цял ръст –по бански, за да сравним разликите ПРЕДИ/СЛЕД.Същата ще ми трябваи за да добия по-яснапредставаза ТИПа структура,коятопритежавате и евентуалнопокаквоще трябва да поработимповече.Същотака,измерете обиколкатасив см. на: ханш, бедра,талия,рамене и запишете резултатите.Такапо-лесноще следимпрогресаВи. УСПЕХ! 1. Години, пол,тегло,ръств см. ? (отговор:) 2. По колкопътисе храните наден? С какво?(отговор:) 3. Напишете хранителниясирежимв последните 3-4дена. (отговор:) 4. Консумирате липърженихрани?Често ли?Какви? (отговор:) 5. Консумирате литестенихрани,хляб?Каквии поколко? 6. Консумирате лизахарни изделия?Какви? По колко? 7. Консумирате лисоленихрани? 8. В менютоВиприсъстват лириба, морски храни?Колкочесто? 9. Храните ли се с плодове?Какви?По колко? 10. Има лихрани илинапиткикъм коитосе чувствате пристрастени?Коиса те? 11. Пушите ли?
  2. 12. Пиете лиалкохол?Какъв?Колкопътив седмицата? 13. Храните лиса навън?С какво? 14. Имате лиалергиикъм храни,вещества?Към кои? 15. Пиете ливода? По колко? 16. Употребявате листимулиращинапитки(кафе,чай,др.)Поколко? 17. Пиете лигазирано? По колко? 18. Консумирате ли„DIET“, „LIGHT“ или с „0 калории“напитки илихрани?Какви? По колко?19. Преяждате ли?Често ли? 20. Има лихрани,коитоискате да присъстватв хранителниявирежим?Кои са те? 21. Има лихрани,коитоНЕ искате да присъстватв хранителниявирежим?Кои са те? 22. Наспивате ли се достатъчно?По колкочаса спите? 23. В колкочаса ставате и в колкоси лягате? 24. Чувствате ли се отпаднали,безенергия? 25. Боледувате личесто? 26. Чувствате ли повишенинивана стрес? 27. Приемате лихранителнидобавки?Какви?
  3. 28. Спазвалили сте хранителенрежим/диета?Какъв?Имаше лиефект? 29. Имате литекущиздравословнипроблеми(диабет,проблемсъсстомашно-чревниятракт, сърдечно- съдови,щитовидна жлеза,нямам заболявания,др.) 30. Имате лив семействотоВихорастрадащи от наднорменотегло(майка,баща) 31. Водите ли заседнал начин на живот? 32. Работите ли?Какво?Опишете вкакво се състои работатаВи? 33. Как бихте определилифизическатасиактивност презденя?(слаба активност-набюро, вкъщи ;тежкафизическа/умственаработа,др.) 34. Спортувате ли?Какво? 35. Защо искате да промените фигуратаси? (заради предстоящосъбитие,за да се харесате на някой,за да се чувствате по-добре,зада изглеждате по-добре ,др.) 36. Опишете структуратаси:широки/теснирамене;широк/тесенгръденкош,ханш, бедра, рамене,талия;дълги/късикрайници;едър кокал,др. Опишете подробно.(+снимка) 37. Тялотови е по-скоро:слабо;с подкожна мазнина; с/безцелулит;мускулесто;безподкожна мазнина(сухо);Опишетеподробно. 38. Кое от посочените твърденияважиза вас: напълнявамлесно/трудно;качваммускулна маса лесно/трудно? 39. Каква е вашатакрайна цел (отслабване,стягане,покачване намускулнамаса, издръжливост,тонус,др.)?Опишете. 40. Кръвна група?
  4. 41. Как разбрахте за тезихранителнирежимиитренировъчнипрограми?(препоръчахаВия, от приятели,познати,от „FACEBOOK“,др. 42. ……………………………..свободен текст………………………………(вашите препоръки,идеи,мнение, забележкии др.към
Publicidad