Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Swedbank pētījums:  Augsts bezdarbs Latvijā – nolemtība vai izvēle? Mārtiņš Kazāks, PhD Galvenais ekonomists Latvijā L...
Uzlabošanās darba tirgū : līdz šim ļoti strauja, turpmāk visticamāk kļūs lēnākā <ul><li>Nodarbinātība ir augusi jau divus...
Strukturālais bezdarbs : ilgtermiņa, rada nopietnus zaudējumus sabiedrībai <ul><li>Strukturālais bezdarbs: ilgtermiņa nea...
Signāli par strukturālām problēmām:  pieaug ilgtermiņa bezdarbs, nepieciešama pārkvalifikācija <ul><li>Ekonomikas struktū...
Signāli par strukturālām problēmām:  reģionālās disproporcijas saglabājas, vai kļūs vēl akūtākas? Avots: NVA
Signāli par strukturālām problēmām:  reģionos  tās ir ievērojami dziļākas? <ul><li>Reģionos mazākā aktivitāte – iedzīvot...
Signāli par strukturālām problēmām:  strukturālais bezdarbs  it kā tomēr vēl nav iesakņojies... <ul><li>Līdz ar ekonomik...
<ul><li>Izdevumi aktīvajiem darba tirgus pasākumiem 2009.g. aptuveni 30 milj. latu jeb 0.25% no IKP </li></ul><ul><li>Galv...
<ul><li>Nodarbinātības pasākumu pielietošana ir atkarīga no biznesa cikla fāzes: </li></ul><ul><ul><li>Atgūšanās agrīnā fā...
<ul><li>Resursu koncentrācija  </li></ul><ul><ul><li>Kas precīzi domāts ar stratēģiskās attīstības dokumentos minēto pol...
Paldies !
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Swedbank pētījums: Augsts bezdarbs Latvijā – nolemtība vai izvēle?

1.300 visualizaciones

Publicado el

Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas veiktais pētījums secina, ka valsts līdzšinējās aktivitātes nav pietiekošas, lai strauji mazinātu bezdarbu. Ekonomikai pamazām pieaugot, bezdarba līmenis turpinās sarukt, bet tas vēl ilgstoši būs ļoti augsts – īpaši, ja paļausimies vien uz īstermiņa nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomikas izaugsmi kā tādu. Iedarbīgākais veids, kā risināt bezdarba problēmu, krietni ātrāk iegūstot pozitīvu efektu un mazinot ar to saistītos sociālos zaudējumus, ir izmantot struktūrpolitikas instrumentus – izglītības, nodokļu, konkurences un reģionālās attīstības politiku. Ir nepieciešams aktīvāk sekmēt jaunu darba vietu radīšanu, veicināt starpnozaru un starpreģionu darbaspēka kustību Latvijas ietvaros.

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

Swedbank pētījums: Augsts bezdarbs Latvijā – nolemtība vai izvēle?

 1. 1. Swedbank pētījums: Augsts bezdarbs Latvijā – nolemtība vai izvēle? Mārtiņš Kazāks, PhD Galvenais ekonomists Latvijā Lija Strašuna Vecākā ekonomiste 2010.gada 13.decembris
 2. 2. Uzlabošanās darba tirgū : līdz šim ļoti strauja, turpmāk visticamāk kļūs lēnākā <ul><li>Nodarbinātība ir augusi jau divus ceturkšņus pēc kārtas, iespējams, daļēji arī dēļ t.s. “atsitiena efekta”… </li></ul><ul><li>… risks, ka nodarbinātības kāpums kļūs lēnāks, bezdarbs iesakņosies un kļūs strukturāls… ir lieki lolot ilūzijas, ka pārskatāmā nākotnē bezdarbs būs tikpat zems kā 2007.gadā. </li></ul>ADTP – Aktīvie darba tirgus pasākumi
 3. 3. Strukturālais bezdarbs : ilgtermiņa, rada nopietnus zaudējumus sabiedrībai <ul><li>Strukturālais bezdarbs: ilgtermiņa neatbilstība starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu </li></ul><ul><ul><li>Potenciālo darba ņēmēju prasmes neatbilst darba devēju prasībām </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciālo darba ņēmēju zema reģionālā mobilitāte </li></ul></ul><ul><li>Sociālie zaudējumi, ko rada bezdarbs pieaug līdz ar bezdarba ilgumu </li></ul><ul><ul><li>Mazāki valsts budžeta ieņēmumi un lielāki izdevumi </li></ul></ul><ul><ul><li>Nabadzība, ienākumu nevienlīdzība </li></ul></ul><ul><ul><li>Emigrācija </li></ul></ul><ul><ul><li>Vājāka sociālā aizsardzība </li></ul></ul><ul><ul><li>Lēnāka ekonomikas izaugsme </li></ul></ul>Avots: www.karikatura.lv
 4. 4. Signāli par strukturālām problēmām: pieaug ilgtermiņa bezdarbs, nepieciešama pārkvalifikācija <ul><li>Ekonomikas struktūra mainās – ir nepieciešama bezdarbnieku pārkvalifikācija, lai atrastu darbu jau citā nozarē </li></ul><ul><li>Augstākā riska grupas: ilgtermiņa bezdarbniekiem un jauniešiem atgriezties/ iekļūt darba tirgū ir visgrūtāk </li></ul>
 5. 5. Signāli par strukturālām problēmām: reģionālās disproporcijas saglabājas, vai kļūs vēl akūtākas? Avots: NVA
 6. 6. Signāli par strukturālām problēmām: reģionos tās ir ievērojami dziļākas? <ul><li>Reģionos mazākā aktivitāte – iedzīvotāji nošķirti no darba tirgus un nemeklē darbu, vājākas prasmes </li></ul><ul><ul><li>Slēptais strukturālais bezdarbs? </li></ul></ul><ul><li>Algas reģionos ir mazākas – lielāka motivācija pieteikties “simtlatnieku” programmā, nevis meklēt pastāvīgu darbu </li></ul><ul><ul><li>Vai sabiedrisko darbu programmas reģionos ir efektīvas? </li></ul></ul>
 7. 7. Signāli par strukturālām problēmām: strukturālais bezdarbs it kā tomēr vēl nav iesakņojies... <ul><li>Līdz ar ekonomikas atlabšanu vakanču īpatsvars pieaug un bezdarba līmenis mazinās… bet kāda būs turpmākā dinamika? </li></ul><ul><li>Ar bezdarbu saistītie zaudējumi kļūst arvien redzamāki – pabalstu saņēmēju skaits sarūk, pieaug trūcīgo skaits… </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Izdevumi aktīvajiem darba tirgus pasākumiem 2009.g. aptuveni 30 milj. latu jeb 0.25% no IKP </li></ul><ul><li>Galvenie NVA īstenotie pasākumi </li></ul><ul><ul><li>t.s. konkurētspējas veicināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabiedriskie darbi </li></ul></ul><ul><ul><li>Apmācības, kvalifikācijas celšana (t.sk. kuponu sistēma) </li></ul></ul><ul><li>NVA pasākumi galvenokārt ir īstermiņa. Lai gan daļa no tiem var dot efektu arī ilgtermiņā, tie nav pietiekoši bez plašākām sistēmiskām izmaiņām </li></ul><ul><li>Lai efektīvāk un ātrāk risinātu strukturālo bezdarba problēmu, NVA īstenotie pasākumi jāsaista ar mērķtiecīgu strukturālo politiku </li></ul>Kas pietrūkst līdzšinējā rīcībā: fokuss galvenokārt uz NVA īstenotiem aktīviem darba tirgus pasākumiem
 9. 9. <ul><li>Nodarbinātības pasākumu pielietošana ir atkarīga no biznesa cikla fāzes: </li></ul><ul><ul><li>Atgūšanās agrīnā fāzē jāveicina jaunu darba vietu radīšana, piem., nodarbinātības subsīdijas? </li></ul></ul><ul><li>Jāveicina starpnozaru darbaspēka kustība: </li></ul><ul><ul><li>Kompromiss starp īstermiņa nodarbinātības veicināšanas pasākumiem mazāk produktīvos sektoros un ilgtermiņa mērķi atbalstīt darbinieku virzīšanos uz produktīvākām darba vietām </li></ul></ul><ul><li>Jāmazina bezdarba reģionālās disproporcijas: </li></ul><ul><ul><li>Jaunu darba vietu izveidošana reģionos prasa uzlabot potenciālo darbinieku prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Darbaspēka kustība valsts ietvaros, resursu koncentrēšana reģionālajos centros </li></ul></ul><ul><li>… bet efektīva strukturālā bezdarba mazināšana ir iespējama vien īstenojot visaptverošu struktūrpolitiku, piem., profesionālā un augstākā izglītība, inovāciju, konkurences un nodokļu politikas… </li></ul>Ko darīt: … jaunu darba vietu radīšana, starpnozaru un reģionāla darbaspēka kustība valsts ietvaros… vai viss?
 10. 10. <ul><li>Resursu koncentrācija </li></ul><ul><ul><li>Kas precīzi domāts ar stratēģiskās attīstības dokumentos minēto policentrismu ? Cik centri Latvijai ir gana? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vai mērķtiecīgi veicināt darbaspēka mobilitāti valsts ietvaros? Pēc kādiem kritērijiem investēt reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu un negatīvu demogrāfisku tendenci? </li></ul></ul><ul><li>Produktivitātes konverģence </li></ul><ul><ul><li>Kā sabalansēt nepieciešamību īstermiņā radīt pat jebkādas darbavietas ar nepieciešamību ilgtermiņā virzīties produktīvāku darbavietu un nozaru virzienā? Kā veicināt inovāciju ieviešanu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kā uzlabot izglītības sistēmas kvalitāti un efektivitāti? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kā veicināt iekšējās konkurences stiprināšanos Latvijā? </li></ul></ul><ul><li>Nodokļu politika </li></ul><ul><ul><li>Kādu to vēlamies redzēt? Vai tā atbalstīs darba vietu radīšanu? Vai ir mērķtiecīgi ieviest nodarbinātības subsīdijas? </li></ul></ul><ul><li>Darba tirgus modelis </li></ul><ul><ul><li>Kāda ir Ziemeļvalstu prakse? Vai Latvijai jātiecas ieviest t.s. flexicurity modeli. Ja atbilde ir „jā”, tad kādā veidā? </li></ul></ul>Kādus aspektus ņemt vērā, veidojot darba tirgus politiku?
 11. 11. Paldies !

×