Η χρήση των ανατομικών αλυσίδων στην εκγύμναση

VASILIKI TASSI
VASILIKI TASSIS&C Coach / Clinical Exercise Physiologist en TASSItrainer
Τ Ο Υ Γ Ι Ε Σ Φ Ο Ρ Τ Ι Ο
Α Ν Α Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Ν Ε Ι
Θ Ε Τ Ι Κ Α Τ Η Ν
Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η
Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Τ Ο Ν Ι Α Σ
Η Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Τ Ω Ν
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ω Ν Α Λ Υ Σ Ι Δ Ω Ν Μ Ε
Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ε Ρ Ε Θ Ι Σ Μ Α Τ Α
Α Σ Κ Ε Ι Π Ι Ο Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α Τ Ο
Π Ε Ρ Ι Τ Ο Ν Ι Α Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α
• Η έλλειψη φορτίων στην περιτονία ελλατώνει τη μοριακή
αναδίπλωση της, που δεν δημιουργεί μόνο ένα έλλειμμα στην
ελαστικότητα του ιστού, αλλά δεν επιτρέπει στα τενόντια
όργανα του Golgi να ανιχνεύουν τα φορτία που ασκούνται σε
αυτόν, καθώς η φόρτιση είναι το ερέθισμα τους.
• Στην περίπτωση που η περίοδος της ακινησίας αυξηθεί, η
αντίληψη των φορτίων γίνεται λιγότερο ακριβής. Για τον ίδιο
λόγο, κάποιος που ακολουθεί καθιστικό τρόπο ζωής και
αποφασίζει να σηκωθεί πια από τον καναπέ του ή κάποιος
που για καιρό λόγω ασθένειας έμεινε στο κρεβάτι του
νοσοκομείου και αποφασίζει να επιστρέψει στην άσκηση,
αντιμετωπίζει δυο σοβαρές προκλήσεις πέρα από την
μυική αδυναμία :
1) Την ανακατασκευή του Σπειροειδούς δικτύου
2) Την ανάκτηση της ελαστικότητας & κύλισης της περιτονίας
Στην εικόνα παρατηρούμε ότι η υγιής φόρτιση δημιουργεί ένα κανονικό σπειροειδές δίκτυο στη
μυοπεριτονία. Η καθιστική ζωή αποστερεί τη μυοπεριτονία από κατευθυντήριες δυνάμεις και
συμβάλλει στον τυχαίο προσανατολισμό της (σαν τσόχα).
Η εφαρμογή της άσκησης σε συγκεκριμένες μυικές ομάδες μπορεί μεν να τις
επανεκπαιδεύει ικανοποιητικά, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τους περιτονιακούς ιστούς που είναι
απαραίτητοι για τη συνολικότερη σωματική υγεία. Για παράδειγμα, η άσκηση του τετρακέφαλου μυός
από καθιστή θέση στο μηχάνημα (leg extension) , δε θα αυξήσει απαραίτητα τη δύναμη στους
συνδέσμους της ετερόπλευρης ιερολαγόνιας άρθρωσης και στον απιοειδή μυ, οδηγώντας σε πιθανή
πυελική δυσλειτουργία και πόνο.
Η εκγύμναση των μυοπεριτονιακών μεσημβρινών, σε συνθήκες ανοιχτής ή κλειστής κινητικής
αλυσίδας, ενισχύει τη δύναμη των περιτονιών που βρίσκονται τόσο ανάμεσα όσο και γύρω από τους
μύς και βελτιώνει τη νευρομυική συναρμογή.
Πηγή : Anatomy Trains / Thomas W. Myers
1 de 4

Más contenido relacionado

Destacado(20)

ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.2K vistas
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K vistas
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vistas
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.1K vistas
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K vistas
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vistas
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K vistas
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K vistas

Η χρήση των ανατομικών αλυσίδων στην εκγύμναση

  • 1. Τ Ο Υ Γ Ι Ε Σ Φ Ο Ρ Τ Ι Ο Α Ν Α Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Ν Ε Ι Θ Ε Τ Ι Κ Α Τ Η Ν Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Τ Ο Ν Ι Α Σ Η Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Τ Ω Ν Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ω Ν Α Λ Υ Σ Ι Δ Ω Ν Μ Ε Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ε Ρ Ε Θ Ι Σ Μ Α Τ Α Α Σ Κ Ε Ι Π Ι Ο Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α Τ Ο Π Ε Ρ Ι Τ Ο Ν Ι Α Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α
  • 2. • Η έλλειψη φορτίων στην περιτονία ελλατώνει τη μοριακή αναδίπλωση της, που δεν δημιουργεί μόνο ένα έλλειμμα στην ελαστικότητα του ιστού, αλλά δεν επιτρέπει στα τενόντια όργανα του Golgi να ανιχνεύουν τα φορτία που ασκούνται σε αυτόν, καθώς η φόρτιση είναι το ερέθισμα τους. • Στην περίπτωση που η περίοδος της ακινησίας αυξηθεί, η αντίληψη των φορτίων γίνεται λιγότερο ακριβής. Για τον ίδιο λόγο, κάποιος που ακολουθεί καθιστικό τρόπο ζωής και αποφασίζει να σηκωθεί πια από τον καναπέ του ή κάποιος που για καιρό λόγω ασθένειας έμεινε στο κρεβάτι του νοσοκομείου και αποφασίζει να επιστρέψει στην άσκηση, αντιμετωπίζει δυο σοβαρές προκλήσεις πέρα από την μυική αδυναμία : 1) Την ανακατασκευή του Σπειροειδούς δικτύου 2) Την ανάκτηση της ελαστικότητας & κύλισης της περιτονίας
  • 3. Στην εικόνα παρατηρούμε ότι η υγιής φόρτιση δημιουργεί ένα κανονικό σπειροειδές δίκτυο στη μυοπεριτονία. Η καθιστική ζωή αποστερεί τη μυοπεριτονία από κατευθυντήριες δυνάμεις και συμβάλλει στον τυχαίο προσανατολισμό της (σαν τσόχα).
  • 4. Η εφαρμογή της άσκησης σε συγκεκριμένες μυικές ομάδες μπορεί μεν να τις επανεκπαιδεύει ικανοποιητικά, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τους περιτονιακούς ιστούς που είναι απαραίτητοι για τη συνολικότερη σωματική υγεία. Για παράδειγμα, η άσκηση του τετρακέφαλου μυός από καθιστή θέση στο μηχάνημα (leg extension) , δε θα αυξήσει απαραίτητα τη δύναμη στους συνδέσμους της ετερόπλευρης ιερολαγόνιας άρθρωσης και στον απιοειδή μυ, οδηγώντας σε πιθανή πυελική δυσλειτουργία και πόνο. Η εκγύμναση των μυοπεριτονιακών μεσημβρινών, σε συνθήκες ανοιχτής ή κλειστής κινητικής αλυσίδας, ενισχύει τη δύναμη των περιτονιών που βρίσκονται τόσο ανάμεσα όσο και γύρω από τους μύς και βελτιώνει τη νευρομυική συναρμογή. Πηγή : Anatomy Trains / Thomas W. Myers