Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Etnisk diskriminering
på svensk
arbetsmarknad
Hur tar den sig uttryck?
Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
Vad visar forskningen?
 Systematiska skillnader mellan inrikes och utrikes födda
personer förekommer inom en rad olika om...
Olika sätt att se på diskrimineringen
 Diskrimineringen är ett undantag i ett annars
välfungerande system där kompetensen...
Strukturell diskriminering
 En skiftning i fokus från diskriminerande aktörer till regler,
rutiner och handlingar som gör...
Vad visar forskningen?
 Diskrimineringen förekommer inom alla sektorer i arbetslivet
– inte bara vid rekrytering
 Diskri...
Vad vet vi om diskrimineringen i
arbetslivet?
 Den strukturella diskrimineringen avspeglas i ojämlika
anställningsvillkor...
Vad vet vi om fackets roll?
 Vardagsrasism och rasistiska attityder påverkar båden
relationen mellan de anställda och den...
Viktiga kunskapsbehov
 Samlat grepp om diskriminering
 Koppling mellan särartstänkande, rasism och
diskriminering
 Disk...
Några förslag
 Behov av en strukturell förståelse av
diskrimineringen
 Kontextbaserade strategier.
 Aktiva åtgärder & e...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Professor Paulina de los Reyes om etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad

1.917 visualizaciones

Publicado el

Presentation av Paulina de los Reyes, professor vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet om etnisk diskriminering.

Publicado en: Noticias y política
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Professor Paulina de los Reyes om etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad

  1. 1. Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad Hur tar den sig uttryck? Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
  2. 2. Vad visar forskningen?  Systematiska skillnader mellan inrikes och utrikes födda personer förekommer inom en rad olika områden som t ex sysselsättning, arbetslöshet, yrkesfördelning.  Forskare har dokumenterat oskäliga skillnader i fråga om löner och anställningsvillkor.  Ojämlikheten mellan inrikes och utrikes födda består även när man jämför grupper/personer med likvärdig utbildning, likvärdiga erfarenheter och likvärdigt humankapital i övrigt  Forskning om rekrytering visar att sökande med icke svenska namn sorteras bort under anställningsprocessen  Diskriminering tycks inte minska när arbetsgivare vet om att deras rekryteringsbeteende observeras Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
  3. 3. Olika sätt att se på diskrimineringen  Diskrimineringen är ett undantag i ett annars välfungerande system där kompetensen är viktigast.  Diskrimineringen är ett resultat av arbetsgivarnas preferenser, rationella val eller osäkerhet inför ”invandrarnas” kvalifikationer.  Diskriminering är ett generellt maktproblem som bygger på föreställningar om etnisk- och kulturell olikhet och på en rangordning mellan vi och dem. Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
  4. 4. Strukturell diskriminering  En skiftning i fokus från diskriminerande aktörer till regler, rutiner och handlingar som gör att vissa personer missgynnas samtidigt som andra favoriseras  Möjliggörs av föreställningar om kulturell och etnisk olikhet  Legitimerar en rangordning utifrån uppdelningen mellan ett vi och ett dom  Utgår från ett skillnadstänkande som avspeglas i handlingar, diskurser, normer och värderingar  Legitimerar olika regler för olika (sorters) människor  Påverkar strategier, handlingar och förhållningssätt  Diskriminering är verksam även när den inte manifesterar sig Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
  5. 5. Vad visar forskningen?  Diskrimineringen förekommer inom alla sektorer i arbetslivet – inte bara vid rekrytering  Diskrimineringen drabbar inte ”bara” personer som själva har invandrat utan också deras barn  Akademiker, ungdomar och kvinnor. Särskilt utsatta?  Diskriminering handlar inte bara om etnisk bakgrund, utan också om könstillhörighet, klassbakgrund eller sexualitet  Individuell diskriminering möjliggörs av en tillåtande omgivning  ”Skillnadstänkandet” är en viktig förutsättningar för rutinmässiga och oreflekterade handlingar som står för en ansenlig del av vardagsdiskrimineringen Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
  6. 6. Vad vet vi om diskrimineringen i arbetslivet?  Den strukturella diskrimineringen avspeglas i ojämlika anställningsvillkor, utestängning från arbetslivet, inlåsning i okvalificerade och lågbetalda arbeten.  Föreställningar om bristande kompetens, osynliggörande, stigmatisering och nedvärdering av personer med utländsk bakgrund är uttryck för diskriminering. Trakasserier, fördomar och rasism förekommer också.  Det finns indikationer på att diskriminering är ett dolt arbetsmiljöproblem. Detta gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.  Föreställningar om kön och etnicitet påverkar rekrytering och karriärutveckling.  Yrkesområden där det förekommer etnisk diskriminering är det också vanligt med kränkande särbehandling på grund av kön, sexuell läggning och funktionshinder Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
  7. 7. Vad vet vi om fackets roll?  Vardagsrasism och rasistiska attityder påverkar båden relationen mellan de anställda och den fackliga gemenskapen.  Normalisering, förringning och bagatellisering är allvarliga arbetsmiljöproblem.  Forskningen visar att facket har en avgörande betydelse för att stoppa rasismen på arbetsplatsen  Diskrimineringsfrågorna har varit relativt nedprioriterade på den fackliga agendan  Kunskapsnivån om diskriminering och om diskrimineringslagstiftningen bör förbättras  Facklig press, fackliga rapporter och problembilder tenderar att vidmakthåller uppdelningen mellan ett vi (det svenska facket) och ett dom (invandrare) Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
  8. 8. Viktiga kunskapsbehov  Samlat grepp om diskriminering  Koppling mellan särartstänkande, rasism och diskriminering  Diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv  Trygghetssystemets förändringar och effekter på diskrimineringen  Relationen mellan arbetsmiljö, hälsa och diskriminering  Behov av etablerade definitioner, begrepp och metoder Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se
  9. 9. Några förslag  Behov av en strukturell förståelse av diskrimineringen  Kontextbaserade strategier.  Aktiva åtgärder & ett antidiskrimineringsavtal  Kunskapsoffensiv på alla nivåer  Integrering och legitimering  Krafttag mot rasism  Profilera facket som antidiskrimineringsaktör Paulina.de_los_Reyes@ekohist.su.se

×